Góra strony
Fizyka Życia

Fizyka Życia – definicje pojęć

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  Ł |  M |  N |  O |  P |  R |  S |  Ś |  T |  U |  V |  W |  Y |  Z |  Ż

5 fundamentalnych cech cząstek niezbędnych do zainicjowania ewolucji biologicznej 

Definiens:

Cząstki chemiczne, które zainicjowały proces ewolucji biologicznej powinny mieć następujących 5 cech:

 1. powinny absorbować zasoby do budowania samych siebie
 2. powinny się samoistnie powielać
 3. powielenie powinno odbywać się na podstawie projektu
 4. powinny mieć zapisany w sobie projekt, na podstawie którego się powielają
 5. projekt ten powinien również podlegać powieleniu, podczas którego może dojść do jego zmiany

 

 


 

Uwagi:

 • Cząstkami chemicznymi, które te 5 fundamentalnych cech posiadają są cząstki RNA. Są to ciągi rybonukleotydów, które:

  • do zbudowania samych siebie absorbują luźne rybonukleotydy; (fundamentalna cecha nr. 1)
  • powielają się na zasadzie kopii komplementarnych; (fundamentalna cecha nr. 2)
  • ich właściwości chemiczne zależą od ciągu rybonukleotydów, z których są zbudowane – a to już jest najprostszą formą interpretacji informacji; (fundamentalna cecha nr. 3)
  • Same w sobie są informacją, która podczas kopiowania może ulec zmianie pod wpływem zaburzeń. (fundamentalne cechy nr. 4 i 5)

 

Pojęcia skojarzone:
Agresja

Definiens:

 


 

Inne definiensy:

 • Wilson „O naturze ludzkiej”
  Każdy fizyczny akt lub groźba dokonania aktu ograniczajacego wolność lub zmniejszajacego wartość przystosowawczą innego osobnika.

 • Wikipedia [2009.05]
  Agresja (łac. aggresio – napaść) – zespół zachowań zmierzających do zmuszenia przeciwnika do odstąpienia od swoich zamiarów lub praw (np. chęć zawładnięcia terytorium lub zdobyczą). Agresja może stać się aktem fizycznej przemocy wobec przeciwnika (ofiary agresji) lub jedynie sygnalizacją możliwości dokonania takiego aktu. Na agresję składa się wiele różnych wzorców zachowań.
Ahamkara 

♥ Definiens:

(termin zapożyczony z sanskrytu – sprawca ja). Zaburzenie postrzegania i analizy rzeczywistości przez istoty żywe spowodowane przez widzenie siebie jako głównego autorytetu – „to ja (ewentualnie grupa, do której należę) jestem tym wokół czego kręci się świat”.

Obiektywną obserwację uniemożliwiają naturalne bariery obiektywnej obserwacji oraz właśnie ahamkara – subiektywna bariera obiektywnej obserwacji.

Elementami ahamkary są między innymi:

 1. Natura Człowieka Uczciwego;

 2. Błędy poznawcze w tym: Przeświadczenie o własnej wyjątkowości (Np.: nic mi się nie stanie), Efekt Dunning-Krugera,… ;

 3. Zawyżona samoocena;

 4. Przeświadczenie o własnej nieomylności
  Najwyższym triumfem rozumu jest zwątpienie we własną nieomylność - Miguel de Unamuno;

 5. Wartościowanie – kwalifikowanie według wyznawanego systemu wartości.
  Każdy nasz akt poznania jest aktem wartościowania, jak u wszystkich zwierząt – tzw. reguła rozpoznania. Nie można się od tego uwolnić, można to tylko zrozumieć. System wartości sprawia, że informacje bardzo często odrzucamy lub zniekształcamy. Nie istnieje informacja wolna od wartościowania. - Jan Szymański;

 6. Mylna interpretacja docierających i odbieranych bodźców, wynikająca z ograniczeń lub "nadgorliwości" zmysłów. Np. złudzenia optyczne;

 7. Brak wiedzy.
  Nauki mają dwa końce jeden to czysta niewiedza naturalna, w jakiej znajdują się wszyscy ludzie przy urodzeniu. Drugi kraniec to ten, do którego dochodzą wielkie dusze, które przebiegłszy wszystko, co ludzie mogą wiedzieć, uznają, że nie wiedzą nic i znajdują się w podobnej niewiedzy, z której wyszli: ale jest to niewiedza uczona, która zna samą siebie. Natomiast ludzie pośredni, którzy wyszli z niewiedzy aturalnej, a nie doszli do niewiedzy uczonej, mają jakowyś polor wiedzy zadufanej w sobie i udają mędrków. Owi to mącą świat i sądzą mylnie o wszystkim. – Blaise Pascal;

 8. Głoszenie bez zrozumienia.
  Cyceron ujął to w taki sposób: Hańbą jest potakiwanie zanim się zrozumie.

 9. Dysonans podecyzyjny
  Po dokonaniu wyboru, zwłaszcza gdy jest on nieodwracalny, zanika skłonność do realistycznego oceniania alternatywy, przed którą staliśmy. Człowiek zaczyna podkreślać zalety dokonanego wyboru i wady odrzuconej opcji.

 10. Przywiązanie do pierwotnie odkrytych wzorców, do pierwotnie nabytej wiedzy, do informacji, która jako pierwsza nas przekonała.
  Patrz Eksperyment "2,4,6".

 11. Myślenie utartymi schematami – zamiast myślenie w sposób absolutny;

 12. Pragnienie władzy, w tym krytykowania i mówienia innym tego co i jak mają robić;

 13. Nieadekwatna ocena moralna: syndrom Kalego, źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz – przesadne krytykowanie czyichś drobnych wad bez poczucia świadomości, że samemu dopuszczamy się o wiele bardziej poważnych uchybień;

 14. Nieadekwatna ocena dokonań: własnych – pycha, i cudzych – zazdrość;

 15. Nieadekwatna reakcja na bycie krytykowanym – rozbieżność między wizją własnej doskonałości, a jej zewnętrznym odbiorem. [Patrz syndrom krytyki];

 16. Koncepcja szczęścia, czyli gdzie szuka się szczęścia;

 17. Piramida potrzeb (wg. Maslow'a)

  1. Potrzeby fizjologiczne (pożywienie, schronienie, prokreacja itp.)
  2. Potrzeby bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed chorobą, bezrobociem i starczą niezdolnością do pracy)
  3. Potrzeby przynależności (potrzeby akceptacji, miłości, przyjaźni, przynależności do grup i elit)
  4. Potrzeby uznania (potrzeba sukcesu, szacunku, prestiżu, znaczenia)
  5. Potrzeby samorealizacji (potrzeby rozwijania siebie, zdolności, talentów, zainteresowań, potwierdzenie własnej wartości)

 18. Narcyzm – zachowanie polegające na podziwianiu i zachwycaniu się własnymi cechami, samouwielbienie. Pojęcie pochodzi z mitologii greckiej, gdzie młody Narcyz zakochał się w swym własnym odbiciu, które zobaczył w lustrze wody;

 19. Pragnienie sławy, poważania, szacunku i prestiżu;

 20. Konformizm;

 21. Programowalność – wysoka rzeczywista podatność na propagandę i manipulacje, choć sami jesteśmy przekonani, że nie oddziałują one na nas wcale; Patrz Eksperyment Ron'a Jones'a

 22. Automatyczne wzorce zachowań

 23. Typowe dla populacji, której jest się członkiem, reakcje emocjonalne

 24. Niechęć do ludzi lepszych od nas, a często nawet do tych, którzy zrobili dla nas coś dobrego. Więcej na ten temat

 


 

Uwagi:

 • Efektem ahamkary jest między innymi zjawisko Rashomona: zjawisko subiektywnej percepcji wspomnień, które przejawia się tym, że obserwatorzy zdarzenia opowiadają znacznie różne, acz równie prawdopodobne wersje tego, jak ono przebiegało.

 • Zniekształcenia postrzegania rzeczywistości spowodowane naszym ja dostrzegał już Platon: człowiek nie widzi obiektów bezpośrednio, lecz ich projekcje w postaci cieni na ścianie. Nie widzi rzeczywistości bowiem siedzi w jaskini swych spraw doczesnych.

 • Wspaniałym obserwatorem ahamkary był francuski filozof François de La Rochefoucauld (1613-1680): Bronimy się przed odsłonięciem prawdziwych mechanizmów rządzących ludźmi, boimy się bowiem, by ich u nas nie odkryto. Więcej cytatów François'a de La Rochefoucauld.

 • Zazdrościsz mi moich medali, ale zupełnie nie interesuje Cię to w jaki sposób je zdobyłem.

 • ~komentator: Chorych ludzi, znudzonych "zwykłym" życiem, jak widać, nie brakuje. Kiedy i dlaczego w ludziach pojawia się taka chęć zemsty, odwetu, zabijania, niszczenia? Co jest tego powodem? Frustracja? Nieudane życie? Zazdrość, że innym się powiodło i są szczęśliwi, a ja – nie? Żądza władzy? A może za całe zło, albo za znaczną jego część odpowiadają religie i – głoszący je – indoktrynerzy trafiający szybko i skutecznie do najprostszych umysłów? Do ludzi nie mających własnych poglądów i przemyśleń – bo nie umieją myśleć samodzielnie, zagubionych? Kto podpowie?
  [Źródło]

 • Ludzie, jeśli tylko mogą, chcą żyć i prosperować na cudzy koszt. Ta żądza ma źródło w naturze człowieka, w prymitywnym, powszechnym i niestłumionym instynkcie każącym zaspokajać potrzeby jak najmniejszym wysiłkiem
  - Frédéric Bastiat

 • Któżby wyszedł poza schemat, którego uczył się przez ponad 15 lat?

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2008.11.27 - dlaczego nienawidzimy ludzi lepszych od nas i tych, którzy zrobili dla nas coś dobrego?
 • 2009.03.25 - mamy zakodowane by przejmować się tym co myślą inni ludzie, i często będziemy tłumić, a nawet zmieniać nasze osobiste zdanie, gdy ktoś, kogo uważamy za eksperta oferuje poradę lub opinię
 • 2009.12.24 - prawdę zawsze zastępuje coś na czym można lepiej zarobić.
 • 2009.12.26 - maksymy François de La Rochefoucauld świetnie oddające niektóre elementy Ahamkary.
 • 2012.07.22 - ludzie głoszą "prawdy", których sami nie pojmują.
 • 2015.07.05 - emocje, instynkt i popęd.
 • 2020.03.03 - lista błędów poznawczych.
Altruizm

Definiens:

Zachowanie obiektu żywego skutkujące uszczupleniem jego własnych zasobów resergetycznych, a dodające resergię (korzyści) innemu, bądź innym obiektom żywym.

 


 

Inne definiensy:

 • Wilson "O naturze ludzkiej"
  Samoniszczące zachowanie się, praktykowane ze względu na dobro innych. Altruizm może być w pełni racjonalny lub automatyczny i nieświadomy, również świadomy, lecz kierowany przez wrodzone reakcje emocjonalne.

 • Wilson "Socjobiologia"
  Samodestrukcyjne zachowanie osobnika przynoszące korzyści innym.

 • Wikipedia [2009.05]
  Altruizm (łac. alter – inny, drugi) – zachowanie w obrębie danego gatunku, w wyniku którego osobnik tak się zachowujący ponosi pewne koszty wobec innego, który z kolei zyskuje. Jest to jedno z typowych zachowań zwierzęcych zwiększających ich łączną wartość przystosowawczą.

 

Uwagi:
Analiza populacyjna 

Definiens:

Całokształt działań mający na celu budowę nabardziej dokładnego modelu badanej populacji. Głównymi metodami analizy populacyjnej są poszukiwania właściwości emergentnych i concidentnych oraz rachunek populacyjny

 


 

Uwagi:

 • Analiza populacyjna stosowana jest w praktyce:

  • W epidemiologii do określania stopnia zagęszczenia populacji, w którym może dojść do samoistnego wybuchu epidemii. Chodzi o wartość tzw współczynnika rozpowszechniania, który jeśli w danej populacji osiągnie odpowiednio wysoką wartość to przy danym współczynniku zapadalności na tę chorobę dochodzi do wybuchu epidemii (wykładniczego wzrostu liczby zachorowań). Więcej na ten temat: "Modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii SARS"

  • W hodowli żubrów w Puszczy Białowieskiej. Zarówno do odtworzenia populacji i jej dalszego podtrzymywania. Hodowcy zdają sobie sprawę, że gdyby populacja była zbyt liczna to mogło by to zagrozić jej istnieniu. [Więcej].

 • W roku 2011 jakaś osoba publiczna wypowiedziała myśl, że: "starsi pacjenci chodzą do lekarza dla zabicia nudy", co oczywiście wywołało burzę medialną. Zarówno ta wypowiedź, jak i ta burza to przykład niemyślenia w kategoriach populacyjnych. Oczywiście, część starszych osób idzie do lekarza po to by się nieco rozerwać, co próbowała negować wrzawa medialna. Jednak na pewno nie dotyczy to wszystkich starszych osób – co z kolei sugerowała wypowiedź.

  Rozumując w kategoriach analizy populacyjnej musimy zwracać uwagę na dwa aspekty:

  • Ze skali zjawiska: jeśli dwie osoby na milion idą do lekarza dla rozrywki, to dla populacji stanowi to nieistotny szczegół, natomiast jeśli dotyczy to na przykład 15% populacji to już może stanowić to dość ważny problem społeczny.

  • Z rodzaju oddziaływania: jeśli ma ono charakter nieliniowy to może wywołać efekt w dużej skali.
Analiza wrażliwości 

Definiens:

to badanie reakcji modelu dowolnego systemu spowodowane:

 • zmianą warunków początkowych,
 • zmianą parametrów systemu,
 • zmianą struktury systemu,
 • zmianą warunków zewnętrznych,
 • zaburzeniem.

Szczególnie ważne jest badanie wpływu tak zwanych zaburzeń – zmian z pozoru nieistotnych, rzadko występujących lub wręcz nieprzewidywalnych.

Najważniejszym w tej analizie jest odkrywanie charakteru reakcji systemu. Może ona bowiem być liniowa lub nieliniowa, może wpłynąć wyłącznie na zmianę zachowania systemu lub nawet zmienić sam system.

Innym definiendum jest Analiza podatności.

 


 

Inne definiensy:

 • Przez analizę wrażliwości rozumie się badanie siły oddziaływania różnych czynników lub ich kombinacji na poziom rentowności (zysku) przedsiębiorstwa.

 • Analiza wrażliwości to analiza, która opiera się na przewidywaniu wyniku, przy zastosowaniu zmiennych układów mających wpływ na wyniki. [Wikipedia pol. stan 2012.12.14]

 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2012.12.10 - model zlewu pokazujący na czym polega analiza wrażliwości.
Antropomorfizm 

Definiens:

przypisywanie ludzkich cech, emocji lub intencji przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp.

 


 

Uwagi:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.05.26 - przykłady antropomorfizacji z ksiazki Jared'a Diamond'a.
Apoptoza

Definiens:

Naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym. Dzięki temu mechanizmowi z organizmu usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki. Apoptozę można przyrównać do zaplanowanego samobójstwa komórki, mającego na celu dobro całego organizmu [Patrz dylemat Ja/Grupa].
Arystokratyzacja 

Definiens:

Proces utraty samooceny, skuteczności działania i postępujące nierozumienie efektów swoich działań ludzi władzy wskutek sprawowania władzy.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 • Władza czyni głupim – Fryderyk Nietzsche;
 • Władza psuje, a władza absolutna psuje absolutnie – John Dalberg-Acton;
 • związane z hasłem Arystokratyzacja
Atawizm

Definiens:

 


 

Inne definiensy:

 • Wikipedia [2009.12]
  Atawizm (łac. atavus – przodek) – powtórne wystąpienie cechy fizycznej bądź zachowania charakterystycznych dla odległych przodków osobnika, u którego wystąpił atawizm. W dużej mierze dotyczy także zachowań i emocji wynikających z pierwotnych instynktów przodków/osobników tej samej rasy we wczesnym okresie rozwoju rasy/gatunku np. okresie prehistorycznym. Podłoże "atawizmu" uzależnione jest od predyspozycji psycho-fizycznych osobników współczesnych a wynikających ze stopnia ich 'zezwierzęcenia' lub podatności na zachowania powszechnie uznawane za pierwotne lub prymitywne.
  Etymologia – łac. atavus – "przodek".

 

Uwagi:

 • W XIX wieku Cesare Lombroso sformułował pseudonaukową teorię o związku atawizmów z "niższą rasą" i cechami przestępców. Silnie rozwinięte łuki brwiowe, duża żuchwa, długie ręce, nadmierne owłosienie ciała miały być wyznacznikami genetycznej/rasowej niższości.
Atlasi/Grabieżcy 

Definiens:

Fundamentalny podział społeczności ludzkich na Atlasów i Grabieżców. Tym pierwszym społeczeństwo zawdzięcza swe istnienie, to oni pchają świat do przodu, produkując pożądane dobra i dokonując przełomowych wynalazków oraz wymieniając je na zasadzie transakcji wolnej wymiany. Grabieżcy zaś, którym produkować się nie chce, robią wszystko, by zasoby te przejmować, nie dając nic w zamian. Przejmują oczywiście na zasadzie kradzieży, grabieży lub rozboju, skutecznie wykorzystując taktyki zachowań z serii taktyk oszukiwania typu von.

 


 

Uwagi:

 1. Podział zaproponowany przez Ayn Rand i dokładnie opisany w jej książce "Atlas zbuntowany"

 2. Fizyka życia stosuje analogiczny podział na: Pracusiów [per saldo wytwórców (źródła) pożądanych zasobów] i Złodziei [per saldo konsumentów (anihilatorów) pożądanych zasobów] patrz Pracusie/Złodzieje.

 3. Inny podział to: mrówki i pasikoniki.

 4. Inny podział to: ofiary i drapieżniki.

 5. Inny podział to: makers'i i takers'i.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2010.12.22 - typowy Grabieżca - synalek premiera na państwowej posadzie.
Automatyczny wzorzec zachowań – AWZ

Definiens:

Wzorce zachowań "wbudowane" od urodzenia w obiekt żywy. Wykształcone w wyniku działania procesu ewolucji biologicznej.

Utrwalone wzorce reakcji, zawierać mogą bardzo skomplikowane ciągi działań, takie jak rytuały zalotów czy parzenia się zwierząt. Podstawową własnością tych wzorców jest to, że składające się na nie zachowania pojawiają się za każdym razem, w niezmiennej postaci i kolejności. Wygląda to niemalże tak, jakby wzorce te nagrane były na taśmę gdzieś wewnątrz tych zwierząt. Jeżeli dana sytuacja wywołuje zaloty, odtwarzana jest taśma z nagraniem zalotów, jeżeli sytuacja wywołuje matkowanie – odtwarzana jest taśma z zachowaniem macierzyńskim. Klik – i odpowiednia taśma zostanie wprawiona w ruch; wrrr… – i odtworzony zostaje standardowy ciąg zachowań.
[Cytat z książki "Wywieranie Wpływu Na Ludzi. Teoria i praktyka."]

Robert Cialdini zidentyfikował 6 automatycznych wzorców zachowań, które kierują ludzkim zachowaniem w odniesieniu do zakupów i nazwał je regułami:

 1. Reguła wzajemności
 2. Reguła niedoboru
 3. Reguła autorytetu
 4. reguła spójności
 5. Reguła lubienia
 6. Reguła społecznego dowodu słuszności

 


 

Uwagi:

 1. Pojęcie zaproponowane i szeroko opisane przez Roberta Cialdiniego między innymi w książce "Wywieranie Wpływu Na Ludzi. Teoria i praktyka."

 

Linki:

 

Pojęcia skojarzone:
Atraktor 

♥ Definiens:

W teorii systemów zbiór w przestrzeni fazowej (przestrzeni stanów dopuszczalnych właściwości systemu), do którego w miarę upływu czasu dążą stany wszystkich właściwości systemu. Atraktorem może być punkt (położenie równowagi), krzywa (trajektoria), zamknięta krzywa (cykl graniczny) lub fraktal (dziwny atraktor).

Atraktor "przyciąga", jak wskazuje jego nazwa (attract = przyciągać), stany właściwości systemu. Czasem stosowana jest polska nazwa: ściek. Gdy system posiada kilka atraktorów, każdy z nich ma swój obszar przyciągania zwany basenem przyciągania (zbiór takich warunków początkowych, dla których trajektoria zmierza do atraktora, wydzielony obszar w przestrzeni stanów, w którym stany dążą właśnie do tego atraktora).

Działanie atraktorów ujawnia się na wielu obszarach m.in. w biologii, fizyce, astronomii, ekonomii, dynamicznej psychologii społecznej.

 


 

Inne definiensy:

 • Wikipedia 20101.02
  Atraktor – w analizie systemów dynamicznych: zbiór w przestrzeni fazowej, do którego w miarę upływu czasu zmierzają trajektorie rozpoczynające się w różnych obszarach przestrzeni fazowej. Atraktorem może być punkt, zamknięta krzywa (cykl graniczny) lub fraktal (dziwny atraktor). Atraktor to jedno z podstawowych pojęć używanych w teorii chaosu.
  Atraktor "przyciąga" znajdujące się blisko niego trajektorie [raczej trajektorie dążą do atraktora – przyp. JF], na co wskazuje jego nazwa (attract = przyciągać). Czasem stosowana jest polska nazwa: ściek. Każdy atraktor ma swój obszar przyciągania zwany basenem przyciągania (zbiór takich warunków początkowych, dla których trajektoria zmierza do atraktora). Najprostsze atraktory to punkty i cykle graniczne.
  Słabo przyciągający punkt stały dla dyskretnego systemu dynamicznego opartego na zespolonym dwumianie kwadratowym.
  Działanie atraktorów ujawnia się na wielu obszarach m.in. w biologii, fizyce, astronomii, ekonomii, dynamicznej psychologii społecznej. Atraktory pojawiają się na przykład w modelu ruchu gwiazd wokół centrów galaktyk, w wyniku czego powstają galaktyki spiralne. Francuski astronom Michael Henon stworzył model ruchu gwiazd w galaktyce i odkrył, że orbity gwiazd w pewnych punktach tworzą zagęszczenia będące atraktorami ich ruchów.
  Metoda poszukiwania atraktorów znajduje zastosowanie w badaniu czasowych ciągów sygnałów (np. analiza dynamiki chorób dziecięcych, procesów biologicznych, kapania wody z kranu).
  Od lat poszukuje się atraktorów w wahaniach kursów akcji na giełdzie.
  Poszukiwanie atraktorów jest ważnym kierunkiem badań w wielu dziedzinach nauki. Atraktor jest ukrytym, trudnym do zaobserwowania uporządkowaniem procesu. Znając go można dokonać przewidywań oraz wpłynąć na przebieg procesu.

 

Uwagi:
Bariera obiektywnej obserwacji 

Definiens:

Niemożność dokonania obserwacji w pełni zgodnej z rzeczywistością wynika z następujących grup zniekształceń:

 • pasywne zniekształcenie faktem obserwacji: obserwacja jest oddziaływaniem aktywnym i może zmienić obserwowany obiekt. [patrz zasada nieoznaczoności Heisenberg'a];

 • aktywne zniekształcenie faktem obserwacji: jeśli obserwowany obiekt jest samoświadomy może po odkryciu faktu, że jest obserwowany reagować nadążnie i korzystać ze wszelkich znanych mu metod w celu zmylenia obserwatora. [patrz Syndrom Matrixu];

 • pasywne zniekształcenie faktem obserwowania: zarówno obserwator, jaki i przyrządy, których używa do obserwacji posiadają swoje charakterystyki, a te zniekształcają obserwację. Człowiek, który nie słyszy infradźwięków może nie zrozumieć zachowań słoni i wielorybów, które wykorzystują je do komunikacji na duże odległości;

 • aktywne zniekształcenie faktem obserwowania: jeśli obiekt obserwujący jest samoświadomy, z reguły zachowuje się w oparciu o typowe dla populacji, której jest członkiem, reakcje emocjonalne, w związku z tym może na przykład filtrować docierające do niego informacje i "widzieć tylko to, co chce widzieć" lub "nie dostrzegać oczywistości";

 • zniekształcenie z powodu opóźnienia informacji: wynikające z faktu, że informacje płynące z obserwacji obiektów dalekich docierają do obserwatora z opóźnieniem. Obserwator widzi zatem nie obecny stan obiektu, lecz stan poprzedni;

 • niemożność prowadzenia obserwacji jednoczesnych: jeden obserwator nie jest w stanie obserwować kilku procesów dziejących się w tej samej chwili.

 • komunikaty naturalnie fałszywe

 • komunikaty sztucznie fałszywe

 • Wymienione czynniki związane są z obserwacją. Po obserwacji następuje zawsze faza analizy i wyciągania wniosków, na tym etapie naturalnym zaburzeniem jest ahamkara.

 


 

Uwagi:

 • Otaczającą nas rzeczywistość obserwujemy za pomocą zmysłów. Ich działanie oparte jest na bardzo prostej zasadzie – jakiś czynnik, na przykład foton lub fala dźwiękowa, odbija się od obserwowanego (lub nasłuchiwanego) przedmiotu albo jest przezeń emitowany, padając na komórki receptorowe narządów zmysłów wywołuje zmianę ich stanu. Nietrudno zauważyć, że skoro czynnik może zmienić stan komórki, to w taki sam sposób może zmienić i stan obserwowanego przedmiotu, jeśli tylko ten będzie odpowiednio mały. Sam zatem fakt obserwacji może zmienić obserwowany obiekt, a to prowadzi w prosty już sposób do wniosku, że nigdy nie będziemy w stanie dokładnie zmierzyć wszystkich stanów wszystkich otaczających nas obiektów.

 • Ograniczenia dotyczą nie tylko wymiarów małych, lecz także obiektów wielkich lub dalekich. Jeśli informacja na ich temat (lub ich elementów) dociera do nas z prędkością światła, a na to, by dotrzeć, potrzebuje pięciu minut, wówczas nie obserwujemy aktualnego ich stanu, lecz ten sprzed pięciu minut.

 • Co do ograniczeń w postrzeganiu oraz zachwianego obiektywizmu, to Filozofia Dalekiego Wschodu określa, iż każda żywa istota w tym świecie obarczona jest 4 podstawowymi wadami:

  • niedoskonałe zmysły
  • uleganie iluzjom
  • skłonność do oszukiwania siebie i innych ("dobrze wiem, że to nieprawda ale przed sobą udaję, że tak nie jest")
  • nieuchronne popełnianie błędów

 • Dowodem na to są złudzenia optyczne.

 

Pojęcia skojarzone:
Bariera przetwarzania informacji 

Definiens:

Niemożność dokonania stuprocentowo wiernej symulacji zachowań odpowiednio złożonego systemu (lub inaczej: niemożność zbudowania wiernego w stu procentach modelu pewnej klasy systemów).

 


 

Uwagi:

 • Dowodem na to jest choćby to, że nie można zbudować takiego komputera, który pamiętałby historię stanów wszystkich komórek swojej pamięci.

 

Pojęcia skojarzone:
Benchmarking 

Definiens:

Benchmarking to praktyka porównywania wyników firmy z najlepszymi w branży i najlepszymi wynikami z innych firm.

Mierzone są tak zwane „jednostki pomiarowe”, na przykład jakość, czas lub koszt. I na ich podstawie określana jest „wydajność” w postaci określonych wskaźników, na przykład: kosztu na jednostkę miary, wydajności na jednostkę miary, czasu cyklu x na jednostkę miary lub liczby elementów wadliwych na jednostkę miary. Otrzymane wyniki są następnie porównywane z najlepszym lub wynikami innymch. Po porównaniu wydajności przechodzi się do analizy ze względu na to, jakie czynniki sprawcze (np. procesy biznesowe) powodują osiąganie najlepszych wyników. Po czym czynniki te są wdrażane.

 


 

Other definientia:

 • Standard doskonałości, osiągnięć, wydajności itp., w odniesieniu do którego należy oceniać własne.

 • Dowolny standard lub referencja, do którego można porównywać.

 • Ustalony punkt odniesienia, względem którego można coś zmierzyć i porównać.
Biedokratyzacja 

Definiens:

Proces samokształcenia i poprawiania skuteczności działania ludzi żyjących w trudnych warunkach. Przeciwieństwo arystokratyzacji

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Bilans resergetyczny 

Definiens:

Bilansowanie resergii, a więc nie tylko wielkości addytywnych i zachowawczych jakimi są materia i energia, lecz również informacji, która ani nie jest addytywna ani zachowawcza. Celem tego bilansowania jest podjęcie konkretnych decyzji o dalszym działaniu obiektu żywego.

Bilansowanie to jest bardzo trudne bowiem w przypadku materii i energii może opierać się na ścisłych metodach matematycznych, natomiast w przypadku informacji o precyzji nie może być mowy. Wynika z natury informacji: nie da się rozważyć wszystkich wariantów dlatego też korzysta się z doświadczenia, czyli z wrodzonych lub nabytych schematów postępowania sprawdzonych w danych lub podobnych okolicznościach. Bilansowanie informacji polega na wyznaczaniu rozkładów prawdopodobieństwa w danym obszarze decyzyjnym, uwzględnieniu swoich aktualnych możliwości i dopiero w oparciu o to podjęcie decyzji, która i tak jest obarczona pewnym prawdopodobieństwem sukcesu albo, mówiąc inaczej, ryzykiem niepowodzenia.

 


 

Uwagi:

 • dzisiaj też panuje przekonanie, że nic tak nie służy rozwiązaniu problemu, jak właśnie urząd. Tymczasem jest to pogląd absurdalny już na pierwszy rzut oka. Urząd bowiem zatrudnia urzędników. W interesie urzędników, skoro już raz zdobyli zatrudnienie, pensję i jakiś zakres władzy, leży utrzymanie tego wszystkiego możliwe jak najdłużej… Tymczasem pretekstem, dla którego powołany został urząd, było rozwiązanie problemu. Jeśli problem zostałby rozwiązany, urząd powinien być niezwłocznie zlikwidowany. W takiej sytuacji zatrudnieni w urzędzie urzędnicy nie mają żadnego interesu w szybkim rozwiązaniu problemu. Przeciwnie – w ich interesie leży, by problem był rozwiązywany możliwie jak najdłużej… – S. Michalkiewicz
 • Tak jesteśmy przyzwyczajeni grać komedię wobec drugich, iż w końcu gramy komedię wobec samych siebie. - François de La Rochefoucauld. Więcej w 2009.12.26.

 

Dziennik:

 

Pojęcia skojarzone:
Biosystem 

Definiens:

Biosystem to wszystkie obiekty żywe, ich ciągi pokoleniowe, procesy, które te ciągi generują i zwrotne oddziaływanie tych procesów na kolejne pokolenia obiektów żywych. Inaczej mówiąc to ekosystem wraz z całą jego historią.

 


 

Uwagi:

 • Ewolucja biologiczna jest elementem biosystemu.

 • Pojęcie wprowadzone w celu zwrócenia uwagi na to, że ewolucji biologicznej nie można traktować w oderwaniu od podlegających jej obiektów, w tym obiektów żywych. By lepiej zrozumieć zjawiska związane z życiem warto posługiwać się właśnie pojęciem biosystemu.

 • Życie należy analizować przez pryzmat zbioru wszystkich obiektów żywych, ciągów pokoleniowych, procesów, które te ciągi generują i zwrotnego oddziaływania tych procesów na kolejne pokolenia.

 

Pojęcia skojarzone:
Charakterystyczne cechy polityków 

Definiens:

Zestaw cech charakterystycznych ludzi zajmujących się polityką:

 1. Utrzymanie władzy – pierwszą i najważniejszą troską ludzi władzy jest robienie wszystkiego by tej władzy nie utracić. Dawniej kłamano mniej, bo w zupełności wystarczała fizyczna eliminacja politycznych przeciwników. Dziś zabija się o wiele rzadziej, natomiast sztukę przedstawiania fałszywego obrazu rzeczywistości doprowadzono do mistrzostwa. W dzisiejszych czasach w systemie demokracji przedstawicielskiej rządzący, dążąc do swego celu, manipulują obywatelami jak dziećmi. Mamią wyborców słodkimi obietnicami po to by w ten sposób kupić ich głos.

 2. Centralizacja władzy – robienie wszystkiego by władzy mieć jak najwięcej.

 3. Rozdawnictwo – ludzie lubią dostawać za darmo (patrz: Natura Człowieka Uczciwego). Rządzący doskonale o tym wiedzą i niestety to wykorzystują. Pod różnymi, chwytającymi za serce, hasłami zabierają jednym i, po potrąceniu dla siebie sporej części, która według nich im się należy, resztę rozdają. Zabierać muszą, bo sami przecież niczego nie wytwarzają.

 4. Zarządzanie biurokratyczne – to przeświadczenie rządzących, że proces rządzenia można zredukować do jednej prostej reguły: wszystkie problemy można rozwiązać sporządzając odpowiedni przepis i/lub zatrudniając odpowiednią liczbę urzędników. Skutkuje to oczywiście zawaleniem społeczeństwa licznymi przepisami i regulacjami. W końcu jest ich tak dużo, że nikt nad nimi nie panuje i co gorsza wiele z nich przeczy sobie nawzajem. Rządzącym to jednak nie przeszkadza – im większy galimatias tym lepiej się rządzi. Zawsze przecież można interpretować prawo uznaniowo, raz tak, raz siak. A dla prawników to istny raj na ziemi. Co ciekawe, były już takie państwa, w których rządy oparte były w całości o aparat biurokratyczny, wszystkie one jednak marnie skończyły. Przepisami nie da się zastąpić zdrowego rozsądku, a regulacjami nie da się wymusić twórczego myślenia.

 5. Przeświadczenie, że jak się da na coś pieniądze to to coś będzie sprawnie i efektywnie działało. Historia jednak uczy, że instytucjom państwowym daleko do sprawności i efektywności, a do bardzo wielu z nich trzeba ciągle dopłacać.

 6. Podwyższanie podatków, zadłużanie i psucie pieniądza. Do rządzenia przez rozdawnictwo potrzeba, rzecz jasna, pieniędzy. Do ich zdobycia rządzący stosują kilka sprawdzonych na przestrzeni dziejów metod:

  1. Pobierają podatki. Są to obowiązkowe świadczenia pieniężne. W teorii podatki powinny być wykorzystywane na potrzeby realizacji potrzebnych zadań publicznych. Jak pokazuje historia rządzący zdecydowanie częściej podatki podnoszą i zwiększają ich ilość, przypadki ich obniżania lub zaprzestania ich poboru są niezmiernie rzadkie.

  2. Biorą kredyty bankowe.

  3. Psują pieniądz – to najbardziej nikczemna metoda tworzenia pieniędzy „prawie zupełnie z niczego”. Dawniej władca brał kilogram złotych monet, przetapiał je i dodawał kilogram miedzi, po czym wybijał z nich dwa kilogramy „w teorii” złotych monet, ale tym razem było ich dwa razy więcej . Starożytni nadali adekwatną nazwę temu procederowi – inflacja, czyli rozdymanie. Jednak zastępy usłużnych beneficjentów władzy zmieniły definicję inflacji tak by mało kto ją rozumiał. Od niedawna nie jest to już psucie pieniądza na zasadzie przetapiania go i dodawaniem doń metali mniej wartościowych, teraz to „podnoszenie cen przez producentów”. Niezły zabieg, zmiana definicji i przerzuca się odpowiedzialność na Bogu ducha winnych producentów.

  4. Czerpią zyski z państwowych przedsiębiorstw, to teoria, w praktyce bowiem przedsiębiorstwa państwowe są nierentowne i zamiast przynosić dochód trzeba do nich dopłacać.

 7. Propaganda – całe to nieudolne rządzenie trzeba czymś zamaskować. Służy do tego propaganda (taktyki von…), a wszystko w niej kręci się wokół dwóch tez: jeśli coś jest pozytywne – to zasługa władzy, jeśli negatywne to jest to albo proces naturalny albo działanie wrogów naszej ojczyzny.

