Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:48

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

wolność

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Pojęcie wolności w ogóle w Korei Północnej nie istnieje w znaczeniu „robię co chcę, według własnej woli”. Mimo to zawsze miałam wrażenie, że robię to co chcę. Tam na Północy nie ma odpowiedzialności, nie ma więc wolności. Tutaj na południu, czuję się odpowiedzialna, mogę więc zaplanować życie tak, jak chcę. Uchodźcy z Korei Północnej, relacje świadków. Morillot, Juliette; Malovic, Dorian 9788374144247:316

08.12.2008
Przy złym traktowaniu mogli się wszak przenieść gdzie indziej. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:56

11.02.2012
Po tylu latach spędzonych w więzieniu, zetknąwszy się z losem innych więźniów, aresztantów (można by tu mnożyć określenia osób żyjących za murem), wiem jedno - mic nie jest warte straconej wolności, utraconych bezpowrotnie lat. Mój dług Sikora, Sławomir MOJ DLUG:259

16.06.2012
Bo wolna myśl nie jest wypleniana fizycznym terrorem, lecz ludzie sami z niej rezygnują, dla kariery i wygody. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:661

05.02.2013
Wykształcenie i dobry zawód uczynią cię niezależnym (…). Zapamiętaj to raz na zawsze. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:41

22.03.2013
Jak stwierdzał raport o fabryce rusznikarskiej w Tule z 1860 roku: „Wydaje się nie podlegać dyskusji, że tylko wolni ludzie są zdolni do uczciwej pracy. Ten, kto od dzieciństwa był do pracy przymuszany, nie jest w stanie ponosić żadnej odpowiedzialności, dopóki jego sytuacja społeczna pozostaje bez zmian”. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:276

10.08.2013
Tak jak w Europie najlepszą obrona przed uciskiem była możliwość przemieszczania się. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:405

10.08.2013
Popadamy w niewolę, ponieważ wolność kojarzy się nam z brakiem granic i odpowiedzialności _46

14.08.2013
Freedom is another concept that simply doesn’t exist in many, perhaps most, human cultures - there isn’t even a word for freedom in most non-European languages. The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success Stark, Rodney 9780812972337:24

25.02.2014
W Dolinie Śmierci u stóp klasztoru, na stoku Hannibala w mogiłach spoczywają żołnierze polscy polegli od lutego do końca bitwy. Wokół miasta jest prawie 60 000 grobów żołnierzy alianckich, którzy oddali swe życie w tej po Stalingradzie największej i najkrwawszej batalii II wojny światowej. Walczyli tam: Algierczycy, Amerykanie, Anglicy, Białorusini, Cypryjczycy, Czesi, Francuzi, Gruzini, Gurkhowie, Hindusi, Irlandczycy, Kanadyjczycy, Marokańczycy, Nowozelandczycy, Ormianie, Polacy, Szkoci, Tatarzy, Tunezyjczycy, Ukraińcy, Włosi i Żydzi. Taka była cena zwycięstwa i otwarcia drogi na Rzym. Walczyli aby wolność była prawem. Opodal na cmentarzu niemieckim spoczywa ponad 20 000 poległych żołnierzy Wehrmachtu. Byłem żołnierzem generała Andersa Czerkawski, Tadeusz Mieczysław 9788374520249:190

15.04.2014

Wolność zaczyna się od poszanowania cudzych praw.

Freedom begins with respect for others' rights.

Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:203

28.06.2014
A w ogóle, to zrozumcie nareszcie – i powiedzcie tam wyżej komu należy, że jesteście mocni tylko o tyle, o ile zabieracie ludziom nie wszystko. Człowiek, któremu zabraliście w s z y s t k o, już wam nie podlega, już znowu jest wolny. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:92

07.09.2014
Lepiej umrzeć niż żyć bez wolności. - Leonardo da Vinci _67

22.01.2015
Przeciwnicy planowania (w Anglii istnieje Towarzystwo Wolności Nauki) uważają, że pracownik naukowy podporządkowany organizacji staje się tylko rutynowym badaczem, a oryginalność nie może zakwitnąć tam, gdzie nie ma intelektualnej wolności.

…the anti-planners (in England there is a Society for Freedom in Science) maintain that the research worker who is organised becomes only a routine investigator because, with the loss of intellectual freedom, originality cannot flourish.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:138

18.06.2016
ludzkie wysiłki, indywidualne i zbiorowe, doświadczenia, szukanie po omacku, nawet porażki, konkurencja – jednym słowem Wolność – sprawiają, że ludzie ciążą ku tej Jedności, będącej wyrazem praw ich natury i urzeczywistnianiem ogólnego dobra. Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:102

09.10.2016
Jest niewątpliwie prawdą, że przez większość swych dziejów Ameryka była krajem szczególnie błogosławionym. Ostatnio jednak ten tyrend zaczął się od niej odwracać. Problem w tym, że czynnik, który wpływał na swoistą wyjatkowość Stanów Zjednoczonych i odróżniał je od innych krajów - mam na myśłi konstytucję, która była wyrazem ograniczonej władzy państwa, a zarazem zakładała explicite istnienie prawa własności i wolnego rynku - w ostatnich czasach stracił swoją moc. Właśnie z tego powodu podkreślam, że Stany Zjednoczone przestają być Ameryką, unikalnym konceptem państwa i wyjatkowym symbolem wolności, stając się krajem jak każdy inny. Inwestowanie w trudnych czasach Casey, Doug R. 9788364599361:17

15.07.2018
Pierwsze wspinaczki były odkryciem niezwykłej ilości darmowego towaru, który nazywa się wolność. To odkrycie jest udziałem każdego debiutanta, ale o ile silniejsze było w rzeczywistości tamtych czasów, w której obszarów swobodnej kreacji było niewiele. Wstrząs, olśnienie i dystans do „socjalistycznej” rzeczywistości to pierwsze alpinistyczne zdobycze. Kurtyka. Sztuka Wolności. Mcdonald, Bernadette 9788326826092:27

25.08.2019

Wojnę klasową zamieniono w planowy terror. Zrujnowano życie milionom ludzi, których jedynym grzechem było to, że nie wywodzili się z klasy robotniczej. Wojnie tej podporządkowano nawet sztukę, a jednym z największych wrogów ogłoszono religię. Rosła też hipokryzja. Chociaż wszyscy widzieli głód i tragiczne skutki planu pięcioletniego, nikt nie odważył się krytykować władz i mówiono tylko o chwalebnych osiągnięciach. Strach opanował całe społeczeństwo. Ale największą zbrodnią sowieckiego reżimu – uważa Gareth – było zniszczenie chłopstwa. Sześć lub siedem milionów lepiej prosperujących chłopów wygnano na zesłanie. Innym zabrano ziemię i zwierzęta, skazano na los bezrolnych poddanych. „Niszcząc chłopa, bolszewicy rujnują też Rosję, a ta szalona polityka okaże się ich Nemezis” – stwierdza Jones.

Na koniec – aby przestrzec przed tym, co stało się z Rosją – wzywa, by za wszelką cenę bronić brytyjskich idei wolności osobistej i praw człowieka.

Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo. Wlekły, Mirosław 9788324055678:248

18.01.2020
Lud, który dopuszcza się ekscesów, jest niegodny wolności, lud prawdziwie wolny szanuje człowieka i własność. _151

21.05.2020
Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić. _152

21.05.2020