Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:29

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

podklejenie

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
O, słabości natury ludzkiej! Wszyscy ci wykarmieni przez Hitlera wysocy dygnitarze, dobrze prosperujacy, wymuskani, jak szybko, jak ochoczo zaparli się, jak łatwo przeklęli swój reżim, swoich wodzów, swoją partię. Wszyscy oni mówią jedno: Sieg! – to ich dzisiejsze hasło. Pisarz na wojnie Grosmann, Wasilij 9788389656223:349

02.12.2008
Trudno też nie dostrzec, że obecne w rozumowaniu profesora etyki założenie nakazujące posłuszeństwo ( w imię sprzeciwu wobec anarchii) obowiązującemu w Polsce prawu, nawet jeśli jest ono moralnie niegodziwe, oznacza w istocie apologię tych wszystkich, którzy w komunizmie czy nazizmie wybrali wygodny konformizm zamiast sprzeciwu wobec zła. Od teraz ich obrońcy mogą swobodnie dowodzić, że nie chcąc przyczyniać się do anarchii, podporządkowali się prawu i tylko je egzekwowali. Tyle, że wówczas trzeba by beatyfikować czy kanonizować Eichmanna, a nie Franza Jaegerstaettera. Ten ostatni sprzeciwiając się służbie w Wermachcie, w istocie promował niedopuszczalna anarchię… Podobnie zresztą jak ci z niemieckich oficerów, którzy próbowali przeprowadzać zamachy na legalną niemiecką władzę, czy którzy łamali legalne stanowione prawo dotyczące Żydów. Mam świadomość, że przytoczony przykład budzi emocje, ale jeśli przyjąć (jak ks. Szostek), że działanie zgodne ze stanowionym prawem ma być ważniejsze niż moralność, a fakt, że wykonuje się złe prawo ma zmywać osobistą odpowiedzialność – to konsekwencje będą właśnie takie: niemożność osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich (szczególnie tych zza biurka) czy stalinowskich. Oni przecież tylko egzekwowali prawo, a że było ono złe, to przecież nie ich wina. Agata, anatomia manipulacji Najfeld, Joanna; Terlikowski, Tomasz P. 9788360335680:165

20.12.2008
Powtarza po prostu informacje, które mu podano, i nie kwestionuje ich, ponieważ są zgodne z oficjalną wersją. Hołd Dla Katalonii i Inne Teksty o Hiszpańskiej Wojnie Domowej Orwell, George 9788389372260:181

26.02.2009
Niezależnie od cnót samego Wilsona, socjobiologia jako ruch stanowi rzeczywiste zagrożenie, ponieważ naiwnym ludziom, którzy lubią żargon naukowy dostarcza szeregu gładkich frazesów i sloganów, umożliwiających formułowanie uniwersalnych wyjaśnień. Każdy bojowo nastawiony ruch, w miarę jak przybiera na sile, zdobywa coraz więcej zwolenników, którzy podzielając przekonania przywódcy, nie mają jego skrupułów i nie rozumieją wysuwanych przez niego zastrzeżeń. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:10

17.05.2009
Wmawiamy często w siebie, że kochamy ludzi możniejszych od nas, a przecież to tylko interes rodzi naszą przyjaźń. Oddajemy się im nie dla dobra, które im chcemy wyświadczyć, ale dla tego, którego chcemy od nich doznać. La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:59

27.12.2009
Stanisław Poniatowski zostaje 26 sierpnia 1764 roku obrany przez polski sejm królem pod imieniem Stanisława Augusta. Wkrótce musi zaakceptować sojusz polsko-rosyjski przeciw Turcji, skorygować granice na korzyść Rosji i zgodzić się na dopuszczenie wyznawców prawosławia do wszystkich stanowisk publicznych. Jest to właściwie koniec niepodległości tego dumnego narodu. Przykuta do Rosji Polska jest gotowa do rozbiorów. Pierwszy międzynarodowy sukces Katarzyny. Katarzyna Wielka Troyat, Henri 9788324126934:149

11.02.2010
Oficerowie Hitlera wyrażali swój podziw dla jego nowego dokonania, również wiele drobnych ryb, które w cięższych czasach przeszły cichcem do obozu „ruchu oporu” w marcu 1939 roku dało wyraz swojej admiracji w prywatnych dziennikach i listach pisanych do przyjaciół. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:156_2

01.12.2010
Jej mało znacząca osoba odbijała blask najmodniejszej aktualnie gwiazdy. Nowy wspaniały świat Huxley, Aldous 9788374954235:156

08.07.2011
Choć odnosiłem wrażenie, że nikt go [księdza proboszcza] we wsi tak naprawdę nie lubił, jego pozycja była niepodważalna. Za klasztornym murem Kowalski, Antoni 9788392321705:86

05.08.2011
Istnieje pewna grupa ludzi, którzy bardzo się spieszą do tego, żeby jak najszybciej zademonstrować swój szacunek dla jakiejkolwiek nowej władzy. Nic dobrego na wojnie Sołonin, Mark 9788375107142:320

14.07.2012
Jeśli nie możesz ich pobić, dołącz do nich. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:60

26.01.2013
Ku wielkiemu przerażeniu ludności dzieci nie są chrzczone. Pogrzeby odbywają się bez właściwej ceremonii, w obecności zakrystianina lub tylko grabarza; są rejestrowane przez mera lub jego zastępcę, w rejestrze stanu cywilnego, z adnotacją: „z braku księdza w tej parafii”.

Ta niepewna sytuacja nie trwa długo. Jacyś zwykli obywatele postanawiają zrobić użytek z edyktu wydanego w listopadzie 1787 r., zezwalającego niekatolikom potwierdzać niektóre ważne czynności życiowe. Z drugiej strony braki wśród księży są szybko uzupełniane – zaprzysiężeni księża [deklarujący lojalność ludziom władzy – przyp. JF] szybko przejmują ich obowiązki.

Ludobójstwo Francusko-Francuskie, Wandea Departament Zemsty Secher, Reynald 9788320717266:75

24.09.2017
Pierwsze represje są więc tym bardziej bezlitosne, że według decyzji generałów i komisarzy ludowych ograbienie więźnia przysługuje tylko tym, którzy go zadenuncjowali lub zatrzymali. Mieszkańcy wyciągali stąd wniosek, że nie mają nic do stracenia – że trzeba wszystkich „bandytów” ogołocić ze wszystkiego. Ludobójstwo Francusko-Francuskie, Wandea Departament Zemsty Secher, Reynald 9788320717266:136

24.09.2017