 8. Ciągła rozbudowa etatyzmu. Pracownik zatrudniony na państwowym etacie to pracownik zależny od państwa. Zależny, czyli wykonujący polecania rządzących. Jeśli ich nie wykona to można go zwolnić. Etatyzm wynika z chęci, omówionej już, centralizacji władzy – chęci uzależnienia wszystkich od rządzących.

 9. Niechęć do rozwiązań systemowych. Rozwiązania systemowe mają to do siebie, że pewne procesy dzieją się same. A tego rządzący nie lubią. Lepsze jest przecież stronnicze rozdzielanie przywilejów i faworyzowanie poprzez finansowanie. Mogą się wtedy wykazać, że rządzą.

 10. Dzielenie społeczeństwa. W wyniku tych wszystkich czynników następuje, doskonale znany z ostatnich lat socjalizmu w Polsce, podział na „my” i „oni”. My – naród zasuwamy, a oni „rządzą”, ale to całe ich rządzenie na pewno nie jest dbaniem o rozwój.
Charakterystyka 

Definiens:

Charakterystyka to prawidłowości, dające się jakoś opisać (np.: funkcją), występujące w reakcjach systemu na bodźce zewnętrzne.

Gdy znamy pełny zbiór bodźców, które mogą oddziaływać na system, i znamy reakcje tego systemu na każdy z nich, mówimy, że znamy wszelkie możliwe zachowania tego systemu. Ograniczeni jednak barierą przetwarzania informacji, po to by nie pamiętać całego zestawu reakcja-bodziec poszukujemy prawidłowści, które nazywamy właśnie charakterystyką. Zapisanie charakterystyk w postaci wzoru matematycznego pozwala na mniejsze zużycie pamięci oraz ich matematyczną analizę.

Zachowanie charakterystyczne to najkrótszy opis zachowania, który dostarcza najwięcej informacji o zachowaniu.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Cel obiektu żywego 

Definiens:

Pierwotny: Przyswajaj aż do podziału;
Wtórny*: Przeżyj/rozmnóż się

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2009.12.14 - jak samce korsarzy realizują cel życia.
Chaos 

Definiens:

Właściwość systemu, który zachowuje się skrajnie różnie w zależności od warunków początkowych. Kiedy nawet nieskończenie małe zmiany tych warunków [patrz zaburzenie] powodują istotnie zmiany ilościowe lub jakościowe w zachowaniu systemu.
Ciąg 

Definiens:

W matematyce, mówiąc nieformalnie, ciąg jest uporządkowaną listą obiektów.

 


 

Uwagi:

 • Pojęcie struktura rozszerza pojęcie ciąg.
Concidencja 

Definiens:

Pojęciem przeciwstawnym emergencji jest concidencja (od łacińskiego concido – tonąć, ginąć), czyli zanikanie w subiektywnym odczuciu obserwatora pewnych właściwości w miarę komplikowania się systemu. Gdy mierzymy temperaturę wody, nie interesują nas właściwości pojedynczych cząstek, które się na nią składają.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Cykl Glubba 

Definiens:

Średni czas trwania największych cywilizacji światowych trwał średnio przez 10 pokoleń. Cywilizacje te przechodziły przez proces złożony z następujących etapów:

 1. fazy Pionierów (lub Zrywu)
 2. fazy Zdobywców (lub Podbojów)
 3. fazy Rozwoju Gospodarki
 4. fazy Obfitości
 5. fazy Intelektu
 6. fazy Schyłku (lub Upadku).

 


 

Uwagi:

Faza Charakterystyczne zachowanie NK Matrix Ideologia, Religia Zasoby
Pionierów

To pokolenie skrajnie zmotywowane, chce zmienić swe położenie materialne za wszelka cenę. Wyróżnia się nie tylko zwycięstwami w bitwach, ale także niespożytą przedsiębiorczością w każdej dziedzinie. Jest gotowe do improwizowania i eksperymentowania, a z porażek i niepowodzeń wyciąga natychmiastowe wnioski. Nieskrępowane tradycjami, potrafi zastosować wszystko cokolwiek jest dostępne do własnych celów. Jeśli jedna metoda zawodzi, próbują czegoś innego. Silne poczucie przynależności do grupy.

Jest to również etap naturalnego wyłaniania się najlepszych, w rozumieniu ewolucji biologicznej, liderów, spośród tych, którzy walczą bezpośrednio na froncie lub tę walkę organizują.

Przedstawiciele tego pokolenia są bardzo skuteczni w realizowaniu procesów nadążnych.

Pierwszy etap życia wielkiego narodu po fazie zrywu jest okresem niewiarygodnej inicjatywy i przedsiębiorczości, odwagi i śmiałości. Te wartości, powodują, że często w bardzo krótkim czasie, dotychczas niedoceniany naród staje się narodem budzącym respekt. Wczesne zwycięstwa są osiągane głównie dzięki brawurowej odwadze, śmiałej inicjatywie i cementującej działania grupy ideologii.

Nieograniczone przepisami, tradycjami lub wiedzą książkową [nieograniczone natłokiem komunikatów], jako metodę rozwiązania każdego problemu stosują wyłącznie działanie praktyczne.

Pokolenie podatne na ideologię, która cementuje szeregi zdobywców i legitymizuje kradzież, grabież i rozbój wraz z wszelkimi okrucieństwami w stosunku do ludzi spoza grupy, a dla grupy poświęcanie swego życia.

Walka z przeciwnikami bardzo często związana jest ze zjawiskami wysoce nieliniowymi, a te są inicjatorami i konstruktorami religii.

Etap ten zwykle wychodzi od nadwyżki populacyjnej i niedostatku zasobów, a warunki te są typowymi dla biedokratyzacji i sprawiają, że zaczyna działać przymus walki o zasoby, a gdy pojawia się możliwość grabieży zewnętrznej przymus współpracy.

Zasoby pochodzą głównie ze źródeł zewnętrznych.

Zdobywców

Atakowana cywilizacja broni się swoim wyrafinowanym orężem, organizacją militarną oraz zdyscyplinowaniem. Jednak napastnicy szybko odkrywają te cechy, doceniają je i przejmują. W rezultacie druga faza ekspansji nowego imperium składa się z bardziej zorganizowanej, zdyscyplinowanej i profesjonalnej kampanii.

W innych dziedzinach śmiała inicjatywa pierwotnych zdobywców znajduje ujście w eksploracji geograficznej. Dla przykładu zasiedlanie nowych krajów, penetracja nieznanych puszcz, zdobywanie nieznanych gór i żeglowanie po nieznanych morzach. Nowopowstający naród imperialny jest pewny siebie, optymistyczny i zaczyna pogardliwie traktować podbijane przez siebie ludy "dekadenckie".

Stosowane metody mają charakter praktyczny i eksperymentalny, zarówno w rządzeniu, jak i prowadzeniu działań wojennych. Dzieje się tak z powodu nieskrępowania stuleciami tradycji [Według mnie chodzi tu bardziej o kwestię blokującego elastyczność natłoku komunikatów. – przyp. JF.], co miało miejsce w przypadku starożytnych imperiów. Ponadto dowodzący mają prawo swobodnie improwizować, i nie muszą stosować do polityki lub taktyki wykładanej w szkolnych podręcznikach.

Liderzy już są określeni i mają bardzo silną władzę, zaczynają formułować prawa ogólne, które mają zapewnić im długie panowanie.

Gospodarki

Gdy faza zdobywców się kończy, nie można zostać bogatym podbijając kogoś innego. Zdobywanie bogactwa i tytułów trzeba zatem oprzeć na metodach pokojowych. A metodami tymi są handel i produkcja. Zdobywcy przejmują umiejętności i technologię od podbitych, a będąc jeszcze pełni wigoru oraz pozostając nieskrępowanymi tradycją i przepisami rozwijają biznes. Dobrym tego przykładem jest kolonizacja Indii przez Imperium Brytyjskie. Stopniowo pożądanie pieniędzy zastępuje pożądanie tytułów i honorów.

Gwarancją rozwoju gospodarczego jest wielki obszar objęty jednym i tym samym prawem. Nie dopuszczane są cła, ograniczenia wynikające z rozdrobnienia i nadmiar różnorodnych walut i przepisów. Pokój i bezpieczeństwo na wielkim obszarze. Rozprzestrzenianie się kultury dominującej. Na zasadzie bezwładności ważne są jeszcze stare cnoty, moralność i przedsiębiorczość.

Obfitości

 1. Pieniądz przyczyną upadku silnych, śmiałych i pewnych siebie ludzi.
 2. Stopniowy upadek tych cnót.
 3. Pierwsza upada moralność. Pieniądze wypierają honor i żądzę przygód, i są stawiane jako główny cel przez najwybitniejszych młodych ludzi.
 4. Wytłumianie głosów obowiązku publicznego. Ludzie przestają poszukiwać pieniędzy dla swoich krajów lub wspólnot, a w coraz większym stopniu zaczynają poszukiwać ich dla samych siebie.
 5. Przestaje się dążyć do honoru i sławy, a zaczyna do bogactwa materialnego.
 6. Edukacja zmienia swe cele i motywacje. Szkoły przestają koncentrować się na wychowywaniu śmiałych patriotów gotowych służyć ojczyźnie. Rodzice i uczniowie koncentrują się na zdobywaniu wykształcenia zapewniającego wyższe dochody.
 7. Sztuka i luksus.

Intelektu

 1. Przejście do defensywy.
 2. Etatyzm.
 3. Uzasadnianie niemocy, lenistwa itd.
 4. "Wszyscy Ateńczycy i przyjezdni spędzali czas głównie na przekazywaniu i wysłuchiwaniu nowin".
 5. Dostęp do funduszy.
 6. Zadziwiający postęp nauk przyrodniczych.
 7. Niepohamowany rozrost szkolnictwa. "Każda wieś ma ambicję posiadania własnego uniwersytetu".
 8. Ambicje koncentrują się wokół zdobywania akademickich szlifów. Kółka wzajemnej adoracji akademickiej.
 9. Intelektualizm wiedzie do dyskusji, debat i sporów, jałowego i niekończącego się gadania. "Oddanie się dyskusji niszczy efektywność działania. Pośród rozgadanej Wieży Babel12, statek-imperium dryfuje, aby rozbić się o skały."
 10. Im bardziej państwo jest opiekuńcze tym bardziej niszczy inicjatywę i samodzielność obywateli.
 11. Złudzenie, że każda sytuacja może być rozwiązana przez błyskotliwość umysłu, bez altruizmu lub społecznego oddania jednostek, prowadzi do upadku.
 12. Kultywowanie ludzkiego intelektu wydaje się być wspaniałym ideałem, ale tylko pod warunkiem, że nie osłabia to altruizmu i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego.
 13. Prawdą jest, że intelektualizm i utrata poczucia obowiązku – występują równocześnie w dziejach narodów.
 14. Innym niezwykłym i nieoczekiwanym symptomem upadku narodu jest intensyfikacja wewnętrznych politycznych nienawiści.

Schyłku (Dekadencji)

 1. Wewnętrzna rywalizacja staje się bardziej gwałtowna w miarę słabnięcia narodu.
 2. Dalszy rozrost etatyzmu.
 3. Jednym z często powtarzających się zjawisk w dziejach wielkich imperiów jest napływ cudzoziemców do stolicy.
 4. Kosmopolityczny tłum zyskuje na dworze polityczne wpływy mocno wykraczające poza jego względną liczebność.
 5. Poczwórna nielojalność ludności napływowej:
   a/. różnice kulturowo-cywilizacyjne przyczyną rozłamów,
   b/. imigranci są mniej chętni do poświęcania swojego życia i swojej własności niż potomkowie autochtonów,
   c/. imigranci mają tendencję do tworzenia własnych wspólnot, chroniących przede wszystkim ich własny interes, a dopiero na drugim miejscu dobro kraju – gospodarza,
   d/. w okresie schyłkowym niespodziewanie odżywają wspomnienia zamierzchłych wojen, nawet sprzed stuleci i konfliktów z obywatelami kraju gospodarza
 6. Rozwiązłość idzie w parze z pesymizmem. Jedzmy, pijmy i radujmy się, bo jutro możemy już nie żyć.
 7. Bohaterowie czasów upadku są zawsze podobni – sportowcy, śpiewacy lub aktorzy.
 8. Korupcja rządowych urzędników i gromadzenie przez polityków olbrzymich fortun podczas pełnienia swoich funkcji.
 9. Wzrastające wpływy kobiet w życiu publicznym również często towarzyszą okresowi schyłkowemu.
 10. Pewność własnej wyższości oraz luksus wynikający z bogactwa powodują, że zanikają cechy decydujące o dominacji narodu.
 11. Faza Schyłku wielkiego narodu często charakteryzuje się tendencjami do filantropii i współczucia wobec innych.
 12. Upadek praktyk religijnych.
 13. Nihilizm z towarzyszącym mu duchem rozwiązłości i dogadzania zmysłom.
 14. Dekadencja charakteryzuje się tym, że obywatele nie wykazują już chęci obrony czegokolwiek, ponieważ uważają, że nic nie jest tej obrony warte.
 15. Zwyczaje członków społeczności psują się w wyniku cieszenia się zbyt wielką ilością pieniędzy i władzy przez zbyt długi okres.

 

Linki:

 

Pojęcia skojarzone:
Cykl porażki 

Definiens:

Typowy mechanizm dla gospodarek odgórnie sterowanych. Zespoły, które otrzymują daną kwotę pieniędzy na wykonanie konkretnego zadania, zwykle nie są w stanie zmieścić się w tym budżecie. Głównie wynika to z tego, że pracownicy nie ponoszą konsekwencji za niewykonanie. Zarządzający prosi zatem o zwiększenie kwoty, co oczywiście jeszcze bardziej rozleniwia pracowników.

 


 

Uwagi:

 • Kluczowe było wprowadzenie systemu zarządzania zorientowanego na rezultat. Wcześniej każda firma państwowa otrzymywała co miesiąc pulę pieniędzy z nadzieją, że urzędnicy „dadzą z siebie wszystko” i wydadzą je zgodnie z przeznaczeniem. To intencje kierowały procesem, a nie cele. Ustawa o sektorze publicznym zmieniła sposób przyznawania środków na działalność. Każde przyznanie środków zostało poprzedzone umową szczegółowo określającą, co dana jednostka budżetowa ma wyprodukować. Co więcej, w razie niezrealizowania produkcji wyszczególnionej w tej umowie dyrektor generalny danej jednostki mógł zostać zwolniony. W większości systemów opartych na intencjach niepowodzenia zwykle skutkują prośbami o zwiększenie budżetu, po czym… cykl porażki się powtarza. Natomiast w systemach zorientowanych na wyniki fiasko często wiedzie do zwolnień odpowiedzialnych za nie urzędników i/lub ponownego rozpatrzenia podstaw i celów programu.
  Bill Freeza "Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami, czyli Nowozelandzkie reformy antyetatystyczne"

 • Kiedy przyjęte środki zawiodą, nie przynosząc oczekiwanych korzystnych rezultatów i skończą się klęską, żądają oni coraz to szerzej zakrojonej interwencji rządu.
  Ludwig von Mises "Planowany chaos"

 

Pojęcia skojarzone:
Cykl rewolucji 

Definiens:

Jeden z realnych przebiegów Cyklu Społecznego. Cykl charakterystyczny dla przebiegu rewolucji. Składa się on z następujących etapów:

 1. Gnicie: Powstawanie wokół ośrodka władzy grup społecznych, dysponujących coraz większymi przywilejami. Przywileje te sprowadzają się de facto do tego, że ludzie ci coraz więcej konsumują i jednocześnie produkują coraz mniej dóbr użytecznych – resergii. Powoduje to narastanie nierówności społecznych i niezadowolenia tych, którzy dobra (resergię) muszą wypracować.

 2. Rewolucja: Oddolna rewolta, przeprowadzona solidarnie przez większość niezadowolonych. Ośrodek władzy i wspierające go uprzywilejowane grupy są odsuwane od władzy, nierzadko poprzez unicestwienie. Rewolta nie ogląda się na dotychczasowe przepisy prawne, które zrywa, lecz działa na zasadzie naturalnej – jeśli mogę zabić zabijam. Ponieważ nie respektowane są przepisy prawa zamiera produkcja i  wolna wymiana handlowa oraz nasilają się kradzieże, grabieżerozboje. Rewolta koncentruje się wokół jednej z trzech doktryn: komunistycznej (jeśli struktury religijne wspierały dotychczasowy ośrodek władzy), religijnej (jeśli struktury religijne były w opozycji do dotychczasowego ośrodka władzy) lub naprawy gospodarki (z reguły tego typu rewoltę dokonuje w pojedynkę zdolne indywiduum).

 3. Walka o władzę: Okres bezprawia – okres zwierzęcej walki o władzę, w wyniku której formują się zwalczające się nawzajem grupy, aż w końcu jedna z nich (z reguły najbardziej radykalna) zdobywa pełnię władzy (z reguły poprzez unicestwienie pozostałych).

 4. Powrót do gnicia: Powrót do procesu powstawania wokół ośrodka władzy grup społecznych dysponujących coraz większymi przywilejami.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Cykl Społeczny 

Definiens:

Najbardziej ogólny cykl, zgodnie z którym toczą się losy grup społecznych. Cykl charakteryzuje współoddziaływania elementów wchodzących w skład systemów społecznych typu PSS. Składa się on z następujących etapów:

 

I etap Cyklu Społecznego niedostatek zasobów; (przymus współpracy lub przymus zmniejszenia liczby członków populacji)
II etap Cyklu Społecznego podjęcie współpracy lub przejście do etapu czwartego;
III etap Cyklu Społecznego współpraca skutkująca nadmiarem zasobów;
IV etap Cyklu Społecznego dążenie do poprawienia indywidualnego bilansu start i korzyści kosztem innych (w przypadku niedoboru zasobów odbywa się to głównie przez rozbój, zaś w przypadku nadmiaru przez kradzież i grabież);
V etap Cyklu Społecznego powrót do niedostatku zasobów.

 

Cykl społeczny został odkryty podczas badań nad zagadnieniem współpracy pomiędzy obiektami żywymi. Kluczowym pytaniem tych badań brzmiało: "Dlaczego powstały i zostały zapisane w projektach genetycznych obiektów żywych projekty taktyk zachowań nakierowanych na współpracę?". Musiały powstać na drugim etapie cyklu społecznego. To on wymusił ich powstanie, gdyby tak się bowiem nie stało cała populacja by wymarła.

Najbardziej znanymi osobami, które dostrzegły i opisały Cykl społeczny byli: Alexander Fraser Tytler (1747-1813) [patrz Cykl Tytlera], Thomas Cole (1801-1848) [patrz Dzieje imperium] i John Bagot Glubb (1897-1986) [patrz Cykl Glubba].

To że dobre warunki powodują obniżenie Vivacitas potwierdza również Eksperyment Calhoun'a.

Inne cykle występujące w populacjach obiektów żywych to: Cykl rewolucji, Cykl porażki i Cykl życiowy człowieka.

 


 

Uwagi:

 • Już Machiavelli zauważył, że społeczeństwo podejmuje decyzje racjonalnie jedynie w momentach skrajnego zagrożenia, w czasach normalnych wybiera tych, co najmniej przeszkadzają i potrafią się podobać.

 • Klarowny opis jednej z wielu interpretacji tego cyklu, pióra Marka Jana Chodakiewicza:
  Marksizm to dążenie do absolutnej kontroli zarówno nad partią totalitarną zdobywającą i sprawującą władzę, jak i nad podbijanym lub podbitym społeczeństwem. Po zwycięstwie uciska się ujarzmionych ludzi, eksploatując ich pasożytniczo dla korzyści garstki nomenklatury. Ponieważ jednak założenie marksizmu-leninizmu są zdecydowanie przeciwstawne naturze ludzkiej, pasożyt komunistyczny, wprowadzając je w życie, powoli zaczyna zabijać organizm społeczny, na którym żeruje. Okresowo w związku z tym przestaje wysysać z niego soki – to jest tak zwany okres „liberalizacji”, czyli tymczasowego i pozornego odejścia od celu, którym jest „wprowadzenie socjalizmu”. Wtedy to ludzie starają się powrócić do normalności (np. w sferze gospodarczej, próbuję przywrócić zasady wolnorynkowe). Jest to czas potrzebny, aby organizm społeczny odzyskał siły do następnej rundy pasożytowania na nim, czyli dalszego marszu do socjalizmu. [NCZ 1048, str. XXXV]

 • W okresie przymusu społeczność musi mieć sumę dodatnią albo zgnie, potem rośnie geszefciarstwo i gry o sumie zerowej, a potem o sumie ujemnej i robi się kicha. - [autor nieznany – przyp. JF]

 • Złe czasy tworzą silnych ludzi.
  Silni ludzie tworzą dobre czasy.
  Dobre czasy tworzą słabych ludzi.
  Słabi ludzie tworzą złe czasy.

 • Mechanizm cykli historycznych

  "Historia lubi się powtarzać", "Ci, którzy nie uczą się historii, skazani są na jej powtórzenie" – znamy te powiedzenia. Lecz dziś są one bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Na przestrzeni dziejów można odkryć pewien uniwersalny mechanizm stosowany przez ludzi władzy. Żerują oni na ludzkim strachu, borykaniem się z problemami dnia codziennego i wykorzystują opłacane przez siebie media, które na podobieństwo kundelków szczekają bez przerwy propagandą, której jedynym celem jest usprawiedliwianie stale rosnącej biurokracji. Malcolm X wyjaśnił, w jaki sposób są one wykorzystywane, by za ich pomocą tak zmanipulować ludzi by zaczęli kochać ciemiężyciela i znienawidzili ciemiężonych. Media straszą różnego rodzaju potworami i kataklizmami, a cel jest jeden: usprawiedliwienie procederu odbierania obywatelom ich indywidualnych praw i wprowadzanie coraz większej kontroli państwa. Przy okazji wmawia się, że lepiej być niewolnikiem żyjącym w „(s)pokoju” niż osobą wolną, żyjącą w ryzykownym i niebezpiecznym świecie. Ten niewolniczy spokój zawsze prowadzi do upadku zasad moralnych i upadku gospodarczego.

  "Dobre czasy tworzą słabych ludzi. Słabi ludzie tworzą złe czasy. Złe czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą dobre czasy." Historia pokazuje, że cykl ten powtarza się na przestrzeni dziejów…

  Powstaje zatem pytanie: dlaczego ludzie zawsze wybierają niewolniczą stabilizację i pozwalają by ten cykl społeczny powtarzał się za każdym razem?

  Czy rzeczywiście "Historia jeszcze nikogo niczego nie nauczyła"?

  [Link do artykułu na ten temat]

 •  


  Rozmawiają: Jan Kubań i Krzysztof Karoń

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Cykl Tytlera 

Definiens:

Cykl nazwany nazwiskiem szkockiego filozofa Alexandra Tytler'a (1774-1813), któremu przypisuje się następujące stwierdzenie:
„Średni czas trwania największych cywilizacji światowych wynosił około 200 lat. Cywilizacje te przechodziły przez proces złożony z następujących etapów:

ze zniewolenia do wiary duchowej;
z wiary duchowej do wielkiej dzielności;
z wielkiej dzielności do wolności;
z wolności do dostatku;
z dostatku do egoizmu;
z egoizmu do samozadowolenia;
z samozadowolenia do apatii;
z apatii do uzależnienia;
z uzależnienia na powrót do zniewolenia.”

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Cykl życiowy człowieka 

Definiens:

Podział życia człowieka na etapy charakteryzujące się taką, a nie inną motywantą i takimi, a nie innymi taktykami zachowań. Najbardziej fundamentalny z punktu widzenia bilansu resergetycznego podział dla Fizyki Życia jest następujący:

 1. Okres konsumencki – dziecięcy

 2. Okres producencki – opcjonalny, bo może do niego nie dojść. (patrz Atlasi/Grabieżcy)

 3. Okres konsumencki – starczy

 

Z praktycznego punktu widzenia najlepszym wydaje się być cykl życia człowieka przedstawiony w pewnej buddyjskiej świątyni na Sri Lance:

Nr. Grafika Charakterystyka Kobiety Mężczyźni Uwagi
00

  Okres prenatalny

Brak świadomości własnego JA.

01

Okres niemowlęcy

Całkowita zależność od opieki zewnętrznej. Rozwój świadomości. Chłonięcie wiedzy jak przysłowiowa gąbka.

02

Okres dziecięcy

Człowiek jest programowany przez czynniki zewnętrzne: kulturę kraju, wychowanie rodziców, wpływ innych osób, system edukacji i warunki ekonomiczne, w których przyszło mu żyć.

Chłonięcie wiedzy. Zdobywanie i rozwijanie podstwowych umiejętności. Uczenie się przez zabawę. Eksperymentowanie z praktycznym stosowaniem nabytej wiedzy, odkrywanie granic.

03

Okres nastoletni

Wzrost emocjonalny. Poznawanie zawiłości procesów społecznych.

04

Okres poszukiwania partnerów

Eksplozja hormonów, pragnienie niezależności, gotowość do reprodukcji, dojrzałość emocjonalna. Uczenie się zawiłych procesów społecznych. Praktyczne dostosowanie się do procesów społecznych.

05

Okres rodzicielski

Powstawanie odpowiedzialność i obowiązku opiekuńczego. Uczenie się wychowywania fizycznego i emocjonalnego.

06

Okres pełnej dojrzałości

Osiągnięcie niezależności, wolność emocjonalna. Okres osobistych osiągnięć. Retrospekcja. Kryzysy wieku średniego, chęć robienia rzeczy, których nie można było robić w młodości. Pojawiają się ograniczenia fizyczne. Syndrom pustego gniazda. Chęć dzielenia się zdobytą wiedzą.

07

Okres wczesnej starości

Świadomość śmiertelności i walka z nią. Degradacja fizyczna. Ograniczenie aktywności społecznej.

08

Okres zaawansowanej starości

Wzrost koncentracji na własnym JA. Degradacja podstawowych funkcji motorycznych. Degradacja funkcji umysłowych. Pragnienie odzyskania młodości.

09

Okres przed odejściem

Poleganie na innych. Zgoda na własną śmiertelność. Oczekiwanie na śmierć.

10

Odejście

Bio-Oprogramowanie i/lub Bio-Sprzęt przestają działać.

 


 

Inne definicje:

 • Wikipedia [2009.05]
  W życiu człowieka wyróżnia się następujące okresy rozwojowe:

  okres zarodkowy
  okres płodowy
  okres noworodkowy
  okres niemowlęcy
  okres poniemowlęcy
  okres dzieciństwa
  okres dojrzewania
  okres dojrzałości
  okres wieku średniego
  okres starości

 

Uwagi:

 • W Fizyce Życia najważniejszym kryterium klasyfikacji jest odniesienie jednostki do resergii społecznej. Każdy bowiem zawsze jest konsumentem resergii indywidualnej.

 • W zależności od długości życia i warunków zewnętrznych może okazać się, że człowiek przeskoczy okres producencki lub nie dożyje do okresu konsumenckiego-starczego.

 

Linki:

 

Cytaty z literatury:

Czas Trwania Obiektu – CTO 

Definiens:

Czas upływający od momentu kiedy obiekt zaczyna spełniać kryteria obiektowości do momentu gdy przestaje je spełniać.

 


 

Uwagi:

 • Czas upływający od momentu powstania (inicjacji) obiektu do momentu na tyle istotnej jego transformacji, że przestaje być tym właśnie obiektem (terminacji).

 • Miara trwałości obiektu.
Cztery sposoby wydawania pieniędzy 

Definiens:

Milton Friedman (1912-2006) opisał cztery podstawowe sposoby wydawania pieniędzy, a mówiąc właściwiej, cztery rodzaje optymalizacji stosowane w zależności od warunków w jakich osoba wydaje pieniądze:

 

I. Nasze własne pieniądze wydajemy na siebie.
Wydajemy oszczędnie i roztropnie, tak, aby za jak najmniejszą kwotę otrzymać możliwie jak najwięcej. Z reguły nie podejmujemy decyzji pochopnie, zastanawiamy się, konsultujemy z fachowcami, szukamy informacji, porad, korzystniejszych ofert i zniżek.
Celowo i oszczędnie

Fizyka Życia dodaje w tym punkcie jeszcze dwa podpunkty:

 1. Swoje, zarobione przeze mnie samego, na etacie (np. państwowym), pieniądze na siebie
 2. Swoje, zarobione przeze mnie samego na wolnym rynku, pieniądze na siebie

 

II. Własne pieniądze wydajemy na kogoś innego.
W tej grupie znajdują się np. wydatki na prezenty, koszty ponoszone na utrzymanie rodziny lub pensje dla pracowników. Wydajemy jak poprzednio: oszczędnie i roztropnie, tak na przykład, by jak najtańszy prezent wywarł jak najlepsze wrażenie. Ponieważ jednak nie znamy realnych potrzeb otrzymującego oraz nie wiemy, jak bardzo mu na danych dobrach zależy, możemy pod wpływem reklam, sugestii, ideologii, troski o najbliższych lub skąpstwa wydawać nieracjonalnie: kupować rzeczy niepotrzebne lub, na przykład w przypadku pracowników, płacić im za mało.
Niecelowo ale oszczędnie

 

III. Pieniądze kogoś innego wydajemy na siebie.
Nie ma bodźca, by oszczędzać – bez oporów wydamy wszystko, co możemy wydać, ale w zamian chcemy otrzymać jak najwięcej. Cen nie sprawdzamy już tak dokładnie jak wtedy gdy płacimy własnymi pieniędzmi i z  reguły znajdujemy inteligentne uzasadnienia dla dużych wydatków.
Celowo ale nieoszczędnie

 

IV. Pieniądze kogoś innego wydajemy na kogoś innego.
Wydatki nie są optymalizowane. Z reguły w takich transakcjach próbujemy ubić pośrednio swój własny interes, na przykład pokazać jacy jesteśmy szczodrzy lub zasugerować, że w ten sam sposób należy postępować w stosunku do nas samych.
Niecelowo i nieoszczędnie
Czynnik wiktoria 

Definiens:

Dowolny czynnik zapisany w projekcie genetycznym (lub memetycznym) przyczyniający się do zapewnienia przewagi przy przejściu obiektu żywego (lub grupy obiektów żywych) przez funkcję selekcyjną.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Czynniki ortogonalne 

Definiens:

Czynniki jednocześnie wpływające na system, należące jednak do różnych wymiarów jakościowych.

 


 

Uwagi:

 • Punkt wrzenia wody zależy od temperatury i ciśnienia zewnętrznego. Temperatura i ciśnienie są zatem czynnikami ortogonalnymi dla punktu wrzenia wody.

 • Przykładem pary ortogonalnej są "rozum i emocje" czyli wpływ na życie pojedynczych ludzi i na życie społeczne decyzji podjętych w wyniku rozumu lub emocji.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Czynniki przeciwstawne 

Definiens:

Czynniki wpływające na system należące do tego samego wymiaru jakościowego, lecz mające przeciwne zwroty.

 


 

Uwagi:

 • Intensywność płomienia zależy do strumienia czynników go wzmacniających – konstruktorów (np. dopływ paliwa) i osłabiających - destruktorów (np. dopływ środków gaśniczych).

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Czynniki sprawcze 

Definiens:

Nazwa ogólna nadana czynnikom dowolnego rodzaju, które sprawiają, że dany dany obiekt /system spełnia kryteria obiektowości. W ich skład wchodzą inicjatory, konstruktory, destruktoryterminatory.

 


 

Uwagi:

 • Adam Mickiewicz był czynnikiem sprawczym obiektu "Pan Tadeusz".

 • Właściciel firmy jest czynnikiem sprawczym obiektu "firma" i pośrednio procesu (proces też jest obiektem) "dobra produkcja".

 • W ujęciu mniej ogólnym czynniki sprawcze można nazywać czynnikami kształtującymi.

 

Pojęcia skojarzone:
Dążność 

Definiens:

Dążność to charakterystyczne zachowanie danego systemu, w wyniku którego system dąży do jednego z możliwych atraktorów.

 


 

Uwagi:

 • Wyobraźmy sobie syna przywożącego swej mamie pieniądze do domu. Mama jest emerytką i boi się chodzić sama do banku. Co miesiąc prosi więc syna by ten przywiózł jej pewną kwotę pieniędzy. Syn wiezie wymaganą sumę i na miejscu gdy wręcza pieniądze pisze dla siebie pokwitowanie - dałem tyle to, a tyle, a po powrocie do domu, na podstawie pokwitowania wyciąga wypisaną kwotę z konta mamy. Na pierwszy rzut oka wszystko jasne, jednak gdy system ten przeanalizujemy pod kątem jego wrażliwości na zaburzenia wówczas okaże się, że ma on swoistą zapadkę działającą na niekorzyść dowożącego pieniądze. Ryzyko bowiem, że wypisze się podwójne pokwitowanie jest bardzo małe, natomiast każde zaburzenie typu: zapomniałem wypisać pokwitowania, zgubiłem pokwitowanie, zapomniałem wybrać pieniądze z konta jest większe. Stąd system ten ma dażność do przynoszenia straty jednej ze stron.
  Gdy system złożony jest z elementów tak blisko ze sobą spokrewnionych nie ma to większego znaczenia, lecz gdy spokrewnienia nie ma, dowożący musi się liczyć, że prędzej czy poźniej poniesie stratę. Dążności systemu do przynoszenia strat jednej ze stron oczywiście na pierwszy rzut oka nie widać.

 

Pojęcia skojarzone:

 • System
 • Teleologia (gr. télos – cel i logos – badanie) – teoria porządku celowego i pogląd, że porządek celowy zachodzi aktualnie w danej dziedzinie, zwłaszcza w całej rzeczywistości lub w całej rzeczywistości historycznej. [Wikipedia stan 2018.10.14 Więcej]
 • Finalizm - w filozofii historii pogląd, że dzieje stale zmierzają do określonego z góry celu, który jako realizacja wszystkiego, co w nich zalążkowo zawarte, stanowi ich rozwiązanie i zakończenie oraz nadaje im sens. Często analogicznie do finalizmu historiozoficznego sądzi się, że ten sam cel mają przed sobą także natura i świat jako całość. [Wikipedia stan 2018.10.14 Więcej]

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:
Definiendum 

Definiens:

Wyrażenie definiowane, nazwa definicji

liczba poj.: definiendum (inaczej: nazwa)
liczba mnoga: definienda (inaczej: nazwy)

 


 

Inne definiensy:

 • Wiki-pol 2009.05
  Definiendum (od łac. imiesłowu biernego cz. przyszłego "definiendum" - do zdefiniowania, mający być zdefiniowany) - wyrażenie definiowane.
  Jest to jeden z trzech strukturalnych składników każdej definicji klasycznej (definiendum, spójnik, definiens). Może mieć budowę jednowyrazową lub wielowyrazową.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Definiens 

Definiens:

Wyrażenie, które informuje o znaczeniu definiendum

liczba poj.: definiens (inaczej: znaczenie)
liczba mnoga: definientia (inaczej: znaczenia)

 


 

Inne definiensy:

 • Wiki-pol 2009.05
  Definiens (od łac. imiesłowu czynnego 'definiens' - definiujący) człon definiujący, wyrażenie, za pomocą którego definicja informuje o znaczeniu wyrazu definiowanego. Jest to jeden z trzech strukturalnych składników każdej definicji klasycznej (definiendum, spójnik, definiens).

