Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:52

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

zasada

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Wkuwanie na pamieć jest znacznie mniej istotne niż zdolność do rozpoznawania przydatnych wzorców. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:7

14.12.2008
Stanowisko takie rozmywa się również obecnie w katolickiej myśli moralnej rozróżnienie między heroizmem, minimum moralnym, a złem. Utożsamia ono bowiem w istocie to, co jest minimum, z tym, co jest już złem, a heroizm w ogóle wyrzuca poza nawias. W tym konkretnym przypadku moralnym minimum było wstrzymanie się od działania, moralnym heroizmem byłby jasny sprzeciw połączony z rezygnacją lub (czego w pewnych sytuacjach nie da się wykluczyć) złamaniem złego prawa, przy pełnej świadomości związanych z tym konsekwencji. Czynem moralnie złym zaś był i jest współudział w zabiciu dziecka poczętego. I właśnie na taki czyn zdecydowała się – tak mocno broniona przez ks. Szostka – minister zdrowia. Agata, anatomia manipulacji Najfeld, Joanna; Terlikowski, Tomasz P. 9788360335680:166

20.12.2008
Na długo przedtem zanim gracz zostaje mistrzem, zaczyna zdawać sobie sprawę, że zdolność do dobrego mechanicznego zapamiętywania chociaż też cenna, jest bezwartościowa, jeśli nie towarzyszy jej zrozumienie problemu. W pewnym momencie osiągnie on kres swojego pamięciowego wątku i znajdzie się w pozycji, której w rzeczywistości nie rozumie, bo nie wyrobił sobie poglądu co do możliwości jej wykorzystania. Ponieważ nie wie, dlaczego te wszystkie ruchy zostały wykonane, w momencie nieuchronnego wyjścia gry poza posunięcia zmagazynowane w jego pamięci będzie miał małe pojęcie o tym, jak ją kontynuować. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:159

18.01.2009
Doskonalenie procesu podejmowania decyzji przypomina uczenie się ojczystego języka. Nawet jeśli większość z nas niewiele wie o mechanizmach języka, który opanowaliśmy w dzieciństwie, to nie przeszkadza nam to w biegłym się nim posługiwaniu. Mimo to wszyscy popełniamy błędy, niepoprawna gramatyka, niewłaściwe używanie słowa, wadliwa budowa zdań. Każdego roku sprzedaje się miliony książek o poprawnym pisaniu przeznaczonych dla osób władających językiem ojczystym i przywiązujących wagę do bardziej precyzyjnego komunikowania się. Podobnie ma się sprawa z podejmowaniem decyzji. Wszyscy dysponujemy instrumentarium pomagającym nam przejść przez życie, jest jednak ciągle miejsce dla ulepszeń, które można (czy raczej można byłoby) wprowadzić. Wprowadzenie ich wymaga świadomego przemyślenia tego, co przez całe życie robiliśmy nieświadomie. Od dnia, w którym zaczęliśmy raczkować, dokonujemy niezliczonych wyborów i tak jak wszyscy rozwinęliśmy w sobie systemy i układające się w trendy sposoby postępowania, których używamy natychmiast i ciągle, nie będąc w najmniejszym stopniu świadomymi ich istnienia. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:118

23.01.2009
Nie oznacza to, że dysponował doskonałą, fotograficzną pamięcią, bo tak nie było. Miał natomiast niesamowitą „pamięć szachową” czyli zdolność do zapamiętywania wzorców i ruchów figur na sześćdziesięciu czterech polach szachownicy, istotną dla gracza zarówno wtedy, kiedy może on ją widzieć, jak i wówczas, gdy jest ona dla niego niewidoczna. Ta umiejętność przypominania sobie i wizualizacji czyni nasze kalkulacje szybkimi i dokładnymi oraz oznacza, że nie musimy polegać na kalkulowaniu każdej pozycji od podstaw. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:90

23.01.2009
Regulamin wymaga, aby podwładny każdej rangi i na każdym stanowisku przy wykonywaniu postawionego mu przez nadrzędnego dowódcę zadania wykazał rozumną inicjatywę w wyborze najbardziej skutecznych dróg i metod realizacji rozkazu. 22 czerwca 1941 Sołonin, Mark 9788375101300:96

21.04.2009
Zdolność dostrzegania i opisywania wzorców była kluczową umiejętnością. Niezwykłe umysły. Jak w dziecku rodzi się uczony. Brockman, John 9788374694902:103

24.06.2011
Nie musimy pamiętać, ile wynosi suma każdej możliwej pary liczb - wystarczy znać regułę dodawania. Kres możliwości? Granice poznania i poznanie granic. Barrow, John D. 9788373379107:18

27.04.2012
W i e l o m y ś l n o ś ć wynikająca z różnych charakterów, temperamentów, upodobań lecz j e d n o m y ś l n o ś ć co do pryncypiów, na których wspiera się byt państwa, narodu, społeczeństwa. W niewoli mediów Czarniecki, Mariusz 9788386462292:39

14.05.2013
Po drugie, prawdziwość niuansu nie przekreśla poznawczej wartości uogólnienia. To prawda, że wszystko jest bardziej złożone, niż się wydaje. Każde zdarzenie, każda osoba jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet w takim wypadku nieodzowna jest jednak próba uproszczenia, odkrycia pewnych wzorów. W przeciwnym razie mielibyśmy tylko pochwycony naprędce wzorek niezwiązanych ze sobą danych. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:466

10.08.2013