Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:23

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

natura rzeczy

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
To wszystko potwierdza trafność spostrzeżenia, iż cokolwiek występuje w świecie (także we wszechświecie), podlega obiektywnemu i obiektywnie działającemu "prawu koncentracji" - zapewne jednemu z "praw natury".To model rozwoju, a raczej model podążania do eksplozji będącej nieruchomym rezultatem każdej koncentracji. Gudzowaty Prześluga, Jacek 9788374538602:235

12.11.2008
Przy kierowaniu i komunikowaniu się musimy stale zwalczać wykazaną przez Gibbsa skłonność entropii do zwiększania się, czyli skłonność natury do psucia tego, co zorganizowane, i do niszczenia tego, co posiada jakiś sens.

 

In control and communication we are always fighting nature's tendency to degrade the organized and to destroy the meaningful; the tendency, as Gibbs has shown us, for entropy to increase.
Cybernetyka a społeczeństwo Wiener, Norbert KIW 1769/3607A:17

09.01.2009
Jeśli z jego dzienników można wyciągnąć jakieś jedno ogólne przesłanie, to chyba takie, że natura ludzka jest zasadniczo taka sama na całym świecie – nawet u tych, którzy zjadali wrogów, publicznie uprawiali miłość, wielbili idole czy, jak Aborygeni, nie troszczyli się o dobra doczesne. Choćby początkowo inna społeczność wydawała się bardzo dziwna i obca, niemal zawsze dawało się znaleźć podstawę dla wzajemnego zrozumienia i szacunku. Błękitne przestrzenie Horwitz, Tony 9788374140850:576

26.12.2009
ludzie - nie wykluczając uczonych - mają skłonność do potwierdzania hipotez, nie zaś do ich odrzucania.

people - including scientists - have for trying to confirm hypotheses, rather than for trying to refute them.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:33

25.01.2010
Mamy skłonność do generalizowania własnych doświadczeń, na przykład dajemy wiarę złudnym zależnościom, poczynając od opinii, że grubi są wesołymi ludźmi, lub przesądu "jeśli umyjesz samochód wkrótce spadnie deszcz", a kończąc na najróżniejszych teoriach na temat chorób. Nawet psycholodzy potrafią w planowanych testach odkrywać związki między zmiennymi przypadkowymi, choć nic później nie potwierdza tych relacji. Proste skojarzenia są natomiast bardzo pożyteczne w życiu codziennym. Na ogół przyznaje się priorytet prostym, nie zaś skomplikowanym wyjaśnieniom.

We tend to generalize from our own experience, and so there is a tendency to believe illusory correlations ranging from 'fat people are jolly' to 'if you wash your car it will rain soon afterwards' and all sorts of theories about illness. Even psychologists have been known to find correlations between projective tests when none were later shown to exist. However, simple associations are probably very useful in everyday life. There is in general a preference for simple rather than complex explanations.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:36

25.01.2010
Jak zwykle ludzie nieśmiali i tchórzliwi spieszą na pomoc zwycięzcom. Wielka Rewolucja Francuska Gaxotte, Pierre 9788389920683:133

15.03.2011
Nie można denerwować się np. tym, że tygrys jest drapieżny. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:167

29.01.2013