 

Uwagi:

 • Znaczenia definiendum i definiens są zwykle mylone, dlatego też pomocną może okazać się jedna z następujących reguł skojarzeniowych:

  1. reguła mnemotechniczna: definiendum - mające być zdefiniowane oraz definiens przez skojarzenie ze słowem treść.
  2. reguła alfabetyczna: definiendum poprzedza słowo definiens, analogicznie do tego, że najpierw występuje nazwa obiektu definiowanego, a dopiero potem tłumacząca treść.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2009.03.21 - definiowanie pojecia żydzi i Żydzi.
Degeneracja władzy 

Definiens:

Naturalne zachowania ludzi sprawujących władzę mające na celu

 1. jej nadużycie w różnych aspektach np.: prawnym, siłowym i podatkowym
 2. jej ułatwianie np. poprzez inflację - (dodruk pieniędzy)
 3. tworzenie uprzywilejowanych grup - ochroniarzy władzy (patrz "Państwo")
Zachowania te prowadzą do
 1. zgłupienia rządzących (patrz arystokratyzacja)
 2. kryzysu gospodarczego
 3. wojny
 4. oderwania się rzadzących od rządzonych (słynne słowa przypisywane Marii Antoninie: Nie mają chleba? To niech jedzą ciastka!)
 5. powstawania kłamliwych teorii mistycznych, religijnych i naukowych legitymizujących władzę (Gdyby w umysłach ludów nie zagnieździł się autorytet boży i pęd religii, to władza księcia czy państwa nie posiadałaby żadnego autorytetu. Łatwo bowiem człowieka powstrzymuje religia, wówczas kiedy władza wydaje się doprowadzać go do biedy, niedoli, nędzy, wrogości i rozpaczy. Toteż nie ma ani jednego z poważniejszych prawodawców, który by autorytetu swojego prawa czy ustawy nie odnosił do któregoś z bogów. - Giordano Bruno)

 


 

Uwagi:

 • В 1571 году на Москву вторгся крымский хан Девлет-Гирей(1512-1577). Согласно В. Б. Кобрину, разложившаяся опричнина при этом продемонстрировала полную небоеспособность: привыкшие к грабежам мирного населения опричники просто не явились на войну, так что их набралось только на один полк (против пяти земских полков), после чего царь принял решение отменить опричнину.

  W 1571 roku Moskwę zaatakował han krymski Dewlet Girej(1512-1577). Według W.B. Kobrina, zdegenerowana oprycznina wykazała się absolutnym brakiem zdolności bojowej: przyzwyczajeni do grabieży i rozbojów oprycznicy po prostu nie stawili się na wojnę, udało się zebrać jeden pułk zamiast pięciu. Po tym wydarzeniu car rozwiązał opryczninę.

 

Pojęcia skojarzone:
Demokracja

Definiens:

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:
Desergia 

Definiens:

Zasoby pożądane przez obiekt żywy, lecz nie potrzebne mu do realizacji celu obiektu żywego.

Na desergię składają się: materia, energia i informacja. W związku z tym desergia nie jest wielkością ani addytywną, ani zachowawczą. Zależy od czasu, warunków zewnętrznych i co więcej, od obiektów, pomiędzy którymi zachodzi oddziaływanie.

 


 

Przykłady:

 • władza absolutna;
 • zysk finansowy lub polityczny (sondaże, wybory i synekury), gromadzenie majątku;
 • życie bez wysiłku i odpowiedzialności z jednoczesnym byciem poważnym przez innych;

 

Uwagi:

 • Pojęcia desergii - zasobów pożądanych - nie należy mylić z pojęciem resergii - zasobów koniecznych;

 • Nazwa "desergy" pochodzi od: Desired resources & energy.

 

Pojęcia skojarzone:
Destruktory 

Definiens:

Czynniki dowolnego rodzaju skracające CTO. Osłabiają one stan „pewnej charakterystycznej całości”, którą stanowi obiekt, i sprawiają, że kryteria obiektowości przestają być spełniane. W przypadku gdy dysponujemy miarą spełniania kryterium obiektowości, będą nimi te czynniki, które pogarszają to spełnianie.

 


 

Uwagi:

 • Do grupy destruktorów obiektu „płot” należą: czynniki atmosferyczne, dziecko, które uderza weń piłką, powodując odpadanie farby, i nierzetelny fachowiec, który źle go pomalował;

 

Pojęcia skojarzone:
DNA 

Definiens:

Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy), w skrócie DNA (od ang. Deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. [Wikipedia, pol. stan 2011.02.20]

 

 


 

Pojęcia skojarzone:
Drugie Prawo Fizyki Życia 

Treść:

Prawo zależności poziomu wydolności danej właściwości organizmu w zależności od jej angażowania:

Poziom wydolności danej cechy organizmu zwiększa się w wyniku jej angażowania oraz obniża się w wyniku jej nieangażowania.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Dualizm Natury Rzeczy 

Definiens:

Dualizm Natury Rzeczy przejawia się cyklicznym grupowaniem cząstek i rozpadem powstałych w wyniku tego procesu obiektów.

W przestrzeni kosmicznej cząstki mają tendencję do grupowania się w planety, gwiazdy, galaktyki itp., każdy obiekt astronomiczny jest pojedynczym ośrodkiem koncentracji materii. Obiekty większe pochłaniają mniejsze. Najsilniej koncentrują materię tzw. czarne dziury. Gdy dochodzi do przekroczenia pewnych wartości granicznych skoncentrowana w ten sposób materia eksploduje tworząc tzw. Wielki Wybuch.

Ziemskie warunki grawitacyjne, szczególnie w przestrzeniach wodnych powodują, że grupujące się cząstki, po przekroczeniu pewnej wartości granicznej samoistnie rozpadają się. Specyficznym rodzajem tego typu cząstek są cząstki typu RPD oraz ich ewolucyjni sukcesorzy jakimi są replikatory syntetyzujące.

Dualizm Natury Rzeczy wynika ze skłonności cząstek chemicznych do łączenia się z innymi cząstkami, która może należeć do przedziału: od zdecydowanej chęci łączenia się do zdecydowanej niechęci – czyli dwóch czynników przeciwstawnych z charakterystyczną pulą stanów pośrednich pomiędzy nimi.

 


 

Uwagi:

 • Heraklit z Efezu:
  Tego świata, jednego i tego samego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wiecznie żyjącym ogniem zapalającym się według miary i według miary gasnącym."

 • Aleksander Gudzowaty

  […] cokolwiek występuje w świecie (także we wszechświecie), podlega obiektywnemu i obiektywnie działającemu „prawu koncentracji” – zapewne jednemu z „praw natury”. To model rozwoju, a raczej model podążania do eksplozji będącej nieruchomym rezultatem każdej koncentracji. [str. 235]

 • Portal wiedzy
  Zakłada się (obecnie nie jest to zupełnie pewne), że jeśli gęstość materii we wszechświecie przekracza określoną wielkość krytyczną, to końcem jego ewolucji będzie Wielki Kolaps - zapadnięcie się całej materii w czarnej dziurze. Po nim nastąpi być może ponowny Wielki Wybuch.

 • Innym definiendum tego zjawiska jest: Prawo koncentracji
Duo-definienda 

Definiens:

Innymi słowy: "Dwuznaczny".
Dwa (lub więcej)) definienda dla jednego definiens

Dwa (lub więcej) znaczeń pod jedną nazwą

 


 

Uwagi:

 • "Zamek" - 1/. budowla mieszkalno-obronna; 2/. urządzenie do zamykania; 3/. część broni.

 • Przykładem duo-definienda jest bogacz - osoba posiadająca ogromy majątek, w domyśle zgromadzony nieuczciwie. Ayn Rand w książce "Atlas zbuntowany" udowodniła, że bogatym można stać się na dwa sposoby:
  a/. poprzez produkowanie dóbr i ich wymianę na wolnym rynku - tego typu ludzi nazwała Atlasami, oraz
  b/. poprzez stosowanie różnego rodzaju przemocy - tych ludzi ochrzciła mianem Grabieżców.

 • Jednym z największych duo-definiendów jest "ewolucja" - jak ujał to Robin Dunbar Klucz do zrozumienia życia. W lutym 2013 roku, merriam-webster on-line dictionary podawał aż 6 różnych znaczeń tego pojęcia:

  1/. one of a set of prescribed movements
  2/. a: a process of change in a certain direction: unfolding
    b: the action or an instance of forming and giving something off: emission
    c: (1) a process of continuous change from a lower, simpler, or worse
        to a higher, more complex, or better state: growth
      (2) a process of gradual and relatively peaceful social,
        political, and economic advance
    d: something evolved
  3/. the process of working out or developing
  4/. a: the historical development of a biological group (as a race or species): phylogeny
    b: a theory that the various types of animals and plants have their origin in
      other preexisting types and that the distinguishable differences are due to
      modifications in successive generations; also : the process described by this
      theory
  5/. the extraction of a mathematical root
  6/. a process in which the whole universe is a progression of interrelated phenomena
  		  10.04.2019
        

  6 różnych definiendów 6 pod-definiendów jescze na dodatek 2 pod-pod-definienda!

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Duo-definientia 

Definiens:

Innymi słowy: "Dwojga imion".
Dwa (lub więcej) definientia służą do nazwania tego samego definiendum

Dwie (lub więcej) nazwy określają to samo znaczenie

 


 

Uwagi:

 • W języku technicznym słowa „Układ” i „System” znaczą dokładnie to samo.

 • w naukowym języku stateczność i stabilność to to samo i szkoda czasu na dociekanie czym się oba te pojęcia od siebie różnią. Ponieważ logika nie dopuszcza by dla jednego definiensa (treści definicji) były dwa definienda (wyrażenia definiowane) trzeba było coś z tym fantem zrobić. Dlatego Fizyka Życia używa wyłącznie słów o charakterze kosmopolitycznym - czyli „system” i „stabilność”, oddalając w niebyt z używanego języka polskiego „układ” i „stateczność”.

 • „Twórczość” to definiendum polskie, a „kreatywność” to drugie definiendum tego samego definiensa z tym tylko, że pochodzi z łaciny.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Dychotomia myślenia 

Definiens:

to sposób myślenia charakteryzujący się postrzeganiem zjawisk wyłącznie w ich skrajnych aspektach. Dychotomia myślenia jest charakterystycznym elementem myślenia redukcjonistycznego i na zasadzie klątwy wiedzy blokuje cztery rodzaje wyższych poziomów myślenia: myślenie systemowe, myślenie mnogościowe, myślenie teoriogrowe, myślenie życiowe. Dychotomia myślenia jest przez większość ludzi i dość często używana jako mechanizm obronny.

 


 

Uwagi:

 • Przykładami dychotomii myślenia są:

  • dobrzy – źli;
  • prawdziwy – fałszywy;
  • winny – niewinny;
  • my – oni;
  • przyjaciel – wróg;
  • zasady – brak zasad;
  • tyrania – wolność;
  • demokracja – dyktatura;
  • sprawiedliwość – niesprawiedliwość;
  • naturalny – nienaturalny;
  • cywilizowany – barbarzyński;
  • kapitalistyczny – marksistowski.

 • Dychotomia myślenia jest przez większość ludzi i dość często używana jako mechanizm obronny.

 • Według Edwarda de Bono dychotomia jest jedną ze skaz tradycyjnego myślenia człowieka, ponieważ uniemożliwia dostrzeżenia całego spektrum danych zjawisk lub tego, co jest pomiędzy nimi. Takie myślenie pełne jest pojęć-pułapek, jak wolność, sprawiedliwość, demokracja, imperializm. Myślenie w pobliżu tych pułapek jest praktycznie niemożliwe, ponieważ natychmiast zostaje się wessanym przez utrwalone wzorce [patrz Syndrom Machiavellego - przyp. JF], których nie można zakwestionować. Przykład: jeżeli kwestionuje się demokrację, jest się faszystą, jeśli mówi się o socjalizmie, to jest się marksistą itd. Polaryzacja jest tak zdecydowana, że nie dopuszcza żadnego „pomiędzy”.
  [Wikipedia, pol., stan 2016.11.05]
Dylemat 

∫ Definiens:

(greckie: δί-λημμα oznacza "podwójna propozycja") to sytuacja w matematycznej teorii gier, w której mamy dwie możliwości, przy czym wybór jednej z nich powoduje określone korzyści i określone straty, a wybór drugiej inne korzyści i inne straty.

Obie te możliwości zwane są parą dylematu.

Naturalną podstwą dylematów jest konflikt interesu.

 


 

Przykłady par dylematu:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Dylemat aresztowanych 

Definiens:

Kluczowy w matematycznej teorii gier przykład ilustrujący ortogonalność Ja/Grupa.

 Ryc. Ilustracja Dylematu Aresztowanych

 

Wyobraźmy sobie, że aresztowano Jana i Ewę podejrzanych o udział w przestępstwie, zagrożonym karą 10 lat pozbawienia wolności. Jednak by wystąpić o taki wymiar kary prokurator nie ma dostatecznych dowodów. Może jednak każdą z tych osób skazać, jeśli druga złoży fałszywe zeznanie obciążające. Składa zatem Ewie (i Janowi) następującą propozycję: Ewo (Janie) zeznaj fałszywie przeciwko Janowi (Ewie), to puszczę cię wolno, jeśli nie zeznasz to posadzę ciebie dwa lata, paragraf się znajdzie.

W zależności od tego co każdy z nich zrobi efekt końcowy może być następujący:

 1. jeśli zachowają się lojalnie wobec siebie i będą milczeć, można ich będzie skazać tylko na dwa lata więzienia za jakieś mniejsze występki.
  Bilanse: Jana=-2, Ewy=-2, Jana i Ewy jako Grupy=-4;

 2. oboje mogą złożyć fałszywe zeznanie, każdy z nich będzie obciążać drugiego; wtedy co prawda nie dostaną maksymalnej kary, ale oboje otrzymają wyroki po 5 lat.
  Bilanse: Jana=-5, Ewy=-5, Jana i Ewy jako Grupy=-10;

 3. natomiast gdy jedna osoba złoży fałszywe zeznanie przeciwko drugiej natomiast druga nie, wówczas druga osoba zostanie skazana na 10 lat odsiadki, natomiast pierwsza wyjdzie na wolność.
  Bilanse: Jana=0, Ewy=-10, Jana i Ewy jako Grupy=-10; (lub odwrotnie: Jana=-10, Ewy=0;)

Rozprawy obu aresztowanych są niejawne i żaden z nich nie wie, co zrobi ten drugi: czy zezna, czy też nie. Dylemat polega na tym, co ja jako gracz mam zrobić? Najlepsza sytuacja zachodzi, gdy ja go obciążę, a on mnie nie. Jednak nie jestem głupi i wiem, że tamten też to wie. Co zrobić? Nie obciążać się nie opłaca, bo a nóż tamten mnie obciąży – i wtedy trafiam do więzienia na 10 lat. Bezpiecznie jest go obciążyć, bo jest szansa, co prawda mała, że tamten akurat mnie nie obciąży i wtedy zostanę puszczony wolno. Dylemat pogłębia się, gdy aresztanci przebywają w tej samej celi i mogą się dogadać. Oczywiście ustalą, że nie będą się nawzajem oskarżać, ale jakież katusze będą przeżywali podczas swojej rozprawy! Oszukać czy nie oszukać? Oszuka czy nie oszuka?

Dylemat aresztowanych jest świetną ilustracją tego, że

 • wynik gry nie zależy wyłącznie od akcji pojedynczego gracza, lecz i od tego, jaki ruch wykona drugi gracz,

 • by grupa osiągała maksymalne korzyści, wszyscy jej członkowie muszą przestrzegać ustalonych umów,

 • maksymalny zysk osobisty osiąga ten kto nie dotrzymuje ustalonych umów podczas gdy pozostali lojalnie ich przestrzegają,

 • informacja (w postaci konkretnych decyzji) steruje światem materialnym (konkretny wymiar kary).

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Linki:
Dylemat „ja/grupa” 

Definiens:

Kluczowy dla teorii gier dylemat odnoszący się do społeczeństw. Interesy partykularne jednostek i grup spłecznych są na tyle silne, że wszyscy członkowie społeczeństwa nie są w stanie zachowywać się prospołecznie. Najbardziej dla jednostki opłaca się działać egoistycznie, gdy reszta działa prospołecznie.

Ortogonalność ja/grupa przejawia się tym, że bogacenie się jednostek zubaża społeczeństwo, w którym te jednostki działają.

W większości przypadków tak zwanych "życiowych" tabele wypłat są w naturalny sposób tak ustawione, że egoizm jednostek powoduje całkowitą stratę społeczną, tzn. nawet te jednostki w dłuższym wymiarze czasowym tracą, a spowodowane jest to zubożeniem społeczeństwa. Dla przykładu: stan posiadania kacyków komunistycznych w krajach Europy Wschodniej pod koniec XX wieku był niższy niż przeciętnego obywatela takich krajów Europy Zachodniej, jak Niemcy, Anglia czy Francja.

 


 

Uwagi:

 • Opis tego dylematu pióra Rafała A. Ziemkiewicza:
  Wolny rynek – istotą problemu jest to, będąc potrzebnym wszystkim jako społeczeństwu, jest zarazem niepotrzebny nikomu konkretnie, żadnej grupie społecznej, jeśli myśli ona o swoich własnych interesach. Wolny rynek jest najlepszym sposobem zapewnienia cywilizacyjnego sukcesu, wzrostu dobrobytu i poziomu życia. Ale patrząc z punktu widzenia każdego z osobna, to i robotnikowi, i rolnikowi, i politykowi, i nade wszystko urzędnikowi wygodniej jest, gdy można na żywioł ingerować, targować się, dotować i tak dalej. Wbrew stereotypowi tak jest wygodniej również przedsiębiorcy. Im lepiej mu się powodzi, tym mniej mu w smak, że ktoś robi konkurencję, że zmusza do ciągłego starania się o niższe ceny i wyższą jakość, że wręcz może go puścić z torbami. Bogacz woli poczucie bezpieczeństwa, jakie daje mu zblatowanie się z władzą i uzyskanie w zamian za sponsoring gwarancji, że zachowa swą wysoką pozycję. Na dobrą sprawę za wolnym rynkiem są tylko ci, którzy właśnie się dorabiają, wspinają na wymarzone społeczne wyżyny. Ale i to tylko do czasu, aż im się uda.

  Myślę czasem, że ułożenie tej społecznej kostki Rubika - przyjęcie wolą większości czegoś, co jest dobre dla wszystkich razem wziętych, ale złe dla każdej z grup z osobna - to swego rodzaju egzamin dojrzałości, jaki zadała nam Opaczność albo, jak kto woli, jakaś obserwująca nas z dala Kosmiczna Jaźń. Na razie nie wypadamy najlepiej. [Rafał A. Ziemkiewicz, „W skrócie”]

  To nie żadna kosmiczna jaźń, lecz Fizyka Życia. Dążność systemów społecznych polega na ciągłych oscylacjach pomiędzy biegunami tego i innych dylematów.

 • Tragedia wspólnego pastwiska: koncepcja mikroekonomiczna omawiająca pułapkę społeczną, w której indywidualny zysk jednego z uczestników społeczności prowadzi do strat dla społeczności jako całości. Koncepcja prowadzi do wniosku, że nieograniczony dostęp do ograniczonych dóbr publicznych – np. pastwiska – prowadzi do ich wyeksploatowania.

 • Dobór odbywa się na kilku poziomach. Z jednej strony mamy klasyczny dobór w rozumieniu Darwina, w którym rywalizują ze sobą poszczególne osobniki. Ale poza tym jednostki tworzą grupy, które konkurują ze sobą jako zespoły.(…) To sprawa absolutnie fundamentalna (…) Homo sapiens ukształtował się pod wpływem wzajemnej interakcji między doborem indywidualnym i grupowym, przy czym selekcja indywidualna odpowiada za większość tego, co nazywamy „grzechem”, a selekcja grupowa – za większość cnót. Znajdujemy się w ustawicznym konflikcie między poświęceniem dla wspólnoty a egoizmem i walką o własne korzyści. - Edward O. Wilson

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Dylemat korzyści
„krótko-/długoterminowych”
 

Definiens:

Klasyczny dylemat, w którym należy dokonać wyboru pomiędzy "mniej ryzykownym i niższym zyskiem osiąganym teraz", a "bardziej ryzykownym ale większym zyskiem osiąganym w przyszłości".
Dylemat S-nastu 

Definiens:

Kluczowy dla Fizyki Życia dylemat odnoszący się do przeżycia gatunku: albo gatunek poddany jest silnej selekcji naturalnej (patrz rysunek "S-nastu doskonalenie") i trwa jako gatunek albo gatunek żyje w warunkach słabej funkcji selekcyjnej (patrz rysunek "S-nastu uwstecznianie") stając się coraz mniej przystosowanym do warunków otoczenia.

W tym drugim przypadku są dwa niebezpieczeństwa:

 1. coraz większy koszt przeżycia
 2. degeneracja projektów genetycznych do takiego stopnia, że rozmnażanie (płciowe) staje się niemożliwe.

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:
Dylemat talidomidu

Definiens:
Dziennikarze - cechy charakterystyczne

Definiens:

Dziennikarz to osoba, która zbiera, pisze lub rozpowszechnia wiadomości i informacje.

Dziennikarze, jak przedstwiciele każdej innej grupy zawodowej, zachowują się w charakterystyczny dla siebie sposób. Związane są też z nimi pewne stereotypy.

 


 

Uwagi:

 • Savonarola wypracował gwałtowny, napastliwy i groźny styl kazań, a to jeszcze bardziej przyciągało tłumy, które zaczynały stosować się do jego zaleceń, np. kobiety zmieniały stroje na skromniejsze, a bogaci oddawali wyłudzone pieniądze.
  [Wikipedia pol. 2020.02.15]

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Linki:

 

Dziennik:

 • 2008.12.23 - opis i dostęp do filmu "Orwell przewraca się w grobie".
 • 2008.12.24 - o manipulacji statystykami przez media.
 • 2009.06.30 - manipulacji szykiem, stosowaniem znaków interpunkcyjnych, przymiotnikami po to by wyemitować fałszywy komunikat.
 • 2009.07.01 - typowe dziennikarskie metody fałszowania rzeczywistości.
 • 2009.10.03 - stare gazety dowodem na to, że dziennikarze podają nieprawdziwe informacje.
 • 2009.12.24 - jak manipulować podając prawdę.
Egoizm

Definiens:

to zachowanie obiektu żywego polegające na wyłącznej trosce o swoje własne dobro
Ekonomia

Definiens:

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:
Ekosystem 

Definiens:

Ekosystem danej przestrzeni składa się z dwóch składników:

 • biocenozy – czyli ogół organizmów występujących w tej przestrzeni powiązanych ze sobą różnymi oddziaływaniami (sprzeżeniami)

 • biotopu – czyli nieożywionych elementów tej objętości, na przykład: podłoża, wody, powietrza, drutów telefonicznych.

Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana resergii (materii, energii i informacji) między obiektami biocenozy i biotopu.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Eksperyment 2,4,6 

Ten eksperyment pokazuje, że pierwsze dane i opinie na dany temat blokują dostęp do dalszych danych i innego rodzaju opinii.

Opis:

Eksperyment ten udaje się tylko wówczas gdy poddane mu osoby nic nie wiedzą na jego temat. Eksperyment przeprowadza się z jedną osobą.

 

Przebieg eksperymentu "2,4,6"

Prowadzący pokazuje napisany na tablicy trzylementowy ciąg liczb "2,4,6" i wyjaśnia osobie badanej na czym eksperyment polega, mówiąc:

 • Ten trzyelementowy ciąg został napisany zgdnie z pewną regułą.
 • Twoje zadanie polega na odgadnięciu tej reguły.
 • Żeby to zrobić podawaj swoje własne trzyelementowe ciągi, a ja będę cię informował czy są one zgodne z tą regułą, czy nie.
 • Uwaga, ciągów możesz podawać ile tylko chcesz, jednak regułę możesz podać tylko raz. Jeśli to co powiesz będzie tą regułą - wygrywasz, jeśli nie - przegrywasz.
 • Czy masz jakieś pytania? Czy mam coś jeszcze wytłumaczyć?
 • Jeśli badany nie ma pytań, można rozpocząć eksperyment.
 • Badany podaje trzyelementowy ciąg, prowadzący zapisuje go i z prawej strony, po chwili analizy, stawia znak plus jeśli ciąg spełnia regułę lub znak minus jeśli jej nie spełnia.
 • Eksperyment trwa do momentu, aż badany mówi, że wie jaka jest reguła. Wówczas podaje ją, a eksperymentator informuje czy jest to prawda czy nie.
 • Reguła prowadzącego jest prosta: "następna liczba jest większa od poprzedniej"

Najlepiej jest wykonywać ten eksperyment po kolei na kilku osobach, przy czym nowobadany wchodzi do sali i po eksperymencie zostaje tak by obserwować zachowania kolejnych osób poddanych badaniu.

 

Elementy charakterystyczne eksperymentu "2,4,6"

Z reguły większość badanych

 • pojmuje "wszystko i od razu" i nie prosi o dalsze wyjaśnienia.
 • po wyobrażeniu sobie swojej reguły podaje takie ciągi, które ją spełniają, popełniając tym samym błąd polegający na tym, że przestaje szukać reguły prowadzącego, natomiast podaje reguły, które mają utwierdzić go w przekonaniu, że to właśnie jego reguła jest słuszna.

 


 

Uwagi:

 • Obserwacje badacza niezależnego, który przeprowadził ten eksperyment na grupie młodych ludzi - studentów/absolwentów kierunków ścisłych:

  • Im dalej od studiów (szczególnie technicznych) tym większa szansa na „złapanie się” (przegranie)
  • Osoby skrajnie matematyczne od razu widzą kilka możliwych zależności, więc ich wyniki nie są miarodajne
  • Warto zapytać post factum osobę, jakia była jej pierwsza teza, osoby ukierunkowane matematycznie mówią, że od razu widzieli kilka możliwych opcji (które im się rzuciły w oczy).
  • Przy okazji anegdota – na studiach (tutaj akurat z MIMUWu) zdarza się, że prowadzący nie widzą prostych rozwiązań problemu (nauczeni szukać skomplikowanych), a z kolei studenci ukierunkowani na proste i szybkie rozwiązanie problemu je znajdują.

 

Pojęcia skojarzone:
Eksperyment Asch'a 

Definiens:

Szczegółowy opis eksperymentu Asch'a na portalu www.simplypsychology.org

Jeden z najważniejszych dla Fizyki Życia eksperymentów socjologicznych, ukazujący, że dwoma głównymi przyczynami zachowań konformistycznych są:

 1. Konformizm normatywny czyli podporządkowanie się zdaniu grupy w obawie, że gdy wyrazi się własne prawdziwe i odmienne zdanie, to grupa przestanie nas akceptować.
 2. Konformizm informacyjny czyli podporządkowanie się zdaniu grupy gdy sami nie mamy rozeznania w temacie lub jesteśmy niezdecydowani.

 


 

Linki:

 

Pojęcia skojarzone:
Eksperyment Calhoun'a 

Definiens:

Jeden z najważniejszych dla Fizyki Życia eksperymentów socjologicznych, ukazujący, że zbyt dobre warunki życia populacji mogą doprowadzić jej samozagłady wynikającej ze spadku rozrodczości do zera.

 

Pełny opis Eksperymentu Calhoun'a

 


 

Dziennik:

 • 2008.12.23 - Orwell obawiał się, że zniszczy nas to, czego nienawidzimy, Huxley zaś - że to, co uwielbiamy.
 • 2015.11.28 na temat tego eksperymentu.

 

Pojęcia skojarzone:
Eksperyment Jones'a 

Definiens:

Jeden z najważniejszych dla Fizyki Życia eksperymentów socjologicznych, ukazujący, że stosując odpowiednie procedury można przekształcić zwykłych ludzi w ludzi o skrajnych przekonaniach i skrajnych zachowanach (faszystów) w ciągu zaledwie 5 dni.

Ron Jones, nauczyciel historii w amerykańskim liceum, zapytany, jak to się stało, że ludność niemiecka akceptowała zachowania faszystów w czasie II wojny światowej postanowił przeprowadzić eksperyment. W ciągu pięciu dni, Jones przeprowadził serię ćwiczeń w swojej klasie, mających na celu wzmocnienie dyscypliny grupowej i poczucia przynależności do grupy. Celem tych ćwiczeń było zamodelowanie pewnych charkterystycznych cech ruchu nazistowskiego.
[Wikipedia, eng., stan 2015.05.12]

Pełny opis Eksperymentu Ron'a Jones'a

 


 

Linki:

 

Pojęcia skojarzone:

Dziennik:

 • 2013.11.19 - dość dokładny opis eksperymentu Ron'a Jones'a
Eksperyment Milgram'a 

Definiens:

Jeden z najważniejszych dla Fizyki Życia eksperymentów socjologicznych, ukazujący:

 1. Skłonność ludzi do podporządkowania się autorytetom, która jest u ludzi olbrzymia (w niektórych wariantach badania nawet 93% osób stosowało najsilniejsze szoki).
 2. Posłuszeństwo wobec władzy jest zakorzenione w nas, zależy również od wychowania.
 3. Tendencję do słuchania rozkazów, jeśli autorytet wydającego rozkazy jest uznawany jako moralnie słuszny lub oparty na prawie. To podporządkowanie się prawowitej władzy nabywane jest, na przykład, w rodzinie, szkole i miejscu pracy.

 


 

Linki:

 

Pojęcia skojarzone:
Eksperyment Więzienny 

Definiens:

Jeden z najważniejszych dla Fizyki Życia eksperymentów socjologicznych, ukazujący że ludzie są a/. istotami programowalnymi; b/. fakt spełniania danej roli społecznej determinuje nasze zachowanie; c/. ale to zachowanie nie musi być takie samo w przypadku wszystkich członków danej grupy społecznej.

Poniższy opis oparty jest głównie o Wikipedię [pol. i eng. stan 2016.03]. Oryginalny tekst z Wikipedii jest szary, moje zmiany są wyróżnione kolorem czarnym.

 

Opis eksperymentu:

Ogłoszenie
W lokalnej gazecie pojawiło się ogłoszenie, w którym oferowano 15 $ za dzień udziału w eksperymencie (ok. 86 $ po uwzględnieniu inflacji). Ponad 70 ochotników przebadano pod kątem kryminalnej przeszłości, problemów zdrowotnych i psychicznych. Ostatecznie wytypowano spośród nich 24 studentów z Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Przygotowanie
Piwnice stanfordzkiego wydziału psychologii przerobiono na więzienie w oparciu o opinie byłych więźniów i personelu więziennego. Wymieniono w tym celu drzwi trzech sal, zastępując je stalowymi kratami. Końce 9-metrowego korytarza, stanowiącego „główny dziedziniec”, zabito deskami. Urządzono również trzy inne pomieszczenia: przebieralnię dla strażników, pokój wartownika oraz biuro dyrektora więzienia. Przełożonym obiektu został sam Zimbardo, co jak sam później stwierdził: „było poważnym błędem w założeniach” i zaangażowało go zbyt emocjonalnie w eksperyment.

Obraz rejestrowała kamera umieszczona w otworze na jednym z końców głównego korytarza. Rozmowy więźniów były podsłuchiwane. Więzienie pozbawione było okien i zegarów.

Strażnikom pozwolono wybrać umundurowanie i wyposażenie w pobliskim sklepie militarnym (ten zabieg miał silniej związać tę część uczestników z nowym więzieniem). Zdecydowali się oni na koszule w kolorze khaki, pałki policyjne i czarne okulary, uniemożliwiające kontakt wzrokowy. Zimbardo nie poinstruował dokładnie strażników, jak powinni się zachowywać. Powiedział tylko, że mają stać na straży prawa i porządku a pałki policyjne traktować jedynie jako symboliczną broń. Poinformowano ich także, że w razie ucieczki więźniów eksperyment dobiegnie końca. Strażnikom zabroniono używania przemocy fizycznej w stosunku do więźniów. Reszta pozostawała w ich gestii.

9 strażników pracowało trójkami w czasie 8-godzinnych zmian (z możliwością wezwania wsparcia). Trzy cele mieściły po trzech więźniów. Pozostali uczestnicy mieli zostać wezwani w razie potrzeby.

Uczestnicy eksperymentu zostali poinformowani, że w razie wytypowania ich na więźniów będą otrzymywali minimalne racje żywnościowe, a część ich praw obywatelskich zostanie ograniczona.

Zatrzymanie
Pierwszy dzień w niczym nie przypominał eksperymentu naukowego. Nieświadomi uczestnicy projektu (więźniowie) zostali aresztowani przez policję we własnych domach. Przedstawiono im zarzuty (napad z bronią w ręku i włamanie), odczytano prawa i skutych kajdankami odwieziono do pobliskiego komisariatu (policja zgodziła się współpracować z badaczami). Na miejscu ich spisano, zdjęto odciski palców i zamknięto w celi, przewiązując uprzednio oczy.

„Więźniowie” zostali odeskortowani do „uniwersyteckiego więzienia”, gdzie po przywitaniu przez naczelnika i powtórzeniu ciążących na nich zarzutów, zostali dokładnie przeszukani i rozebrani do naga. Następnie poddano ich procesowi odwszenia za pomocą aerozolu.

Zasady panujące w więzieniu
Skazańcy zostali ubrani w długie białe koszule z numerem identyfikacyjnym po obu stronach. Do prawej stopy każdego z nich umocowano ciężki łańcuch zapięty na kłódkę. Czapkę stanowiła damska pończocha. Przygotowany w ten sposób strój miał ich upokorzyć i maksymalnie ujednolicić.

Więźniowie musieli zwracać się do strażników formułą „Panie oficerze penitencjarny”, a do siebie jedynie po numerze identyfikacyjnym. Aby utrwalić je w ich pamięci, strażnicy organizowali kilkakrotnie w ciągu każdej zmiany „odliczania”. Początkowo więźniowie nie traktowali ich poważnie, manifestując przy tym chętnie swoją niezależność. Strażnicy nie byli jeszcze zdolni zmusić ich do posłuszeństwa.

Popularną formą karania były pompki. Pozornie niegroźne, stały się z czasem metodą poniżania więźniów (zwłaszcza, kiedy strażnik stawiał nogę na odbywającym karę, albo kazał na nim siadać innemu więźniowi).

Bunt i jego konsekwencje
Drugiego dnia eksperymentu wybuchł bunt. Więźniowie zabarykadowali się w celach, zdjęli czepki i zerwali numery identyfikacyjne. Zaczęli drwić ze strażników. Ci wezwali do pomocy inną zmianę i razem potraktowali skazańców dwutlenkiem węgla z gaśnicy. Zszokowani więźniowie zostali rozebrani, ich łóżka wyprowadzono na korytarz, a inicjatorów buntu zamknięto w izolatkach. Innych zmuszono do robienia pompek, odmówiono im posiłków i poduszek.

Strażnicy wyciągnęli wnioski z minionych zdarzeń i zgodnie z sugestią jednego z nich, postanowili „podejść więźniów psychologicznie a nie fizycznie”. W tym celu stworzono specjalną „celę uprzywilejowanych”, w której znalazły się łóżka, lepsze posiłki (spożywane w obecności pozostałych, którym tymczasowo zakazano jeść) i odebrane uprzednio ubrania. Ponadto uprzywilejowani mogli myć zęby i brać kąpiele.

Po połowie dnia „uprzywilejowanych” wysłano z powrotem do zwykłych cel, a na ich miejsce wprowadzono niektórych z inicjatorów buntu. Więźniowie poczuli się zdezorientowani. Pojawiły się spekulacje o współpracy „uprzywilejowanych” ze strażnikami. Relacje w poszczególnych grupach zupełnie się zmieniły. Strażnicy zjednoczyli się w obliczu zagrożenia, solidarność więźniów uległa skruszeniu.

Strażnicy zaczęli traktować więźniów znacznie surowiej. Możliwość wyjścia do toalety zależała od ich humoru. Po godzinie 22 więźniowie korzystali z wiader pozostawionych w celach, których czasem nie pozwalano im opróżniać. Strażnicy wykazywali się szczególną bezwzględnością po zmroku, myśląc, że nie są obserwowani przez badaczy.

