Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:33

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

przymus

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Chateaubriand napisał: “Kryzysowe momenty powodują podwojenie energii życiowej, którą dysponuje człowiek”. Zdarzają się chwile próby, w których rozwijamy nasze zdolności i zmysły. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:263

23.01.2009
W czasach wojennych i powojennych obserwujemy zastraszający wzrost ilości rabunków i kradzieży, oszustwa, „szabrowania” itp., nawet u osób, które w normalnych warunkach prowadziłyby nienaganne życie tak, że nie przypuszczalibyśmy nawet, iż do podobnych postępków są zdolne. Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne. Kreutz, Mieczysław 9788388162466:40

21.06.2009
Podnoszą się jednak głosy, że bardzo wiele, a może nawet większość umów o pracę zawierana jest pod przymusem. Pracownik bowiem zmuszony jest przyjąć proponowane warunki ze względu na sytuację gospodarczą, w jakiej się znalazł, bo gdyby był w lepszej, to nigdy by takich warunków nie przyjął. Wydaje się jednak, że mamy tu do czynienia z nieporozumieniem polegającym na pomieszaniu zewnętrznego przymusu i wewnętrznej motywacji, to znaczy – na utożsamianiu jednego z drugim. Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:226

11.08.2009
To pozytywny aspekt umierania: gdy nie ma się nic do stracenia, można sobie pozwolić na każde ryzyko. 451 Farenheita Bradbury, Ray 9788375900279:111

19.12.2009
W ekstremalnych sytuacjach Rosjanie zawsze umieli dać dowody wynalazczości, znajdując proste i oryginalne rozwiązania, które w czasach pokoju nie przychodziły im do głowy. Obrona Lenigradu. Historia bez retuszu. Bieszanow, Władimir 9788311114418:75

26.04.2011
W ostatniej dekadzie największe sukcesy odnotowały te placówki, które były poddane silnej presji likwidacyjnej. Najmniej pozytywnych zmian odnotowano w ośrodkach, które posiadając monopol w zakresie świadczonych usług, wolały kwestionować potrzebę restrukturyzacji, niż wejść sprawnie w nurt zachodzących zmian. Ubezpieczenia zdrowotne, a koszyki świadczeń Praca Zbiorowa 9788392855811:511

22.02.2012
1 grudnia pracownicy odpowiedzieli strajkiem, do którego przystąpiło 6400 pracowników spośród 7400-osobowej załogi. Twórca związku, Maks Hirsch, trzymając się konsekwentnie zasady polubownego załatwiania sporów z pracodawcą, odradzał wałbrzyszanom udział w strajku. Mimo takiego nastawienia zebrał wśród zamożnych przyjaciół sumę 30 000 talarów, którą przekazał do górniczej kasy strajkowej. Pieniędzy nie na długo jednak starczyło i po ośmiu tygodniach trzeba było wrócić do pracy, gdyż górnikom i ich rodzinom groziła po prostu śmierć głodowa. Podobny los spotkał 4000 pracowników tekstylnych u Forstera, którzy byli również zorganizowani w związek typu Hirscha-Dunckera, a teraz przystąpili do walki o wyższe płace. Oni również musieli zrezygnować z protestu, nie osiągnąwszy niczego. Te dwa wielkie strajki roku 1869 pogrzebały na dobre związki zawodowe tego typu. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:232

06.08.2013
Pracodawcy, próbując zaspokoić popyt, podnieśli wynagrodzenia, czyli cenę za wykonaną pracę. Tymczasem, ku ich przerażeniu, większy zarobek oznaczał dla chałupników więcej czasu wolnego, a produkcja wręcz zmalała. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:241

10.08.2013
Nic tak nie skłania do myślenia jak brak pieniędzy. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:408_2

10.08.2013
Kiedy masz nóż na gardle, w kieszeni ani grosza, to okoliczności same pobudzą cię do działania. Gudzowaty Prześluga, Jacek 9788374538602:136

29.11.2014
A limiting factor in the pace of biological and cultural evolution is need. Why evolve bigger brains, more complex languages, or new technologies if one can survive without them? Perhaps the most remarkable part of the human story is that we evolved in spite of a tendency for life forms to devolve into the simplest form that can survive within any given niche. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:40_2

21.09.2015
The hunger had become unbearable; I was willing to risk my life for the promise of a bowl of rice In Order to Live. A North Korean Girl's Journey to Freedom Park, Yeonmi 9780143109747:3

16.03.2019