Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:50

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

wychowanie

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Właściwie każdy młody człowiek będący gwiazdą w jakiejś dziedzinie, może wskazać na odpowiednio zdeterminowanego rodzica, który zapewnił właściwy impuls talentowi swojego dziecka. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:88

28.12.2008
Sąd Najwyższy wyraził to, o czy matki w Rumunii i Skandynawii – i gdzie indziej – od dawna wiedziały: kiedy kobieta nie chce dziecka, ma zazwyczaj dobry powód. Może być niezamężna, albo tkwić w nieszczęśliwym małżeństwie. Może uznać, że jest zbyt biedna, żeby wychować dziecko. Może uważać, że jej życie jest zbyt niestabilne czy nieszczęśliwe, albo może się obawiać, że używanie przez nią alkoholu lub narkotyków może zaszkodzić zdrowiu dziecka. Może sadzić, że jest za młoda albo za słabo wykształcona. Może bardzo pragnąć dziecka, ale za kilka lat, nie teraz. Z setek powodów może czuć, że nie jest w stanie zapewnić warunków niezbędnych do wychowywania zdrowego i szczęśliwego dziecka.

W pierwszym roku po sprawie Roe przeciw Wode’owi około 750 000 kobiet w Stanach Zjednoczonych dokonało aborcji (jedna aborcja przypadała na 4 żywe urodzenia). Do roku 1980 liczba aborcji osiągnęła 1,6 miliona (jedna na każde 2,26 żywych urodzeń) i zatrzymała się na tym poziomie. W kraju liczącym 225 milionów mieszkańców liczba 1,6 miliona zabiegów przerywania ciąży rocznie – jeden na 140 Amerykanów - może nie wydawać się szczególnie dramatyczna. W ciągu pierwszego roku po śmierci Nicole Ceausescu, kiedy w Rumunii przywrócono legalną aborcję, jeden zabieg przypadał na 22 mieszkańców. Jednak co rok 1,6 miliona Amerykanek, które zachodziły w ciąże, nagle tych dzieci nie rodziło.

Przed sprawą Roe przeciw Wade’owi załatwić i pozwolić sobie na bezpieczną nielegalną aborcję mogły przede wszystkim dziewczyny z rodzin z klasy średniej i wyższej. Teraz, zamiast nielegalnego zabiegu, który mógł kosztować 500 dolarów, każda kobieta mogła z łatwością dokonać aborcji, często za kwotę mniejszą niż 100 dolarów. Jakie kobiety najbardziej skorzystały na sprawie Roe przeciwko Wade’owi? Bardzo często były to kobiety niezamężne, ubogie lub nastoletnie, a czasami jednocześnie i niezamężne, i biedne, i nastoletnie. Jaką przyszłość mogły mieć ich dzieci? Z jednego z badań wynika, że typowe dziecko, które nie przyszło na świat w wyniku zalegalizowanej aborcji w pierwszych jej latach, miałoby o 50% większe od średniej szanse życia w nędzy; miałoby też o 60% większe prawdopodobieństwo wychowywania się z tylko jednym z rodziców. Te dwa czynniki – ubóstwo w dzieciństwie i wychowanie przez jednego rodzica – należą do najsilniejszych prognostyków mówiących, że dziecko czeka kryminalna przyszłość. Dorastanie w domu z tylko jednym rodzicem mniej więcej podwaja skłonność dziecka do popełniania przestępstw. Podobnie jak bycie dzieckiem nastoletniej matki. W innym badaniu wykazano, że słabe wykształcenie matki jest najważniejszym czynnikiem prowadzącym ku przestępczości.

Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:187

12.01.2009
Byt ludzi starych zależy bowiem od tego, czy – po pierwsze- mieli dzieci, po drugie – czy te dzieci miały jakieś pożyteczne umiejętności i po trzecie – czy zostały wychowane w poczuciu odpowiedzialności. Dlatego też ludzie raczej dążyli do zakładania rodzin i posiadania dzieci, co do których mieliby maksimum pewności, że są rzeczywiście ich dziećmi, do wyuczenia ich pożytecznych umiejętności i do starannego ich wychowania w poczuciu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za szeroko pojmowaną rodzinę. Starali się też o zachowanie kontroli nad procesem edukacji i wychowania, bo jeśli nawet nie byli tego do końca świadomi, to instynktownie czuli, jak bardzo ich los w starości od tego zależy. Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:34

11.08.2009
Domowe środowisko potrafi zniweczyć mnóstwo wysiłków czynionych przez szkołę. To dlatego wiek przedszkolny został obnizony tak dalece, że praktycznie porywamy dzieci z kołysek. 451 Farenheita Bradbury, Ray 9788375900279:80

19.12.2009
Można by się spodziewać, że po spędzeniu tak długiego czasu z dwunastoma różnymi rodzinami badacze zaobserwują dwanaście różnych koncepcji wychowywania dzieci: rodziców surowych i pobłażliwych, nadopiekuńczych i zachęcających do samodzielności, i tak dalej. Jednak Lareau stwierdził coś zupełnie innego. Istnieją tylko dwie “filozofie” sprawowania opieki rodzicielskiej, a podział między nimi prawie zupełnie pokrywa się z podziałem klasowo-dochodowym. Bogatsi rodzice wychowywali dzieci inaczej niż rodzice biedniejsi.

