Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:42

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

szef

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
[Gates]. Kochał programowanie i współzawodniczył ze swoimi pracownikami, biorąc niekiedy udział w nieoficjalnych zawodach. BILL GATES i Jego Imperium MICROSOFT Wallace, James; Erickson, Jim 83-204-1782-1:95_2

20.05.2004
Buddyzm uczy, by pracować w duchu życzliwości, wybierając złoty środek w produkcji i konsumpcji, a wspólnota powinna szanować wszytkich swych członków. Judaizm nakazuje, by ludzie zaspokajali swe potrzeby własnym, codziennym wysiłkiem. Dążenie do materialnego dobrobytu jest etycznie urpawomocnione. Zachłanność jest naganna. Wiara w boską opatrzność, która zachęca do podejmowania ryzyka, uwalnia ludzi od konieczności poszukiwania nieetycznych dróg zapewnienia sobie bogactwa. Wiara podtrzymuje uzasadnione pragnienie dobrobytu z zachowaniem zasad moralnych i przeświadczenia o wspólnocie wytwarzanych dóbr. Chrześcijaństwo, poprzez wiarę w nakaz i istnienie ludzkiej solidarności, podkreśla wagę wspólnego zaspokojenia potrzeb materialnych ludzkości jako ostatecznego celu społeczeństwa i jego gospodarowania. Wypełnanie zobowiązań w dobrej wierze oraz w zgodzie z zasadami etyki biznesu w islamie są pożądane i nierozłączne z obowiązkiem pobożności. Słowo muzułmanina jest jego najsilniejszym zobowiązaniem. To niezwykle lakoniczne podsumowanie zasad etyki biznesu wywodzących się z czterech religii poczyniłem na użytek własny. Czytając je kolejny raz, pozwoliłem sobie na jeszcze dalej idące uproszczenie: trzeba być przyzwoitym w interesach. I dotyczy to nie tylko kwestii zapłaty za czas, ale całego procesu sprzedaży, od reklamy począwszy." Religie a Etyka w Biznesie Fogg, Michał BW932004

26.05.2004