Góra strony
Fizyka Życia

Rachunek populacyjny - definicja pojęcia

Rachunek populacyjny - Definicje 

Popsor  

Definiens:

Popsor typ obiektu matematycznego, jest to rekord o zdefiniowanej strukturze. Służy on do zapisu stanów badanej właściwości w grupie obiektów. To uporządkowany w pewien charakterystyczny sposób zbiór elementów, którego szczegółowa definicja została podana w następującej tabeli:

Lp.
Nazwa pola Symbol Komentarz
1. Identyfikator popsora Pwzrost Litera P informuje, że mamy do czynienia z popsorem, dalszy ciąg znaków ("wzrost") to nazwa identyfikująca.
2. Typ badanego obiektu Obiekt Informacje, które precyzyjnie określają grupę obiektów zaliczających się do popsora. Na przykład: (człowiek) lub (człowiek nie młodszy niż 17 lat i nie starszy niż 37 lat) lub (kobiety); (mężczyźni).
3. Definicja właściwości Jednoznaczne określenie badanej właściwości, metody jej pomiaru, stosowanej dokładności i jednostek Wzrost człowieka: długość podana w centymetrach, określająca odległość pomiędzy guzem piętowym a czubkiem głowy. Pomiar wykonywany jest, gdy obiekt stoi wyprostowany, jego wynik podawany jest w centymetrach, a milimetry zaokrąglane są zgodnie z klasycznymi regułami zaokrąglania.
4. Zakres stanu właściwości. Kres dolny (nazwa i wartość minimalna), kres górny (nazwa i wartość maksymalna) (KG,KD) Z matematycznego punktu widzenia elementy te nie są konieczne do określenia popsora, tym niemniej nader często się przydają z punktu widzenia poglądowego. Są to nazwy nadawane obiegowo wartościom skrajnym przyjmowanym przez badaną właściwość. Przykładowo dla popsora Pwzrost będzie to: („Niski”:150; „Wysoki”:200).
5. Wymiar popsora N Liczba określająca liczbę obiektów zaliczających się do popsora. Jeżeli na przykład badamy stu ludzi, to N=100.
6. Macierz popsora To macierz o wymiarze N zawierająca wartości badanej właściwości każdego obiektu popsora. Innymi słowy jest to zbiór wszystkich rezultatów pomiaru wzrostu, otrzymany w trakcie pomiaru tej stuosobowej populacji.

 


 

Uwagi:

  • Należy wyjaśnić, skąd wzięła się nazwa "popsor". Skoro musimy nazwać podstawowy obiekt rachunku populacyjnego, to nie wydaje się, by można było znaleźć coś lepszego niż sklejenie cząstki „pop” zaczerpniętej ze słowa „populacja”, z cząstką „or” zapożyczoną od wektora i tensora. Natomiast łączące je „s” zostało dodane dlatego, że „popsor” brzmi lepiej niż „popor”.

 


Przykłady 

 

Przykład 1:

 

Przykład 2:

 


Cytaty