Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:34

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

rachunek populacyjny

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Ja wiem, że kłamstwo jest naturalnym ewolucyjnym przystosowaniem człowieka. Wykształciliśmy metody ukrywania, doskonalenia kłamstwa jak i metody jego wykrywania. Nawet w pewnych sytuacjach tak wierzymy w swoje kłamstwo, że zaczynamy je traktować jak prawdę bo wtedy nam łatwiej je ukryć. Kłamią wszyscy i zawsze - no czasami tylko ukrywają prawdę. Jedynymi sposród Homo sapiens, którzy nie kłamią są… dzieci autystyczne.

Tyle tylko, że jedni kłamią mniej, a inni więcej.

_6

12.01.2009
Pojedynczy żołnierz nic nie znaczy w bitwie, ale jeżeli chociaż jeden z moich trzech plutonów dotrze na drugi brzeg, to będzie mógł powiedzieć, że ponownie zwyciężyliśmy! Byłem dowódcą oficerskiej komapnii karnej Armii Czerwonej Pylcyn, Aleksander W. 9788311114425:191

20.12.2010
Określenie „cecha wrodzona” oznacza dający się zmierzyć stopień prawdopodobieństwa pojawienia się danej cechy w określonych rodzajach środowisk, a nie, że cecha ta rozwinie się w każdym środowisku. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:135

28.12.2010
Doszedłem do wniosku, że niemożliwe, abym został zabity, bo Bóg mnie kocha. Wówczas powiedziałem sobie, że Bóg kocha wszystkich, a zanim minie poranek i kolejnych kilka dni, wielu z nas zginie lub zostanie wykończonych fizycznie albo psychicznie, albo to, i to. Ze starą wiarą na Peleliu i Okinawie Sledge, E. B. 9788388595714:71

31.12.2011
Uzyskałem komfort obcowania z ludźmi pozbawionymi przebiegłości, wyrachowania i przede wszystkim fałszu [misjonarzami Zboru Zielonoświątkowców]. Mój dług Sikora, Sławomir MOJ DLUG:273

16.06.2012
  1. Dylemat Denise. Dziewięćdziesiąt procent badanych uznało, że w tej sytuacji można, żeby uratować życie pięciu osób, poświęcić jedną.
  2. Widzisz dziecko tonące w sadzawce. W pobliżu nie ma nikogo innego. Możesz je uratować, ale twoje ubranie będzie nieodwołalnie zniszczone. Dziewięćdziesiąt siedem procent badanych nie miało wątpliwości – trzeba ratować dziecko (szokujące, że aż dla 3% spodnie okazały się ważniejsze).
  3. Dylemat szpitalny (opisany powyżej). Dziewięćdziesiąt siedem procent badanych stwierdziło, że moralnie niedopuszczalne jest złapanie w poczekalni szpitala kogoś zdrowego, bo jego organy mogą uratować życie pięciu chorych.
Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:308

26.01.2013
Zasada jak największego szczęścia jak największej liczby ludzi stanowić winna podstawę moralności i prawodawstwa. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:317

26.01.2013
Plujemy? – bo nasi szmaciarze robią to przecież w imieniu nas wszystkich. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:61

28.01.2013
Pominąwszy niuanse, można stwierdzić istnienie trzech podstawowych typów klasyfikowania języków:
  • klasyfikacja genetyczna
  • klasyfikacja geograficzna klasyfikacja typologiczna
Ogólnie rzecz biorąc, klasyfikacja genetyczna (często zwana historyczną) grupuje języki w rodziny językowe oraz jednostki wyższego i niższego rzędu ze względu na ich pokrewieństwo językowe, przy czym za pokrewne uważa się języki pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od wspólnego przodka – prajęzyka.

