Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:31

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

presja na wyzysk społeczny

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Jeśli jakieś posunięcie spowoduje stratę jednego franka przez każdą z tysiąca osób i zysk tysiąca franków przez jedną osobę, ta ostatnia zużyje wiele energii, podczas gdy ci pierwsi będą stawiali raczej niewielki opór; jest więc prawdopodobne, że ten, kto czyni starania prowadzące do zyskania tysiąca franków zakończy je sukcesem. Co widać i czego nie widać Bastiat, Frederic 9788388017063:9

26.07.2009
Dobra „społeczne” rozkradane są przez rozmaitych ludzi, bo własność ściśle prywatna, to co w domu czy w kieszeni, jest jakoś respektowana i możliwa do utrzymania przy sobie, za to, co publiczne, anonimowe, nikogo nie obchodzi. Rozbieżność między „dobrem społecznym” a interesem własnym jest paradoksalna. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:777

05.02.2013
Sprawa Otwartych Funduszy Emerytalnych - po aferze FOZZ (Fundusz Obsłużenia Zadłużenia Zagranicznego), łapówkarskich skandalach w NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), korupcji przy dotacjach unijnych, budowie autostrad i stadionów czy informatyzacji ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - potwierdza, że przy wszystkich działaniach państwa można śmiało przyjąć z góry tezę, iż mają one ukryty cel - inny niż oficjalnie głoszony. Tego też należy się spodziewać się po programie Inwestycje Polskie czy przygotowaniach do zimowej olimpiady. Zwykle chodzi o finansowy zysk jakiejś sitwy, grupy nacisku, dzięki której swój zysk polityczny (sondaże i wybory) oraz finansowy (korupcja i synekury) kosztem społeczeństwa uzyskają także politycy. Z takiej perspektywy trzeba by rozważać każdą inicjatywę polityczną. W zakresie ogólnoświatowym taki sam cel ma walka z tzw. globalnym ociepleniem czy kolejne amerykańskie wojny. Poszkodowanymi zawsze zostają podatnicy. _41

11.04.2013

Dzisiaj dysponujemy ogromnym zbiorem danych empirycznych świadczących o tym, że religie rzeczywiście pomagają grupom w osiąganiu spójności, rozwiązywaniu problemu pasażerów na gapę i wygrywaniu w rywalizacji o przetrwanie na poziomie grupowym.
There is now a great deal of evidence that religions do in fact help groups to cohere, solve free rider problems, and win the competition for group-level survival.

 

The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:424

19.01.2021
Można jednak zapytać, w jaki sposób w granicach tego samego plemienia duża liczba członków została po raz pierwszy wyposażona w te społeczne i moralne cechy i w jaki sposób podniesiono poziom doskonałości? Jest niezwykle wątpliwe, czy potomstwo bardziej życzliwych i życzliwych rodziców lub tych, którzy byli najbardziej wierni swoim towarzyszom, zostanie wychowane w większej liczbie niż dzieci samolubnych i zdradliwych rodziców należących do tego samego plemienia. Ten, kto był gotów poświęcić swoje życie, jak wielu dzikich, zamiast zdradzić swoich towarzyszy, często nie pozostawiał żadnego potomstwa, które mogłoby odziedziczyć jego szlachetną naturę.
But it may be asked, how within the limits of the same tribe did a large number of members first become endowed with these social and moral qualities, and how was the standard of excellence raised? It is extremely doubtful whether the offspring of the more sympathetic and benevolent parents, or of those who were the most faithful to their comrades, would be reared in greater numbers than the children of selfish and treacherous parents belonging to the same tribe. He who was ready to sacrifice his life, as many a savage has been, rather than betray his comrades, would often leave no offspring to inherit his noble nature.
_166

21.01.2021