Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:20

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

motywanta

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Samodzielność, złożoność i związek między wysiłkiem a nagrodą są, zdaniem większości ludzi, trzema wyróżnikami pracy przynoszącej zadowolenie. […] złożoność, samodzielność oraz związek pomiędzy wysiłkiem a satysfakcją. Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:144

30.03.2010
Zaniechanie biegu w wyniku niedostatku motywacji powodowało utratę zwierzyny. Zdolność do utrzymywania motywacji, czyli zdolność do wysiłku woli, była więc cechą zmienną z fitness. Jako taka stanowiła przedmiot nacisku selekcyjnego. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:128

30.07.2010
Innymi słowy „wola”, lecz rozumiana jedynie jako przezwyciężanie „słabość ciała” (i nie mająca wiele wspólnego z współczesną wolną wolą człowieka), była selekcjonowana pozytywnie w linii hominidów. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:129

30.07.2010
Zawsze się znajdą inteligentni ludzie – przynajmniej oni sami za takich się uważają – którzy, jeśli w rachubę wchodzą takie decyzje, jakie podjąłem, wynajdą więcej przeszkód, aniżeli są w stanie wykrzesać z siebie entuzjazmu. Właśnie dlatego miało tak ogromne znaczenie to, iż trwałem niezłomnie przy podejmowanych decyzjach i realizowałem je z żelazną determinacją w obliczu wszelkiej opozycji. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:111

01.12.2010
potrafi podejmować decyzję wyłącznie wtedy, kiedy należy czemuś się przeciwstawić. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:113

01.12.2010
Czyli zasoby, które oddano do dyspozycji takich dowódcow jak Żukow, to 5 plus 12-14 milionów uzbrojonych mężczyzn. Przy takich zasobach Armia Czerwona została w ciągu trzech miesięcy wypchnięta od granicy do Moskwy, dlatego że wszelkie możliwe zasoby były, a motywacji zabrakło. Nic dobrego na wojnie Sołonin, Mark 9788375107142:314

14.07.2012
Do pewnego stopnia nazywanie tego zjawiska „polem zniekształcania rzeczywistości” jest tylko zawoalowanym sposobem powiedzenia, że Jobs nierzadko kłamał. Oczywiście wielu ludzi zniekształca rzeczywistość. Kiedy robił to Jobs, była to często taktyka obliczona na konkretny cel. Wozniak równie szczery, jak Jobs wyrachowany, nie mógł wyjść z podziwu, jak skutecznie to działa. „Jego zniekształcanie rzeczywistości zachodzi wtedy, kiedy ma nielogiczną wizję przyszłości, na przykład mówi mi, że uda mi się zaprojektować grę Breakout w kilka dni. Człowiek zdaje sobie sprawę, że to nie może się udać, ale on to jakimś sposobem urzeczywistnia”. Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:162

01.09.2012
„To było samospełniające się zniekształcenie” – przekonuje – „Robiłeś niemożliwe, bo nie wiedziałeś, że to niemożliwe”. Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:163

01.09.2012
„Zrobił to lepiej, bo Steve rzucił mu wyzwanie – mówi Atkinson. Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:166

01.09.2012
Bo niby dlaczego ma się produkować towar niesprzedawalny i dostawać premię za „wykonanie planu”? Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:753

05.02.2013
Chciałbym szczególnie podkreślić jego skupienie na dążeniu do obranego celu oraz niezwykłą wytrwałość, jaka charakteryzowała całą jego działalność. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:316

22.03.2013
Ostatecznie więc tylko jednostka może się sama zmotywować. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:41

21.08.2014
Dla pierwszych jezuitów przyjęcie drogi zaproponowanej przez Loyolę oznaczało podjęcie ryzyka związanego z niesprawdzonym przywódcą i jego nieprzetestowaną wizją. Ale ci, którzy dzisiaj godzą się na tę drogę, mogą polegać już na czymś więcej. Formuła została przetestowana przez wiele pokoleń, na wielu kontynentach oraz w wielu kulturach. Służyła podróżnikom, kartografom, lingwistom, astronomom, teologom, sanjassinom, muzykom, działaczom społecznym, pisarzom bajek dla dzieci, lobbystom, kaznodziejom, a nawet nauczycielom szkolnym i wytwórcom dział. Formuła ta opiera się na czterech filarach:
  1. samoświadomości,
  2. pomysłowości,
  3. miłości,
  4. heroizmie.
Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:320_3

28.08.2014
The basic elements of this story are repeated in the lives of all of the great Masters in history: a youthful passion or predilection, a chance encounter that allows them to discover how to apply it, an apprenticeship in which they come alive with energy and focus. They excel by their ability to practice harder and move faster through the process, all of this stemming from the intensity of their desire to learn and from the deep connection they feel to their field of study. And at the core of this intensity of effort is in fact a quality that is genetic and inborn—not talent or brilliance, which is something that must be developed, but rather a deep and powerful inclination toward a particular subject. Mastery Greene, Robert 9780143124177:11

07.11.2014
Kluczowe było wprowadzenie systemu zarządzania zorientowanego na rezultat Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:49

07.07.2018