Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:42

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Systemowość

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zależność zachowań ludzkich od systemu, w którym ludziom przychodzi funkcjonować
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Despite the captain’s strict principles, he was not disinclined to augment his own income at my father’s expense and, secure in the knowledge that payment was by the day and not by the mile, saw to it that the voyage was a protracted one… She [the brigantine] had taken one hundred and eight days on the voyage from England to Harberton. Uttermost part of the earth. Tierra del Fuego's Indians and Settlers: A personal story. Bridges, Lucas 9789873723094:144

28.04.2017
Nawet prawo jazdy lepiej robić w Czechach, gdyż w Polsce na przykład prawo jazdy uprawniające do jazdy tirami kosztuje kilka razy drożej niż u naszych południowych sąsiadów, nie mówiąc o tym, że nadzwyczaj trudno je zdać. Dlaczego? Ot choćby dlatego, że egzaminator za oblanie dostaje… premię. Nie powinno więc dziwić, że na dziesięciu zdaje dwóch-trzech. Czas spekulantów. Wzlot i upadek polskiej przedsiębiorczości. Białek, Józef 9788360562758:224

10.01.2018
Zwrot od całkowitej zależności od podatku dochodowego w kierunku bardziej zrównoważonej kombinacji podatków konsumpcyjnych miał bardzo duży wpływ na wzrost gospodarczy. Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:75

07.07.2018
Podporządkowanie się przepisom stało się łatwiejsze, a unikanie podatków – trudniejsze. Co ważniejsze, polityka podatkowa stała się stabilna, przewidywalna i prosta, co obniżyło wpływ tych, którzy walczyli o przywileje podatkowe. Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:75_2

07.07.2018
Prawdziwą przyczyną [sukcesu gospodarczego] było stworzenie ram polityki opartych na prawdziwych i sprawdzonych informacjach i transparentności, co prowadziło do bezpośredniej odpowiedzialności politycznej. Sposób publicznego ujawniania danych jest respektowany przez obie partie podczas każdej kampanii wyborczej. Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:77

07.07.2018
Niemal wszyscy politycy wchodzą do świata polityki, deklarując służbę dla dobra ogółu, jednak złożony system misternych bodźców ustawia ich ostatecznie na innej ścieżce. Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:79

07.07.2018
Wysokie cła, restrykcyjne kwoty eksportowe i uciążliwy system licencji służą tylko wzbogacaniu się nielicznych, już bogatych obywateli kosztem ciężko pracującej większości. Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:81

07.07.2018
Fundamentalne zasady Ruth Richardson i Rogera'a Douglas'a zapewniające sprawne funkcjonowanie państwa:
 1. Uczciwa rachunkowość to fundament dobrego zarządzania

 2. Transparentność działań partii i rządu

 3. Stabilność przez zdrowy pieniądz i jednoznaczną politykę monetarną

 4. Praca pracowników służby publicznej musi być zorientowana na rezultaty

 5. Reformy sektora prywatnego w kierunku wolnej gospodarki

 6. Wiedzę czerpmy z historii

 7. Zwalczać chorobę, a nie objawy

 8. Reformy muszą być równomiernie rozłożone

 9. Uwikłaj opozycję propozycjami

 10. Kluczem jest szybkość działania

 11. Kluczem jest zdecydowane działanie

 12. Aby wygrać należy dobrze zarządzać prowadzoną narracją

 13. Zaufanie do liderów zależy od ich spokoju i pewności

 14. Nigdy nie można ignorować obywateli

 15. Przywódcy znani dobrze z lekcji historii wiedzieli, że są liderami wszystkich ludzi, a nie tylko swoich zwolenników

 16. Należy uregulować przeprowadzone reformy w taki sposób, żeby nie dało się ich łatwo odwrócić

Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:82_2

07.07.2018
Tu nie chodzi o apelowanie do takich abstrakcyjnych pojęć jak patriotyzm, altruizm lub poświęcenie, ale o przekonanie obywateli do logiki reform, tłumacząc im i demonstrując koszty i zyski zdrowej polityki w porównaniu do tej zorientowanej na realizowanie swoich własnych interesów. Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:90_2

07.07.2018
W 1664 roku król Karol II nałożył wielkie podatki na wina francuskie dostarczane do (angielskich) kolonii, a później wprowadzono wymóg przewożenia europejskich towarów wyłącznie statkami brytyjskimi. Ponieważ w sensie technicznym Madera leżała w Afryce, jej wina były wyłączone z tego przepisu i wkrótce zdobyły sobie kolonie. Do końca XVIII wieku za czyn patriotyczny uważano picie madery i unikanie w ten sposób płacenia podatków Koronie, madera stała się czymś w rodzaju matczynego mleka dla rewolucji amerykańskiej. Odpowiadała też kolonialnym gustom amatorów słodkich win. Na krańce Świata. Podróż historyka przez historię. Davies, Norman 9788324041695:706

15.09.2018

Nasze rozumowanie w kwestiach społecznych przeczy logice. Uważamy argumenty za bardziej przekonujące, kiedy nie powołują się na twarde dowody. Podziwiamy siłę przekonań, czyli zwykle po prostu intuicję.

Chris Grayling, kiedy zajmował stanowisko Lorda Kanclerza i ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, stwierdził: „Poprzedni rząd miał obsesję na punkcie programów pilotażowych. Czasami trzeba po prostu zaufać, że ma się rację”. Taka pogarda dla wiedzy przywodzi na myśl czasy, kiedy człowiek jeszcze nie uprawiał nauki.

W rozdziale siódmym podkreśliliśmy, że autorzy wielu przełomowych pomysłów ostatnich dwóch stuleci w większości należeli do zwolenników wolnego rynku i otwartego społeczeństwa, ponieważ opierają się one ludzkiej skłonności do narzucania innym niesprawdzonych rozwiązań.

Gospodarka wolnorynkowa kwitnie w dużej mierze dzięki absorpcji tysięcy użytecznych porażek. Gospodarkom planowym brakuje tej zdolności i dlatego są nieskuteczne.

Rynki, podobnie jak każdy system ewolucyjny, zapewniają antidotum na ignorancję. Posiadają pewne wady i często nie mogą się obyć bez rządowej interwencji, jednak generalnie się sprawdzają, co zawdzięczają przede wszystkim swej adaptacyjnej naturze. Każda firma próbuje własnego podejścia. Niektórym się udaje, innym nie, ale informacje o wszystkich próbach trafiają do wspólnej puli wiedzy. Dysonansowi poznawczemu na dłuższą metę zapobiega niepodważalny test skuteczności, którym jest możliwość bankructwa. Właściciel firmy, któremu skończą się pieniądze, po prostu nie może udawać, że obrał właściwą strategię.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:445

09.08.2020