Więzień nr 8612
Po 36 godzinach eksperymentu więzień o numerze 8612 zaczął wykazywać szereg niepokojących objawów. Na zmianę zachowywał się agresywnie i wybuchał płaczem, miał „zdezorganizowany sposób myślenia”. Strażnicy i naukowcy podejrzewali go o próbę oszustwa. Badający go specjalista zaproponował mu bycie informatorem w zamian za łagodniejsze traktowanie przez strażników. 8612 miał przemyśleć tę propozycję.

Podczas następnego odliczania więzień powiedział do pozostałych: „nie możecie stąd wyjść, nie da się przerwać eksperymentu”. Później stracił nad sobą panowanie: krzyczał i przeklinał. Dopiero wtedy badacze postanowili go wypuścić. Wśród więźniów umocniło się przekonanie, że to nie eksperyment, tylko prawdziwe więzienie.

Odwiedziny
Następnego dnia urządzono odwiedziny dla rodziny i przyjaciół. Aby sprawić dobre wrażenie wyczyszczono całe więzienie, więźniom pozwolono się umyć i zjeść obfity posiłek, a nawet włączono muzykę przez interkom. Dla wzmocnienia pozytywnego efektu, przyjmowaniem gości zajmowała się cheerleaderka.

Przybyli musieli znieść szereg niedogodności przed zobaczeniem się z bliskim: zezwolenie wydawał każdorazowo naczelnik więzienia (Zimbardo), na spotkanie trzeba było czekać około pół godziny, wizyty były ograniczone do 10 minut, mogły w nich uczestniczyć tylko 2 osoby i przebiegały w obecności strażnika. Część odwiedzających zwróciła uwagę na zły stan swoich bliskich, ale pod wpływem autorytetu organizatorów eksperymentu rezygnowali z jakichkolwiek działań.

Plan ucieczki
Jeden ze strażników podsłuchał więźniów omawiających plan ucieczki. Zgodnie z nim, wypuszczony wcześniejszej nocy nr 8612 miał zebrać kilku przyjaciół, wtargnąć do więzienia i uwolnić pozostałych. Naukowcy i strażnicy postanowili udaremnić ten plan za wszelką cenę.

Pierwszym krokiem było umieszczenie na miejscu nr 8612 nowego więźnia, który był współpracownikiem i informatorem „władzy”. Następnie Zimbardo zgłosił się do miejscowej policji z prośbą o przeniesienie więźniów do prawdziwego więzienia. Prośba została jednak odrzucona. Ostatecznie zdecydowano się rozebrać wszystkich więźniów, założyć im na głowy worki, skuć razem i przetransportować do magazynu, gdzie mieli przeczekać „włamanie”. Zimbardo liczył, że „włamywacze” zastaną na miejscu tylko jego, który obwieści im, że eksperyment dobiegł końca i wszyscy zostali zwolnieni. Później praca więzienia miała wrócić do normy. Rozważano również zwabienie byłego więźnia nr 8612 i aresztowanie go ponownie, tłumacząc to „fałszywymi przesłankami” wcześniejszego zwolnienia.

Ostatecznie nikt nie wtargnął do więzienia. Zimbardo odwiedził natomiast Gordon Bower, współlokator z czasów uniwersytetu w Yale, który chciał przyjrzeć się wynikom eksperymentu. Zasugerował on Zimbardo, że całe przedsięwzięcie odbiega od obiektywizmu i za bardzo angażuje emocjonalnie jego organizatorów. Zimbardo docenił jego spostrzeżenie dopiero „znacznie później”, stwierdzając, że zachowywał się bardziej jak dyrektor więzienia niż badacz naukowy.

Zemsta
Po niedoszłym włamaniu strażnicy nasilili prześladowania wobec więźniów. Zmuszano ich do czyszczenia muszli toaletowych gołymi rękoma, robienia pompek, pajacyków i odliczeń, które przeciągały się nawet do kilku godzin.

Wizyta księdza
W celu zbadania wpływu stworzonej atmosfery na więźniów, naukowcy zaprosili do współpracy katolickiego księdza, byłego kapelana więziennego. Odbył on osobiste spotkanie z niemal każdym z więźniów. Połowa z nich przedstawiła się za pomocą swojego numeru identyfikacyjnego.

Więzień nr 819 nie chciał widzieć się z księdzem, prosząc natomiast o wizytę lekarza. Podczas rozmowy z Zimbardo załamał się i wybuchnął płaczem. Równocześnie jeden ze strażników ustawił pozostałych więźniów w szeregu i kazał im głośno powtarzać: „więzień nr 819 jest złym więźniem. Przez to, co zrobił więzień nr 819 w mojej celi jest bałagan, Panie Władzo”. Zgromadzeni wykrzyczeli to kilkakrotnie. Gdy dotarło to do uszu więźnia nr 819, załamał się po raz kolejny. Mimo że był chory, chciał wrócić i udowodnić, że nie jest złym więźniem. Uspokoił go dopiero Zimbardo, tłumacząc, że to tylko eksperyment naukowy, a nie prawdziwe więzienie.

Komisja
Następnego dnia część więźniów stanęła przed komisją, która miała rozważyć ich warunkowe zwolnienie. Na jej czele stanął wspomniany wcześniej eks-więzień i konsultant grupy Zimbardo. Większość więźniów gotowa byłaby zrezygnować z należnych im pieniędzy w zamian za natychmiastowe zwolnienie. Złożone przez nich wnioski o wypuszczenie miały zostać rozpatrzone w bliżej nieokreślonym terminie, na co więźniowie (nie czujący się już zupełnie jak uczestnicy eksperymentu) milcząco wyrazili zgodę.

Przerwanie
Eksperyment zakończono już szóstego dnia z dwóch powodów. Strażnicy zaczęli dopuszczać się coraz bardziej gorszących praktyk, m.in. zmuszając więźniów do symulowania aktów homoseksualnych. Ponadto Christiana Maslach, doktor ze Stanfordu, stanowczo sprzeciwiła się eksperymentowi po tym, jak przeanalizowała jego zgubny wpływ na psychikę więźniów. Była to pierwsza osoba, która zanegowała moralną stronę eksperymentu.

 

Wnioski:

 1. Typy strażników
  Wśród strażników można było wyróżnić trzy podstawowe typy zachowań:
  Prawi: Pierwsza grupa była surowa, choć sprawiedliwa.
  Ludzcy: Strażnicy z drugiej grupy starali się nie krzywdzić więźniów i udzielać im „drobne przysługi”.
  Oprawcy: Pozostali natomiast znajdowali satysfakcję w znęcaniu się nad skazańcami, mimo że żaden test osobowości nie wykazywał u nich takich tendencji.

  Wszystkich strażników łączyło jedno: nie odmawiali wykonania żadnego rozkazu (Patrz eksperyment Milgram'a).

 2. Zachowanie więźniów
  Więźniowie radzili sobie na różne sposoby z atmosferą podległości i poniżenia. Początkowo niektórzy z nich przeciwstawiali się i bili ze strażnikami. Czterech więźniów zareagowało załamaniem emocjonalnym, u jednego stres spowodował wysypkę psychosomatyczną. Część stała się „dobrymi więźniami”, którzy wykonywali wszystkie rozkazy strażników. Więźniowie jako grupa zostali całkowicie rozproszeni i zdominowani przez strażników.

 3. Systemowość & Programowalność
  Wykonywanie danej roli społecznej (pełnienie danej funkcji, wykonywanie danego zawodu, bycie członiek danej grupy społecznej) wpływa na zachowanie osoby i kształtuje jej osobowość. Z kolei eksperyment "Studium potwora" Wendell'a Johnson'a pokazuje, że ten wpływ może być trwały.

 


 

Uwagi:

 • Krytyka tego eksperymentu.

 • Inna nazwa tego eksperymentu to "Eksperyment Stanfordzki".

 • Film dokumentalny Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny 1/5 - w dniu 2016.03.12 94 777 wyświetleń.
  Film dokumentalny Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny 2/5 - w dniu 2016.03.12 30 988 wyświetleń.
  Film dokumentalny Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny 3/5 - w dniu 2016.03.12 24 617 wyświetleń.
  Film dokumentalny Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny 4/5 - w dniu 2016.03.12 24 478 wyświetleń.
  Film dokumentalny Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny 5/5 - w dniu 2016.03.12 20 696 wyświetleń.

 • Władysław Szpilman w książce "Pianista" tak pisał o żydowskiej grupie kolaborantów w warszawskim getcie - Składała się głównie z młodych ludzi, pochodzących z zamożnej warstwy. Mieliśmy wśród nich sporą grupę znajomych i tym większe ogarniało nas obrzydzenie, im wyraźniej zauważaliśmy, jak jeszcze niedawno przyzwoici ludzie, którym podawało się rękę i których traktowało się jak przyjaciół, przeradzali się w kanalie. Zarazili się duchem gestapo, tak należałoby to chyba nazwać. Z chwilą kiedy wkładali mundury i czapki policyjne i dostawali pałki do ręki, stawali się zwierzętami. Ich najważniejszym celem było nawiązanie kontaktów z gestapowcami, usługiwanie im, paradowanie razem z nimi po ulicach, zadawanie szyku znajomością języka niemieckiego oraz popisywanie się przed swoimi szefami brutalnością wobec ludności żydowskiej. Zapis Szpilmana (oczywiście nie tylko ten) stał się znany dzięki niebywałej karierze jego wielkiej książki i dla bardzo wielu był nieprawdopodobnym wręcz szokiem. Niestety nie spowodował on - jak dotychczas - zmiany optyki historyków i badaczy, nie mówiąc już o publicystach. Nie spowodowały ich także zapiski Emanuela Ringelbluma, Adama Czerniakowa, świadectwa dawane w rozmowach przez Marka Edelmana, wnioski Hannach Arent zamieszczone w książce "Eichman w Jerozolimie" ani badania amerykańskiego historyka Bryana Marka Rigga. W konkluzji swych badań Ewa Kurek dochodzi do przerażającego wniosku, że najtrudniejszą, najbardziej haniebną i brutalną część ludobójstwa Żydów wykonali sami Żydzi.
  [Źródło]

 • Nieżyjący już twórca Centrum Szymona Wiesenthala mówił m.in.:
  Wiem, jaką rolę odgrywali komuniści żydowscy w powojennej Polsce. I tak samo jak ja, jako Żyd, nie chcę ponosić odpowiedzialności za komunistów żydowskich, nie mogę oskarżać 36 milionów Polaków za tych kilka tysięcy szmalcowników.
  Na pytanie „czy historia może się powtórzyć?” Wiesenthal odparł:
  Wszystko zawsze może się powtórzyć.

 

Pojęcia skojarzone:
Ekspresja genu 

Definiens:

Ekspresja genu jest procesem, w którym informacja z genu jest wykorzystywane do budowy funkcjonalnego produktu genowego. Produkty te są często białkami, ale są też geny, które nie kodują białek lecz RNA, na przykład: tRNA (transfer RNA) lub snRNA (jądrowe RNA). Produktem może być zatem białko lub aktywna cząstka RNA. [Wikipedia eng., 2019.11.16]

 


 

Uwagi:

 • Pojęcie ekspresja genu to przykład myslenia na wyższym poziomie ogólności. Produktem tego procesu może być bowiem nie tylko białko, lecz i aktywna cząstka RNA. Strukturalnie zatem produkty różne, jednak podobne w swych funkcjach. Róznie się również i sposób produkcji inaczej bowiem produkowane są białka inaczej RNA.

  Patrząc jednak na zagadnienie z funkcjonalnego punktu widzenia chodzi o uogólniony proces wytwarzania funkcjonalnych produktów na bazie projektu, bez wzgledu czy jest on zapisany w DNA czy RNA.
Elityzm 

Definiens:

pogląd, zgodnie z którym niektóre jednostki czy grupy społeczne, ze względu na swoje urodzenie, umiejętności, wiedzę, majątek, wiarę, pochodzenie, rasę, są bardziej wartościowe od innych i z tego powodu powinny zajmować uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Linki:
Emergencja 

Definiens:

Emergencja (od łacińskiego emergo – wyłaniać się, wynurzać się) to powstawanie w systemie nowych właściwości, których nie mają pojedyncze obiekty wchodzące w jego skład. Właściwość emergentna wynika ze wzajemnego rozmieszczenia i oddziaływania elementów składowych.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Emocje 

Definiens:

Emocje to typowy zbiór automatycznych reakcji obiektu żywego wywołany typowym zbiorem czynników wewnętrznych lub zewnętrznych. W skład zbioru reakcji mogą wchodzić: wydawanie komunikatów, zachowania, procesy fizjologiczne itp. Emocje zostały wbudowane w obiekty żywe przez proces ewolucji biologicznej - okazywały się bowiem najlepszymi (najszybszymi i najtańszymi) schematycznymi reakcjami na typowe bodźce, na które natykali się nasi prewoluanci.

Emocje są zdecydowanie szybsze i silniejsze od reakcji racjonalnych.

 


 

Cytaty z literatury:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Epigenetyka 

Definiens:

Epigenetyka jest to nauka zajmująca się badaniem dziedzicznych zmian fenotypu lub ekspresji genów spowodowanych przez mechanizmy inne niż zmiany w podstawowych sekwencji DNA, stąd nazwa epi-(greckie: ponad, powyżej) + genetyka. Zmiany te mogą powstać w wyniku podziałów komórkowych w określonych warunkach środowiskowych i będą przenoszone do końca życia komórki. Gdy Proces ten przebiega w komórkach produkujących gamety, zmiany mogą zostać utrwalone aż do wygaśnięcia danej linii genowej (tzn. do momentu gdy umrze ostatni z osobników, który zmiany te odziedziczy).

 


 

Uwagi:

 • Nasze zachowanie, w tym na przykład nasze decyzje w jakich warunkach środowiskowych żyjemy, powoduje zmiany w genach powielających się naszych komórek (logiczne). proces ten może dotyczyć również komórek płciowych odpowiedzialnych za produkcję gamet (też logiczne). W związku z tym na taktyki struktury i taktyki zachowań kolejnych pokoleń może wpływać w ten sposób zmieniony materiał genetyczny, który przekazany następnym pokoleniom (też logiczne, ale samo spostrzeżenie bombowe).
Epistemologia 

Definiens:

Epistemologia to nauka badająca proces poznawania rzeczywistości przez człowieka.

 


 

Inne definiensy:

 • Teoria poznania

 

Uwagi:

 • (od gr. episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; i logos – „nauka; myśl”)

 • Zajmuje się takimi problemami jak:

  • Czym jest wiedza?
  • Jak wiedza jest nabywana?
  • Co wiedzą ludzie?
  • Jak wiemy, że wiemy?

 • Empiria technologiczna nie jest naturalnie ślepym miotaniem się od jednego nieprzemyślanego eksperymentu do drugiego. Wynalazca-praktyk ma jakąś koncepcję, albo raczej - dzięki temu, czego już dokonał (albo czego inni dokonali przed nim), dostrzega mały skrawek drogi przed sobą. Sekwencja jego działań regulowana jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym (fiasko eksperymentu wyjaśnia każdorazowo, że nie tędy droga); w efekcie droga jego jest zygzakowata, ale dokądś dąży, ma określony kierunek. Zdobycie wiedzy teoretycznej pozwala na dokonanie nagłego skoku naprzód. - ["Summa technologiae", St. Lem, str. 25].

 • W przekonaniu wielu ludzi kreatywność nauki opiera się na tym, co nazywamy epistemologią ewolucyjną lub modelem przypadkowej zmiany (chance-permutation model). Model ten zakłada, że uczeni tworzą teorie przypadkiem, z których próbę czasu – ze względu na wartość wyjaśniającą – przetrwają jedynie najlepsze. ["Nienaturalna natura nauki", Lewis Wolpert, str. 72].

 • Nie ulega wątpliwości, że proces ewolucji biologicznej jest jednym ze składników procesu poznania. Świetną ilustracją tego są religie: jeśli bowiem religię (projekt memetyczny z całym arsenałem środków stosowania się do niego) rozważymy jako czynnik wiktoria, to z całej palety różnego rodzaju religii (powstających w sposób losowo wymyślany), przez wieki trwają tylko te, które przyczyniają się do trwania populacji ich wyznających. Do zilustrowania istoty tego zjawiska można użyć parafrazy znanego angielskiego wyrażenia idiomatycznego: Proof of the pudding is in the eating (jakość budyniu potwierdzana jest przez to, że się go je) - Jakość czynnika wiktoria potwierdzana jest tym, że przedłuża on trwanie populacji, a trwanie populacji przenosi ten czynnik wiktoria na kolejne pokolenia.

  Wydaje się, że dobrą nazwą ogólną tego mechanizmu byłoby wyłuskiwanie ewolucyjne, które w swej najbardziej ogólnej postaci dotyczy taktyk struktury taktyk zachowań, a działa w dwóch wymiarach: jednostek i populacji, natomiast to, w jakim stopniu wpływa ono na każdy z tych wymiarów tłumaczy Model Jak Gra Żywe.

 • Auguste Comte zajmował się epistemologią i twierdził, że poznanie przebiega w trzech fazach: teologicznej, metafizycznej i pozytywnej.

  Fazy poznania 

  nr w/g Auguste Comte w/g Stanisława Lema w/g Fizyki Życia
   
  faza teologiczna
  w wyjaśnieniach zjawisk ludzie odwoływali się do sił nadprzyrodzonych, istot boskich lub bóstwa;
  faza myślenia magicznego faza obserwacji
  faza obserwacji i dostrzegania pewnych prawidłowości.
  II faza metafizyczna
  gdy ludzie wyjaśniają zjawiska poprzez abstrakcyjne pojęcia i rozumową spekulację (najczęściej oderwaną od rzeczywistości);
  faza empirii technologicznej faza budowy i weryfikacji modeli
  faza odkrywania relacji przyczynowo-skutkowych, budowania i weryfikowania modeli, zarówno poznawczych oraz przewidywawczych. Modele budowane są w oparciu o własne i poznane cudze doświadczenia, własne i akceptowane cudze emocje, własny i zaakceptowany cudzy zestaw pojęć, własny i większościowo akceptowany system moralny, interes własny i grup społecznych, do których się należy, środowisko kulturowe, w którym się funkcjonuje, nabyte i wyuczone reguły wnioskowania.
  III faza pozytywna
  gdy ludzie formułują twierdzenia oparte na faktach i zależnościach współistnienia lub następstwa między faktami. W tej fazie ludzie mogą ustalać i przewidywać nieznane dotąd fakty. Faza ta jest tożsama z fazą naukową.
  faza wiedzy technologicznej faza pełnego poznania
  faza posiadania pełnych modeli poznawczych i najbardziej wiernych modeli przewidywawczych (w wielu sytuacjach 100% wiernych modeli opracować się nie da).
  IV   faza regulacyjna faza pełnego i powszechnego poznania
  Gdy wszystkie modele poznawcze i przewidywawcze są powszechnie znane, rozumowo akceptowane i stosowane. Gdy wszelkie zanieczyszczenia modeli i ich wykorzystanie wynikające z interesu własnego i partykularnych grup społecznych zostaną wyeliminowane.
  Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że do tej fazy nigdy nie dojdzie.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Empatia

Definiens:

Empatia - umiejętność wczuwania się w położenie innych ludzi
Energia 

Definiens:

Energia to skalarna wielkość fizyczna informująca o tym co składa się na potencjał obiektu oraz jaka jest wartość tego potencjału.

 


 

Inne definiensy:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2008.12.17 - dyskusja na temat tego czym jest energia.
Endosymbioza 

Definiens:

Specyficzny rodzaj symbiozy, w którym komórki jednego obiektu żywego żyją wewnątrz komórek lub tkanek drugiego.

 


 

Inne definiensy:

 • Endosymbioza to specyficzny rodzaj interakcji pomiędzy obiektami żywymi, który polega na tym, że jedne obiekty żywe żyją wewnątrz innych. Nie jest to nic dziwnego, z tym zjawiskiem mamy bowiem do czynienia dosłownie na każdym kroku – nawet w naszym przewodzie pokarmowym występuje tak zwana flora bakteryjna, która pomaga nam trawić pokarm.

 • Bardzo ciekawym przykładem endosymbiozy wielopoziomowej jest koegzystencja bakterii żyjących w komórkach wszoły (Mallophaga), które z kolei są owadami pasożytującymi na ptakach i ssakach: Wszoły zjadają złuszczoną skórę, pióra i różne wydzieliny, w tym krew wypływającą ze zranień. […] Niektóre żyją jako pasożyty wewnętrzne, wnikając do wnętrza dutki pióra ptaków. Między niektórymi wszołami a bakteriami powstał ścisły symbiotyczny związek. Bakterie żyją w mycetocytach – specjalnych komórkach tkanki tłuszczowej wszoła i pomagają mu trawić pokarm (keratynę). Wszoły pozbawione tych bakterii giną w ciągu kilku dni [www.trojszyk.com/ciek.php].

 

Uwagi:

 • Endosymbioza może być mylona z symbiogenezą, dlatego warto od razu zapoznać się z obiema definicjami.

 

Dziennik:
Ewoluant 

Definiens:

Każdy element występujący po konkretnym elemencie w ciągu ewolucyjnym.

 


 

Uwagi:

 • Przykładowo: gatunek Homo erectus jest ewoluantem gatunku Homo, Homo sapiens ewoluantem Homo erectus, a Homo sapiens jest którymś tam z kolei ewoluantem Pan troglodytes.

 

Pojęcia skojarzone:
Ewolucja 

Definiens:

W gruncie rzeczy definicja ewolucji nie jest jednoznaczna, i co więcej niejednoznaczna w dwóch wymiarach. Po pierwsze (niejednoznaczność zastosowania) używana jest zarówno jako definiendum zjawiska, które spowodowało rozwój życia na Ziemi (vide definicja nr. 1) oraz do tak zwanych cyklów życiowych (vide definicja nr. 2).

Po drugie (niepełność wytłumaczenia): Charles Darwin użył definiendum "ewolucja" do nazwania procesu odpowiedzialnego za rozwój życia na Ziemi. Niepełny opis mechanizmów tego procesu, które w tamtym czasie dostrzegli i zrozumieli między innymi Wallace i Darwin, a tak wspaniale opisał ten drugi, na długo zakorzenił się w świecie nauki, jako jedynie właściwy i wyczerpująco tłumaczący całe zagadnienie. Świat anglojęzyczny zignorował niestety informacje płynące ze świata rosyjskojęzycznego (Kropotkin, Mierieżkowski) i dlatego proces odpowiedzialny za całkowite stworzenie życia w swej poprawnej i najbardziej ogólnej postaci nie został sformułowany aż przez kolejnych 150 lat.

Jedną z prób uogólnienia było zastąpienie ewolucji (w rozumieniu jak powyżej) przez pojęcie doboru naturalnego, lecz również i to okazało się nie do końca prawdziwe.

W związku z powyższym jednym z fundamentalnych zadań Fizyki Życia stało się opracowanie pełnego i logicznego opisu procesu, który powołał życie do istnienia, dalej je rozwija i nadaje taką, a nie inną postać kolejnym pokoleniom obiektów żywych . Początkowo zaproponowano, by procesowi temu nadać nazwę gerpedelucja, jednak z powodu zamieszania jakie mogłoby to wprowadzić, głównie w odbiorze Fizyki Życia w środowisku naukowym (wbrew pozorom jednak dość konserwatywnym w przyjmowaniu nowych poglądów) Fizyka Życia posłużyła się definiendum ewolucja biologiczna. Natomiast jeśli chodzi o samo słowo ewolucja to należy je rozumieć tak, jak zaproponowali to starożytni Rzymianie, czyli jako "rozwinięcie" lub "rozwój" i nic ponad to.

Z kolei gerpedelucja to definiendum abstrakcyjnego, składającego się z trzech wyodrębnionych etapów, cyklicznego procesu, który stanowi podstawę funkcjonowania ewolucji biologicznej.

 


 

Inne definiensy:

 1. Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) - ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach. - [Wikipedia, pol., stan 201103]

 2. Ewolucja gwiazdy – w astronomii sekwencje zmian, które gwiazda przechodzi podczas swego życia, w ciągu milionów czy miliardów lat, emitując promieniowanie. - [Wikipedia, pol., stan 201103]

 3. Każda stopniowa zmiana. Ewolucja organiczna, o której często mówi się skrótowo jako o ewolucji, oznacza wszelką międzypokoleniową zmianę genetyczną w populacji. - ["O naturze ludzkiej" Edward O. Wilson]

 4. Ewolucja to proces zmian biologicznych, które powodują, że organizmy różnią się od swoich przodków. - ["Encyklopedia ewolucji"] [Proszę zauważyć, że tu pojęcie proces użyte jest w sensie matematycznym - przyp. JF]

 

Pojęcia skojarzone:
Ewolucja biologiczna 

Definiens:

Ewolucja biologiczna to proces, który w warunkach Ziemskich powołał do istnienia i nadal kształtuje kolejne pokolenia obiektów żywych. Ewolucja biologiczna została samowzbudnie wygenerowana przez naturalne zjawisko RPD, polegające budowaniu się obiektów poprzez grupowanie cząstek chemicznych, ich rozpadaniu się i ponownej ich rekonstrukcji oraz innego naturalnego zjawiska polegajacego na syntezie białek w oparciu o informacje zapisane w cząstkach DNA i RNA, które oprócz tego, że sa cząstkami typu RPD, stanowią również nośniki informacji, na bazie której z aminokwasów budowane są białka.

Pierwotnym zjawiskiem, od którego wszystko się zaczęło było naturalne zjawisko RPD, któremu podlegają niektóre cząstki, a na to zjawisko nałożyły się kolejne:

Ewolucja biologiczna jest przykładem systemu autodynamicznego, złożonego z obiektów, interakcji pomiędzy nimi i procesów, które generuje, o charakterze autoprzebudowującym - czyli systemu [uwaga system w tym przypadku stanowią wszystkie obiekty żywe, zapisane w nich ich projekty(!) oraz warunki zewnętrzne, w których się znajdują - czyli pole grawitacyjne w wodnych i powietrznych przestrzeniach w okolicach powierzchni Ziemi], który generuje proces, a ten zwrotnie zmienia sam system, co z kolei zmienia generowany przezeń proces itd.

W związku z powyższym gerpedelucyjne etapy ewolucji biologicznej były, w początkowej fazie, wyraźnie od siebie oddzielone i występowały jeden po drugim, w miarę jednak oddziaływań zwrotnych na obiekty typu RPD (które od pewnego momentu ewolucji biologicznej uważamy za obiekty żywe), etapy te zaczęły się na siebie nakładać i wzajemnie przenikać. Przykładem tego mogą być projekty memetyczne, które w sposób nieprzerwany kształtują obiekty żywe oraz mitochondria, które poddane są odrębnie "swej własnej wsobnej ewolucji biologiocznej" wewnątrz każdej komórki, każdego obiektu żywego.

 

5 cech charakterystycznych ewolucji biologicznej:

 1. Pierwsza cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej (niejednoznaczność doskonalenia):

  o ile funkcja selekcyjna jest odpowiednio silna to kolejne pokolenia poddanych jej obiektów mają postać coraz bardziej doskonałą (w sensie realizacji celu życia), z kolei, gdy funkcja selekcyjna nie jest odpowiednio silna to kolejne pokolenia poddanych jej obiektów mają postać coraz mniej doskonałą (w sensie realizacji celu obiektu żywego).

 2. Druga cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej (ortogonalność doskonalenia):

  w przypadku silnej funkcji selekcyjnej interakcje w kolejnych pokoleniach charakteryzują się:

  1. zmianami taktyk struktur i taktyk zachowań prowadzącymi do powstawania obiektów żywych coraz lepiej przystosowanych do osiągania celu życia w danych sytuacjach konfliktowych lub
  2. agregacją współpracy, czyli łączenia się obiektów żywych w grupy społeczne na przykład: stada, roje, watahy, ławice, co również wiąże się z coraz lepszą realizacją celu życia.

 3. Trzecia cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej (wymuszanie doskonalenia):

  Ewolucja biologiczna bardzo szybko doprowadza do wykorzystania wolnych zasobów i tym samym obiekty jej poddane są zmuszone do konkurowania o nie. A konkurowanie skutkuje bardzo silną funkcją selekcyjną.

 4. Czwarta cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej (złożoność celu doskonalenia):

  Ewolucja biologiczna doskonali kolejne pokolenia obiektów żywych pod kątem skuteczności realizacji celu obiektów żywych: absorbuj zasoby aż się powielisz.

 5. Piąta cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej:

  w przypadku silnej funkcji selekcyjnej, w agregacji współpracy stopniowo dochodzi do specjalizacji, co wynika z Prawa Korzyści Komparatywnych.

 


 

Uwagi:

 • Więc kimże w końcu jesteś? Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. "Faust" Johann Wolfgang von Goethe
  Czym zatem są obiekty żywe? Efektem procesu, który zdecydowaną większość zabija poprzez selekcję, wybierając jednak tym samym perfekcyjną mniejszość. [John Freeslow]

 • … to nie jest tak, że istniał język ukraiński lub polski, a dialekty były niejako odszczepami. Nie - najpierw były liczne dialekty, a dopiero potem zaczęły kształtować się języki literackie. I wcale nie jest wykluczone, że gdyby powstały np. dwa państwa ukraińskie, to powstałyby dwa języki: ruski i ukraiński. Bo państwo samo w sobie nie tworzy narodu - ale może wpływać na język, a język z kolei wytworzy państwo. Tak więc można powiedzieć, że przez 200 lat państwo pośrednio może utworzyć i naród. ["Język śląski a yiddisch", Janusz Korwin-Mikke, NCzas 19/2011, str. XLIV]

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2009.06.10 - rozważania nad nierzetelnym podejściem Kreacjonistów i Darwinistów.
 • 2009.09.22 - kultura i wychodzenie z wody.
Ex nihilo 

Definiens:

Ex nihilo w łacinie znaczy "z niczego". Pojecie to często łączone jest z koncepcją stworzenia, jak np. creatio ex nihilo, czyli "(s)tworzenie z niczego" — dotyczy to głównie kontekstów filozoficznych i teologicznych, ale występuje również i w innych dziedzinach.

Jak na razie nikomu nie udało się udowodnienie, że cokolwiek może powstać absolutnie z niczego. Wiemy, że materia jest, aczkolwiek nie wiemy ani z czego powstała, ani jak powstała. Wydaje się, że raczej powinno być NIC (brak materii) niż COŚ (materia). Intuicja podpowiada bowiem, że stan pustki jest bardziej pierwotny.

Bardzo bliskimi koncepcji ex nihilo są następujące zjawiska występujące w naturze:

 • samowzbudność np. drgań, ale proces ten może zachodzić wyłacznie wtedy gdy jest zasilany zewnętrznym źródłem (stałej) energii;

 • samoistne powstawanie, na zasadzie emergencji, nowych cech w wyniku odpowiedniego ułożenia elementów składowych, które tych cech nie mają.

 • Na tej zasadzie mamy do czynienia z autentycznym samopowstawaniem informacji ale, żeby do tego doszło potrzebne są nośniki informacji.

 

Można zatem stwierdzić, że znamy trzy procesy powstawania quasi ex nihilo

 1. Samowzbudność: polegająca na przekształceniu stałego strumienia energii w zjawisko pulsacyjne;

 2. Emergencję: powstawanie w systemie nowych właściwości, wyniku takiego, a nie innego, ułożenia i oddziaływania obiektów wchodzących w jego skład.

 3. Samopowstawanie informacji: układanie się albo różnych obiektów, albo takich samych, jednak których stany właściwości są różne, w wyniku czego powstaje informacja.

 

Życie powstało ze złożenia wyżej wymienionych procesów. Pozostaje jeszcze jedno kluczowe pytanie "Jak z niczego powstała materia?", a jeśli materia była zawsze to "Dlaczego stanem pierwotnym było COŚ, choć na rozum powinno być NIC?" .

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Fenotyp

Definiens:

Zestaw wszystkich właściwości konkretnego osobnika żywego.

 


 

Inne definiensy:

 • Wilson "Socjobiologia"
  Widoczne cechy osobnika, które się rozwinęły w wyniku kombinacji wpływów jego konstrukcji genetycznej i działania czynników środowiskowych. (por. Genotyp)

 

Pojęcia skojarzone:
Filozofia 

Definiens:

Ogólne rozważania na temat fundamantalnych zagadnień dotyczących natury świata i człowieka, takich na przykład jak: kwestie natury istnienia, rozumienia bytu i rzeczywistości (ontologia, metafizyka, teoria bytu), poznawalności rzeczywistości i prawdy (epistemologia czyli teoria poznania), moralności, powinności i koncepcji wartości (etyka oraz aksjologia czyli teoria wartości), także zagadnienia dotyczące człowieka antropologia filozoficzna, a także kwestie społeczne, prawne, kulturowe, teologiczne i wiele innych.

 


 

Uwagi:

 • nazwa pochodzi od greckiego słowa φιλοσοφία – umiłowanie mądrości

 • głównym destruktorem filozofii jest ahamkara

 

Pojęcia skojarzone:
Fizjologia

Definiens:

W biologii określa właściwości obiektu żywego związane z funkcjami mechanicznymi, fizycznymi i biochemicznymi.
Fizyka Człowieka

Definiens:

 


 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.04.14 - odpowiedzialność za rodzinę przekłada się na odpowiedzialność kierowników i dyrektorów.
 • 2009.11.14 - o tym czego starożytnym Grekom nie chaiało się robić.
 • 2009.11.17 - o poziomach inżynierskości.
 • 2009.11.26 - o podziale społeczeństwa.
 • 2020.03.20 - ciekawy przykład tego jak ludzie zami sobie zakładają stryczek.
Fizyka Firmy

Definiens:

 


 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.04.06 - szkolenia - pretekst do wypoczynku za cudze pieniądze
 • 2009.04.07 - ludzka zachłanność, a użyteczna społecznie produkcja
Fizyka życia 

Definiens:

Nauka zajmująca się badaniem natury i właściwości obiektów żywych (obiektów przyswajających zasoby i reprodukujących się) oraz systemów, które tworzą.

Opis paradygmatu Fizyki Życia dostępny jest pod hasłem Paradygmat Fizyki Życia

 


 

Uwagi:

 

Trudności w popularyzacji Fizyki Życia:

 • Jeśli zaprawdę nie posiadam wiedzy, by cytować autorów, jak robią to inni, to i tak o wiele lepszą i bardziej wartościową rzeczą jest odczytywanie znaczeń za pomocą osobistego doświadczenia, które służy nauką własnym mistrzom. Uczeni przechodzą obok dumni, nadęci i pompatyczni, przyozdobieni w owoce pracy nie swojej, lecz innych, mnie nie pozwalając zebrać owoców nawet mej własnej. - Leonardo da Vinci.

 • Ludzie o wiele łatwiej wierzą w kłamstwo, które słyszeli już setki razy, niż w prawdę, która jest dla nich całkiem nowa - Alfred Polgar.

 • Dlaczego Fizyka Życia nie jest obiektem samonośnym? Raz, bo edukacja państwowa nie jest zainteresowana w nauczaniu jak, tak na prawdę, funkcjonuje państwo. I dwa, bo mechanizm antykoniunkturalizmu jest niestety nakierowany na samego antykoniunkturalistę. Na przykład:
  Gdy Fizyka Życia twierdzi, że Boga (w sensie obiektu, który bezpośrednio kieruje naszymi losami) nie ma, automatycznie jest wroga wszystkim wierzącym;
  Z kolei, gdy Fizyka Życia twierdzi, że religia jest bardzo ważnym konstruktorem grup społecznych - wszyscy ateiści mają ją za idiotyzm;
  A ponieważ społeczeństwo składa się głównie z wierzących i niewierzących - to od razu wszystkim Fizyka Życia jest wroga i nie do zaakceptowania. Tym samym jej ewolucyjna nośność jest bardzo mała.

 

Nowości wprowadzone do nauki w roku 2009 przez Fizykę Życia:

 1. Jednoznaczne definicje: obiektu, systemu, procesu w sensie ekonomicznym i w sensie matematycznym oraz ewolucji biologicznej.

