Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:32

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

proces doskonalenia ewolucyjnego

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Szkorbut nękał europejskich żeglarzy ponad dwieście lat. Częściowo można to było złożyć na karb trudności ze zdobyciem cytrusów, ale nie zmienia to faktu, że tysiące ludzi umarło na morzu, a nawet najbardziej wnikliwi badacze nie mogli ustalić jakie są przyczyny tej choroby. W końcu, w roku 1746, szkocki lekarz James Lind zwrócił uwagę na problem szkorbutu, który dawał się wtedy we znaki marynarzom brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej. Chcąc ustalić źródło choroby, przeprowadził pierwsze udokumentowane badania kliniczne. Wybrał kilkunastu marynarzy cierpiących na szkorbut i początkowo żywił ich jednakowo. Następnie poddał ich różnym dietom. Niektórzy pili wodę morską, inni ocet, część jadła gałkę muszkatołową, a jeszcze inni dostawali każdego dnia dwie pomarańcze i jedną cytrynę. „Wynik był taki, że najszybsze i widoczne oznaki ozdrowienia zaobserwowano po zastosowaniu pomarańczy i cytryn”, stwierdził Lind, „przy czym jeden z tych pacjentów, którzy je jedli, był zdolny do służby już po sześciu dzniach.”. Poza krawędź Świata. Opowieść o Magellanie i jego przejmującym grozą rejsie dookoła Ziemi. Bergreen, Laurence 9788373015753:204

10.01.2009
Metodologia jego badań jest tak prosta – próbowanie miliona rozwiązań, aż znajdzie się takie, które zadziała – że stwarza najwyższą przyjemność. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:306

12.01.2009
Bankructwo leży w interesie gospodarki, bo oznacza, że źle, nieudolnie zarządzany majątek przejdzie w sprawniejsze ręce. Jest to zatem zgodne z interesem publicznym. Czy jednak nie kłóci się z poczuciem solidarności, z nakazem miłości bliźniego? W prawdzie mamy tu do czynienia z interesem publicznym, ale przecież za cenę osobistego dramatu! Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:220

11.08.2009
Mam nadzieję, że nie jest to zbyt skomplikowane. Z "równania istnienia" wynika mnóstwo ciekawych wniosków. Między innymi na każdym określonym etapie rozwoju technologii stosunek masy poszczególnych komponentów samolotów o podobnym funkcjonalnym przeznaczeniu okazuje się w przybliżeniu taki sam. Na uśpionych lotniskach… 22 czerwca 1941 roku Sołonin, Mark 9788375102581:47

20.12.2009
Każdy z nas ma własną, unikalną osobowość, lecz na nią nakładają się różne skłonności, przekonania i odruchy przekazane nam przez historię społeczności, w której dorastaliśmy. Różnice te z kolei podlegają pewnym prawidłowościom. Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:191

20.07.2010
Jednakże, gdy źródła pożywienia, od zdobywania których gatunek jest dostosowany, są drastycznie ograniczone i w jakiejś populacji, przypadkiem, „wynaleziony” zostanie nowy sposób zdobywania pokarmu, istotnie różny od dotychczasowych, to rozprzestrzeni się on kulturowo w tej jednej populacji. Jeśli sposób ten zapewnia uzyskanie pokarmu w kolejnych pokoleniach, to wystąpi nacisk selekcyjny na wszelkie te cechy osobnicze, które ułatwiają zdobywanie pokarmu w ten nowy sposób. Nacisk ten będzie tym silniejszy, im bardziej skąpe są zasoby pożywienia zdobywane metodami dla gatunku tradycyjnymi. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:33

30.07.2010
Ponieważ od końca XVI wieku Londyn nawiedzały epidemie dżumy w rodzinach, które mieszkały tu od pokoleń, mogła rozwinąć się swoista forma odporności. Procent śmiertelności w kolejnych epidemiach zmniejszał się równomiernie przez cały XVII wiek.

Oczywiście, ci młodzi, naiwni imigranci nie mieli żadnej odporności wykazywanej przez zahartowanych Londyńczyków, co sprawiało, że umierali tysiącami. Jeszcze w połowie XVI wieku około 15 procent praktykantów u stolarza zmarło przed zakończeniem terminu.

Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Duncan, Christopher; Scott, Susan 9788311109650:120

24.11.2011
W pierwszym ataku czarnej śmierci znaleźliśmy dowody na to, że niektórzy ludzie wykazywali odporność na zarażenie. A 300 lat później odporność ta była powszechna w takich miastach, jak Londyn, który przez wiele dekad był niemal ciągle bombardowany wszelkimi plagami. Jakie może być tego wytłumaczenie? Ponieważ zaraza zwykle zabijała swoje ofiary, nie może być mowy o odporności nabytej. Była to odporność głębszej natury, a szczęśliwcy musieli odziedziczyć ją po rodzicach. Intryga się zagęszcza i najwyraźniej musimy jeszcze wiele się nauczyć o tej wyniszczającej chorobie.

Między innymi skąd przybyła choroba w 1347 roku? I dlaczego znikła w 1670 roku?

Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Duncan, Christopher; Scott, Susan 9788311109650:121

24.11.2011
Stanowiła jednak zapowiedź wieku plag. Uważamy, że każdy wybuch epidemii w ciągu 300 lat przyczynił się do zwiększenia liczby osobników dziedziczących mutację CCR5-A32. Jeśli nie miało się tej mutacji, istniało duże prawdopodobieństwo, że dana osoba umierała przy nadejściu kolejnej zarazy.

Jest to jednakże jeszcze jedno uproszczenie. Wielkie epidemie dżumy krwotocznej były ograniczone do społeczności o rozmiarze powyżej pewnego minimum. W Europie pozostawały ogromne rejony rolnicze, gdzie choroba pojawiała się rzadko lub w ogóle tam nie występowała. Ciągłe zwiększanie częstości występowania mutacji CCR5-A32 miało miejsce tylko w miastach, głównie w Londynie, dzięki temu, że zaraza była tam stale obecna od 1580 roku. Rozmieszczenie mutacji CCR5-A32 w Europie w XVII wieku było niejednolite; częstość występowania odpornych osobników w miastach była znacznie większa niż 20 procent, przy tym mniejsza w okręgach rolniczych.

Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Duncan, Christopher; Scott, Susan 9788311109650:184

24.11.2011
Jak wiemy, w XVII wieku zaraza utrzymywała się w Londynie, powodując wybuchy epidemii przeplatane z nieregularnymi okresami spokoju. Ciągłe ataki choroby wraz z niskim endemicznym poziomem zakażeń spowodowały, że znaczna część mieszkańców Londynu posiadała zmutowany gen i wykazywała odporność na chorobę. Śmiertelność wynosiła mniej niż 15 procent, a umierającymi na dżumę w XVII-wiecznym Londynie byli najczęściej przybysze z zewnątrz, praktykanci i służące. Każda epidemia czy katastrofa głodu powodowała napływ ludności z okręgów wiejskich, która nie mając odporności, stawała się śmiertelnymi ofiarami zarazy. Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Duncan, Christopher; Scott, Susan 9788311109650:185

24.11.2011
Wielu z tych, którzy przeżyli w Eyam, miało mutację CCR5-A32, tak więc liczba ludności, u której ona występowała mogła zwiększyć się w następnym pokoleniu. Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Duncan, Christopher; Scott, Susan 9788311109650:186

24.11.2011
Etniczna ludność europejska odporna na HIV zawdzięcza swoje szczęście przypadkowemu zdarzeniu genetycznemu w życiu swoich przodków, które dało im zabezpieczenie przed dżumą. Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Duncan, Christopher; Scott, Susan 9788311109650:187

24.11.2011
Większość zmian we wzorcu choroby od XIV do XVII wieku można wytłumaczyć zmianami w zachowaniu i genetyce ludzi, a nie jakimikolwiek zmianami wirusa. Zatem stopniowe zwiększanie liczby mutacji CCR5- A32 występujących wśród mieszkańców całej Europy przyczyniło się do zwiększenia liczby jednostek odpornych oraz zmieniło szybkość rozchodzenia się choroby, a także śmiertelność z powodu epidemii dżumy. Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Duncan, Christopher; Scott, Susan 9788311109650:191

24.11.2011
Ogólnie rzecz biorąc, długie okresy dobrobytu i wygodnego życia są niebezpieczne dla każdego. Słabi duchem wychodzą z nich niezdolni do pokonywania jakichkolwiek przeciwności losu. Boją się ich. Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Pearce, Joseph 9788373371408:246

15.05.2012