Klasyfikacja geograficzna grupuje języki w ligi językowe oraz cykle językowe ze względu na pokrewieństwa strukturalne wynikające niekoniecznie z pokrewieństwa językowego, a z długotrwałych wzajemnych kontaktów międzyjęzykowych na określonym obszarze geograficznym. Cykle językowe są właściwie ligami lig językowych i pokrywają się z określonymi, terytorialnie najczęściej rozległymi, obszarami kuli ziemskiej, jak Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, obie Ameryki i Azja Północno-Wschodnia, Europa i Bliski oraz Środkowy Wschód, Oceania z Nusantarą i wyspami na północ z wyłączeniem Archipelagu Japońskiego itp. Należy tu zaznaczyć nieco inne traktowanie cyklu językowego przez T. Milewskiego, który wyróżnił tylko cztery takie cykle (cf Milewski 1967:154)

Klasyfikacja typologiczna grupuje języki w typy językowe ze względu na podobieństwo pewnych cech struktur języków niekoniecznie wynikające z powiązań genetycznych czy geograficznych. Klasyfikacje typologiczne są rozliczne i zależą od cechy aktualnie ustawionej jako kryterium. W odróżnieniu od od klasyfikacji genetycznej i geograficznej, klasyfikacje typologiczne nie porównują całych systemów językowych, a jedynie wybrane, w danym momencie podstawowe ich elementy czy cechy.

Języki świata i ich klasyfikowanie Majewicz, Alfred F. 9788301081638:10

29.06.2013
Gorzej niż samotnym mężczyznom z dołów społecznych wiodło się tylko jeszcze kobietom. W Prusach, podobnie jak w innych krajach niemieckich, industrializacja przyniosła im początkowo same szkody. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:79

22.07.2013
Pozory sukcesu działały jednak zaraźliwie, toteż stopniowo coraz więcej drobnych urzędników, robotników i służących zaczynało interesować się cudownymi papierami, które rzekomo z dnia na dzień pozbawiały człowieka trosk materialnych. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:166

06.08.2013
Po drugie, prawdziwość niuansu nie przekreśla poznawczej wartości uogólnienia. To prawda, że wszystko jest bardziej złożone, niż się wydaje. Każde zdarzenie, każda osoba jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet w takim wypadku nieodzowna jest jednak próba uproszczenia, odkrycia pewnych wzorów. W przeciwnym razie mielibyśmy tylko pochwycony naprędce wzorek niezwiązanych ze sobą danych. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:466

10.08.2013
Jak radził przywódcom Machiavelli, „bywa o wiele bezpieczniej być przedmiotem strachu niż miłości”. Mało zaskakująca rada od człowieka przekonanego, że ludzie są „niewdzięczni, obłudni, tchórzliwi w niebezpieczeństwie [oraz] chciwi zysku”. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:39_2

21.08.2014
„Ci, którzy są dobrzy i uczeni, należą do rzadkości” Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:229

22.08.2014
Na koniec do filozofii zabiorą się parweniusze i pozerzy, udający, że posiedli wiedzę właściwą filozofom, a większość ludzi nie odróżni ich od prawdziwych filozofów. Platon Państwo Biografia Blackburn, Simon 9788374953481:99

04.04.2015
Platon dość niefortunnie wplata w swój wywód szydercze uwagi o malarstwie. Wydaje się sądzić, że malarz może być kompletnym ignorantem i nie wiedzieć nic o rzeczach, które przedstawia, albo znać tylko iluzjonistyczne imitacje rzeczywistości. Jak się zdaje, pomysł, że malarz mógłby, jak Leonardo da Vinci, doskonale poznać budowę ludzkiego ciała, lub jak George Stubbs zbadać, a potem ukazać nieznane wcześniej aspekty życia koni, nie przychodzi Platonowi do głowy. Platon Państwo Biografia Blackburn, Simon 9788374953481:151

04.04.2015
Jednak nie skakałem z radości na widok czołgów sowieckich. Nie zaprzeczę, znaleźli się Żydzi - z dawien dawna komuniści - którzy rozbrajali oddziały polskie, ale czyż można za to winić wszystkich Żydów? Sądzę, że liczba Żydów poległych z bronią w ręku w obronie Polski była większa od liczby Żydów rozbrajających polskie oddziały. Czy ja jestem mordercą? Perechodnik, Calel 9788390067612:10