 2. Nazwanie zjawiska RPD.

 3. Określenie 5 fundamentalnych cech cząstek niezbędnych do zainicjowania ewolucji biologicznej.

 4. Wprowadzenie pojęcia replikatora syntetyzującego.

 5. Wprowadzenie gerpedelucji jako bazowego modelu ewolucji biologicznej.

 6. Wprowadzenie zagadnień stabilności (analiza wrażliwości) do biologii i matematycznej teorii gier.

 7. Wprowadzenie zagadnienia samowzbudności do biologii.

 8. Zdefiniowanie pojęcia systemu autodynamicznego i wprowadzenie go do biologii.

 9. Dwie nowe gry ewolucyjne: "Mała ewolucja" i "Mała ewolucja grupowa".

 10. Wprowadzenie pojęć czynnika wiktoria i zapadki ewolucyjnej.

 11. Zdefiniowanie między innymi następujących rodzajów myślenia: redukcjonistycznego, systemowego i teoriogrowego, oraz wprowadzenie pojęcia "Myślenie absolutne".

 12. Wprowadzenie do drzewa ewolucji dwóch trybów wyodrębniania: specjacji i symbiogenezy. Zastąpienie drzewa ewolucji HeKroGramem.

 13. Opracowanie definicji obiektu żywego.

 14. Opracowanie definicji życia.

 15. Zdefiniowanie pojęć resergii i bilansu resergetycznego.

 16. Zdefiniowanie pojęć taktyk zachowań i taktyk struktury w odniesieniu do realizacji celu życia (przyswajania resergii / rozmnażania).

 17. Zdefiniowanie typowych ludzkich taktyk zachowań.

 18. Określenie poziomów organizacyjnych życia.

 19. Sformułowanie trzech zasad Fizyki Życia.

 

Dziennik:

 • 2008.12.16 - Korwin Mikke o zawiłościach w procesie ratowania ludzi.
 • 2009.05.17 - rozważania na temat FŻ, między innymi o czterech zasadniczych rodzajach zachowania się: agresji, zachowaniach seksualnych, altruiźmie i praktykach religijnych.
Funkcja 

Definiens:

Wywodzącym się z łaciny słowem funkcja określamy odwzorowanie, przekształcenie, przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru wejściowego jednego elementu zbioru wyjściowego. Jest to jedno z podstawowych pojęć matematyki, wyrażające w najprostszym przypadku wzajemną relację lub zależność.

 


 

Inne definiensy:

 • Ściśle funkcję definiuje się jako taką relację pomiędzy elementami dziedziny (pierwszego zbioru), a elementami przeciwdziedziny (drugiego zbioru), dla której każdy element dziedziny jest w relacji z dokładnie jednym elementem przeciwdziedziny.
  [Wikipedia, pol., stan 2011.03]

 • Definicja funkcji w Wikipedii

 

Uwagi:

 • Funkcji nie należy utożsamiać z wykresem lub wzorem, są one bowiem jedynie sposobami wizualizacji lub zapisu funkcji.

 • W matematyce określenia funkcja, przekształcenie, odwzorowanie, transformacja, operator, działanie, itd. są zwykle synonimami. Jednakże w różnych dyscyplinach matematycznych preferowane jest używanie niektórych z nich, znaczenie niektórych zostało zaś zawężone. Użycie konkretnej nazwy podyktowane jest dzisiaj przede wszystkim względami historycznymi. Choć w analizie matematycznej rozpatruje się przede wszystkim funkcje, to w geometrii, algebrze liniowej mówi się o przekształceniach (przekształceniach liniowych), w algebrze uniwersalnej rozważa się z kolei działania, zaś w analizie funkcjonalnej bada się własności operatorów, czy funkcjonałów.
  [Wikipedia, pol., stan 2011.03]
Funkcja procesu 

Definiens:

Funkcja procesu to funkcja, która przekształca wejściowy zbiór wybranych historii stanów właściwości systemu.

 


 

Inne definiensy:

 • Wikipedia pol
  Funkcja termodynamiczna zależna od historii układu (procesu termodynamicznego). Zmiana wartości funkcji procesu zależy od sposobu w jaki ta zmiana została zrealizowana. Przykładami funkcji procesu są ciepło i praca.

 

Pojęcia skojarzone:
Funkcja selekcyjna 

Definiens:

Funkcja selekcyjna to funkcja, która przekształca zbiór obiektów wejściowych w zbiór obiektów wyselekcjonowanych. Jej działanie polega na tym, że przepuszcza ona te obiekty, które spełniają dane kryterium selekcyjne, a odrzuca te, które tego kryterium nie spełniają.

 

Definienda dodatkowe:

Siła funkcji selekcyjnej 

w odniesieniu do obiektów żywych, zależy od:

 • liczby osobników poddanych selekcji - im jest ich więcej tym funkcja selekcyjna jest silniejsza, ponieważ ma większą różnorodność, z której może wybierać

 • stosunku liczby odrzuconych osobników do liczby osobników przepuszczonych - im mniej osobników jest przepuszczonych tym funkcja selekcyjna jest silniejsza

 • stopnia zróżnicowania właściwości osobników poddanych selekcji - im ten stopień jest większy tym silniejsza jest funkcja selekcyjna

Kryterium selekcyjne 

to warunek, który musi spełniać obiekt by zostać zakwalifikowanym przez funkcję selekcyjną do zbioru obiektów wyselekcjonowanych. W przypadku obiektów żywych może on być bardzo prosty np. "posiada możliwość rozwinięcia prędkości ucieczki większej niż… na odcinku o długości nie krótszym niż…" lub bardzo skomplikowany np. "zabicie wszystkich przeciwników w turnieju, w którym udział bierze 1024 rycerzy".

Konkurencyjne kryterium selekcyjne 

polega na tym, że:

 • obiekty rozgrywają pomiędzy sobą sesję gier,

 • każda gra skutkuje zdobyciem lub stratą punktów przez obiekty,

 • obiekty ustawiane są w rankingu według sumy zdobytych przez nie punktów,

 • a w pewnej chwili funkcja selekcyjna przepuszcza n najwyżej stojących w rankingu obiektów.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Uwagi:

 • Konkurencyjne kryterium selekcyjne jest skrajnie silne, gdy n=1, czyli z całego rankingu wybierany jest tylko jeden obiekt.

 • Konkurencyjne kryterium selekcyjne jest skrajnie słabe, gdy z całego rankingu wybierane są wszystkie, czyli de facto nie następuje, żadna selekcja.

 • W przypadku ewolucji biologicznej słabe konkurencyjne kryterium kompetencyjne prowadzi, zgodnie z hipotezą S-nastu, do degeneracji projektów genetycznych i memetycznych.
  Jednak, nie wydaje się, by to właśnie skrajnie silne kryterium było dla ewolucji biologicznej najlepsze. Ponieważ finalne doskonałości (np. skrzydło) mogą powstać na bazie ciągu chwilowych niedoskonałości (proto-skrzydło przeszkadzające w poruszaniu się po drzewach), to można domniemywać, że optimum doskonalące leży gdzieś blisko skrajnie silnego konkurencyjnego kryterium selekcyjnego. Jednak trudno jest okreslić gdzie dokładnie, bowiem gra jest zjawiskiem nieliniowym.

 

Cytaty z literatury:
Funkcja stanu 

Definiens:

Funkcja stanu to funkcja, która przekształca wejściowy zbiór wybranych stanów właściwości systemu.

 


 

Inne definiensy:

 • Wikipedia pol
  Funkcja stanu to w termodynamice funkcja zależna wyłącznie od stanu systemu, czyli od aktualnych wartości jego parametrów, takich jak masa, liczność materii, temperatura, ciśnienie, objętość i inne.
  Wartość funkcji stanu z definicji nie zależy od jego historii, tzn. tego co działo się z nim wcześniej. Wynika z tego bezpośrednio inna podstawowa własność funkcji stanu: Zmiana wartości funkcji stanu zależy tylko od stanu początkowego i końcowego systemu, a nie od sposobu w jaki ta zmiana została zrealizowana.

 

Uwagi:

 • Zdjęcie kwiatów rosnących w ogródku jest funkcją stanu tych kwiatów.

 

Pojęcia skojarzone:
Funkcja właściwości 

Definiens:

Funkcja właściwości systemu. Jej szczególny przypadek w termodynamice nazwano funkcją stanu. W Fizyce Życia nie może być tak nazwana, bowiem nie jest to funkcja stanu właściwości (np. 100 MPa), lecz właśnie funkcją właściwości (np. ciśnienia).

 


 

Pojęcia skojarzone:
G-motywanta

Definiens:

Motywanta grupy

 


 

Pojęcia skojarzone:
Genom 

Definiens:

Projekt genetyczny. Wszystkie niezbędne informacje do zbudowania obiektu żywego.

Fizyka Życia w celu ujednolicenia nazewnictwa używa nazwy projekt genetyczny

 


 

Pojęcia skojarzone:
Genotyp

Definiens:

Zbiór właściwości obiektu żywego, na wykształcenie których wpływ miał wyłącznie projekt genetyczny.

 


 

Inne definiensy:

 • Wilson "Socjobiologia"
  Genetyczna konstytucja pojedynczego organizmu opisana w odniesieniu do jednej cechy lub całego zespołu cech. (por Fenotyp)

 

Pojęcia skojarzone:
Gerpedelucja 

Definiens:

Cykliczny proces składający się z trzech, powtarzających po sobie, etapów:

 1. Produkcji zbioru obiektów na podstawie zbioru projektów

 2. Selekcji spośród wyprodukowanych obiektów, tych, które spełniają pewne kryterium (tzw. kryterium selekcyjne).

 3. Powielenia z modyfikacją zbioru projektów, na podstawie których były stworzone obiekty, które spełniły kryterium selekcyjne. Powstały w ten sposób zbiór projektów kierowany jest do etapu produkcji.

Gerpedelucja jest podstawowym modelem ewolucji biologicznej.

 

Pełna definicja pojęcia gerpedelucja

 


 

Pojęcia skojarzone:
Gra 

Definiens:

 • Gra to aktywność (struktury lub zachowań) mająca na celu zdobycie przez obiekt największej ilości zasobu pożądanego, którego nie wystarcza dla wszystkich pozostałych obiektów.

 • Gra to zbiór wielu różnych i skomplikowanych działań wykonywanych przez obiekt lub grupę współpracujących ze sobą obiektów, by coś zdobyć lub zrobić, podczas gdy inny obiekt lub grupa współpracujących ze sobą obiektów robi wszystko, by temu zapobiec.

 


 

Inne definiensy:

 • Gra to dowolna sytuacja konfliktowa, gracz natomiast to dowolny jej uczestnik. Graczem może być na przykład człowiek, przedsiębiorstwo, bakteria lub zwierzę. Każda z graczy wybiera pewną strategię postępowania, po czym zależnie od strategii własnej oraz innych uczestników każdy gracz otrzymuje wypłatę w jednostkach użyteczności. Zależnie od gry jednostki te mogą reprezentować pieniądze, wzrost szansy na przekazanie własnych genów czy też cokolwiek innego, z czystą satysfakcją włącznie. [Wikipedia pol. Teoria gier Stan 2014.12.10]

 

Pojęcia skojarzone:
Gra - elementy charakterystyczne 

Definiens:

Elementy charakterystyczne i analogiczne występujące w grach wszelkiego rodzaju. Należą do nich między innymi:

 

 • Charakterystyczne taktyki:

  1. Taktyki von - typowe taktyki zachowań ludzkich.

  2. Taktyki struktury.

  3. Bezprofilowość: rozgrywanie polegające na tym, że przeciwnik nie może rozpoznać zestawu naszych charakterystycznych taktyk.

  4. Taktyki dezinformacyjne: ponieważ nadążność jest procesem opartym o mechanizm sprzężenia zwrotnego, czyli decyzje podejmowane są w oparciu o informację zbieraną o przeciwniku, taktykami dezinformacyjnymi nazwiemy wszelkie działania majace na celu zniekształcenie docierajacej informacji zwrotnej do przeciwnika. [Więcej o dezinformacji].

  5. Łamanie zasad: zapewnianie sobie przewagi poprzez świadome lub nieświadome złamanie zasad występujących w danej grze.

  6. Narzucanie zasad: Z tą sytuacją mamy do czynienia gdy jeden z graczy (lub pewna ich grupa) może zmieniać zasady gry. Oczywiście prowadzi to do tego, że wszyscy pozostali uczestnicy gry prędzej czy później będą z kretesem przegrywali.

  7. Podwojne uderzenie: gdy atakujący doprowadza do sytuacji gdy każdy ruch przeciwnika wiąże się ze stratą. W szachach nazywa się to "uderzeniem widełkowym".

  8. Poświęcenie: poniesienie mniejszej straty by osiągnąć większą korzyść.

  9. Innowacja: wprowadzenie do gry zupełnie nowego elementu, takiego, którego nie zabraniają przepisy.
   Przykładami mogą być:

   • skok wzwyż floppem wprowadzony przez Dick'a Fosbury'ego,
   • styl "V" w skokach narciarskich wprowadzony przez Jana Boklöv'a,
   • lub arcyśmieszne wykonanie skoku o tyczce przez akrobatę z Chin, który ponoć na II-ich Nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu postawił tyczkę, wspiął się po niej i przeskoczył nad poprzeczką. Nie uznano mu tego, bowiem przeskoczył niezgodnie z przepisami, bo "bez rozbiegu". W związku z tym Chińczyk rozbiegł się, przed skocznią wyhamował, ustawił tyczkę, wspiął się i znów przeskoczył. Po tym incydencie wprowadzono przepis, że skok uważa się za nieważny, gdy po odbiciu się od podłoża zawodnik przemieści dolną dłoń nad górną lub przesunie górną dłoń w kierunku górnego końca tyczki.

   

 • Elementy charakterystyczne występujące w nadążności:

  • Ju-do: sposób pokonania przeciwnika przy wykorzystaniu jego zasobów, np. impetu lub wychylenia. Od nazwy tego sposobu w języku japońskim pochodzi nazwa dyscypliny olimpijskiej judo, którą tłumaczy się na język polski jako "łagodna droga". Żeby wprowadzić jednoznaczne definiendum, które nie będzie mylone z tym sportem walki, a z drugiej strony uhonoruje twórcę tego pojęcia - Japończyka Jigoro Kano - element ten, w fizyce życia, nosi nazwę ju-do z kreską.

  • Snooker: zablokowanie przeciwnika w ten sposób, że nie może on wykonać żadnego sensownego ruchu.

  • Widełki: wykonanie pojedynczego ruchu, powodującego dwa lub więcej jednoczesnych zagrożeń u przeciwnika.

  • Wyprowadzenie przeciwnika z równowagi: w sportach, w których koncentracja odgrywa bardzo istotną rolę, metoda zapewnienia sobie przewagi poprzez uruchomienie u przeciwnika procesów podejmowania decyzji w oparciu o emocje, a nie w oparciu o racjonalne myślenie lub wyuczone nawyki. Np. gra na czas lub wyzywanie przeciwnika.

  • Kontratak: wypracowana automatyczna reakcja na typowy, rozpoznawalny w początkowej fazie, atak przeciwnika.

  • Zmyłka: fałszywy ruch wywołujący typową reakcję przeciwnika co pozwala na kontratak.

  • Kombinacja: pozorowany atak, który ma wywołać typową obronę przeciwnika, z którą umiemy sobie poradzić stosując skuteczny na nią innego rodzaju atak.

  • Łańcuchówka: łączone w ciągi kontrataki i kombinacje.

  • Rozpoznanie bojem: zbieranie informacji o cechach charakterystycznych przeciwnika poprzez wykonywanie akcji pozorowanych, mających na celu wychwycenie jego typowych reakcji i na tej podstawie opracowanie własnego skutecznego planu ataku.

  • Zawrót głowy od sukcesów: utrata zdolności do skutecznej realizacji celu pod wpływem wyjątkowo dobrze realizowanego do tej pory procesu nadążnego.

  • Pyrrusowe zwycięstwo: wyczerpanie sił własnych w wyniku odniesionego zwycięstwa sprawiajace, że jakakolwiek walka z kolejnym, nawet bardzo słabym, przeciwnikiem jest nie do wygrania.

   

 • Elementy charakterystyczne dla gier zespołowych:

  • Zagranie w tempo: np. w siatkówce jest to umiejętność zagrania (zastosowania, wybrania, zrealizowania) wariantu z najlepszą prognozą w odniesienu do partnera. Podaję krężek nie tu gdzie jest mój partner, lecz tam gdzie będzie gdy krążek do niego doleci - Wayne Gretzky [według The Official Encyclopedia of the NHL Gretzky to „najlepszy zawodnik wszech czasów”]

  • Wyprzedzenie: to umiejętność zagrania (zastosowania, wybrania, zrealizowania) wariantu z najlepszą prognozą w odniesienu do przeciwnika. Dobry gracz wie gdzie jest krążek, mistrz wie gdzie krążek będzie parafraza cytatu Wayne'a Gretzky A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the puck is going to be.

   

 • Charakterystyczne pojęcia:

  • Overachiever: osoba, która wygrywa bez wkładania w to szczególnego wysiłku. Inaczej "Utalentowany".

  • Underachiever: osoba, która musi włożyć bardzo dużo pracy i wysiłku by odnieść zwycięstwo. Inaczej "Kujon".

  • Pewność siebie: stan umysłu, w którym dana osoba wierzy, że wygra bez wysiłku. Zwykle prowadzi to do nieszczęścia.

  • Brak pewności siebie: stan umysłu, w którym dana osoba uważa, że tak czy inaczej przegra bez względu na co by nie zrobiła. Zwykle prowadzi to do nieszczęścia.

  • Obwinianie przeciwnika: charakterystyczne zachowanie osoby, która przegrała, polegające wykazywaniu, że jako głównymi przyczynami porażki było niesportowe zachowanie przeciwnika lub wyjątkowe szczęście, które mu dopisywało.

  • Fart: zazwyczaj to kluczowy moment gry, w którym gracz odnosi sukces z powodu szczęścia.

   

 


 

Cytaty z literatury:
Gra w grupie 

Definiens:

Procesy zachodzące w grupie społecznej (nawet na pozór sprawiającej wrażenie świetnie zgranej), wynikające z natury człowieka uczciwego i naturalnych mechanizmów wewnętrznych, takich na przykład, jak presja na wyzysk społeczny lub dylemat aresztowanych.

Mówiąc krótko, chodzi o wykorzystywanie grupy, w obrębie której się działa, do swoich indywidualnych celów.

 


 

Przykłady:

 • Wzięcie łapówki przez bramkarza drużyny piłki nożnej, za puszczenie gola w meczu z inną drużyną.

 

Cytaty z literatury:
Grabież 

Definiens:

Grabież to przejęcie zasobu spod władztwa obiektu, który nie chce się go pozbyć w taki sposób, że obiekt ten zdaje sobie z tego sprawę.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Grupa społeczna 

Definiens:

Grupa społeczna to zbiór obiektów typu człowiek, współpracujących ze sobą w celu zaspokajania własnych potrzeb. Grupa taka charakteryzuje się trwałą strukturą i ma wypracowane mechanizmy współdziałania, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Szerzej o grupie społecznej

 


 

Uwagi:

 • “Każda grupa ludzi postrzegająca siebie jako odmienną od innych może być nazwana grupą społeczną. Przykładami są: sekty religijne, grupy polityczne lub zawodowe. Podstawową cechą grupy społecznej jest podwójna moralność – inne reguły zachowania obowiązują wewnątrz grupy, a inne poza nią.” - Amerykański ekolog Garret James Hardin

 • Gustave Le Bon, autor książki "Psychologia tłumu", sklasyfikował grupy społeczne w następujący sposób:

  1. Tłumy heterogeniczne (złożone z osób do siebie niepodobnych)
   1. Bezimienne (np. tłum uliczny, gromada gapiów)
   2. Nieanonimowe (parlament, ława przysięgłych)
  2. Tłumy homogeniczne (złożone z osób bardziej lub mniej do siebie podobnych)
   1. Sekty (religijne, polityczne)
   2. Kasty (wojskowa, kapłańska, robotnicza itd.)
   3. Warstwy (mieszczaństwo, chłopi itd.)

 • Grupa społeczna - żeby mówić o grupie muszą być spełnione 4 warunki:
  1. Członkowie: grupa musi być zbiorem rzeczywistym (wzór fizyczny, moralny, miejsce w grupie).
  2. Zadania grupy (to cel istnienia).
  3. Ośrodki skupienia grupy (rzeczywiste materialne (dom) i duchowe (idee).
  4. Wewnętrzna struktura grupy (określa miejsce członków).


  Rodzaje grup społecznych:

  Podział ze względu na możliwości wejścia:
  • ekskluzywne (ciężko się dostać),
  • inekskluzywne (każdy może się dostać),
  • ograniczone (dla jednych otwarte dla drugich nie).
  Podział ze względu na charakter stosunków społecznych:
  • małe (osobiste),
  • średnie (brak osobistych kontaktów),
  • wielkie (mają instytucje pośrednie i przedstawicielstwa).
  Podział ze względu na rodzaje i charakter tworzenia grupy:
  • pierwotne (powstaje spontanicznie),
  • wtórne (powoływane dla spełnienia zadania),
  • formalne (mają statut i listę członków),
  • nieformalne (bliskie grupie spontanicznej, tworzone w formalnych),
  • odniesienia (rodzina).

  [http://www.cotojest.info/grupa_spoleczna_109.html]

Pojęcia skojarzone:
Grupizm

Definiens:

Charakterystyczne dla jednostek należących do danej grupy społecznej zachowania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Grupizm obejmuje:

 • mechanizmy współdziałania
 • zbiór norm i wzorów
 • system wartości
 • posługiwanie się przedmiotami
 • ubieranie się
 • uprzedzenia
 • słownictwo
 • ceremonie i rytuały

 


 

Pojęcia skojarzone:
Hedonizm

Definiens:

 


 

Inne definiensy:

 • Wikipedia [2009.12]
  Hedonizm (gr. hedone, 'przyjemność', 'rozkosz') - pogląd, doktryna, uznająca przyjemność, rozkosz za najwyższe dobro i cel życia, główny motyw ludzkiego postępowania. Unikanie cierpienia i bólu jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia.
HeKroGram 

Definiens:

To schemat pokazujący tworzenie nowych gatunków przez ewolucję biologiczną w oparciu o dwie ortogonalne ścieżki: konfliktu i współpracy. Hekrogram zastępuje słynne "Drzewo Życia" Darwina.

 


 

Uwagi:

 • Więcej na temat HeKroGramu

 • Charakter sekwencji CCR5-Δ32 jako czynnika wiktoria można określić krótko: jako „mam coś, czego nie mają inni”. To coś to fragment informacji genetycznej, na podstawie której budowane są specyficzne krwinki białe, stanowiące dla dżumy krwotocznej barierę nie do przebycia.

  Wyobraźmy sobie teraz, że mamy do czynienia z obiektami żywymi, które są zbudowane z takich samych elementów. Niech będą to: światłoczuła cząsteczka i cząstka przesyłająca sygnał elektryczny. Pierwsza z nich, nazwijmy ją czopkiem, gdy pada na nią światło, wytwarza sygnał elektryczny. Druga, nazwijmy ją neuronem, jest swoistym kabelkiem przekazującym ten sygnał dalej. Zauważmy, że oba te elementy mogą ze sobą współpracować lub nie.

  Również charakterystyka tych elementów może być bardzo różna. Na przykład jeden czopek może wytworzyć sygnał, dopiero gdy oświetli go, dajmy na to, 100 fotonów, a inny, gdy zaledwie 10. Z kolei neuron może przesyłać sygnał szybciej lub wolniej. Bardzo ważną cechą każdego elementu biologicznego jest również koszt jego funkcjonowania wyrażony w ilości potrzebnych mu do tego zasobów.

  Ptak, którego oczy będą wyposażone w czulsze czopki i szybciej przesyłające neurony, na pewno będzie miał większe szanse na przeżycie i wydanie potomstwa. To oczywiste, ale również wielką rolę w tym względzie odgrywa ułożenie czopków na siatkówce oka. Jeśli pozwala ono na dostrzeżenie potencjalnego pokarmu z większej odległości, to również ułatwia to realizację celu życia.

  I tu dochodzimy do kolejnego wniosku: są takie czynniki wiktoria, których charakterystykę można określić jako: „moje elementy współpracują lepiej niż twoje”.

  Tworzenie przez obiekty żywe skupisk jest procesem naturalnym. Model matematyczny tego zjawiska został opracowany w 1960 roku przez Vernona E. Brocka i Roberta H. Riffenburgha. Badacze ci założyli, że drapieżna ryba nie umie śledzić mniejszych ryb, dlatego może je dopaść i zjeść tylko wtedy, gdy je przypadkowo napotka. Analiza tego modelu pokazała, że gdy populacja ofiar łączy się w coraz większe i gęstsze ławice, to przeciętna odległość pomiędzy takimi ławicami wzrasta. Są one zatem rzadziej rozmieszczone w przestrzeni, a to sprawia, że maleje prawdopodobieństwo ich napotkania poprzez poruszającego się losowo drapieżnika. Gdy drapieżnikowi uda się na ławicę natrafić, to i tak jest on w stanie zjeść tylko kilka ryb. Liczebność ławicy musi zatem przewyższać tę wartość, a to zapewnia części jej członków możliwość przeżycia. Wynika stąd, że powyżej pewnego poziomu wzrost liczebności grupy prowadzi do statystycznego zwiększenia bezpieczeństwa jej członków.

  Gdy odległości między obiektami żywymi, które są, jak pamiętamy, obiektami strumieniowymi, zmniejszają się, prędzej czy później dochodzi do specjalizacji i współpracy. To zjawisko tłumaczy omówiona już wcześniej ekonomiczna teoria korzyści komparatywnych.

  Anglosascy badacze życia podkreślali zjawisko walki o byt, Słowiańscy z kolei zwracali uwagę na przykłady współpracy. I to jest chyba jedna z najtrudniejszych do zrozumienia kwestii związanych z procesem ewolucji biologicznej. Jeden proces, a ma dwa różne, i na pozór sprzeczne ze sobą, kierunki doskonalenia: ścieżkę doskonalenia mechanizmów mających na celu wygrywanie konfliktów i ścieżkę doskonalenia mechanizmów zacieśniania współpracy. Dowodem na ścieżkę konfliktu jest powstawanie coraz to doskonalszych taktyk struktury i taktyk zachowań mających na celu coraz lepsze pozyskiwanie resergii. Natomiast dowodem na ścieżkę współpracy jest to, że każdy człowiek jest zbiorem perfekcyjnie współpracujących ze sobą komórek, a kolejnym – mało znane zjawisko symbiogenezy, czyli powstawania nowych gatunków obiektów żywych na drodze symbiotycznej integracji obiektów żywych różnych gatunków.

  Każda komórka eukariotyczna zawiera w sobie mitochondria. Mają one swoje własne DNA, przypominające DNA bakterii. Koduje ono tylko część białek niezbędnych do funkcjonowania mitochondrium, pozostałe są kodowane przez DNA komórki. Amerykańska biolog Lynn Margulis (1938–2011) opracowała teorię, że komórki eukariotyczne powstały w wyniku współpracy różnego typu bakterii. Współpracy, która przez proces ewolucji biologicznej została zacieśniona do tego stopnia, że mitochondria, będące kiedyś samodzielnymi bakteriami, stały się organellami, w znacznym stopniu zależnymi od DNA komórki. Proces zacieśniania współpracy przez wchłonięcie równorzędnego elementu i uzależnienie go od elementu wchłaniającego nazywa się endosymbiozą.

  Schemat nazwany HeKroGramem pokazuje tworzenie nowych gatunków przez ewolucję biologiczną w oparciu o dwie ortogonalne ścieżki: konflikt i współpracę.


  Mecz dwóch drużyn jest doskonałym modelem gry o zasoby dwóch obiektów żywych. Każdy obiekt żywy, tak jak drużyna hokejowa, jest zbiorem współpracujących ze sobą elementów. W przypadku obiektów wielokomórkowych, elementami współpracującymi są komórki, a w przypadku bakterii, będących obiektami jednokomórkowymi, elementy tej komórki. Żeby wygrać, hokeiści muszą doskonalić taktyki ataku i obrony oraz taktyki współpracy. Analogicznie działa proces ewolucji biologicznej – pozwala się powielić tylko tym obiektom, które lepiej pozyskują zasoby, lepiej ich bronią, lepiej z nich korzystają i lepiej się powielają.

  [Źródło: "59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia", strona 106]
Heurystyka

Definiens:

Heurystyka (gr. heurisko – znajduję) – w języku logiki umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. Na podstawie istniejącej wiedzy stawia się hipotezy, których nie trzeba udowadniać.

 


 

Inne definiensy:

 • W szerokim ujęciu heurystyka jest nazwą dziedziny wiedzy, której cel stanowi poszukiwanie i badanie optymalnych metod oraz reguł odnajdywania odpowiedzi na stawiane zapytania lub problemy.

 • Wielka encyklopedia PWN: umiejętność wykrywania nowych faktów i związków między faktami, zwłaszcza czynność formułowania hipotez.

 • Wielka Encyklopedia Multimedialna: to sztuka wykrywania nowych faktów oraz związków występujących pomiędzy nimi, prowadząca do odkrywania nowych prawd i stawiania hipotez.

 • Encyklopedia Katolicka: to teoria metod rozwiązywania zagadnień, wiedza dotycząca sposobu dokonywania odkryć naukowych (stawiania hipotez i konstrukcji nowych teorii), podająca przepisy normujące twórczość naukową; umiejętność stosowania reguł (reguły efektywnego postępowania) sterująca procesami myślowymi, dzięki którym człowiek generuje pomysły rozwiązania nowych problemów; najczęściej występuje jako ars inveniendi – sztuka odkrywania rozwiązań pojedynczych zadań, dziś stosowana w logice, pedagogice.

 

Obszary działania heurystyki:

 • odkrywanie i tworzenie nowych rzeczy i zjawisk,
 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
 • wspieranie procesu tworzenia oraz rozwój cech z tym związanych,
 • wykrywanie powiązań między faktami,
 • samodzielne dochodzenie do prawdy, tworzenie hipotez,
 • brak gwarancji uzyskania najlepszego rozwiązania.

 

Uwagi:

 • Oprócz rzeczownika heurystyka często wykorzystywany jest również przymiotnik heurystyczny, który charakteryzuje proces jako postępowanie badawcze, odkrywcze, wspomagające, uzupełniające, doskonalące czy rozwijające wiedzę zdobytą w określonym zakresie.
Hiperkompensacja 

Definiens:

Odbudowa poziomu wydolności danej cechy organizmu spowodowana treningiem (mocnym zaangażowaniem danej cechy) i następującym po tym zaangażowaniu okresem odpoczynku. Na wykresie obok, oś pionowa reprezentuje stan wydolności cechy, a pozioma – czas. Ciężka praca fizyczna, którą wykonują mięśnie, na przykład podczas treningu, powoduje zmęczenie, przez co poziom wydolności w zakresie wysiłku fizycznego spada. Po obciążeniu następuje faza odpoczynku, podczas której wydolność stopniowo powraca do stanu wyjściowego. Faza ta zwana jest fazą kompensacji. Zaraz po niej następuje przejściowy okres zwiększonej wydolności – na wykresie to fragment krzywej w kolorze zielonym, po czym wydolność wraca do poziomu wyjściowego. To czasowe zwiększenie wydolności jest właśnie hiperkompensacją – w luźnym tłumaczeniu odbudową (lub wyrównaniem) z nadwyżką. Ta chwilowa nadwyżka wydolności sprawia, że rganizm, który nią dysponuje, może poradzić sobie z nieco większą porcją wysiłku niż z tą, za pierwszym razem.

Wykres obrazuje pojedynczy cykl wydarzeń (wysiłek – odpoczynek – chwilowa nadwyżka wydolności), składający się na tak zwaną jednostkę treningową. Zwrócimy uwagę, że zwiększony poziom wydolności nie trwa wiecznie i po pewnym czasie zanika. Jeśli chcemy utrzymać go przez dłuższy czas, musimy cyklicznie powtarzać jednostki treningowe, innymi słowy – regularnie trenować.

 


 

Uwagi:

 • Zjawisko hiperkompensacji stanowi pierwszą część Drugiego Prawa Fizyki Życia.

 • Innym definiendum Hiperkompensacja jest Superkompensacja.

 

Dziennik:
Hipoteza Czerwonej Królowej

Definiens:

Proces ewolucji biologicznej nie zatrzymuje się nawet w stałych warunkach zewnętrznych, a to dlatego, że obecność innych obiektów żywych zmienia te warunki.
Hipoteza S-nastu 

Definiens:

Ponieważ istnieje zależność pomiędzy odsetkiem odrzucanych osobników z populacji wyjściowej (siłą funkcji selekcyjnej), a rozkładem stanu właściwości w następnym pokoleniu, to długotrwałe działanie słabej funkcji selekcyjnej prowadzi w kolejnych pokoleniach do takiej degeneracji projektów genetycznych lub memetycznych, że populacja, z braku odpowiednich przystosowań, wymiera jako całość.

 

Pełny opis hipotezy s-nastu

 


 

Uwagi:

 • W zasadzie nie powinno to się nazywać hipotezą, lecz twierdzeniem.

 • Sprawiedliwym jest to, że silni mnożą się i rosną, a słabi giną. Inaczej świat stałby się domem inwalidów, co dopiero byłoby niesprawiedliwością. Bolesław Prus "Lalka"

 • Charles Darwin pisał w „O powstawaniu gatunków…” o naturalnej skłonności organizmów do powrotu (rewersji) do stanu mniej doskonałego.

 • Eksperyment John'a Calhoun'a - ukazujący przebieg wymarcia populacji, którego przyczyną był brak wyzwań co spowodowało zepsucie projektów memetycznych w badanej populacji do tego stopnia, że wymarła.

 • Wpis w dzienniku z roku 2020 na temat Hipotezy S-Nastu

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2009.03.22 - hipoteza S-nastu a II zasada termodynamiki.
Homeostaza

Definiens:

 


 

Inne definiensy:

 • E. O. Wilson "Społeczeństwa owadów"
  Utrzymanie stałego stanu, szczególnie fizjologicznego lub społecznego, za pomocą samoregulacji przez wewnętrzne reakcje sprzężenia zwrotnego.

 • Marian Mazur: Homeostaza - proces zachowania równowagi funkcjonalnej.
Homo etatikus

Definiens:

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.04.03 - historycy etatystyczni w ZSRR i Rosji na temat wybuchu Wojny Ojczyźnianej.
 • 2009.04.05 - jakie umowy zawiera homo etatikus.
 • 2009.05.14 - techniki zarabiania stosowane przez etatowców.
 • 2009.06.10 - jakich technik maskujących używa Homo etatikus by wydawać publiczne pieniądze.
 • 2009.11.04 - jak Homo etatikus niszczy polskie wojsko.
Homo oranus

Definiens:

Człowiek myślący wyłącznie w jednym wymiarze - wymiarze własnego ja. „Ubogi duchem”, niezagłębiający się w istotę życia, czciciel Mamony-Pieniądza. (z łac. oral (gęba) + anus(odbyt))

 


 

Uwagi:

 • Nazwę zaproponował rosyjski pisarza Wiktor Pielewin.

 

Dziennik:
Ideologia 

Definiens:

Ideologia jest zbiorem świadomych i nieświadomych przekonań jednostki lub grupy społecznej, które wpływają na ich zachowania, wyznaczają cele, kształtują oczekiwania i motywują do działania.

 


 

Uwagi:

 • Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego. - Wikipedia stan 2009.12.19.

 • Ten, który w coś wierzy, nawet jeśli to coś jest nieprawdziwe, to i tak jest przed tym, który w nic nie wierzy. - A. Hitler.

