Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:44

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

taktyka von Socialla

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Oszukiwanie w taki sposób, by wzbudzić w przeciwniku przekonanie, że robimy wszystko, żeby to on wygrał.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Pomyślała nagle o tych pasożytach wychowanych w nowoczesnych college'ach, którzy z obrzydliwą pozą wyższości wygłaszają banały na temat swojej troski o dobro ludu. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:763

10.01.2011
Stał się symbolem poglądu, że to potrzeba, a nie osiągniecie jest źródłem praw; że nie musimy wytwarzać, tylko chcieć; że to, na co zapracowaliśmy, nie należy nam się, ale to, na co nie zapracowaliśmy – owszem. Stał się usprawiedliwieniem każdej miernoty, która nie potrafiąc na siebie zarobić, żądała władzy nad własnością lepszych od siebie, utrzymując, że chce poświęcić życie słabszym i że musi to czynić kosztem silniejszych. To najgorsze z możliwych stworzeń – podwójnego pasożyta, żywiącego się ranami biednych i krwią bogatych – ludzie uznali za wcielenie ideału moralnego, doprowadzając świat do stanu, w którym im więcej człowiek wytwarza, tym bliższy jest utraty wszystkich swoich praw, aby wreszcie, gdy jego umiejętności są już dostatecznie duże, zmienić się w wyjęte spod prawa stworzenie, mogące paść łupem każdego – podczas gdy chcąc się znaleźć ponad prawem, zasadami i moralnością, tam, gdzie wolno mu wszystko, nawet łupić i mordować, człowiek musi jedynie być w potrzebie. Czy zastanawia się pan, dlaczego świat wokół nas się sypie?

Z tym właśnie walczę, panie Rearden. Dopóki ludzie nie zrozumieją, ze spośród wszystkich symboli Robin Hood jest najbardziej niemoralnym i godnym pogardy, nie będzie na ziemi sprawiedliwości i ludzkość nie będzie miała szans przetrwania.

Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:676

10.01.2011
Jej przekonania zamykały się w zdaniu: „Musimy pomagać biednym”. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:685

10.01.2011
…Celowały w sztuce ukrywania najwsteczniejszych idei i osobistych interesów pod płaszczykiem tyrad humanitarnych i liberalnych. Zdołały sparaliżować najpożyteczniejsze reformy, ponieważ te sprzeciwiały się ich przywilejom klasowym. Wielka Rewolucja Francuska Gaxotte, Pierre 9788389920683:68

15.03.2011
W Paryżu gra rolę człowieka przedmieść, obrońcy proletariatu. W Arcis kupuje ziemię, folwark, dwa dobra klasztorne, lasy, sto hektarów pola. Wielka Rewolucja Francuska Gaxotte, Pierre 9788389920683:216

17.03.2011
Darmowy ser bywa tylko w pułapce na myszy 25 czerwca. Głupota czy agresja? Sołonin, Mark 9788375104875:180

02.01.2012
To, co większość Amerykanów uważa za "opinię publiczną", jest w rzeczywistości starannie przemyślaną i przygotowaną propagandą obliczoną na wywołanie pożądanej reakcji ze strony społeczeństwa. Taka pożądana reakcja to skłonienie ludzi, by zachowywali się tak, jak tego pragniemy, przekonując ich, że leży to w ich własnym interesie. Prawdziwa historia Klubu Bilderberg Estulin, Daniel 9788375081930:157

20.01.2012
A swoją drogą rozgoryczyłem się i roztkliwiłem nad sobą: toż ja właśnie jestem naprawdę „zaangażowany” i całe życie biorę za to w dupę, a ci cynicy, plotąc o zaangażowaniu, załatwiają po prostu swoje kariery, a istotę rzeczy mają w dupie. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:31

28.01.2013
O całość nikt się nie troszczy, choć wszyscy o niej gadają – oto właśnie jest socjalizm. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:329

29.01.2013
A jednocześnie robotnik, który rzekomo rządzi tutaj, czy też w którego imieniu się rządzi, nie tylko że nie ma tu nic do gadania, ale w ogóle ma się najgorzej. Najlepiej mają się robotnicy w krajach rozwiniętego kapitalizmu, najgorzej w socjalizmie (komunizmie) oraz w krajach tzw. Trzeciego Świata. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:713_2

05.02.2013
Niektórzy dziennikarze powołują się często na rzekomy „interes obywateli”… Nawet absolutnie bezwolny i bezkrytyczny klient mediów, powinien dostrzec, że chodzi im NIE O JEGO DOBRO. W niewoli mediów Czarniecki, Mariusz 9788386462292:162

14.05.2013
„Boston Gazette” nie posiadała się z oburzenia: „Okręty wojenne, kutry, marynarzy z bagnetami na karabinach, sędziów admiralicji, poborców podatków, rewidentów, celników wszelkiego autoramentu i całą gromadę sutenerów nasyła się tutaj nie po to, by chronili nasz handel, ale go utrudniali”. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:349