20.04.2015
Nie zawsze udawało mi się rozbijać na dziko. Czasami musiałem szukać właścicieli terenu, na którym miałem zamiar spędzić noc. Zdarzało się, że zapraszali mnie na noc do domów. Tylko raz przepędzili. Wylądowałem ok. 14.00, bo warunki na morzu robiły się coraz trudniejsze. 300 metrów dalej stał dom. Zostawiłem kajak i poszedłem spytać o zgodę na nocleg. Idę, z daleka krzyczę, bo nie chciałem nikogo zaskoczyć. W końcu z domu wyszedł mężczyzna. Zapytałem, czy mogę rozbić przy brzegu namiot. Nie zgodził się. Próbowałem mu wytłumaczyć, że morz jest wzburzone, niebezpieczne, ale nie słuchał. Powiedział, że to mój problem i że mam opuścić jego teren. Miał do tego prawo, trzeba uszanować i takie decyzje. Na oceanie nie ma ciszy. Biografia Aleksandra Doby, który przepłynął kajakiem Atlantyk. Szczepański, Dominik 9788326823091:66

30.04.2016
Jest i było mnóstwo dowodów na to, że przekleństwem przeważającej większości ludzi jest bierność, bezwład i strach, a nie ambicja i odwaga. Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:182

05.11.2016
Straszny jest los człowieka, którego skóra z zewnątrz jest bogata w zaszczyty, a od wewnątrz pełna jest zgnilizny moralnej. Takich szanują jedynie głupcy i pospólstwo. Ludzie uczciwi nienawidzą ich, a ludzie chełpliwi wręcz wyśmiewają. I odwrotnie, ludzie, których honor polega na pięknie duszy, bywają często na zewnątrz niezauważeni. Prowadzą zazwyczaj życie spokojne i bezpieczne, gdyż zadowoleni są ze swego losu. Trzecią grupę stanowią ci, którzy zasługują na wzgardę pod każdym względem, którzy są próżni i którym dokucza ich hańba. Ci są podobni do tragarzy i rolników. Jeżeli wiodą życie pod książętami sprawiedliwymi, wiedzie im się względnie dobrze, szczególnie gdy należą do jakichś związków. Ci, którym zależy na chwale zewnętrznej i wewnętrznej, są bardzo narażeni na oszczerstwa, intrygi osobiste i oskarżenia. Girolamo Cardano Autobiografia Cardano, Girolamo GIROLAMO:129

25.11.2016
„Łatwo mogę pokazać ci, jak jedno jabłko potrafi zepsuć cały stóg jabłek, ale ty nie możesz mi pokazać, by stos jabłek mógł naprawić jedno zepsute jabłko”. Girolamo Cardano Autobiografia Cardano, Girolamo GIROLAMO:261

25.11.2016
The truth was that these natives, totally unused to steady work, needed constant and close supervision; and the more there were of them together, the less each individual would do. Uttermost part of the earth. Tierra del Fuego's Indians and Settlers: A personal story. Bridges, Lucas 9789873723094:61

28.04.2017
We sold them beef. We could have sold them far more than we did, for the demand was great, but we had to limit the number of animals slaughtered, in order not to deplete our small herd. When there were no more to spare we had to stop selling. Uttermost part of the earth. Tierra del Fuego's Indians and Settlers: A personal story. Bridges, Lucas 9789873723094:178

28.04.2017
Duże katastrofy, jak się zdaje, wyzwalają w ludziach to, co najlepsze. Gdziekolwiek spojrzałem, widziałem, że każdy stara się ulżyć cierpieniom bliźnich. Niestety ta bezinteresowna troska, tak powszechna w pierwszych dniach po bombardowaniu, szybko się ulotniła przy pierwszych oznakach powrotu do normalności. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:262

06.01.2018

Społeczeństwa, które odrzucają zewnętrzny szkielet religii, powinny się zastanowić, co się z nimi stanie w ciągu kolejnych pokoleń. Nie wiemy tego na pewno, ponieważ pierwsze społeczeństwa ateistyczne pojawiły się w Europie niedawno – w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Spośród wszystkich znanych społeczeństw są one najmniej skuteczne w transformowaniu zasobów (których mają bardzo dużo) w potomstwo (w ich wypadku bardzo nieliczne).
Societies that forgo the exoskeleton of religion should reflect carefully on what will happen to them over several generations. We don’t really know, because the first atheistic societies have only emerged in Europe in the last few decades. They are the least efficient societies ever known at turning resources (of which they have a lot) into offspring (of which they have few).

 

The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:276

19.01.2021