 

Dziennik:

 • 2009.12.19 - na przykładzie walki z ociepleniem klimatu.
Inflacja 

Definiens:

Wzrost podaży. Na przykład pieniądza

Łac. inflatio - nadmuchać

 

Pełna definicja pojęcia inflacja

 


 

Uwagi:

 • W latach 1984-85 – waluta Boliwii, przeżywającej wówczas okres hiperinflacji, straciła na wartości 23 454%,
  a Nikaragui w ciągu 58 miesięcy hiperinflacji szalejącej tam od 1986 do 1991 roku – 13 109%.
  Tymczasem w Wenezueli w ciągu ostatnich 12 miesięcy inflacja wyniosła już 980 000%.

 

Linki:

 • Avoid the Fiscal Cliff - Economic Freedom Speech - Pierre Poilievre

 • Milton Friedman - Understanding Inflation 71 017 wyświetleń do dnia 2016.03.12
  11.51 - Prawda jest taka, że inflacja tworzona jest w jednym jedynym miejscu - w drukarniach skarbowych Waszyngtonu.

 • Milton Friedman - The Nature Of Inflation 23 355 wyświetleń do dnia 2016.03.12
  2.25 - inflacja to zawsze i wszędzie rezultat zbyt dużej ilości pieniędzy. A o tym ile jest pieniędzy na rynku decyduje wyłącznie rząd

 • Mikołaj Kopernik o psuciu monety
  Choć niezliczone są klęski, wskutek których królestwa, księstwa i rzeczypospolite upadać zwykły, to jednak według mego mniemania cztery są najsilniejsze: niezgoda, śmiertelność, niepłodność ziemi i spodlenie monety. Pierwsze trzy są tak oczywiste, iż nikt im nie przeczy, jednak czwarta, dotycząca monety, uznawaną jest tylko przez nielicznych i to głębiej zastanawiających się wskutek tego, że oddziaływa na upadek państwa nie od razu i gwałtownie, lecz powoli i skrycie.

 

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.12.08 - szerzej o inflacji.
 • 2020.03.20 - jak "Państwo" używa inflacji by "ratować" naród.
Inflacyjne Przewartościowanie Posiadanych Zasobów 

Definiens:

 


 

Uwagi:

 

Dziennik:

 • 2020.03.20 - zagrożenie epidemią, "pomoc państwa" i inflacyjne przewartościowanie zasobów.
Informacja 

Definiens:

(Interpretowany) ciąg (lub struktura) stanów.

 

Więcej informacji o pojęciu informacja

 


 

Inne definiensy:

 • Information, in its most restricted technical sense, is an ordered sequence of symbols. [Wikipedia-eng, stan 2014.03.16. W dniu 2019.09.15 już w Wikipedi tego zapisu nie było]

 • Information, in its most restricted technical sense, is an ordered sequence of symbols that can be interpreted… [Wikipedia-eng, stan 2019.09.15]

 • Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) - termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności). [Wikipedia-pol, Stan 2019.09.15] [Według mnie ta definicja jest absolutnym nieporozumieniem - JF]

 

Uwagi:

 • Informacja może powstawać samorzutnie w sposób naturalny.

 • Słowo "interpretowany" zostało celowo ujęte w nawiasie, sam bowiem ciąg stanów stanowi informację (potencjalną), przy czym informacja (potencjalna) staje się informacją (właściwą) dopiero wówczas gdy jest interpretowana.

 • Interpretacją

 

Dziennik:

 • 2009.04.18 - porównanie genomu człowieka i szympansa.
Inicjatory 

Definiens:

Czynniki powołujące obiekt do istnienia

 


 

Uwagi:

 • Inaczej mówiąc: bodziec wyzwalający

 • Do inicjatorów obiektu "płot" należą: chęć, zagrożenie, bezpieczeństwo, decyzja, estetyka.

 

Pojęcia skojarzone:
Inteligencja 

Definiens:

Miara efektywności w realizacji procesów nadążnych.

 


 

Inne definiensy:

 • Inteligencja jest tym, czego używasz, gdy nie wiesz, co robić. - Jean Piaget, szwajcarski biolog i psycholog.

 • Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i do wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. - Wiliam Stern, niemiecki psycholog i filozof.

 • Inteligencja jest zdolnością do szybkiego odnajdywania właściwych rozwiązań w sytuacji, która wydaje się a priori (dla obserwatorów) wymagać ogromnego wysiłku poszukiwawczego. - Douglas Lenat, Edward Feigenbaum, badacze zajmujący się sztuczną inteligencją.

 • Inteligencja jest zdolnością do optymalnego korzystania z ograniczonych zasobów - w tym czasu - w celu osiągnięcia założonych zysków. - Raymond Kurzweil, wynalazca i futurysta.

 • Umiejętność osiągania realnych efektów.

 

Cytaty z literatury:
Inżynieria społeczna

Definiens:

Zespół metod służących do osiągnięcia określonych celów społecznych poprzez narzucanie uwarunkowań (np. przepisów prawa), w których to społeczeństwo funkcjonuje oraz stosowanie technik manipulacyjnych.

Inżynieria społeczna wykorzystuje następujące sposoby manipulacji:

 • pozorny wybór
  manipulujący przedstawia podmiotom manipulacji kilka punktów widzenia, ale ten zgodny z jego poglądami w zawoalowany sposób ukazuje w bardziej pozytywnych barwach;

 • ośmieszanie
  manipulujący stara się ośmieszyć nieodpowiadające mu idee;

 • autorytatywne świadectwo
  manipulujący powołuje się na powszechnie akceptowany autorytet;

 • transfer (przeniesienie)
  osoba manipulująca społecznością stara się skojarzyć swoje przesłanie z pozytywnym pojęciem ugruntowanym wśród jego odbiorców, często poprzez tworzenie zbitek słownych;

 • niezależne zdanie
  manipulujący tak kształtuje przekaz, aby stworzyć wrażenie, że nie zależy mu na przekonaniu odbiorców do swojego zdania;

 • selekcja faktów
  manipulujący wybiera fakty tylko dla niego wygodne i pozwala odbiorcom na dostęp tylko do jego przekazów;

 • zamiana nazw (nowomowa)
  manipulujący tworzy nowe pojęcie, któremu nadaje silne tło emocjonalne, a potem wykorzystuje je masowo w konstruowaniu komunikatów przekazywanych manipulowanym osobom;

 • wskazywanie negatywnych grup odniesienia (wskazywanie wroga)
  manipulujący wskazuje wroga, który ma zagrażać grupie odbiorców jego przekazu, co pozwala na jej konsolidację wokół promowanych przez niego idei;

 • zdanie większości
  manipulujący twierdzi, że jego zdanie podziela większość i twierdzi, że wszyscy swoi tak mówią;

 • kłamstwo
  manipulujący kłamie, ale stara się uprawdopodobnić swoje twierdzenia i ogranicza dostęp odbiorcy do innych źródeł informacji, łączy kłamstwa z faktami;

 • tworzenie stereotypów
  manipulujący tworzy stereotyp, a potem stale go używa, aby wzmocnić jego siłę;

 • powtarzanie sloganów
  manipulujący wymyśla slogan, który stara się potem jak najbardziej rozpowszechnić;

 • kształtowanie tła emocjonalnego
  manipulujący stara się swój przekaz skojarzyć z elementami budzącymi pozytywne uczucia, poprzez tworzenie miłej atmosfery, czy pozytywnego tła.

[Wikipedia stan 2012.04.24]

 


 

Pojęcia skojarzone:
Inżynieria systemów 

Definiens:

Nauka zajmująca się tworzeniem systemów, które:

 1. mają zachowywać się w określony sposób;

 2. mają mieć zadaną dążność;

 3. powodować, że obiekt żywy (w tym człowiek) zachowuje się tak, jak tego chce tworzący system.

 


 

Linki:

 

Pojęcia skojarzone:
Iterowany dylemat aresztowanych 

Definiens:

Jeden z kluczowych modeli poznawczych matematycznej teorii gier, ukazujący, że rozwój ekonomiczny (stan zasobów) grupy zależy od współpracy jej członków opartej na zaufaniu.

Iterowany dylemat aresztowanych polega na stałym rozgrywaniu przez dwóch graczy dylematu aresztowanych. Pamiętają oni wszystkie poprzednie ruchy przeciwnika i w oparciu o nie wypracowują swoje.

 

Pełny opis Iterowanego dylematu aresztowanych

 


 

Uwagi:

 • Taka jest natura świata - na krótką metę kłamstwo daje rezultat, ale finalnie zawsze przegrywa. - anonimowy internauta 2015.01.02.

 

Pojęcia skojarzone:
Iterowany dylemat współpracy 

Definiens:

Jeden z kluczowych dla matematycznej teorii gier modeli pokazujący, że zachowania oparte o zaufanie i współpracę są warunkiem koniecznym dla przetrwania grupy.

Iterowany dylemat współpracy polega na rozgrywaniu sesji gier, w której grą jest dylemat aresztowanych. Uczestnicy gry zmieniają swoje strategie w zależności od stosowanych strategii przez przeciwników, jjednak musi być spełniony jeden podstawowy warunek: uczestnicy muszą przeżyć czyli stan ich konta nie może być mniejszy od zera.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Kaizen 

Definiens:

Motywanta mająca na celu ciągłe doskonalenie i zmianę na efektywniejsze stosowanych metod nadążnych.

 


 

 
Uwagi:

 • Kizen strategy is the single most important concept in Japanese management - the key to Japanese competitive success… Kizen is one of the most commonly used words in Japan. In the newspapers and on radio and TV, we are bombarded daily with ststements by government officials and politicians regarding the Kizen of our trade balance with the United States, the Kizen of diplomatic relations with country X, and the Kizen of the social welfare system. Both labor and management speak of the Kizen of industrial relations. In bussiness, the concept of Kizen is so deeply ingrained in the minds of both managers and workers that they often do not even realize that they are thinking Kizen. [Michael Rothschild "Bionomics" str. 197]

 
Pojęcia skojarzone:
Klasyfikacja ewolucyjna systemow 

Definiens:

Ze względu na to w jaki sposób grupa obiektów (system) podlega selekcji rozróżniamy grupy typu:
Klątwa wiedzy 

Definiens:

Blokowanie możliwości poznawczych przez wiedzę już nabytą.

 


 

Uwagi:

 • Opór umysłowy wobec nowych koncepcji wynika stąd, że wypierają one stare poglądy. Zazwyczaj nowe twierdzenia nie znajdują poparcia tak długo, jak długo stoją w kolizji z panującą wiedzą; często nie wystarcza, że są poparte dowodami sprawdzonymi doświadczalnie. Zwykle z tych względów przedwczesne odkrycia są lekceważone i giną. Nieuzasadniony instynktowny opór umysłowy przeciw innowacjom jest właściwym podłożem nadmiernego sceptycyzmu i konserwatyzmu.
  ["Sztuka badań naukowych", Beveridge, William Ian Beardmore, str. 137]

  Wilfred Trotter powiedział:
  „umysł ludzki tak niechętnie znosi cudze koncepcje jak organizm obce białko, reaguje na nie równie energicznie. Nie będzie chyba przesadnym powiedzenie, że nowe koncepcje są najszybciej działającymi antygenami, jakie zna nauka. Gdy uczciwie przypatrzymy się sobie samym, to dostrzeżemy, że często oponujemy jakiejś koncepcji, zanim zostanie dokładnie sprecyzowana”.
  ["Sztuka badań naukowych", Beveridge, William Ian Beardmore, str. 126]

  Prześladowanie wielkich odkrywców częściowo było spowodowane oporami przeciw nowym koncepcjom, a częściowo faktem naruszenia ustalonych autorytetów i uznanych praw zarówno materialnych, jak i intelektualnych. Również brak dyplomacji utrudniał zwycięstwo niektórym odkrywcom. Niewątpliwie opozycja zabiła w powiciu wiele odkryć. Jeszcze nie zginął obskurantyzm i przecenianie autorytetu.
  ["Sztuka badań naukowych", Beveridge, William Ian Beardmore, str. 137]

 

Pojęcia skojarzone:
Kłębowisko procesów

Definiens:

 


 

Uwagi:

 • Jest to całe kłębowisko układów, stale zresztą powstają nowe. Sukces, awans, kontrakt, zarobek, tytuł naukowy, promocja i recenzja, prestiż, praca, wszystko, co ma jakąkolwiek wartość, podlega reglamentowaniu przez nie, wszystko zależy w III RP od znajomości, wzajemnej wymiany przysług, od różnych nieformalnych powiązań i hierarchii. No, „wszystko” to oczywiście publicystyczna przesada − ale bardzo wiele i wciąż coraz więcej. [Rafał Ziemkiewicz]
Klub ludzi bez formalnego wykształcenia

Definiens:

Lista wielkich postaci, które nie otrzymały formalnego wykształcenia w dziedzinie (dziedzinach), którą się zajmowały i którą istotnie rozwinęły.

 


 

Przykłady:

 • Stanisław Lem (1921-2006) Literatura [Pobyt na uczelni medycznej dał mu jednakże solidne wykształcenie przyrodnicze i z nauk ścisłych (uzupełniane później samodzielnymi studiami), które Lem wykorzystywał w swojej twórczości. Wikipedia pol. stan 2012.09.13]

 • Thomas Alva Edison (1847-1931) [Samouk, od 1927 członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. Wikipedia pol. stan 2012.09.13]

 • Michael Faraday (1791-1867) [Jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w., eksperymentator, samouk. Wikipedia pol. stan 20120913]

 • Jack London (1876-1916) [Amerykański pisarz, samouk Wikipedia pol. stan 2012.09.13]

 • Honoré de Balzac (1799-1850) [obok Dickensa i Tołstoja jeden z najważniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej. Człowiek prosty, lecz oczytany samouk Wikipedia pol. stan 20120913]

 • Heraklit (ok. 540 p.n.e.-ok. 480 p.n.e.) [on sam uważał siebie za samouka i mędrca Wikipedia pol. stan 2012.09.13]

 • Abraham de Moivre (1667-1754) [francuski matematyk, najbardziej znany z odkrycia wzoru de Moivre'a. Był matematycznym samoukiem. Zajmował się geometrią analityczną, rachunkiem prawdopodobieństwa, teorią szeregów i liczbami zespolonymi. Wikipedia pol. stan 2012.09.13]

 

Szersza lista osób bez formalnego wykształcenia
Kluczowy dylemat ewolucji biologicznej

Definiens:

Inaczej dylemat proporcji strat. Czy lepiej by ginęli liczni, a pozostali reprodukowali swoje przystosowanie czy też lepiej, by nie ginął nikt i w związku z tym reprodukowane było również nieprzystosowanie. (Co w kolejnych pokoleniach może doprowadzić do zaniku zdolności reprodukcyjnych populacji. [Patrz Eksperyment John'a Calhoun'a])

 


 

Uwagi:
Kluczowy dylemat rządzenia 

Definiens:

Przy tworzeniu rządu, który daje jednym władzę nad innymi pojawiają się dwa zasadnicze problemy: jakie prerogatywy dać rządowi, by faktycznie mógł sprawować władzę oraz jak kontrolować rząd, by danej mu władzy nie nadużył.

 


 

Uwagi:

 • Do takich uporządkowanych i dobrze rządzonych państw nam współczesnych należy Francja, która ma wiele dobrych urządzeń, na których oparta jest swoboda i bezpieczeństwo króla, a najważniejszą z nich jest parlament i jego powaga. Ten bowiem, kto urządził to państwo, znając ambicję i butę możnowładców i sądząc, że dla ich poskromienia trzeba nałożyć im wędzidła, a z drugiej strony znając nienawiść ludu ku możnym, wynikłą ze strachu, pragnął państwo przed jednymi i drugimi zabezpieczyć; lecz nie chciał, by było to wyłączną troską króla, aby ten nie potrzebował narażać się na starcie z możnymi, gdyby popierał lud, lub z ludem, gdyby popierał możnych; dlatego też sędzią ustanowił trzeciego, aby ten, nie obciążając tym króla, chłostał możnych i brał w opiekę słabszych. Trudno o lepszy i rozumniejszy ustrój i o skuteczniejsze zabezpieczenie króla i królestwa. - Niccolò Machiavelli (1469-1527), "Książę", str. 31.

 • Dylemat ten został sformułowany również przez James'a Madison'a (1751-1836), jednego z autorów konstytucji Stanów Zjednoczonych: Gdyby ludzie byli aniołami rząd nie byłby konieczny. Gdyby rządzili aniołowie to zarówna zewnętrzna, jaki wewnetrzna kontrola rządu nie byłaby konieczna. Przy tworzeniu rządu, który polega na tym, że ludźmi rządzą ludzie najwieksza trudność polega na tym, że: w pierwszym rzędzie należy umożliwić rządowi kontrolowanie rządzonych; a następnie zapewnić kontrolę nad rządzącymi. Uzależnienie rządzących od ludu jest bez wątpienia podstawową formą kontroli rządu; ale doświadczenie uczy, że konieczn są dodatkowe środki ostrożności.

 • Jeśli konstytucja i świadomość obywateli nie zapewniają stanu równowagi to dochodzi do rozwoju niczym nie krępowanej tyranii.

 • Rządzenie zatem jest przykładem zagadnienia ortogonalnego

 • Inne sformułowanie tego dylematu:

  scharakteryzowałem […] jako próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ułożyć stosunki między państwem a jednostką, żeby państwo nie pożarło ludzkiej wolności, na co ma zawsze nieposkromiony apetyt, ale z drugiej strony - żeby ludzka swawola nie rozsadziła państwa - bo ono też jest potrzebne.
  […]
  wzajemne uznanie wolności wymaga powstrzymania się przed naruszaniem jej u innych. I właśnie to naruszanie nazywam swawolą.


  [St. Michalkiewicz, "Wolność i swawola", Najwyższy Czas 9/2011, str. XLV]

 

Cytaty z literatury:
Kluczowy dylemat zarządzania

Definiens:

Dylemat występujący podczas zarządzania gospodarką. Z jednej strony nie chcemy nikogo krzywdzić, z drugiej strony motorem postępu jest selekcja najlepszych, a więc odrzucanie (krzywdzenie) najgorszych.

 


 

Opis:

Kiedyś znajomy dyrektor szpitala publicznego żalił się, że lekarze odchodzą od niego do innych placówek, i to „do takich, które są z premedytacją zadłużane przez dyrektorów. A ja swego zadłużać nie chcę! Ludzie, jak to ludzie, idą tam gdzie więcej płacą, i mają w nosie, czy placówka jest zadłużona czy nie; chodzi im tylko o wyższą pensję” – dodał.

Klasyczny dylemat władzy polega na podjęciu decyzji co zrobić z placówkami, które są już tak zadłużone, że nie ma szans na to, by same poradziły sobie z oddłużeniem. Istotę tego dylematu ilustruje tabela, która przedstawia bilanse strat i korzyści w wymiarze indywidualnym i społecznym obu możliwych decyzji:

 

Kazać dotrzymać umowy i zwracać Darować dług (dodrukować pieniędzy)
Bilans strat i korzyści władzy
 • walczy z naturą człowieka uczciwego.
 • zachowanie niemedialne, bo znajdzie się kliku „luzaków”, którzy obwinią cokolwiek się tylko da, lecz nie siebie samych – media to skwapliwie podchwycą, jest to bowiem znakomita okazja, by pokazać, jakimi to pracujący w mediach dziennikarze są dzielnymi fighterami – obrońcami uciśnionych i dyskryminowanych (a przecież każdy z nas może być uciśniony lub dyskryminowany). Medialniej jest zatem pokazać utyskującego, wmawiając, że jest sponiewierany przez wrogie okoliczności, bez wspominania, że to wina jego własnej głupoty, niźli zaradnego, który w pocie czoła dobrze zarządza
 • bez ewidentnej korzyści dla siebie – w tym bowiem przypadku ujawnia się ten mechanizm naturalnej presji na wyzysk społeczny, który przy znacznym ukaraniu kilku, większości nie daje odczuć korzyści, bo korzyść jest mała lub pośrednia
 • postępuje w zgodzie z naturą człowieka uczciwego.
 • zachowanie medialne – Patrzcie, jak pomagam! A w domyśle: Kiedy zajdzie taka potrzeba, pomogę i tobie!
 • z korzyścią dla siebie – w tym bowiem przypadku ujawnia się ten mechanizm naturalnej presji na wyzysk społeczny , który przy dużej pomocy dla kilku, kosztem drobnego wyrzeczenia się wielu, większości tej nie daje odczuć straty.
Bilans strat i korzyści dla grupy
 • wzmacnia klasę ludzi odpowiedzialnych i uczy odpowiedzialności
 • poprzez selekcję wzmacnia mechanizmy współpracy wewnątrz grupy
 • jasno pokazuje na czym polega praca, zwiększając tym samym produkt narodowy
 • przestawia indywidualne motywanty na: zarobię więcej, jak będę bardziej wydajny
 • wzmacnia klasę żyjących na cudzy koszt
 • obniża mechanizmy współpracy wewnątrz grupy
 • obniża chęć do pracy, tym samym produkt narodowy
 • przestawia indywidualne motywanty na: zarobię więcej, jak wymyślę lepszy powód do pożyczki

 

Uwagi:
Komunikacja

Definiens:

 


 

Uwagi:

 • Cytat z tygodnika "Najwyższy Czas" Nr. 908, autorstwa Macieja Tyrowicza:

  Emocje towarzyszą percepcji ludzkiej i są one logicznym faktem. Komunikat „nigdy tak nie rób” przez człowieka zostanie odebrany zupełnie inaczej niż przez maszynę. Czasem decydują „luźne” skojarzenia – jeśli mówi się, że ktoś jest skuteczny jak Hitler, to na chłodno jest to pochlebstwo, ale w rzeczywistości wydźwięk jest pejoratywny. Czasem mogą decydować okoliczności. Powiedzmy, że kilkunastu gości zajada się wystawionym przez nas obiadem, podchodzimy do jednego z nich, mówiąc na głos: „jedzenie to największa przyjemność… gdyby się jeszcze po tym nie tyło”. Jest to czysta prawda. Jeżeli gość będzie szczupły, zastanowi się może, co chcemy przez to powiedzieć, jeżeli otyły, potraktuje jako obelgę. Innym razem decyduje percepcja i zwykła możliwość rozumienia. Najlepszy wykład na temat całek w pierwszej klasie szkoły podstawowej wart jest niewiele. Komunikacja międzyludzka odbywa się wg schematu: zamysł – kodowanie (werbalizacja) – kanał przekazu – odkodowanie. Oczywiście ten nieścisły sposób naraża na wiele kłopotów, podobnie jak brak odpowiednich kodeków w odtwarzaczu w przypadku nagranej gdzie indziej płyty. Plus jest taki, że maszyna w takiej sytuacji zwykle nie działa w ogóle, a człowiek jakąś myśl przekaże. Chyba chodzi o to, by odbiorca zrozumiał nasz komunikat, tak jak my go rozumiemy. To wymaga sporej umiejętności i wiedzy na temat odbiorcy. W wielu sytuacjach, na przykład w przekazie w mediach, jest wręcz sztuką. Proszę zauważyć, że nawet najczystszy komunikat: „Białe jest białe, a czarne jest czarne.” zmienia sens gdy jest wygłoszony na wiecu murzynów albo w szpitalnej sali wobec chorych na bielactwo.

 • Czynniki wpływające na nośność komunikacji
  Prostota
  Oryginalność
  • Oryginalność (niecodzienność, dziwność)
  • Zaskakujący zwrot akcji
  Konkretność
  Pojęcie "arbuz" jest konkretne, bowiem większość z nas gdy usłyszy "arbuz" wyobrazi sobie dokładnie to samo. "Pojazd" jest mniej konkretny, a "wolność" jeszcze mniej.
  Wiarygodność
  • Autorytet
  • Antyautorytet
  • Wyeksponowanie ważnych szczegółów
  • Statystyki
  • Zasada indukcji (Sinatra Test). Jeśli jest dostawcą do Głównego Banku Narodowego to znaczy, że będzie dobrym dostawcą do każdego innego banku.
  • Sprawdzalne referencje. Zobacz/sprawdź sam.
  Emocjonalność
  Stories

 

Cytaty z literatury:
Komunikaty naturalnie fałszywe 

Definiens:

Zjawisko samorzutnego powstawania komunikatów, które wpływają na zafałszowanie procesów obserwacji. Komunikaty naturalnie fałszywe stanowią jeden z elementów bariery obiektywnej obserwacji.

 


 

Przykłady:

 • Społeczność ludzka generuje komunikaty cudem uniknąłem śmierci (zawsze znajdą się tacy, którzy jako jedyni przeżyli katastrofę), natomiast nie generuje komunikatów zginąłem przez taką drobnostkę (oczywiście są komunikaty zginął przez taką drobnostkę ale te w odbiorze są słabsze bowiem nie mówi tego osoba, która tego bezpośrednio doświadczyła, tak jak w przypadku cudownego wyjścia z opresji).

 • Na fotografiach pochodzących z Europy Zachodniej z okresu XVII i XIX wieku często widać dzieci ciężko pracujące w fabrykach. Dla odbiorcy przekaz jest bardzo jasny: wyzysk dzieci. Jednak gdyby nie to, że dostały zatrudnienie prawdopodobnie by umarły z głodu. Nie ma takiej szansy by zrobić zdjęcie umierających z głodu dzieci, a to dlatego, że nie umierały w tym samym miejscu i czasie, natomiast pracowały w grupach po kilkanaście godzin. Wiele wyjaśniłyby statystyki śmiertelności ludzi do wieku 20 lat w okresie przedindustrialnym i w trakcie, ale kto takie statystyki zamieści - zdecydowanie o wiele częściej mamy do czynienia z nadreprezentacją fotografii ciężko pracujących dzieci.

  Statystyki z 10 pod londyńskich parafii pokazywały, że na przełomie wieku XVII i XVIII śmiertelność dzieci była na poziomie 92%! Na 2073 urodzonych dzieci do wieku pięciu latach przeżyło zaledwie 166. (Okres dżumy krwotocznej zbierającej ogromne żniwo śmierci już się zakończył. Trwała ona bowiem od 1350 do 1670.) I tu zaczyna się zatrudnianie dzieci w nieludzkich warunkach do pracy w przemyśle. Teza jest taka: warunki zaiste były nieludzkie i z tym nie należy dyskutować, ale okazało się, że śmiertelność dzieci się obniżyła. Czyli dobro dziecka było lepiej zabezpieczone w fabryce niż w domu. (Dobro należy rozumieć jako realizację celu życia - żyj/rozmnóż się). Statystyka populacyjna pokazała, że pomimo tego wyzysku nastąpił rozwój populacji.


  Więcej na ten temat: Paradoks industrializacji.

 • Media komercyjne, które zarabiają na reklamie raczej niechętnie informują o negatywnych stronach wzięcia kredytu. Skoro takie media żyją z reklam banków to podświadomie wspierają ich działalność.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2013.01.08 - opis naturalnego generowania fałszywych komunikatów przez media.
Komunikaty sztucznie fałszywe 

Definiens:

Zjawisko tworzenia komunikatów, które mają zafałszować proces obserwacji. Komunikaty sztucznie fałszywe stanowią jeden z elementów bariery obiektywnej obserwacji.

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Konflikt interesu 

Definiens:

Sytuacja, w której:

 • to, do czego dąży obiekt N, jest dokładnie tym, czego chce uniknąć obiekt C,
 • dwa obiekty dążą do tego samego celu, lecz tylko jeden z nich może go osiągnąć,

 


 

Pojęcia skojarzone:
Konformizm 

Definiens:

Zmiana przekonań lub zachowań własnych spowodowana faktycznym lub wyobrażonym wpływem grupy społecznej.

 


 

Inne definiensy:

 • Wikipedia [2009.06]
  (pot. ulegający wpływom) (łac. conformo - nadaję kształt) – w psychologii społecznej to zmiana zachowania na skutek rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Podporządkowanie się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej. W tym rozumieniu jest to zmiana związana z faktem, że członek grupy miał początkowo inne zdanie czy inaczej się zachowywał niż grupa, a następnie je zmienił w kierunku zgodnym z oczekiwaniami grupy.

 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Linki:

 

Dziennik:

 • 2009.11.21 - co sądził James Cook na temat konformizmu.
Konfrontacja zastosowania 

Definiens:

Sprawdzenie jak odkryte prawa i reguły spełniają się w praktyce w naszym otoczeniu naturalnym.
Konstruktory 

Definiens:

Czynniki dowolnego rodzaju wydłużające CTO, podtrzymując stan „pewnej charakterystycznej całości”, którą stanowi obiekt, i sprawiają, że kryteria obiektowości są spełniane. W przypadku gdy dysponujemy miarą spełniania tego kryterium, będą nimi te czynniki, które poprawiają jego spełnianie.

 


 

Uwagi:

 • Do grupy konstruktorów obiektu „płot” należą nie tylko malowanie, konserwacja i naprawy, lecz również czynności związane z poszukiwaniem farby, która na dłużej zabezpieczy sztachety;

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Kradzież 

Definiens:

Kradzież to przejęcie zasobu spod władztwa obiektu, który nie chce się go pozbyć w taki sposób, że obiekt ten nic o tym nie wie

 


 

Pojęcia skojarzone:
Kryteria obiektowości 

Definiens:

Kryteria, według których stwierdza się, czy rozpatrywany obiekt dalej jest tym samym obiektem. Nie mają one ani charakteru obiektywnego, ani uniwersalnego – są ustalane w sposób subiektywny przez obserwatora definiującego obiekt. Innym obserwatorom pozostaje albo się z nim zgodzić, albo wymyślić własne kryteria.

Kryteria obiektowości, pomimo że ustalane są przez subiektywnego obserwatora, mogą mieć swoje charakterystyki. Za najważniejsze uważa się:

 • Liniowość - kryterium obiektowości jest sumą podkryteriów:

  KO = P1+P2+P3+…

  Kryterium obiektowości jest tym bardziej spełnione im więcej spełnionych jest podwarunków.


 • Nieliniowość iloczynowa - kryterium obiektowości jest iloczynem (logicznym) podkryteriów:

  KO = P1*P2*P3*…

  Jeśli choć jeden z podwarunków nie jest spełniony kryterium obiektowości też nie jest spełnione.


 • Nieliniowość nawarstwień - kryterium obiektowości jest rekurencją podkryteriów:

  KO = …(P3(P2(P1)))

  By kryterium obiektowości było spełnione muszą być spełnione wszystkie podwarunki w odpowiedniej kolejności


 


 

Pojęcia skojarzone:
Kryzys

Definiens:

Kryzys to (nagła i istotna jakościowo) transformacja systemu (np. społecznego), który nie wytrzymuje wygenerowanego przez siebie procesu o charakterze rozbieżnego sprzężenia zwrotnego.

 


 

Inne definiensy:

 • Mariana Mazura: to sprzężenie zwrotne rozbieżne

 • Wikipedia 2010.03: kryzys – zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na dany system w taki sposób, iż zaczynają się i  trwają w nim zmiany. Rezultatem tych zmian może być jakościowo nowy system lub nowa struktura i funkcja w układzie istniejącym. [Według mnie definicja wysoce nieprecyzyjna]

 

Pojęcia skojarzone:
Kształtowanie ewolucyjne 

Definiens:

Jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej powodujący takie, a nie inne kształtowanie właściwości obiektów żywych oraz obiektów innego typu, które są również jej poddane. Proces wyodrębniania ewolucyjnego oparty jest o:

 


 

Uwagi:

 • Inna nazwa to wyodrębnianie ewolucyjne.

 • Inna nazwa to wyłuskiwanie ewolucyjne.

 • Inna nazwa to transformacja ewolucyjna.

 • Kształtowanie ewolucyjne przekształca powinowactwo chemiczne w nadążność.

 • Kształtowanie ewolucyjne przekształca chemiczne cząstki typu RPD w obiekty żywe.

 • Kształtowanie ewolucyjne wytwarza specyficzne projekty memetyczne.
  Rozważymy na przykład śmierć, która dotyka grupy społeczne. Może ona być spowodowana katastrofą, wojną lub zarazą. Przyczyna taka może spowodować śmierć wszystkich członków danej grupy lub tylko pewnej części. W tym drugim przypadku możemy mieć do czynienia z dwoma charakterystycznymi przypadkami:

  1. ginie mały odsetek populacji
  2. ratuje się mały odsetek populacji

  Zauważmy, że gdy śmierć dotyka populacji, naturalnym zjawiskiem jest powstawanie opowieści o cudownym ocaleniu. Gdy przeżywają nieliczni cudowne oznacza małoprawdopodobne. Natomiast nie powstają opowieści o cudownym zgonie (gdy giną nieliczni). Zatem naturalną dążnością ewolucji biologicznej jest wyodrębnianie obiektów typu mit o cudownym ocaleniu i jednocześnie niewyodrębnianie obiektów typu mit o cudownym zgonie.

 • Idea może być konstruktorem wyodrębniania ewolucyjnego jeśli poprawia realizację celu obiektów żywych, czyli przynosi korzyść (pozwala na lepsze przyswajanie zasobów) lub podnosi dzietność.
  Tego typu idee są obiektami ewolucyjnie samonośnymi.

 

Pojęcia skojarzone:
Kultura

Definiens:

Zbiór wszystkich pozagenetycznych nośników projektu.

Zbiór wytworzonych przez daną społeczność czynników, które zapewniają taki, a nie inny rozwój tej społeczności.

 


 

Inne definiensy:

 • "Kultura jako taka powstaje po to by zapewnić plemieniu czy narodowi skuteczne sposoby radzenia sobie".
  Charakterystyczne dla danej grupy wzory postępowania.

 • Kultura (z łac. colere - uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretuje się go w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone.

  [Wikipedia, stan 2012.02.19]

 

Dziennik:

 • 2009.06.03 - przemoc fizyczna stanowi uniwersalną cechę każdej kultury
 • 2009.09.22 - kultura u zwierząt
Kumulacja niewinnych 

Definiens:

Proces kończączy się kryzysem, którego inicjatorem jest równoczesne zadziałanie czynników, które pojedynczo lub w miejszych grupach nie mają żadnego lub znikomy wpływ na proces.

 


 

Uwagi:

 • Jeszcze bardziej podstępnym inicjatorem procesów nieuchronnie prowadzących do katastrofy jest grupa kilku czynników występujących naraz, które pojedynczo lub w mniejszych grupach nie stanowią zagrożenia dla systemu: W 44 katastrofach lotniczych na 100 piloci nigdy wcześniej nie lecieli ze sobą, więc współpraca w kokpicie nie układała im się zbyt dobrze. Potem zaczynają pojawiać się błędy. Typowy wypadek powoduje skumulowanie następstw siedmiu kolejnych błędów człowieka. Jeden z pilotów popełnia jakiś błąd, sam w sobie niegroźny. Potem pojawia się kolejny błąd, który w połączeniu z pierwszym nadal nie prowadzi do katastrofy. Ale wówczas piloci popełniają trzeci błąd, potem czwarty, piąty, szósty i siódmy, a kombinacja ich wszystkich prowadzi do katastrofy [Gladwell Malcolm: Poza schematem. Wydawnictwo Znak, Kraków, 2009, ISBN 9788324011568, str. 174].

 

Pojęcia skojarzone:
Lewak 

Definiens:

Lewak to człowiek głoszący w mniemaniu powszechnym niepodważalną ideologię moralną po to, by pod jej parawanem, wykorzystując mechanizm presji na wyzysk społeczny gromadzić cudze zasoby. Teoretycznie w celu rozdania ich potrzebującym, w praktyce jednak rozdaje to, co mu z nich pozostanie, po tym jak dla siebie zatrzyma to, co według niego mu się należy. Natura Człowieka Uczciwego sprawia, że lewak znajduje doskonałe wytłumaczenie, by zostawiać sobie maksymalnie dużo.