10.08.2013
Ileż razy w młodości mojej byłem porwany i wymową, i szlachetnymi ideami różnych mówców lewicowych na tajnych zebraniach politycznych. Jak mnie nastrajała ku nim ich wymowa porywająca, ich głębia przekonania, ich szlachetność serc…
Brałem to wszystko za dobrą monetę. Mówiłem sobie: tam musi być prawda. Tylko prawda może natchnąć ludzi takim zapałem, taką wiarą, poświęceniem.
Byłem wtedy bardzo… młody.
Dopiero później życie odsłoniło mi zdumiewające rzeczy – wykazało różnicę pomiędzy frazesem a postępowaniem, pomiędzy słowem a czynem. Dowiadywałem się niekiedy o moich „apostołach prawdy” rzeczy, które mi się nie chciały mieścić w głowie. Ten oto zdefraudował pieniądze partyjne i był za to pod sądem… Tamten, którego widywałem zawsze starannie ubranym, uczęszczającym do modnych restauracji, żył – jak się okazało – z pracy swej ubogiej matki, która sobie od ust odejmowała dla zaspokojenia „potrzeb” synka. Inny w więzieniu, dokąd trafił, wyśpiewał co trzeba i nie trzeba. Zobaczyłem galerię próżniaków, nieuków, ludzi bez poczucia obowiązku, kłamców, oszczerców, wydętych próżnością, myślących tylko o sobie i o swojej roli, wpływach, stanowisku w hierarchii partyjnej.
Czujność moja zbudziła się wreszcie; zacząłem patrzeć na postępowanie moich wspaniałych „mówców”, zrozumiałem, że tylko ono jest jedyną miarą wartości człowieka.
Kartki z więzienia. Testament polityczny Eligiusza Niewiadomskiego. Niewiadomski, Eligiusz 9788364037023:43

18.01.2014
Socjalizm – zamiast religii nienawiści, jaką jest dzisiaj, musi stać się tym, czym był pierwotnie – religią sprawiedliwości powszechnej. Kartki z więzienia. Testament polityczny Eligiusza Niewiadomskiego. Niewiadomski, Eligiusz 9788364037023:53

18.01.2014
W ten oto sposób warunki bytowe ludzi absolutnie przeczyły ideałom socjalizmu. […] Głoszony przez socjalizm brak wyzysku człowieka przez człowieka okazał się najbardziej bezpardonowym i niczym nieograniczonym wyzyskiwaniem człowieka (przeciętnego) przez człowieka (władzy). Hasło „Człowiek to brzmi dumnie” przekształcono w pustosłowie. Socjalistyczna wolność w straszną niewolę. Równość i braterstwo w, gorszą od feudalnej, zależność. Socjalistyczne „powszechne bogactwo” w nędzę. Ideały socjalizmu okazały się czekami bez pokrycia. Okazało się, że socjalizm i marksizm to nie nauka, lecz religia i to wysoce prymitywna. Zapadnia. Człowiek i socjalizm. Fiedosiejew, Anatolij Pawłowicz ZAPADNIA:316

16.03.2014
Trzecia grupę nazwałbym „cynicznymi obrońcami”. Do niej należy cała wierchuszka władz, cała partyjna, rządowa i związkowa arystokracja, począwszy od Susłowa, Breżniewa, Kosygina i im podobnych, a kończąc na dyrektorach wielkich przedsiębiorstw i ministerialnych naczelnikach. Do nich również można zaliczyć i tzw. „starych bolszewików” i cały aparat bezpieki. To ludzie, którym powodzi się lepiej niż pozostałym, wiedza oni również, że w innym ustroju nie byliby tak wysoko. Oni nie wierzą ani w socjalizm, ani komunizm, ani w Marksa, ani Lenina, wykorzystują li tylko ideologię dla swojej kariery i obrony swych pozycji. Czasem od nich można usłyszeć tak miażdżącą krytykę naszego ustroju, na jaką nikt inny by się nie odważył. Nietrudno zgadnąć dlaczego: oni wiedzą o wiele więcej. Jednak socjalizm uważają za najlepszy dla siebie ustrój. Zapadnia. Człowiek i socjalizm. Fiedosiejew, Anatolij Pawłowicz ZAPADNIA:355

16.03.2014
W kwestii wprowadzenia powszechnej równości i przy wszelkich staraniach o jej urzeczywistnienie, nikt jakoś nie jest za obcięciem swoich własnych, aktualnych dochodów. - Ludwig von Mises _76

21.03.2015
Dążenie do zbawienia ludzkości jest najczęściej maską, pod którą ukrywa się dążenie do zdobycia władzy. - Henry Louis Mencken _79

22.03.2015


Odnośnik Opis
Definicja taktyki von Socialla w słowniku fizyki życia Definicja taktyki von Socialla w słowniku fizyki życia