Ci pierwsi drobiazgowo planowali czas wolny swoim dzieciom, wożąc je z jednych zajęć na drugie, wypytując ich o nauczycieli, trenerów i kolegów z drużyny. Pewne dziecko z dobrze sytuowanej rodziny, któremu towarzyszyła Lareau, grało w drużynie bejsbolowej, dwóch zespołach futbolowych, a latem dochodziła do tego jeszcze koszykówka. Oprócz tego występowało w orkiestrze i brało lekcje gry na fortepianie.

Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:105

30.03.2010
Biblia mówi, że gdy ojciec kocha syna, nie szczędzi mu razów. OD MAŁP DO GWIAZD. Ewolucja człowieka. Część II - TERAZ ALBO NIGDY! Szymański, Jan Maria JMSZ-ODMALP:22

31.07.2012
Czy można zakładać, że ludzie, których działania nie miały nigdy konkretnego wpływu nawet na ich własne życie, będą w stanie przewidzieć konsekwencje swoich czynów? Putin, człowiek bez twarzy. Gessen, Masha 9788378390541:84

10.08.2012
Co więc odróżnia przywódców kierujących się miłością od tyranów?

„Wielka czułość” połączona z pasją, która pozwala skłonić innych do tego, by „biegli z maksymalną prędkością ku perfekcji”. Napędzane miłością przywództwo nie jest gnaniem innych do przodu bez względu na ich aspiracje, dobrostan lub osobiste potrzeby. Nie jest to również bycie przemiłym menadżerem – równiachą patrzącą przez palce na kiepskie wyniki pracownika, które mogą w przyszłości zaważyć na jego dalszym rozwoju zawodowym. Kierujący się miłością przywódcy pragną widzieć jak ukryty potencjał rozkwita, i robią co mogą, by w tym pomóc. Ujmując to prościej: kiedy dzieci, uczniowie, studenci, lekkoatleci lub pracownicy realizują w pełni swój potencjał? Wtedy, gdy ci, którzy są ich rodzicami, nauczycielami, trenerami lub menadżerami, budzą zaufanie, wspierają, zachęcają, odkrywają ich możliwości oraz wyznaczają wysokie standardy.

Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:194

13.08.2014

Kiedy wychodzimy z młodzieńczego etapu zależności, nie jesteśmy tak naprawdę gotowi na przejście do etapu całkowitej niezależności. Nosimy bowiem w sobie nawyk uczenia się z książek i od nauczycieli, który w dużej mierze nie nadaje się do praktycznej fazy samokształcenia lub życia, które nadejdzie później. Zwykle jesteśmy nieco naiwni społecznie i nieprzygotowani do politycznych gier, w które grają ludzie. Wciąż niepewni co do naszej tożsamości, uważamy, że w świecie pracy liczy się zdobywanie uwagi i nawiązywanie przyjaźni. A te błędne przekonania i naiwność zostają brutalnie ujawnione w świetle realnego świata.

When we emerge from the youthful state of dependency, we are not really ready to handle transition to an entirely independent phase. We carry with us the habit of learning from books or teachers, which is largely unsuited for the practical, self-directed phase or life that comes next. We tend to be somewhat socially naive and unprepared for the political games people play. Still uncertain as to our identity, we think that what matters in the work world is gaining attention and making friends. And this misconceptions and naivety are brutally exposed in the light of the real world.

Mastery Greene, Robert 9780143124177:54

07.10.2014
Toni jest jednocześnie nieugiętym doktrynerem w swoich poglądach na wychowanie dzieci. "Współczesny problem polega na tym", mówi, "że dzieci znalazły się za bardzo w centrum uwagi. Ich rodzice, ich rodziny, wszyscy wokół nich są przekonani, ze trzeba je stawiać na piedestale.Tak wiele wysiłku wkłada się w podnoszenie ich samooceny, że w końcu czują się wyróżnione same z siebie, nie robiąc nic szczególnego. Jako dorośli stają się zdezorientowani: jakoś im umyka, że nie są wyjątkowi w związku z tym, kim są, tylko w związku z tym, co robią. RAFA. Rafael Nadal Nadal, Rafael; Carlin, John 9788362478699:55