 


 

Uwagi:

 • Jak rzekł Stefan Kisielewski (1911-1991): „Socjalizm świetnie nadaje się do fałszowania świadomości zbiorowej, gdyż jest intelektualną pokusą ćwierćinteligenta”. Demokraci są w większości socjalistami, gdyż jest to ładnie brzmiąca utopia, na którą łapią się wspomniani ćwierćinteligenci, których jest większość w społeczeństwie. Socjaliści mówią to co ludzie chcą usłyszeć, są „prospołeczni”, rozdają niemal wszystko i wszystkim „za darmo”, dlatego też są lepiej odbierani od polityków prawicowych, którzy nic nie obiecują, a każą pracować („niepoważni” chyba ci prawicowcy!). Oczywiście wcześniej, w mniej lub bardziej ukrytej formie, zabierają pieniądze ludziom w postaci podatku. Większość tych pieniędzy marnotrawią, część rozkradają, za resztę coś tam wybudują i chwalą się jak to wiele uczynili dla swych wyborców. Niestety wyborcy w większości łapią się na te socjalistyczne obiecanki, nie rozumiejąc, że nic, ale to nic na tym świecie, nie jest za darmo. W demokracji „wszyscy mają równe żołądki”, jak to niektórzy powiadają, i dlatego równo dzielone są dobra narodowe. Ci więc którzy pracują ciężko, wytrwale i efektywnie obciążani są dużymi podatkami, aby obdzielić nimi nierobów i obiboków. Powstają w ten sposób patologie, prowadzące nawet do zachwiania roli rodziny w społeczeństwie. Jeśli bowiem praca i jej efekty karane są wysokim podatkiem, a nieróbstwo wynagradzane zasiłkiem dla bezrobotnych, powstaje odwrócenie wartości. Matki z dzieckiem żyjące w konkubinacie nie zawierają więc małżeństw, a te będące w małżeństwie fikcyjnie rozwodzą się, aby utrzymać lub uzyskać zasiłek dla samotnych matek z dziećmi. Demokracja nie rozumie, że „równo” wcale nie znaczy „sprawiedliwie”. System ten degeneruje wartość pracy, aktywności, czy kreatywności, wychowując leniwe i roszczeniowe społeczeństwo.

 • Jak ktoś nie umie wytworzyć niczego, co ktoś inny chciałby w nieprzymuszony sposób kupić, to zaczyna lewicować.

 • Testem na lewaka jest Chrystusowy wdowi grosz - czyli de facto bilans resergetyczny, w którym nie liczy się to ile ktoś dał, lecz to jaką wartość datek dla niego stanowił.

 • To osoba, która z etapu dojenia mamy od razu przechodzi do etapu dojenia społeczeństwa.

 • Przykład z 2015 roku z życia wzięty: {Mamy Finał WOŚP i moim zdaniem należy czytać to wydarzenie dosłownie. Sztab fachowców od propagandy, pod wodzą Jerzego Owsiaka próbuje za wszelką cenę utrzymać gigantyczny interes zbudowany wokół przenajświętszej fundacji. Fanatyczni wyznawcy Owsiaka krzyczą, ż Matka Kurka to oszołom prawicowy, katol, a Jurek nie ma z tego interesu ani grosza. Fanatycy mają to do siebie, że wiedzę zastępują wiarą i dlatego mylą się we wszystkim. Mimo wszystko pod nawałem faktów szyld przyklejony do WOŚP i Jerzego Owsiaka uległ "małej" korekcie" "Nawet jeśli Jurek połowę bierze dla siebie, to mu się należy, tyle dobrego zrobił dla chorych dzieci". Prócz udowodnienia Owsiakowi w sądzie serii kłamstw i manipulacji, z tej zmiany cieszę się najbardziej. Zgadza się, mamy do czynienia z człowiekiem, który robi wiele, ale dla siebie, a z chorych dzieci tworzy alibi.} Cały artykuł

 

Cytaty:

 • Nikt spośród ludzi krzyczących „witamy uchodźców”, nie przygotował własnego domu ani namiotów we własnym ogrodzie na przyjęcie choćby kilku z nich. – Dietrich Mateschitz, założyciel Red Bulla.

 • …generalnie wewnątrz lenie i cwaniaczki jadące zazwyczaj na czyimś dorobku i pracy. To zasada.

 • Kiedy w 1995 roku Centrum Adama Smitha badało rozmiar konfiskaty dochodu rodziny pracowników najemnych spoza rolnictwa okazało się, że rząd konfiskuje takiej rodzinie aż 83 proc. dochodu. Potem część skonfiskowanych pieniędzy jej oddaje w postaci tzw. socjalistycznej konsumpcji zbiorowej, tzn. - państwowych usług medycznych, edukacyjnych, czy socjalnych. Ale - jak zbadał w USA prof. Walter Williams, a co podaje Jakub Goldszmidt w książce "Pułapka" - zaledwie 28 proc. środków przeznaczonych dla "biednych" w ramach programów socjalnych uruchomionych w roku 1965 przez prez. Johnsona, rzeczywiście trafiło do biednych - a 72 procent zostało przechwycone przez aparaty biurokratyczne, które tymi programami administrowały i cały czas się rozrastały - podobnie jak u nas NFZ, czy inne instytucje przychylające nam nieba.

  Ponieważ nasza biurokracja nie jest lepsza od amerykańskiej, to prawdopodobnie marnotrawi ona na swoje potrzeby więcej środków, niż 72 procent. Pewna część tych środków przeznaczana jest na korumpowanie mediów, które utrzymują biednych, naiwnych ludzi w przekonaniu, że gdyby państwo nie zabierało im 83 procent dochodu, to wszyscy, co do jednego, poumieraliby pod płotami. Z powodu naiwności, a pewnie i tępoty, ludzie ci nie potrafią zrozumieć, że obecnie finansują z własnych pieniędzy nie tylko wszystkie dobrodziejstwa, jakimi państwo ich obdarza, ale również - rozrastającą się armię swoich dobrodziejów, którzy przecież byle czego nie zjedzą. Że gdyby tych dobrodziejów nie było, to za te same dobrodziejstwa można by zapłacić znacznie taniej. Oto na przykład na jakąś usługę medyczną podatnik płaci 100 złotych. Z tych 100 złotych biurokracja przechwytuje 72 złote, podczas gdy bezpośredni wykonawcy tej usługi dostają 28 zł. Zatem, gdyby sprywatyzować sektor ochrony zdrowia, to znaczy - gdyby pieniądze szły Z PACJENTEM, a nie gdzieś w niewiadomej odległości ZA NIM, to nawet gdyby szpitale, lekarze i pielęgniarki, a więc bezpośredni wykonawcy usług medycznych kazali sobie płacić dwa razy więcej, to i tak byłoby to tylko 56 złotych, a nie 100!
  [St. Michalkiewicz. "Felieton dla ludzi normalnych"]

 • Lewak to człowiek uważający za swój wewnętrzny obowiązek niesienie pomocy i ułatwianie życia wszystkim wokół, w ramach wymyślonych przez siebie jedynie dopuszczalnych standardów, za pieniądze odebrane innym. Pomagać chce za wszelką cenę, nawet wbrew woli tych, którym pomaga, osiągając efekty przeciwstawne do zakładanych, powiększając liczbę wymagających pomocy albo w związku z ich stopniowym zubożeniem albo rozszerzeniem definicji wymagających pomocy. Porażki wynikające z przeciwskuteczności efektów swojego systemu zasad chce eliminować rozszerzając tenże system i pogłębiając skalę rujnacji tych, którym pomagać chce. Nie jest zdolny przyjąć do wiadomości, że złe są jego zasady i stąd daremność w ich realizacji. Dodatkowo szuka wsparcia w społeczeństwie wśród ludzi, którzy mają osobisty, egoistyczny finansowy interes w jego podtrzymywaniu - egzekutorach jego dzialań oraz wśród zmanipulowanych propagandowo, niezdolnych z powodow intelektualnych, finansowych i wykształcenia rozpoznać manipulacji i oszustwa jego zasad.

  Pokusiłbym się o taką ilustrację:
  Lewak uważa, że najlepszym sposobem przemieszczania się człowieka jest korzystanie z kończyn górnych. Wprowadza więc obowiązek "chodzenia" przy pomocy rąk. Powstają specjalne agendy państwa lewackiego zajmujące się wytwarzaniem ochronnych przyodziewków na ręce, łokcie, ramiona i brzuchy. Odpowiednie instytuty badawcze opracowują specjalistyczne metody ochrony twarzy, uszu i szyi przed nieuniknionym kontaktem z błotem, kałużami i wszystkim tym, co napotykamy na drodze. Co jakiś czas wybuchają intelektualne dyskusje wśród intelektualistów lewackich prowadzące do liberalizacji zasad. Dzięki nim można poruszać się na dziesiątki sposobów: na brzuchu ciągnąc łapami ciało po bruku, na dupie odpychając się rękami z tyłu, na boku wybranym dowolnie albo ciągnąc się albo odpychając, mniej ortodoksyjni czołgają się korzystając z niekonserwatywnych lewacko stóp i kolan, widziano bezczelnych chodzących na kolanach i nawet raczkujących, ci najbardziej wybitni potrafią nawet chodzić na samych rękach.
  Tymczasem lewak nie będzie nigdy w stanie przyjąć do wiadomości, że najlepiej byłoby stanąć na nogi i zacząć po prostu chodzić. Wykracza to poza jego zdolność percepcji. A rzesza zatrudnionych przy rozwijaniu i utrzymaniu obowiązku łażenia przy pomocy rąk wspierać go będzie z całych sił dodatkowo korzystając z pomocy ludzi bez rąk i ze słabymi ramionami, bo im akurat zafunduje się specjalne wózeczki elektryczne, pobuduje podjazdy i punkty ładowania akumulatorów. Propaganda zaś skutecznie wymaże z głów tych biedaków możliwość używania nóg.
  - osmiol

 • Socjaliści – czyli…

  Tam, gdzie socjaliści –
  Czyli ludzie mili,
  Rządzili – czyli dzielili

  Zabierali jednym – czyli bogatym,
  A dawali drugim – czyli biednym,
  Nie wyszło nic aliści, poza tym
  Czyli poza jednym,

  Że bardzo szybko – czyli po chwili
  Tylko ci, co dzielili się bogacili,
  A biedni… się rozmnożyli –
  Czyli – nadal są jak byli…

  Jan Gładkow

 • Nie dawajmy się nabierać na ich szczodrość z naszej kieszeni i kosztem naszego bezpieczeństwa. - Małgorzata Todd

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Lub

Definiens:

Równoważny angielskiemu and/or. W języku polskim i to koniunkcja, alternatywą jest albo
Łańcuch sukcesji 

Definiens:

Nazwa składa się z dwóch słów. Łańcuch - informuje o uporządkowaniu kolejnych elementów na zasadzie jeden za drugim, sukcesja niesie dwa znaczenia: bezpośrednie, polegające na tym, że występuje przeniesienie czegoś (np. informacji lub stanu posiadania) z obiektu poprzedzającego na obiekt następujący oraz drugie, które może być odebrane jako kontrowersyjne, polegające na tym, że przeniesienie to odbywa się dlatego, że jeden z obiektów odniósł sukces (np. sukces reprodukcyjny).

 


 

Uwagi:

 • Linia sukcesji nauczania: w filozofii wisznuickiej ważny jest przekaz wiedzy w łańcuchu lini sukcesji uczniów i nauczycieli - kto nie był uczniem nie ma prawa nauczać.

 • Not only have you been lucky enough to be attached since time immemorial to a favored evolutionary line, but you have also been extremely-make that miraculously-fortunate in your personal ancestry. Consider the fact that for 3.8 billion years, a period of time older than the Earth's mountains and rivers and oceans, every one of your forebears on both sides has been attractive enough to find a mate, healthy enough to reproduce, and sufficiently blessed by fate and circumstances to live long enough to do so. Not one of your pertinent ancestors was squashed, devoured, drowned, starved, stranded, stuck fast, untimely wounded, or otherwise deflected from its life's quest of delivering a tiny charge of genetic material to the right partner at the right moment in order to perpetuate the only possible sequence of hereditary combinations that could result-eventually, astoundingly, and all too briefly-in you.
  Bill Bryson "A Short History of Nearly Everything" page 3.

 

Pojęcia skojarzone:
Łańcuch sukcesji genów 

Definiens:

W gerpedelucji (i co za tym idzie ewolucji biologicznej) ciąg obiektów żywych, rozumianych jako ciąg obiektów-nośników informacji, które przeżywają. A przeżywają i rodzą następców, dlatego, że są nośnikami właściwej informacji.

 


 

Uwagi:

 • Każdy z nas jest elementem łańcucha sukcesji, przy czym na wielu z nas może się on skończyć.

 • Tyle jest ludzkich łańcuchów sukcesji ilu ludzi.

 • Rodzina posiadająca trójkę dzieci rozdziela swój łańcuch sukcesji na trzy kolejne, oczywiście o wspólnym "pniu"

 

Pojęcia skojarzone:

 • Sukces reprodukcyjny
Magis 

Definiens:

Postawa pełnego zaangażowania i pasji w odniesieniu do tego co się robi:

 • dawanie z siebie więcej niż należałoby się tego spodziewać,
 • poszukiwanie nowych lepszych rozwiązań,
 • dbanie o szczegóły,
 • eliminowanie niewidocznych usterek i niedoróbek,
 • robienie ponadczasowo, a nie tylko "by zostało odebrane i zapłacone",
 • robienie lepiej niż oczekuje tego zleceniodawca,
 • odkrywanie ogólnych prawidłowości i gromadzenie wiedzy na przyszłość,
 • świadome zdobywanie doświadczenia mające na celu jeszcze lepszą efektywność w kolejnych iteracjach,
 • dzielenie się wiedzą z innymi,
 • przewidywanie pozytywnych/negatywnych efektów swego działania
 • przewidywanie efektów braku działania
 • dbanie o stan i zużycie środków wykorzystywanych do działania ("zjawisko szczotki do kibla", racjonalne finansowanie)
 • optymalizowanie bilansu zysków i strat,
 • rozwiązywanie dylematów korzyści „krótko-/długoterminowych” w kierunku korzyści długoterminowych,
 • nie porzucanie spraw "w toku" lub "rozpoczętych".
 • otwartość na krytykę.
 • umiejętność wytłumaczenia swoich decyzji.
 • umiejętność przewidywania konsekwencji (plusy/minusy) różnych podejść.
 • nie ukrywanie swoich braków (np. w wiedzy).
 • nie oczekiwanie gotowego rozwiązania.
 • jeśli popełni błąd - naprawia go i przeprasza.

 


 

Uwagi:

 • Pojęcie ukute przez Ignacego Loyolę założyciela zakonu Jezuitów.

 • Magis - w łacinie znaczy "bardziej", "więcej".

 • Jest to określenie bardzo często stosowane przez św. Ignacego Loyolę, które wskazuje na zaangażowanie człowieka potęgujące jego związanie z Bogiem, oznacza nastawienie dynamizujące. Najczęściej występuje w łączności z określeniami zaczerpniętymi już z samego Fundamentu Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego: "więcej chwalić, czcić, służyć Bogu", "większa chwała, cześć, służba Boża". Św. Ignacy nie dopuszcza zadowolenia przeciętnością, stagnacją nawet na wysokim poziomie: zawsze chodzi o to, by w perspektywie Boga zdobywać "więcej", przekształcać się ku "więcej", "bardziej" przy Bogu.
  [Wikipedia, pol., stan 2015-04-17]

 
Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 • związane z hasłem Magis
Mała ewolucja 

Definiens:

Klasyczna dla Fizyki Życia gra ewolucyjno-społeczna - model grupy społecznej złożonej z obiektów samodzielnych czerpiących z zasobów.

Gra odbywa się w populacj złożonej z n graczy dwóch różnych typów. Co kwant czasu wszyscy gracze są losowo dobierani w pary i w każdej z tych par rozgrywana jest, tak zwana, gra pojedynczego spotkania. W zależności od strategii stosowanej przez dany typ gracza każdy z nich zdobywa lub traci punkty zgodnie z macierzą wypłat. Punkty te są sumowane na jego koncie. Po czym następuje kolejna runda. Kluczowe w tej grze są przepisy o selekcji i powieleniu. Polegają one na tym, że co pewien czas, na przykład po „zaledwie” trzech lub „aż” po milionie takich rund, cała grupa (populacja) uczestników zostaje poddana działaniu funkcji selekcyjnej, która do dalszych rozgrywek przepuszcza określony procent osobników np. 50% – wyłącznie tych, którzy zgromadzili najwięcej punktów. Druga połowa zostaje odrzucona i  już dalej nie bierze udziału w grze – można powiedzieć, że zostaje unicestwiona. Ci natomiast, którzy selekcję przechodzą, są klonowani i rozgrywka zaczyna się od początku. Jak nietrudno zauważyć, po operacji selekcji i reprodukcji liczebność populacji pozostaje na poziomie wyjściowym.

Powyższy opis jest opisem bardzo ogólnym, dlatego warto zapoznać się z jej szczegółowym opisem oraz obserwacjami dokonanymi podczas prowadzenia symulacji komputerowej.

 

Pełny opis gry "Mała ewolucja"

 


 

Uwagi:
Mała ewolucja grupowa 

Definiens:

Klasyczna dla Fizyki Życia gra - model społeczeństwa złożonego z obiektów samodzielnych czerpiących z zasobów, obiektów, które są zbudowane ze współpracujących ze sobą elementów.

Gra rozgrywana dokładnie tak samo jak Mała ewolucja, przy czym każdy pojedynczy gracz w małej ewolucji grupowej złożony jest z grupy n graczy ściśle współpracujących ze sobą, a selekcja dotyczy całej tej grupy.

Gracz, nazwany g-graczem, stanowi system typu WSS

 


 

Uwagi:

 • Ponieważ pojedynczy gracz w Małej ewolucji grupowej jest złożony z elementów nazywany jest g-graczem, ponieważ grupa ta jest niepodzielna (grupa typu WSS), to jako całość podlega selekcji i ewentualnemu powieleniu.

 • Analiza tego modelu prowadzi do wniosku, że elementy te są „skazane” na doskonałą współpracę.
Materia 

Definiens:

W fizyce klasycznej, chemii ogólnej i fizyce życia za materię uznajemy to co ma masę i objętość.

 


 

Uwagi:

 • Materia należy do zbioru pojęć nieprecyzyjnych.
Matrix 

Definiens:

Fałszywy obraz rzeczywistości tworzony w naszych mózgach przez zjawiska wynikające z barier obiektywnej obserwacji i barier przetwarzania informacji, naszej błędnej percepcji i naszej błędnej interpretacji oraz technik manipulacyjnych stosowanych przez innych.

 


 

Uwagi:

 • Elementami matrixu są:

 • Elementy matrixu można podzielić na zewnętrzne - te wygenerowane przez źródła obce oraz wewnętrzne: wbudowane w nas filtry zniekształcające informację docierajacą do mózgu z naszych receptorów oraz algorytmy błędnie interpretujące tę informację.

 • W filozofii Dalekiego Wschodu zamiast definiendum "Matrix" używane jest "Gęsty Las Złudzeń"

 

Inne definicje:

 • Zespół wygenerowanych lub błędnie interpretowanych informacji, które "udają" rzeczywistość.

 

Autotest:

 • Dwa autotesty potwierdzające istnienie naszych wewnętrznych algorytmów błędnie interpretujących informację zewnętrzną
  - autotest nr. 1
  - autotest nr. 2

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Linki:

 

Dziennik:

 • 2008.12.24 - o manipulacji statystykami przez media.
 • 2009.03.25:3 - globalne ocieplenie jako konstruktor Matrixu.
 • 2009.06.30 - tworzenie matrixu poprzez manipulację szykiem, znakami interpunkcyjnymi i przymiotnikami.
 • 2009.09.01 - propaganda historyczna Rosji w latach 2004-2009 wybrane fragmenty.
 • 2009.09.10 - Matrix może być wytwarzany w sposób profesjonalny, tak jak np. opisany w książce "Dezinformacja, oręż wojny".
 • 2009.11.11 - fałszowanie historii podczas przemówień.
 • 2009.12.26 - niektóre maksymy François de La Rochefoucauld świetnie oddają o co chodzi w Matrix'ie.
 • 2020.03.06 - romantyczny wizerunek Sparty to utrwalony, acz fałszywy obraz.
Mechanizm Galara

Definiens:

Gdy ludzie o czymś nie mają pojęcia, to akceptują wszystkie informacje dotyczące sprawy i święcie w nie wierzą, gdyż informacje te nie mają u nich żadnej konkurencji. Sprawia to, że ludzie stają się narzędziem w rękach tego, kto im te informacje podaje.
Mechanizm wyzysku społecznego

Definiens:

Mechanizm służący do pozyskania pieniędzy społecznych przez osobę lub grupę społeczną
Mechanizm Życia 

Definiens:

Mechanizm powodujący powstanie i rozwój życia. Fundamentem tego mechanizmu są trzy Zasady Fizyki Życia.
Mechanizmy sprawowania władzy

Definiens:

Charakterystyczne mechanizmy wykorzystywane przez sprawujących władzę:
Machlojki finansowe: dodruk pieniędzy, wyższe podatki, pożyczki
Ustawianie swoich do kontroli nad wszystkimi sektorami
 1. Rozbudowa gospodarczego sektora państwowego.
 2. Uzależnianie gospodarczego sektora prywatnego od administracji rządowej.
Skok na publiczną kasę
Obietnice bez pokrycia, kłamstwa i niemerytoryczność. Tzw. Lanie wody
Straszenie wrogiem zewnętrznym "Operacja fałszywej flagi” - tajna rządowa operacja, polegającą na zrobieniu krzywdy własnym obywatelom, a następnie zrzuceniu winy na np. przedstawicieli obcego państwa. W ten sposób władza zdobywa społeczne przyzwolenie na rozpoczęcie militarnego ataku na inny kraj.
Straszenie wrogiem wewnętrznym
Media

Definiens:

 


 

Cytaty z literatury:

 • związane z hasłem Media

 

Linki:

 

Dziennik:

 • 2009.07.08 - jak media kreują "królów" i "bogów".
 • 2010.11.06 - ciekawy cytat Harlan'a Ellison'a.
Mem 

Definiens:

to dowolna postać informacji (wzorzec informacji) służącą do tworzenia projektów pozagenetycznych, które wpływają na proces ewolucji biologicznej obiektów żywych.
Wynikiem ekspresji memów są projekty memetyczne - socjotypy, które wpływają na wychowanie kolejnych pokoleń.

 


 

Inne definiensy:

 • To nazwa jednostki ewolucji kulturowej, analogicznej do genu będącego jednostką ewolucji biologicznej.

 

Uwagi:

 • od gr. mimesis – naśladownictwo

 • Przykłady memów:

  • słowo
  • obraz
  • klasyfikacja
  • idea

 • Memy konkurują ze sobą o środowisko naturalne – o pamięć zawartą w ludzkich mózgach i o szersze środowisko (np. księgozbiory), w którym się powielają. Np. język angielski wypiera inne, język jaćwiński jest językiem wymarłym, łacina - martwym, a sanskryt uważa się za język wegetujący bowiem dla ok. 3000 osób jest on jeszcze językiem ojczystym.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 • związane z hasłem Memy
Metody eliminacji zniekształceń obserwacji 

Definiens:

Metody, którymi możemy się posłużyć, by uwiarygodnić docierające do nas strumienie informacji.

 

Lista MEZO - metod eliminacji zniekształceń obserwacji:

 1. Metoda przez zdefiniowanie
  Zanim zaczniemy posługiwać się pojęciami takimi jak „sprawiedliwość”, „uczciwość” czy „mądrość”, określmy ich znaczenie – napiszmy ich definicję albo dokonajmy rzeczy o wiele trudniejszej: postarajmy się stworzyć takie definicje, co do których wszyscy dyskutujący będą na tyle zgodni, że z czystym sumieniem się pod nimi podpiszą. Wcale nie jest to takie proste, jak na pierwszy rzut oka się wydaje.

 2. Metoda skrupulatności matematycznej
  Polega na skrupulatnym zapisie wartości parametrów i analizie ich zmian. Np. badanie inflacji możemy prowadzić samodzielnie, notując co pewien czas ceny wybranej grupy produktów.

 3. Metoda oddalenia emocji i bezprzymiotnikowość
  Oddalenie uczuć i nie stosowanie przymiotników sprawiają, że obserwacja jest bliższa rzeczywistości, ponieważ swą formą nie wymusza szczególnej interpretacji.

 4. Metoda zmiany parametrów
  Ten prosty zabieg polega na zamianie części informacji na analogiczne fragmenty. Można na przykład rozważyć, jak zmieniłby się sens komunikatu, gdyby w analizowanej informacji zamienić wartość 10 na 1000 lub słowo „Brazylia” na „Argentyna” albo „Palestyńczyk” na „Izraelczyk”. Metoda ta obejmuje również eksperyment myślowy polegający na zastanowieniu się, jak na dane pytanie odpowiedziałbym, gdybym nie był sobą, lecz kimś innym – albo jakiej odpowiedzi udzieliłbym, będąc na miejscu danej osoby.

 5. Metoda weryfikacji źródła
  Polega na sprawdzaniu wiarygodności źródła, z którego pochodzi informacja.

 6. Bezstronność obserwatora
  Polega na analizie tego czy obserwator, od którego pochodzi informacja może odnieśc korzyści z tego, że ją sfałszuje.

 7. Metoda kryterium ponadczasowości
  "Prawdziwa prawda" wytrzymuje próbę czasu. "Prawdy dzisiejsze" zwykle okazują się być komunikatami sztucznie fałszywymi tworzonymi przez innych w celu odniesienia konkretnych korzyści.

 8. Metoda eliminowania stronniczości naszego JA
  Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę i musimy zawsze o tym pamiętać, że jesteśmy obserwatorami nieobiektywnymi. W bardzo istotny sposób zniekształacamy docierającą do nas informację. Przyczyną tego są ewolucyjnie wbudowane w nas mechanizmy ahamkary.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Model 

Definiens:

Uproszczony opis badanego obiektu (fragmentu rzeczywistości), w którym eliminuje się te cechy, relacje lub inne elementy, które przynajmniej teoretycznie, są mało istotne. Analiza modelu pozwala na:

 1. wyjaśnienie (przyczyn zjawiska, zachowań obiektu) - są to tak zwane modele poznawcze.

 2. dokładne lub przybliżone przewidywanie (przyszłego przebiegu zjawisk, przyszłych zachowań obiektu) - są to tak zwane modele przewidywawcze.

Miarą jakości modeli jest to na ile są zgodne realizowane przez nie procesy z procesami rzeczywistymi.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Model Jak Gra Żywe 

Definiens:

Jeden z modeli poznawczych Fizyki Życia polegający na tym, że jeden zbiór obiektów żywych, nazwijmy je "typu A" walczy ze zbiorem innych obiektów żywych - na przykład typu B.

Założenia:

 1. Liczebność: Zbiór obiektów typu A liczy Na osobników, a zbiór obiektów typu B - Nb;

 2. Obszar: Oba zbiory wpuszczane są do zamkniętego obszaru o powierzchni S i kształcie K (walka odbywa się w przestrzeni dwuwymiarowej, ale może równie dobrze przebiegać w przestrzeniach o większej liczbie wymiarów)

 3. Przemieszczanie się: Obiekty przemieszczają się w sposób losowy. Np. obiekty typu A w sposób Θa, a obiekty typu B w sposób Θb.
  Θ musi opisywać prędkość przemieszczania (np. stała o wartości Va i Vb odpowiednio, co się dzieje gdy trajektorie obiektów tego samego typu się przetną, oraz sposób w jaki odbija się obiekt od krawędzi obszaru.

 4. Walka: do walki dochodzi w momencie gdy dwa przeciwne typy obiektów są od siebie nie dalej niż Δs. Walka odbywa się błyskawicznie lub też może trwać przez czas Δw i w tym czasie może dojść do spotkania większej liczby obiektów i w tym przypadku należy zaproponować jakiś rodzaj wzajemnego osłabiania dla przypadków gdy walczy n osobników typu A z m osobnikami typu B.

 5. Żywotność: Zdolność obiektu do działania wyrażona w punktach. Początkowo każdy z obiektów posiada żywotność startową Φ np. o wartości 100.

 6. Siła rażenia: Obiekt żywy typu A dysponuje siłą rażenia ηa wyrażoną w punktach z zakresu od 100 do 1, która oznacza, że podczas walki z obiektem typu B osłabia jego żywotność właśnie o tyle punktów. I na odwrót obiekt typu B osłabia żywotność obiektu typu A o ηb punktów.
  Przykład: po walce A z B, obiekt A ma żywotność Φab, a B - Φba

 7. Życie obiektów: obiekt ginie, gdy jego żywotność wynosi 0 lub mniej.

 8. Rozrodczość: Obiekty typu A powielają się się na Xa analogicznych obiektów typu A o żywotności startowej Φa po czasie ΔTa i pod warunkiem, że ich żywotność jest większa niż Ψa, a obiekty typu B po czasie ΔTb i przy żywotności nie mniejszej niż Ψb na Xb

Wszystkie wymienione powyżej elementy zaznaczone pogrubioną czcionką mogą być parametrami tego modelu. Można je zmieniać i obserwować, jak zmiana ta wpływa na wynik symulacji.

Jak Gra Żywe to symulacja jak dwa zbiory obiektów żywych niszczą się nawzajem. Jak przebiegają krzywe charakteryzujące stan liczebny obu populacji i sumaryczną siłę rażenia. Symulacja kończy się gdy jedna z populacji ginie.

 


 

Uwagi:

 • Parametry opisujące jednego osobnika to: Sposób przemieszczania się (Θ), Żywotność startowa (Φ), Siła rażenia przeciwnika(η), Rozrodczość(X) co kwant czasu(ΔT)

 • Parametry populacji to: Liczebność (N),

 • warunki zewnętrzne to: Obszar (S,K),

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2009.09.17 - wpis dotyczący różnych form współistnienia populacji z książce E.O. Wilsona "Społeczeństwa owadów".
 • 2009.11.21 - walka cywilizacji polinezyjskiej z brytyjską.
Model Jak Gra Żywe i Ewoluuje 

Definiens:

Analogiczny Modelu Jak Gra Żywe model poznawczy Fizyki Życia z dodanym jeszcze jednym założeniem:

 • Jeden obiekt typu A co N powieleń ulega mutacji, a typu B co M powieleń. Przy czym mutację należy rozumieć jak zmianę na nieco lepsze lub nieco gorsze jednego z parametrów opisującego danego osobnika.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Model korzyści komparatywnych 

Definiens:

Model sformułowany przez D. Ricardo. Model ten pokazuje, że wymiana (międzynarodowa, międzykomórkowa, międzyobiektowa) może być korzystna dla obu stron wymiany, nawet wtedy gdy jedna z nich wytwarza większość produktów taniej niż druga. Do uzyskania korzyści komparatywnych wystarczy występowanie względnych różnic w kosztach wytwarzania u obu stron. Wymiana jest korzystna dla obu stron, jeśli każda z nich wymienia dobro, w wytwarzaniu którego ma przewagę komparatywną (względną).

Wyobraźmy sobie dwa tropikalne państwa-wyspy Bahiti i Tahiti. Królem pierwszego jest Bob Bahatma drugiego Tom Tahatma. W obu krajach produkowane są banany i kokosy. W obu krajach jest tyle samo pracowników, po 20, pozostali młodzi ludzie pracują w urzędach. Tabela poniżej przedstawia wydajność pracy każdego pracownika oraz to ilu z nich zbiera banany a ilu kokosy. W ostatnim wierszu pokazana jest całkowita produkcja.

Bahiti Tahiti
Wydajność pracy
1 pracownik zbiera 2   banany/godz
1 pracownik zbiera 2   kokosy/godz
1 pracownik zbiera 1   banany/godz
1 pracownik zbiera 1.5 kokosy/godz
Przydział zadań
10 pracowników zbiera banany
10 pracowników zbiera kokosy
10 pracowników zbiera banany
10 pracowników zbiera kokosy
Zebrano
Banany Kokosy Banany Kokosy
20
20
10
15
Razem produkcja światowa
Bananów 30, Kokosów 35

Bahitańczycy są wydajniejsi zarówno w produkcji bananów jak i kokosów.

Tom Tahatma proponuje: "Pohandlujmy".
Bob Bahatma: "Po co mamy handlować, skoro robimy to samo, a my i tak jesteśmy lepsi niż wy?"
Tom odpowiada: "OK to na razie nie handlujmy ale zróbmy tak - przerzuć dwóch swoich ludzi z kokosów na banany, a ja przerzucę czterech moich z bananów na kokosy."

Bahiti Tahiti
Wydajność pracy
1 pracownik zbiera 2   banany/godz
1 pracownik zbiera 2   kokosy/godz
1 pracownik zbiera 1   banany/godz
1 pracownik zbiera 1.5 kokosy/godz
Przydział zadań
12 pracowników zbiera banany
8 pracowników zbiera kokosy
6 pracowników zbiera banany
14 pracowników zbiera kokosy
Zebrano
Banany Kokosy Banany Kokosy
24
16
6
21
Razem produkcja światowa
Bananów 30, Kokosów 37

Bob Bahatma zauważa: "Mam 4 banany więcej niż poprzednio, ale za to 4 kokosy mniej."
Tom Tahatma proponuje: "Wiesz co? Dam ci 5 kokosów za 4 banany."
Bob się zgadza.

Przeanalizujmy teraz trzy kolejne tabele: tabelę zbiorów początkowych, tabelę zbiorów po zmianie przydziału zadań i tabelę zbiorów po wymianie handlowej.

Zbiory początkowe
Bahiti Tahiti
Banany Kokosy Banany Kokosy
20
20
10
15
Nakład pracy
20 roboczogodzin 20 roboczogodzin
Razem produkcja światowa
Bananów 30, Kokosów 35

Zbiory po zmianie przydziału zadań
Bahiti Tahiti
Banany Kokosy Banany Kokosy
24
16
6
21
Nakład pracy
20 roboczogodzin 20 roboczogodzin
Razem produkcja światowa
Bananów 30, Kokosów 37

Zbiory po wymianie handlowej
Bahiti Tahiti
Banany Kokosy Banany Kokosy
20
21
10
16
Nakład pracy
20 roboczogodzin 20 roboczogodzin
Razem produkcja światowa
Bananów 30, Kokosów 37

Bob zauważył: "Moi ludzie są wydajniejsi od twoich i mają taka samą wydajność przy zbiorze bananów jak i kokosów. Twoi są gorsi w jednym i drugim, ale trochę lepiej radzą sobie ze zbiorem kokosów. Tom przerzuć kolejnych 4 ze zbioru bananów na zbiór kokosów, a ja przerzucę 2 swoich z kokosów na banany i zobaczymy co się stanie."

Bahiti Tahiti
Wydajność pracy
1 pracownik zbiera 2   banany/godz
1 pracownik zbiera 2   kokosy/godz
1 pracownik zbiera 1   banany/godz
1 pracownik zbiera 1.5 kokosy/godz
Przydział zadań
14 pracowników zbiera banany
6 pracowników zbiera kokosy
2 pracowników zbiera banany
18 pracowników zbiera kokosy
Zebrano
Banany Kokosy Banany Kokosy
28
12
2
27
Po wymianie handlowej 10 tahitańskich kokosów za 8 bahitańskie banany
20
22
10
17
Razem produkcja światowa
Bananów 30, Kokosów 39

Zauważmy, że nie zmieniła się wydajność pracy żadnego pracownika, że wszyscy oni w każdym przypadku pracują tyle samo, natomiast dzięki temu, że przydzielono im zadania, w których są względnie najefektywniejsi podniosła się produkcja światowa, a po wymianie obie wyspy na tym skorzystały.

Podobną analizę można przeprowadzić "zamrażając" poziom produkcji i wówczas widać, że obniżają koszty produkcji - pracownicy mogą pracować mniej.

