Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:34

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

przyszłość

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Pierwszy dylemat rodzi się jako rezultat nieuchronnego upadku mitów tradycyjnej religii i jej świeckich ekwiwalentów, wśród których poczesne miejsce zajmują ideologie oparte na Marksowskiej interpretacji historii. Ceną, jaką płacimy z te niepowodzenia, jest utrata moralnego konsensusu, wzrost poczucia bezsilności w odniesieniu do kondycji ludzkiej oraz kurczenie się zainteresowań do sfery własnej jaźni i bezpośredniej przyszłości. […] Drugi dylemat: świadomy wybór, którego należy dokonać wśród naszych wrodzonych cech umysłowych. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:234

28.12.2010
W procesie tym ukształtowana zostanie biologia etyki, która uczyni możliwym wybór dogłębnie rozumianych i trwałych kodeksów wartości moralnych. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:235

28.12.2010
Już z tego tylko powodu jest usprawiedliwione uznanie zachowania całej puli genowej za ewentualną wartość kardynalną, lecz do czasu, kiedy znacznie większa, niemal niewyobrażalna wiedza o dziedziczności człowieka otworzy przed nami możliwość odwołania się do demokratycznie uprawianej eugeniki. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:237

28.12.2010