27.10.2014
His answer to life was discipline. We had a strict routine that nothing could change: we’d get up at six, and it would be my job or Meinhard’s to get milk from the farm next door. When we were a little older and starting to play sports, exercises were added to the chores, and we had to earn our breakfast by doing sit-ups. In the afternoon, we’d finish our homework and chores, and my father would make us practice soccer no matter how bad the weather was. If we messed up on a play, we knew we’d get yelled at.
My father believed just as strongly in training our brains. After Mass on Sunday, he’d take us on a family outing: visiting another village, maybe, or seeing a play, or watching him perform with the police band. Then in the evening we had to write a report on our activities, ten pages at least. He’d hand back our papers with red ink scribbled all over them, and if we had spelled a word wrong, we had to copy it fifty times over.
I loved my father and really wanted to be like him. I remember once when I was little, putting on his uniform and standing on a chair in front of the mirror. The jacket came down like a robe almost to my feet, and the hat was falling down on my nose. But he had no patience with our problems. If we wanted a bicycle, he’d tell us to earn the money for it ourselves. I never felt that I was good enough, strong enough, smart enough. He let me know that there was always room for improvement. A lot of sons would have been crippled by his demands, but instead the discipline rubbed off on me. I turned it into drive.
Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:10

15.02.2015
When you grow up in that kind of harsh environment, you never forget how to withstand physical punishment, even long after the hard times end. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:17

15.02.2015
Został wyszkolony przez strażników i nauczycieli, aby wierzyć, że za każdym razem, gdy był bity, zasługiwał na to - z powodu zdradzieckiej krwi, którą odziedziczył po rodzicach. Dziewczyna nie była inna. Shin uważał, że jej kara była sprawiedliwa i uczciwa, i nigdy nie złościł się na swojego nauczyciela za zabicie jej. Wierzył, że jego koledzy z klasy czuli to samo.

He had been trained by guards and teachers to believe that every time he was beaten, he deserved it – because of the treasonous blood he had inherited from his parents. The girl was no different. Shin thought her punishment was just and fair, and he never became angry with his teacher for killing her. He believed his classmates felt the same way.

Escape from camp 14 Harden, Blaine; Ing Geun, Shin 9780143122913:26

27.03.2015
Rodzice nastolatków mogą z pewnością świetnie wiedzieć, co jest najlepsze dla ich dzieci. Bynajmniej jednak nie znaczy to, że najlepiej urządzone są rodziny, w których nastolatki nie mają prawa dokonywania wyborów ani przestrzeni do eksperymentów. Cenimy sobie możliwość popełniania własnych błędów, szanujemy wolność i indywidualność, a także ściśle z nimi związaną zdolność do niezależnego myślenia. Platon Państwo Biografia Blackburn, Simon 9788374953481:75

04.04.2015
Martha prawie osiągnęła swój cel: wychowała dzieci na uczciwych, samowystarczalnych ludzi. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:28

30.12.2016
Bycie odważnym nie jest tylko kwestią osobistej odwagi, kiedy ktoś staje w obliczu niebezpieczeństwa, ale w równie wielkim stopniu kwestią wiedzy, którą się uzyskało poprze ciężką pracę, ból i poświęcenia, wzmacniając pewność siebie. Szwajcaria i naziści. Jak alpejska republika przetrwała w cieniu III Rzesz. Halbrook, Stephen P. 9788324591282:182

14.04.2017
Father had told us in the early days there that our future depended entirely on our own exertions, and that we must either put our shoulders to the wheel, work hard and be independent, or resign ourselves to working for wages during the rest of our lives. Uttermost part of the earth. Tierra del Fuego's Indians and Settlers: A personal story. Bridges, Lucas 9789873723094:163

28.04.2017
Istotniejsze pytanie brzmi jednak: dlaczego byłem takim mięczakiem? Narzuca się oczywista odpowiedź: ponieważ byłem jedynym dzieckiem starszych, nadopiekuńczych rodziców. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:13

13.07.2017
Niedawne badania wskazują, że dzieci reagują lepiej na metodę Tolsona, według której pochwala się wysiłek i determinację, niż podejście rodziców i nauczycieli, którzy wyrażają dzieciom ogromne uznanie za inteligencję, kreatywność czy inny rzekomo trwały talent (co często prowadzi do lęków przed niemożnością spełnienia oczekiwań oraz wywołuje niechęć do ciężkiej pracy, kiedy pojawiają się trudności). Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:122_2

17.07.2017
Dla mojego własnego dobra szybko wybiła mi z głowy przekonanie, że jestem pępkiem świata. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:46

