Wygenerowano:
20.08.2022
19:01:30

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

teoria / praktyka

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Caryca wzruszyła ramionami. Najwyraźniej jej kochany filozof nie ma najmniejszego pojęcia o rosyjskiej rzeczywistości. "Panie Diderot" - mówi mu - "wysłuchałam z wielką przyjemnością wszystkiego, czym pana natchnął jego świetny umysł; ale z wszystkimi tymi wielkimi zasadami, które bardzo dobrze rozumiem, można pisać piękne książki i uczynić złą robotę. Zapominasz pan we wszystkich tych twoich planach reformy o różnicy między naszymi pozycjami: pan pracujesz tylko na papierze, który wszystko ścierpi, jest gładki, podatny i nie stawia przeszkód ani twojej wyobraźni, ani pióru, podczas kiedy ja, nieszczęsna imperatorowa, pracuję na ludzkiej skórze, którą łatwo zranić i która jest wrażliwa na łaskotki". Katarzyna Wielka Troyat, Henri 9788324126934:186

11.02.2010
Przebywał na froncie (a tutaj rok liczy się za trzy)… 1942 - Poligon czerwonych generałów Bieszanow, Władimir 9788371343322:183

06.01.2011
Usiłował nawet ustawić w ordynku żołnierzy pod komendą Jana od Czarnych Wstęg (dowódcy najbardziej przez siebie podziwianego), korzystając ze schematów, które tak dobrze opisał w traktacie O sztuce wojennej. Na papierze wszystko wydawało się proste i łatwe. W polu sprawy przedstawiały się zupełnie inaczej. Na nieszczęście dla Machiavellego obecny był tam wtedy Matteo Bandello, zakonnik, dworzanin i utalentowany nowelista, który bezlitośnie opisał kompromitację potencjalnego komendanta. „Messer Niccolo – relacjonował Bandello – trzymał nas tamtego dnia w pełnym słońcu przez dwie godziny, usiłując ustawić w szyku trzy tysiące piechoty według opisanych przez siebie zasad, i nic mu z tego nie wyszło”. Kres tym męczarniom położył Jan Medyceusz, który powiedział Machiavellemu, aby się usunął i pozwolił mu działać. „W mgnieniu oka” przy dźwięku werbli uszykował piechotę na rozmaite sposoby, „wywołując ogromny podziw” zebranych. Ten epizod dowodzi – dodawał zgryźliwie Bandello – „jak wielka jest różnica między kimś, kto wie, ale ze swojej wiedzy nigdy w praktyce nie korzystał, a tym, kto nie tylko wie, ale wielekroć swoją wiedzę w praktyce stosował”.

 

He even tried to put in a soldier's order under the command of Jan of the Black Bands (the commander most admired by himself), using the schemes he so well described in the treatise “On the Art of War”. Everything seemed simple and easy on paper. In the field, things were completely different. Unfortunately for Machiavelli, Matteo Bandello, a monk, courtier and talented novelist, was present there. He mercilessly described the ineptitude of the potential commander: "Messer Niccolo," Bandello reported, "kept us, on that day, in full sun for two hours, trying to set up three thousand infantry according to the rules he described, and nothing came of it". This torment was ended by Gian de' Medici, who removed Machiavelli and put himself in charge. In the blink of an eye, he used the sound of the drums to manoeuvre the infantry in various ways, "evoking the great admiration" of the assembled people. "This episode proves" - added Bandello sardonically - "how great is the difference between someone who knows, but has never used his knowledge in practice, and those who not only know but have used this knowledge many times".

Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:287

30.06.2011
Jobs uważał go za nieznośnego teoretyka, czy – używając terminologii Steve'a – „beznadziejnego debila”. Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:136

01.09.2012
Empiria technologiczna nie jest naturalnie ślepym miotaniem się od jednego nieprzemyślanego eksperymentu do drugiego. Wynalazca-praktyk ma jakąś koncepcję, albo raczej – dzięki temu, czego już dokonał (albo czego inni dokonali przed nim), dostrzega mały skrawek drogi przed sobą. Sekwencja jego działań regulowana jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym (fiasko eksperymentu wyjaśnia każdorazowo, że nie tędy droga); w efekcie droga jego jest zygzakowata, ale dokądś dąży, ma określony kierunek. Zdobycie wiedzy teoretycznej pozwala na na dokonanie nagłego skoku naprzód. Summa technologiae Lem, Stanisław 9788322202692:25

16.09.2012
Churchill wiedział, o czym pisał. Stalin wiedział, co robił. Flaga nad Reichstagiem spisała wszystkie błędy i przestępstwa rządu komunistycznego i pozostaje jedyną jasną plamą w historii idącego wówczas donikąd ZSRS. Dojdzie jeszcze Jurij Gagarin. 1945 - rok zwycięstwa Bieszanow, Władimir 9788364066009:335

27.10.2018