Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:26

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

optymalizacja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Oto śledząc konsekwentnie rozwinięte przez Papposa objaśnienie sześciokątnego kształtu komórek plastra (autor ten, poprawnie interpretując owe teksty, nadmienia, że pszczoły rozwiązują tu problem optymalizacji, gdyż spośród wielokątów regularnych, jakimi można zabudować płaszczyznę, sześciokąt ma największy stosunek powierzchni do obwodu, a więc umożliwia użycie najmniejszej ilości wosku w stosunku do objętości miodu) i porównując je z tekstem Pliniusza widzimy, jak zastępuje on pierwotną, złożona argumentację naukową poniższym wyjaśnieniem, z pewnością prostszym, lecz nadzwyczaj fantazyjnym: Każda komórka jest sześcioboczna, bo każdy bok jest dziełem jednej łapki pszczoły”. Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna. Russo, Lucio 9798324204518:7_2

20.12.2008