Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:25

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

obiektywna obserwacja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Badania psychologii poznawczej wielokrotnie potwierdziły, że ludzie "mają skłonność do odnajdywania i przypominania sobie faktów, które służą podtrzymywaniu ich poglądów oraz do interpretowania ich na swój sposób". Interpretacja danych jest więc w znacznej mierze kształtowana przez poglądy badacza. Ukryte przekonania są czasem tak głęboko zakorzenione, że wywierają wpływ na przetwarzanie informacji i formułowanie sądów. Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia. McGrath, Alister 9788323324485:83

27.08.2008

Jakże jesteśmy leniwi! Z jaką łatwością przyjmujemy stereotypy, uproszczenia, fałsze, byleby nam się łatwo ułożyły w dotychczasowej świadomości, byleby nie wymagała ona od nas nadmiernej rewizji ocen! I jakże nas nużą tych stereotypów i fałszerstw sprostowania! Wymagają przewartościowania sądów. Skupienia… A to zabiera tyle energii! To zabiera czas… Niby interesuje nas prawda, ale pod warunkiem, że nie jest zbyt skomplikowana.

Głową o mur Kremla Kurczab-Redlich, Krystyna 9788374143233:240

05.09.2008
Nauczyłem się przez ten czas, że aby mieć słuszność i wykazać się użytecznością, trzeba zaakceptować utrzymującą się rozbieżność pomiędzy przyjmowanym przekonaniem – co gdzie indziej nazywałem konwencjonalną wiedzą – a rzeczywistością. Ostatecznie zaś, co nie może dziwić, liczy się właśnie rzeczywistość. Ta niewielka książka jest wynikiem wielu lat dostrzegania, doceniania i wykorzystywania tego rozróżnienia, a moja konkluzja głosi, że w ekonomii i polityce rzeczywistość bardziej niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie jest zaciemniana przez społeczne czy nawykowe preferencje oraz osobiste czy grupowe korzyści finansowe. Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów. Galbraith, John Kenneth 9798388970268:9

23.01.2009
"po prostu nie rozumieją, o co w tym wszystkim, do diabła, chodzi, bo ich to nie dotknęło" Ze starą wiarą na Peleliu i Okinawie Sledge, E. B. 9788388595714:323

31.12.2011
- Wspomniał Pan, że wiedzę czerpał Pan z około 400 pamiętników.

- Prawdopodobnie z więcej. Mój ojciec był pasjonatem pamiętników. I bardzo interesował się tym, co tak na prawdę się wydarzyło 22 lipca 1941 roku.

Gławnaja kniga o Wtoroj Mirowoj Suworow, Wiktor 9785995502425:16

11.02.2012
To nie tylko niezrozumienie, to niechęć zrozumienia. Gławnaja kniga o Wtoroj Mirowoj Suworow, Wiktor 9785995502425:189

19.02.2012
Adiutant prezydenta Wojciechowskiego, Henryk Comte, wyrażał czasami zdziwienie zachowaniem dostojnych gości podczas uroczystych przyjęć na Zamku Królewskim:
„Z chwilą, gdy otworzono drzwi do sali jadalnej i ukazywał się widok stołów uginających się pod jadłem i napojami, dostojne panie i dostojni panowie od razu tracili panowanie nad sobą. Jak gdyby całe tygodnie nie jedli, zapominając, gdzie są i kim są, rzucali się do stołów, nieraz torując sobie drogę do talerzy łokciami, bo przyjęcia takie były – a la fourchette, czyli na stojąco, bez ustalonych z góry miejsc za stołem”.
A przecież prezydent zapraszał na uroczyste bankiety ludzi dobrze sytuowanych, mogących sobie pozwolić w zaciszu domowym na podobne ekstrawagancje kulinarne. Comte przyznał jednak ze wstydem, że gdy kilka lat później trafił na bankiet do Mościckiego, to zachował się jak reszta gości. Najwyraźniej ocena sytuacji zależy od miejsca obserwacji.
Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej Koper, Sławomir 9788311116092:17

15.06.2012
Pani Michalina [żona prezydenta Mościcikiego - przyp. JF] potrafiła trafnie oceniać ludzi, nie imponowały jej stanowiska, majątki i tytuły. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej Koper, Sławomir 9788311116092:289

15.06.2012
Obserwujemy już nie tylko sam przedmiot, ale i nasz własny aparat poznawczy, oceniamy jego wartość i znaczenie dla kształtowania się naszego obrazu zjawiska. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:43

28.07.2012
Wychodzi jednak na to, że jestem niepożądany ani tu, ani tam, zapewne dlatego, że obrzydzony do marksistowskich metod literackich nie chcę wyrażać żadnej tendencji, lecz być obiektywnym świadkiem, fotografować. Niewdzięczna to widać w naszej epoce rola, takiego świadka wszyscy biją i popychają. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:428

03.02.2013