06.01.2018
Dzięki moim eklektycznym gustom literackim, które nie odróżniały dobrej literatury od złej ani tej dla dorosłych i dla dzieci, czytałem z równym entuzjazmem wszystko, co mi wpadło w ręce. W rezultacie – mimo nazistowskiego restrykcyjnego i jednowymiarowego totalitaryzmu – trafiłem do ogromnego, wielowymiarowego i kolorowego świata na długo przedtem, nim mogłem fizycznie uciec z mentalnego więzienia nazistowskich Niemiec. Jeśli intencją doktora Goebbelsa było utrzymywanie naszych młodych umysłów na kursie wewnętrznego nacjonalizmu, to ze mną mu się nie udało. Dżin wiedzy w formie dziesiątek książek o wyświechtanych brzegach wymknął się z butelki i wypełnił mi głowę niezwykłymi obrazami, te zaś wzbudziły tęsknotę za przygodą znacznie wykraczającą poza ciasne granice Niemiec. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:111

06.01.2018
Większość kobiet z jej pokolenia, unikała zaciągania długów, wierząc, że „pożyczki ściągają kłopoty” i konsekwentnie nie kupowała niczego na kredyt. Zamiast tego oszczędzała na konkretny cel. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:122

06.01.2018
Dyson jest wielkim orędownikiem wyposażania dzieci w narzędzia potrzebne nie tylko do udzielania odpowiedzi, lecz również do zadawania pytań. „Problem ze środowiskiem edukacji jest taki, że trzeba być dobrym w zapamiętywaniu różnych rzeczy, takich jak wzory chemiczne i teorie, bo wymaga się od uczniów ich bezmyślnego powtarzania. Natomiast nie pozwala się dzieciom uczyć na drodze eksperymentów i zdobywania doświadczeń. To wielka szkoda, bo potrzebujemy jednego i drugiego”. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:337_2

31.07.2020
★★★

Były także inne dobrodziejstwa. Jedzenie przyniesione na obiad było obfite, składało się z wielkich mis ziemniaków, gulaszu, stosów warzyw. Nawet pojawienie się masła i białego chleba nie spowodowało zaskoczenia. Najwyraźniej te nazistowskie matki miały status równy wojsku i jadały równie dobrze.

Ale błogosławieństwo wypowiadane nad jedzeniem było nowym rodzajem modlitwy. Gdy pielęgniarki w bieli podały jedzenie, wszyscy zwrócili się w stronę ściany, gdzie wisiał imponujący portret Hitlera nad wielką swastyką, kobiety uniosły prawe ręce i powiedziały chórem: „Nasz Führerze, dziękujemy ci za twoją hojność, dziękujemy ci za ten dom, dziękujemy ci za to jedzenie. Tobie poświęcamy wszystkie nasze siły (Kräfte), tobie poświęcamy życie nasze i naszych dzieci!”.

Składały podziękowania bóstwu. Przynosiły Hitlerowi swoje dzieci, jeszcze nienarodzone.

Przełożona i ja jedliśmy w innym pomieszczeniu. W trakcie rozmowy spytałem, czy tylko najlepsze nazistki mogą przyjechać do Bad Sachsa. Uśmiechnęła się przebiegle i przyznała, że często przyjmują „inne” – zdrowe młode matki, co do których miały duże nadzieje, ale które nie zostały należycie wychowane w nazistowskiej ideologii. Zapewniła mnie, że po spędzeniu kilku tygodni w domu NSV młoda kobieta czuła się znacznie lepszą nazistką niż w momencie przybycia.

Opowiedziała mi szczegółowo historię młodej działaczki społecznej w mniejszym mieście, która mogłaby wiele dla Partii osiągnąć, gdyby chciała. Jej przekonania były jednak raczej letnie. Partia uznała za stosowne zaaplikować jej kurs ideologii nazistowskiej – nie w obozie koncentracyjnym, na który być może zasługiwała, ale w tym domu dla matek.

Co ranka kobiety słuchały godzinnego wykładu o tym, co naprawdę oznacza nazizm. Po powrocie do domu stawały się najwytrwalszymi działaczkami w swoich społecznościach.

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:56

25.05.2022

Liczne eksponaty dotyczące wczesnych plemion germańskich zainspirowały nauczyciela do opowiedzenia, jak to ludy germańskie zawsze były przykładem prawości wśród plemion – jako pierwsze przyniosły do Europy prawdziwą kulturę, najwcześniej wypracowały prawdziwe rządy, opanowały Europę dzięki swemu nieustraszonemu duchowi, który był przekazywany przez wieki, a teraz został uosobiony w postaci Führera i partii nazistowskiej.

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:102

25.05.2022
★★★

Hitler i jego instruktorzy znają psychologię chłopców – wykorzystują każdy instynkt, każdą wykluwającą się emocję, by wlać dusze nazistowskich chłopców w formy, w których niedługo zastygną na resztę życia.

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:139

25.05.2022