 


 

Inne definiensy:

 • Teoria korzyści komparatywnych (teoria kosztów komparatywnych) – teoria ekonomiczna wyjaśniająca mechanizm obustronnie korzystnej międzynarodowej wymiany towarów i usług w sytuacji znacząco niższych kosztów produkcji dóbr po stronie jednego z partnerów wymiany. Zgodnie z tą teorią decydujące znaczenie dla korzyści czerpanych przez obydwu partnerów handlowych z wymiany ma względny stosunek kosztów produkcji dóbr, będących przedmiotem wymiany w krajach partnerów, a nie bezwzględny poziom nakładów jakie w poszczególnych krajach należy ponieść na wytworzenie tych dóbr. Wystarczającą przesłanką rozwoju specjalizacji i handlu międzynarodowego jest występowanie względnych różnic kosztów wytwarzania, mierzonych nakładami pracy.
  Teoria korzyści komparatywnych jest rozszerzeniem i jednocześnie uogólnieniem teorii kosztów absolutnych Adama Smitha, zgodnie z którą w wymianie handlowej decyduje poziom bezwzględnych kosztów produkcji, a większe korzyści z wymiany będzie odnosił partner, który potrafi wytworzyć dobra mniejszym nakładem.
  Koszty komparatywne są bardzo istotną kategorią teorii handlu międzynarodowego.

  [Wikipedia 2012.06.10]

 

Uwagi:

 • Po raz pierwszy teorię korzyści komparatywnych sformułował Robert Torrens. W pracy wydanej w 1808 roku zawarł on najważniejsze elementy teorii, którą potem w zmodyfikowanej wersji przedstawił w wydanym w 1815 roku opracowaniu An Essay on the External Corn Trade (Traktat na temat handlu zagranicznego zbożem). Opisał w nim przykład wymiany dóbr przemysłowych i rolnych między Anglią a Polską. Doszedł do wniosku, że Anglia może odnosić znaczące korzyści sprzedając Polsce towary przemysłowe w zamian za zboże, nawet w przypadku, gdy produkcja zboża jest tańsza w Anglii niż w Polsce.
  Teoria została jednak dużo szerzej spopularyzowana przez Davida Ricardo, który wyjaśnił kryjącą się za nią koncepcję w wydanej w 1817 roku książce "Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania". Upowszechnienie teorii przez Ricardo miało wpływ na częste przypisywanie mu jej autorstwa. Jakkolwiek Ricardo nie był pierwszym, który sformułował koncepcję korzyści komparatywnych, jego niewątpliwym wkładem było opracowanie jej w formie naukowej (choć bez pogłębionej analizy) oraz spopularyzowanie jej do tego stopnia, że stała się dominującą teorią międzynarodowej wymiany handlowej i do dziś jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnych teorii handlu.

  [Wikipedia 2012.06.10]

 • Polski matematyk Stanisław Ulam poprosił pewnego razu Paula Samuelsona – ekonomistę i laureata nagrody Nobla – by ten wymienił choć jedną teorię sformułowaną na polu nauk społecznych, która byłaby prawdziwa i jednocześnie nie byłaby banalna lub oczywista. Po kilku latach Samuelson w odpowiedzi wymienił teorię korzyści komparatywnych Davida Ricardo ze stosownym komentarzem:
  O tym, że jest logicznie prawdziwa – matematyka przekonywać nie trzeba; o tym, że nie jest oczywista zaświadczają tysiące ważnych i inteligentnych ludzi, którzy nie potrafili jej sami pojąć lub w nią uwierzyć, nawet gdy ją im wytłumaczono.

  [Wikipedia 2015.12.06]

 

Pojęcia skojarzone:
Model KSL: król, szaman, lud 

Definiens:

Model KSL jest uniwersalnym modelem o pewnym stopniu ogólności, na podstwie którego można budować bardziej dokładne modele, tłumaczące zachowania różnych grup społecznych. Król ma pełnię władzy, dlatego pod groźbą zabicia może zmusić każdego do robienia tego czego on chce. Szaman to osoba, która do pewnego stopnia potrafi sterować królem, po to by z tego korzystać. Zdarza się, że może mu się przeciwstawić, gdy król źle zarządza grupą. Lud to cała reszta.

 


 

Uwagi:

 • W ramach działania ewolucji biologicznej, jednoosobowy król i szaman przekształacali się w grupy wieloosobowe
 • Konflikt pomiędzy królem, a biskupem >>>
 • Walka miecza ze słowem

 

Pojęcia skojarzone:
Model ogrodnika 

Definiens:

Model ogrodnika ilustruje naturalną dążność do przechwytywanie sterowania grupą społeczną przez uprzywilejowaną jednostkę lub uprzywilejowaną grupę społeczną.

Grupa właścicieli domków jednorodzinnych stwierdza, że taniej będzie jeśli jako grupa zatrudnią ogrodnika do pielęgnacji ich ogródków. I tak w początkowej fazie się dzieje, ogrodnik, który dostał tak duży kontrakt jest bardzo zadowolony i dlatego się stara. Z czasem jednak, gdy grupa nie ustawi odpowiednich regulujących mechnizmów sprzężenia zwrotnego, natura człowieka uczciwego zwycięża i ogrodnik będzie starał się zarobić jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem. Będzie wymyślał, że potrzeba mu dodatkowych maszyn i ludzi do pomocy, że pielęgnowanie ogródka to rzecz trudna i niebezpieczna itd. Najpierw cele będą uzasadnione, lecz jak tylko ogrodnik przekona się o swej sile przekonywania wymyśli cele mniej sensowne, aż skończy na zupełnie fikcyjnych.

 


 

Inne definiensy:

 • Ludzie myślący racjonalnie […] często zauważają, że istnieją cele wspólne, które łatwiej zaspokoić decyzją centralną, niż czekać, aż zorganizuje się odpowiednia grupa prywatna. Ba! Czasem taniej jest podjąć taką decyzję, niż płacić za badanie, czy warto te pieniądze wydać kolektywnie – czy nie.
  To prawda!
  Jednak gdy raz się na to zgodzimy i powstanie organ mający prawo wydawać wspólne pieniądze, to będzie on starał się wykazać – czyli będzie chciał wydać jak najwięcej naszych pieniędzy. Najpierw na cele może i uzasadnione, potem na mniej uzasadnione – a wreszcie na całkiem nieuzasadnione.
  Bo taka jest logika działania każdego urzędu, każdego ciała mającego prawo wydawać cudze pieniądze.
  Co więcej, organ ten będzie miał – żyjących z jego prac – ekspertów, przekonujących ogół, że te pieniądze wydać warto, i wręcz: trzeba.
  I nawet sam organ zacznie w to wierzyć!
  [JKM, blog 2011.06.03]

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2009.12.19 - opis modelu ogrodnika na przykładzie ekologów.
Model PPB: pasterz, psy, bydło 

Definiens:

Model PPB ilustruje wzajemne relacje pomiędzy grupą zarządzanych i grupą zarządzających. Pan doi krowy, lecz głaszcze psy, które nie dają mleka, natomiast trzymają krowy w ryzach kąsając je po nogach.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Model sprawowania władzy 

Definiens:

Model sprawowania władzy ukazuje wszelkie cechy charakterystyczne sprawowania władzy właśnie. Takie na przykład, jak:

 • Zwiększanie stosowania przymusu bezpośredniego - wzrost liczby różnego rodzaju służb bezpieczeństwa.
 • Zwiększanie obciążeń podatkowych.
 • Tworzenie grup uprzywilejowanych i różnego rodzaju przywilejów dla nich.
 • Proces arystokratyzacji ludzi władzy.
 • Rozbudowa aparatu sprawowania władzy poprzez tworzenie urzędów - miejsc pracy czerpiących korzyści z bycia podległymi władzy w zamian wspieranie władzy.
 • Stosowanie różnego rodzaju taktyk zapewniających trzymanie się u władzy.
 • Proces doprowadzania do niewolnictwa (w mniejszym, bądź większym stopniu) członków społeczeństwa nie będących w strukturach władzy - Wielu Amerykanów przekonało się – jak napisał Jefferson w projekcie na Kongres dla delegatów z Wirginii – że seria prześladowań ze strony Brytanii „trwająca nieprzerwanie pomimo zmian ministrów, zbyt jasno dowodzi świadomego i systematycznego planu doprowadzenia nas do stanu niewolnictwa”.

 


 

Uwagi:

 • Rządzą dopóki nie załamie się gospodarka, potem szukają wroga zewnętrznego - Ernest Hemingway.

 • Obudźcie się. Inflacją i [przyp. JF] podatkami zdzieranymi z waszych nędznych dochodów finansujecie bizantyjski styl życia „elit” politycznych z ich wiernymi pretorianami i pociotkami, mafijne układy urzędnicze, pseudomenedżerów z nadania z gigantycznymi zarobkami, wiernopoddańcze organy ścigania, skorumpowany wymiar sprawiedliwości i całą skundloną resztę sługusów z mediami włącznie. Co mogli, to już wyprzedali albo ukradli, Teraz finansują swój dobrobyt pożyczkami zagranicznymi, które będziecie za nich spłacać przez dziesięciolecia albo okradają chorych i emerytów. - Internauta ~Cartofel 27.09.2013

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Model zarządu 

Definiens:

Powstawanie solidarności i mechanizmów współpracy pomiędzy członkami grupy, gdy zarządzający tą grupą chce omówić błędy popełniane przez jednego lub kilku jej członków. Współpraca ta powstaje w sposób naturany i nieświadomy, każdy bowiem obawia się, że prędzej czy później zarządzający będzie chciał omówić i jego błędy.

 


 

Uwagi:
Moksza

Definiens:

Moksza w Fizyce Życia definiowana jest jako stan świadomości człowieka przejawiający się wyzwoleniem ze złudzeń, iluzji, grupowej i własnej emocjonalności. To stan świadomości prawie doskonałego poznania własnej natury, natury otaczających nas obiektów i natury sprzężeń pomiędzy nimi.

Pełna definicja pojęcia Moksza na oddzielnej podstronie.

 


 
Moralność

Definiens:

Zbiór zasad i norm narzuconych na postępowanie obiektów żywych wchodzących w skład danej społeczności, który zapewnia, że społeczność ta nie ginie.

 


 

Inne definiensy:

 • Wikipedia 2010.03.06
  Moralność – zbiór zasad (norm), które określają co jest dobre (prawidłowe, nieszkodliwe), a co złe (nieprawidłowe, szkodliwe).

  Moralność można definiować jako sposób postępowania jednostki ludzkiej przyjęty przez większości za normę, będącą częścią dziedzictwa kulturowego danej organizacji kulturowej, która wywołuje negatywne lub pozytywne emocje innych jednostek, nie jest lub jest sprzeczna z naturą człowieka oraz nie jest lub jest szkodliwa z punktu widzenia organizacji kulturowej danej społeczności.

 

Uwagi:

 • W definicji z wikipedii brak wytłumaczenia co znaczy dobro i zło

 • Zagrożeniem dla grupy są konflikty między jej uczestnikami i brak współpracy. Naturalna kooperacja u owadów socjalnych wynika z genotypu, w niejednolitej genetycznie grupie ludzkiej wymaga podtrzymania – dodatku do niejednorodności genetycznej. Tym dodatkiem do zachowań genotypowych są właśnie normy moralne. One to, zmieniając repertuar zachowań osobników należących do grupy, umożliwiają grupie istnienie i  trwanie. W przeciwnym przypadku konflikty wynikające z maksymalizacji własnego interesu poszczególnych osobników zniszczyłyby możliwości grupy do działań zmierzających do podtrzymania istnienia tej grupy.
Morfologia

Definiens:

W biologii określa właściwości związane z wyglądem zewnętrznym (kształt, struktura, kolor, wzór) obiektu żywego lub jego części składowych. [Wiki-eng Eng 200811]. Komplementarną z morfologią jest fizjologia.

 


 
Motywanta 

Definiens:

funkcja, która w danej chwili i w danych okolicznościach jednoznacznie określa jak obiekt żywy ma się zachować. Zależy od: warunków zewnętrznych, historii ewolucyjnej, od historii samego obiektu i czynników losowych.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Motywanty składowe

Definiens:

 • pragnienie, aby być lubianym, akceptowanym i aprobowanym przez innych dzięki spełnieniu norm grupowych.
 • pragnienie, aby być autorytetem
 • pragnienie, aby optymalnie postąpić w danej sytuacji (konformizm)
Myślenie  

Definiens:

Różnorakich definicji myślenia jest bardzo wiele i trudno z nich wybrać jakąś jedną uniwersalną. Zdecydowana większość z nich określa myślenie jako proces realizowany przez mózg, służący do osiągnięcia (jakiegoś) celu. Podstawą do myślenia jest światopogląd – modele różnorakich obiektów, natomiast samo myślenie polega na tworzeniu tych modeli w mózgu, analizie wyobrażanych sobie ich zachowań, wyciąganiu na tej podstawie wniosków i w oparciu o nie podejmowaniu właściwych decyzji.

Rozróżniane przez Fizykę Życia rodzaje myślenia zostały ujęte w Schemacie myślenia Fizyki Życia.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Myślenie absolutne 

Pełna definicja pojęcia Myślenie absolutne na oddzielnej podstronie.

 


 

Uwagi:

 • - To tak jakbyś miał jedno oko. Jak byś mógł widzieć tylko długość i szerokość, i nie widzieć głębokości. Tak samo jest ze świadomością. Ona nawet nie jest trzywymiarowa, lecz wielo. I tych jej wiele wymiarów manifestuje się w myśleniu, rozumowaniu, emocjach i wyobrażeniach.

  - O, to bardzo interesujące. Rozumiem tę analogię trójwymiarowości widzenia, ale przecież osoba z jednym tylko okiem jej nie rozumie, bo nigdy jej nie widziała. Może właśnie dlatego ja nie rozumiem…

  - To właśnie to. Całość jest wielowymiarowa, wieloaspektowa…
  Jednak tej wielowymiarowości nie da się rozbić na pojedyncze kategorie. Trójwymiarowość daje pełniejszy ogląd i albo masz ten pełniejszy ogląd albo go nie masz.

  - jakież to fascynujące! Ale, nic z tego nie rozumiem.

 

Pojęcia skojarzone:
Myślenie emocjonalne 

Pełna definicja pojęcia Myślenie emocjonalne na oddzielnej podstronie.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Myślenie mnogościowe 

Pełna definicja pojęcia Myślenie mnogościowe na oddzielnej podstronie.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2020.02.28 - myślenie redukcjonistyczne versus myślenie mnogościowe.
Myślenie redukcjonistyczne 

Pełna definicja pojęcia Myślenie redukcjonistyczne na oddzielnej podstronie.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2008.12.25 - o determiniźmie.
 • 2020.02.28 - myślenie redukcjonistyczne versus myślenie mnogościowe.
Myślenie systemowe 

Pełna definicja pojęcia Myślenie systemowe na oddzielnej podstronie.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Myślenie teoriogrowe 

Definiens:

Myślenie teoriogrowe to umiejętność analizy zjawisk przez pryzmat konfliktu interesu.

Pełna definicja pojęcia Myślenie teoriogrowe na oddzielnej podstronie.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Myślenie życiowe  

Pełna definicja pojęcia Myślenie życiowe na oddzielnej podstronie.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Nadążność 

Definiens:

Zespół zjawisk i zagadnień występujący podczas dążenia do celu. Z punktu widzenia matematycznej teorii gier jest to wątek drzewa decyzji, który do tej chwili był, a od tej chwili będzie zrealizowany. Inaczej: rzeczywisty wątek drzewa decyzji.

 

Pełna definicja pojęcia nadążność

 


 

Inne definiensy:

 

Uwagi:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2008.12.14 - Trzy rodzaje nadążności.
 • 2009.11.30 - Rozważania nt. jak powinno brzemieć definiendum nadążność w języku angielskim.
Nadążność klasyczna 

Definiens:

Nadążność prosta bez prowadzenia analizy zachowań obiektu przeciwnego. Polega na lokalizacji celu, wytyczeniu kierunku pogoni i nakierowaniu swej prędkości uogólnionej zgodnie z tym kierunkiem.
Nadążność wyprzedzająca 

Definiens:

Nadążność z prowadzeniem analizy zachowań obiektu przeciwnego. Polega na wyciąganiu wniosków z obserwowanych ruchów przeciwnika i takim sterowaniem własnymi poczynaniami, by albo:

 • "wstrzelić się w tempo" - czyli przewidzieć np. jego pozycję za 10 minut i samemu dokładnie w tej pozycji znaleźć się w tym czasie lub

 • "wyprzedzić" - czyli przewidzieć co dokładnie przeciwnik będzie robił w danym momencie i uprzedzić jego działania.

 • pokonać przeciwnika wykorzystując jego zasoby, np. w postaci pędu lub wychylenia. Od nazwy tego sposobu języku japońskim pochodzi nazwa judo - łagodna droga.

 • wymusić na przeciwniku konkretną reakcję, by ją wykorzystać do swoich potrzeb - tzw kombinacja

 • dysponując paletą kontrataków na znane zachowania przeciwnika, wyczuć to zachowanie i skutecznie kontratakować
Nadorganizm 

Definiens:

Zbiór obiektów żywych tworzących grupę typu WSS.

 


 

Inne definiensy:

 • Definicję tę w odniesieniu do owadów społecznych zaproponował E.O. Wilson w książce zatytułowanej "Społeczeństwa owadów"
  Każde społeczeństwo, takie jak kolonia właściwie społecznych gatunków owadów, ma cechy organizacji analogiczne do fizjologicznych właściwości pojedynczego organizmu. Tak na przykład kolonia owadów dzieli się na kasty reprodukcyjne (analogiczne do gonad) i kasty robotnic (odpowiadające tkance somatycznej); Może występować wymiana pokarmu przez trofalaksję (analogicznie do zachodzącej w układzie krążenia) itd.

 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:
Najważniejsze eksperymenty Fizyki Życia 

Definiens:

Najważniejsze według Fizyki Życia eksperymenty:

 1. Społeczne:
  1. Eksperyment "2,4,6" - pokazujacy Klątwę wiedzy, czyli zjawisko, polegające na tym, że pierwsze informacje i spostrzeżenia na jakiś temat blokują dalszą racjonalną analizę tego tematu.

  2. Eksperyment Asch'a pokazujący zjawisko uległości wobec większości – konformizm – motywowanej lękiem przed odrzuceniem przez grupę oraz pragnienie bycia przez nią akceptowanym.

  3. Eksperyment John'a Calhoun'a - ukazujący przebieg wymarcia populacji, którego przyczyną był brak wyzwań.

  4. Eksperyment Ron'a Jones'a - ukazujący, że w ciągu zaledwie 5 dni można przekształcić grupę nastolatków w grupę wojujących faszystów.

  5. Eksperyment Stanley'a Milgram'a - ukazujący, ludzką skłonność do bezrefleksyjnego podporządkowywania się.

  6. Eksperyment więzienny (Stanford'ski) - ukazuje wpływ systemu na zachowania jednostek. Głównie:
      a/. ludzie są programowalni;
      b/. role społeczne determinują zachowanie ludzi, którzy je pełnią;
      c/. jednak zachowania te nie są jednakowe.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Natłok Komunikatów 

Definiens:

Zahamowanie procesów systemu spowodowane niemożnością sensownej analizy zbyt dużej liczby komunikatów zewnętrznych docierających do tego systemu lub wewnętrznych przezeń generowanych.

W systemach nadążnych czujniki przez cały czas dostarczają komunikatów o bodźcach zewnętrznych, analizatory muszą je przetworzyć i w oparciu o nie, wiedzę historyczną zgromadzoną w pamięci oraz wrodzone i wypracowane modele decyzyjne podjąć decyzje. Następnie przeanalizować ich skutek, podjąć nadążne działania korygujące skutki tych decyzji, przemyśleć zagadnienie i ewentualnie: przeorganizować pamięć lub/i przebudować wypracowane modele decyzyjne. Jak widać sporo roboty.

W systemach złożonych miliardów (człowiek składa się z miliardów komórek) i milionów (społeczeństwa składają się z dziesiątek, setek i tysięcy milionów ludzi) obiektów nadążnych opisane powyżej zjawisko potęguje się, co skutkuje nadmiarem krążących pomiędzy elementami komunikatów. Elementy, zaprogramowane przez ewolucję biologiczną) do reagowania mają dwa wyjścia: albo reagować na wszystkie komunikaty albo część z nich ignorować. W pierwszym przypadku elementy mogą ulec zniszczeniu przez nadaktywność lub wyczerpanie zasobów, w drugim mogą nie zareagować na żywotny dla nich komunikat co może doprowadzić do ich zniszczenia lub nawet do zniszczenia całego systemu.

W systemach społecznych istnieje naturalna tendencja do rozrostu biurokracji i lawinowego wzrostu praw, przepisów i regulacji przez nią sporządzanych. Na domiar bardzo często bywają one ze sobą sprzeczne lub są nielogiczne. A to powoduje, że przestrzegające ich społeczeństwa mogą stać się zupełnie bezproduktywne. Strajk włoski jest tego potwierdzeniem, a polega on na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę działania przedsiębiorstwa.

Systemy w naturalny sposób bronią się przed natłokiem komunikatów: organizmy żywe przez sen, organizmy społeczne przez przewroty społeczne (ustawa Wilczka, Rewolucja Sowiecka).

 


 

Cytaty z literatury:
Natura Rzeczy 

Definiens:

Jest jak jest!

 


 

Uwagi:

 • Choć czasem nie wiemy jaka to jednak logika w tym jest dlatego, że to jest.
Natura Człowieka Uczciwego 

Definiens:

Główny czynnik ludzkiej motywanty: Człowiek świadomie i podświadomie robi wszystko, by maksymalizować bilans swych korzyści do strat przy realizacji celu życia.

 


 

Uwagi:

 • Ludzie, jeśli tylko mogą, chcą żyć i prosperować na cudzy koszt. Ta żądza ma źródło w naturze człowieka, w prymitywnym, powszechnym i niestłumionym instynkcie każącym zaspokajać potrzeby jak najmniejszym wysiłkiem - Frédéric Bastiat

 • Jest to natura nie tylko ludzka, lecz każdego obiektu żywego.

 • Oczywiście z tym spostrzeżeniem bardzo wiele osób (autorytetów) nie chce się zgodzić. Ci, którzy mówią, że tak nie jest stosują po prostu taktykę von Neumanna lub taktykę von Socjalla po to, by… jeszcze lepiej maksymalizować swój własny bilans korzyści do strat.

 • Przysłowie: Grabie grabią do siebie

 • Boy Żeleński o motywie przewodnim "Maksym i rozważań moralnych" La Rochefocauld'a - Egoizm, miłość własna, lęk o lub pragnienie korzyści, oto składniki, które znajduje, ilekroć rozbierze z osłonek jakąkolwiek czynność ludzką: oto, co zostaje, gdy ją rozdziać z mniej lub więcej świetnych pozorów.

 • Jeśli kradzież (rozbój, grabież) jest w naszym interesie, zgadzamy się na kradzież (rozbój, grabież)

 • "Typowe dla ludzi jest uważanie się za bardziej moralnych i uczciwych od innych osób"

 • To jest niesamowite jak ludzie siedzą w szponach działania dla zysku. Dla nich zrobić coś ponad to, to ogromna bariera. Zwykle tłumaczą się, że są niekompetentni, że brak im dyscypliny, że wyśmieją, że i tak to nic nie da. I stąd władza ulegitimizowana prawnie robi ze społeczeństwami co chce. [Tomasz Maciejewski]

 • François de La Rochefoucauld (1613-1680) zerwał z optymistycznym poglądem na naturę ludzkość, wskazywał na hipokryzję, egoizm, słabość oraz próżność, rządzące ludźmi. Uczciwość i dobroć jest grą pozorów, natomiast częstokroć losem ludzkim rządzi irracjonalny przypadek.

 • Dla obu dam [artystek - przyp. JF.] demokracja jest tam gdzie jest im dobrze i gdzie czerpie się profity.

 • Konflikt wybucha wokół władzy, pieniędzy i prestiżu - ponoć Max Weber lub Peter Blau

 • Naukowcy nie potrafią: ani metodologicznie sprawdzać wiarygodność źródeł, ani logicznie analizować faktów, ani debatować na temat przeciwstawnych koncepcji, ani tym bardziej dokonywać samodzielnych ocen. Zamiast tego nauczeni są przyjmowania na wiarę i wykuwania na pamięć obowiązujących tez. – Jurij Curganow "Jak czytać historyków postsowieckich" w książce "Gławnaja kniga o wtoroj mirowoj wojnie".

 • Przeświadczenie, że każdy z nas może być profesorem, premierem lub choćby ministrem niezależnie od danych mu talentów - S. Skiba

 • Historia ludzkości jest nagromadzeniem spisków, buntów, morderstw, rzezi, rewolucji, banicji, samych najgorszych skutków, jakie mogą przynieść ze sobą chciwość, stronniczość, hipokryzja, wiarołomstwo, okrucieństwo, wściekłość, szaleństwo, nienawiść, zazdrość, żądza, zła wola i ambicja… Nie mogę wysnuć żadnego innego wniosku niż ten, że większość twoich rodaków jest najzłośliwszą rasą drobnego, wstrętnego robactwa, jakiemu natura kiedykolwiek pozwoliła pełzać po powierzchni ziemi. - Jonathan Swift, "Podróże Guliwera" (1727)

 

Linki:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2008.12.17 - o lenistwie w dociekaniu do istoty rzeczy.
 • 2009.03.14 - chcący poprawić edukację natrafia na opór środowiska nauczycielskiego.
 • 2009.04.07 - natura człowieka w firmie.
 • 2009.04.24 - o podejściu do pracy.
 • 2009.05.29 - bardzo przerażający przykład tej natury.
 • 2009.12.10 - niewolnicza praca Filipinek w Polsce.
 • 2009.12.13 - kopanie leżącego aktem zwycięstwa.
Naturalny Proces Prania Mózgów 

Definiens:

Ludzie podjudzeni przez innych, którzy znają ludzkie słabości, opętani żądzą zysku zgadzają się na udział w niemoralnych przedsięwzięciach. Czasem uświadamiają sobie tę niemoralność dopiero w momencie wielkiej tragedii.

 


 

Uwagi:

 • To jest niesamowite jak ludzie siedzą w szponach działania dla zysku. Dla nich zrobić coś ponad to, to ogromna bariera. Zwykle tłumaczą się, że są niekompetentni, że brak im dyscypliny, że wyśmieją, że i tak to nic nie da. I stąd władza ulegitimizowana prawnie robi ze społeczeństwami co chce. - Tomasz Maciejewski.

 

Cytaty z literatury:
Nauka 

Definiens:

Nauka to całokształt działań mających na celu zrozumienie rzeczywistości (czyli budowanie modeli poznawczych) i, o ile jest to możliwe przewidywanie przyszłych (czyli budowanie modeli przewidywawczych) a/. zdarzeń (przewidywanie dokładne) lub b/. trendów (przewidywanie szacunkowe).

 


 

Inne definiensy:

 • [E.O. Wilson "O naturze ludzkiej" 83-06-01451-0:64]

  Całokształt działań mający na celu opracowanie teorii.

  Wartość teorii naukowej mierzy się jej zdolnością do przekształcania niewielkiej liczby aksjomatycznych tez, w szczegółowe twierdzenia dotyczące przewidywanego przebiegu obserwowalnych zjawisk. W ten sposób teoria atomu Bohra umożliwiła powstanie nowoczesnej chemii, a chemia ta stworzyła nową biologię komórki. Miarą wartości teorii jest nadto zakres, w jakim oparte na niej przewidywania mogą zwycięsko współzawodniczyć z przewidywaniami wyprowadzonymi z innych teorii dotyczących tych samych zjawisk – system Kopernika po krótkiej walce odniósł zwycięstwo nad systemem Ptolomeusza. i wreszcie, teoria naukowa zyskuje wpływ i prestiż wśród uczonych w miarę tego, jak coraz więcej faktów pozwala ująć w łatwe do zapamiętania i poręczne schematy eksplanacyjne i jak nowo odkrywane fakty okazuj się zgodne z jej tezami – więcej przemawia na rzecz prawdopodobieństwa, że Ziemia jest okrągła, niż że jest płaska.

 

Cytaty z literatury związane z hasłami:
Naukowcy - cechy charakterystyczne

Definiens:

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.04.09 - co, według Mariana Mazura, odróżnia naukowca od doktrynera.
 • 2009.06.10 - podejście Charlesa Darwina jako wzorzec rzetelnego podejścia naukowego.
 • 2009.11.10 - o Marianie Mazurze i o tym dlaczego nikt nie jest zainteresowany jego pracami.
 • 2013.12.24 - Richard Hamming o "naukowcach" i naukowcach.
Nawarstwieniec 

Definiens:

Ciąg elementów logicznych (np. zdarzeń lub genów), który poddany pewnemu kryterium daje w odpowiedzi logiczną prawdę. Natomiast gdy którekolwiek elementy tego ciągu zostaną dodane, usunięte lub przestawione kryterium to nie będzie dalej spełniane.

 


 

Uwagi:

 • Wygrana jest nie sumą, lecz ciągiem poprawnych zdarzeń.

 • Przedsięwzięcia mają charakter nawarstwieńców. Warunkiem by doszło do ich realizacj jest nie tylko poprawność wykonania elementów, lecz również kolejność ich montażu.

 • Skutek jest taki, że obliczenia podawane za pewnik są oparte na serii zagnieżdżonych (nawarstwionych) założeń, z których każde może być źródłem błędu.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Nawarstwienie niewinnych 

Definiens:

Proces kończący się kryzysem z powodu nawarstwienia się, jeden po drugim, z pozoru nieistotnych czynników. Czynniki nie działają jednocześnie, lecz nakładają się jeden na drugi.

 


 

Uwagi:

 • Przykładem tego typu procesów jest padający w górach śnieg. Pojedyncze płatki nie stanowią żadnego zagrożenia, ale w miarę jak coraz grubszą warstwą pokrywają zbocze, rośnie zagrożenie lawinowe, a gdy przebierze się miarka, uruchamiany jest proces lawinowy. Problem z procesami tego typu polega na tym, że w początkowym okresie padający płatek śniegu w praktyce nie stanowi żadnego zagrożenia, lecz w końcowej fazie tenże płatek, który pada dokładnie tak samo jak na początku, może spowodować katastrofę (kryzys).

 • Celem tych polityków, jak wynika z historii kilku ostatnich dekad, było przeszmuglowanie tego kraju w stan „socjalistycznego dobrobytu” za pomocą pojedynczych, konkretnych, specyficznych środków zwiększających krok po kroku władzę rządu. Jednocześnie dbali oni, by kroki te nie ułożyły się w jakąś regułę lub zasadę, którą można by zidentyfikować i nazwać. Socjalizm zatem nie pojawia się ani za sprawą głosowania, ani przewrotu zbrojnego, lecz jako skutek serii drobnych odstępstw i przekrętów, które w końcu prowadzą do faktu dokonanego [Ayn Rand (1905-1982)].

 • Samo nawarstwianie niewinnych czynników może mieć charakter liniowy tak jak opad płatków śniegu lub na przykład wykładniczo narastający, tak jak w przypadku inflacji przechodzącej w hiperinflację.

 • W języku potocznym do nazywania tego typu zjawisk używa się takich metafor, jak: "naciąganie struny", "przeginanie pały" lub "kropla, która przelewa czarę goryczy".

 

Pojęcia skojarzone:
Nieliniowość 

Definiens:

Zjawisko gdy mały czynnik powoduje duże zmiany w systemie. Definicja niezbyt precyzyjna, bowiem nie zostały zdefiniowane pojęcia "mały" i "duże".Przykład zjawiska nieliniowego

 


 

Uwagi:

 • Przykładem wziętym z życia, ilustrującym zagadnienia liniowe i nieliniowe, jest jazda samochodem.
  Zjawisko liniowe: im szybciej (w zakresie rozsądnych prędkości) jedziemy tym szybciej dojedziemy.
  Zjawisko nieliniowe: kilkusekundowe przeoczenie zjazdu z autostrady powoduje kilkunastominutowe opóźnienie.

 • Wpis w dzienniku 2008.12.07 na temat nieliniowości.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Nośność ewolucyjna 

Definiens:

Cecha obiektów podlegających procesowi ewolucji biologicznej, takich jak: czynniki wiktoria, idee i inne socjotypy, powodująca, że są one propagowane w danej populacji. Propagowane czyli, że obiekty żywe je:

 1. nabywają i tylko te obiekty, które je mają powielają się
 2. lub
 3. przyswajają i przekazują innym obiektom żywym.

 


 

Uwagi:

 • W przypadku obiektów żywych cechą tą są czynniki wiktoria. Jeśli funkcja selekcyjna jest silna to w kolejnych pokoleniach liczba obiektów żywych, które posiadają ten czynnik, rośnie w sposób wykładniczy.

 • W przypadku socjotypów ich nośnikami są obiekty żywe, które są zainteresowane ich dalszym przekazywaniem lub kopiowaniem.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Nośność nazwy 

Definiens:

Cecha nazwy (lub hasła), która powoduje, że jest on szybko przyswajana przez szerokie rzesze odbiorców

 


 

 

Uwagi:

 • Przy pracy nad fizyką życia pojawiła się potrzeba wprowadzenia tego pojęcia i zostało ono zamieszczone w tym słowniku. Po pewnym czasie okazało się, że nie tylko nazwy są samonośne, ale również czynniki wiktoria i nawet inne obiekty określane mianem socjotypów. Dlatego też zostało zdefiniowane pojęcie obiektu ewolucyjnie samonośnego.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Obiekt 

Definiens:

to wyodrębniony element materialny lub abstrakcyjny, posiadający:

 • tożsamość,

 • zestaw właściwości, które w danym momencie posiadają swój aktualny stan. Zmiany stanów właściwości w czasie nazywamy zachowaniem,

 • interfejs oddziaływań - praktycznie stan lub zachowanie każdej właściwości może wpływać na stan lub zachowanie innych obiektów, w związku z tym interfejs oddziaływań może być utożsamiany z zestawem właściwości,

 • opcjonalnie zestaw charakterystycznych zachowań

 

Pełna definicja pojęcia obiekt

 


 

Uwagi:

Z pojęciem obiektu ściśle związane są:

 

Pojęcia skojarzone:
Obiekt ewolucyjnie samonośny 

Definiens:

Dowolny typ obiektu, który w sposób stabilny jest podtrzymywany przez ewolucję biologiczną.

 


 

Uwagi:

 

Przykłady:

 

Pojęcia skojarzone:
Obiekt żywy 

Definiens:

to system/obiekt strumieniowy o charakterze atraktora utworzony z rozmaitości sprzężonych ze sobą replikatorów syntetyzujących, należący do ich łańcucha sukcesji informacyjnej.

Aktualna postać obiektu żywego ukształtowana jest przez proces ewolucji biologicznej, który samorzutnie się zainicjował w przestrzeni, w której panuje Dualizm Natury Rzeczy.

Rozróżnia się kilka poziomów organizacyjnych obiektów żywych.

 


 

Inne definiensy:

 • John von Neumann: Maszyna zawierająca wystarczającą informację i potrafiąca ją wykorzystać do zbudowania sprawnych kopii samej siebie z części dostępnych w jej otoczeniu.

  W języku Fizyki Życia brzmiało by to nieco inaczej: Obiekt samorzutnie budujący z obiektów dostępnych w jego otoczeniu sprawne kopie samego siebie na podstawie informacji w nim zawartych.

 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:
Optymalizacja 

Definiens:

Proces polegający na wyznaczeniu najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium jakości.
Ortogonalność 

Definiens:

Definicja matematyczna: prostopadłość

Definicja Fizyki Życia: nieprzynależność (np. czynników sprawczych lub efektów) do tego samego wymiaru

 


 

Uwagi:

 • W Fizyce Życia przykładami ortogonalności są:
  • Dwa fundamentalne składniki celu obiektów żywych: przyswajanie i  podział, a w zasadzie jakość przyswajania i częstotliwość podziału. Para dylematu: "przyswajaj zasoby / dziel się"

  • Przystosowanie osobnicze i przystosowanie populacyjne - ortogonoalność (ja/grupa).
   Doskonale opisuje to następujący cytat: Niewątpliwie znaczne pogorszenie u człowieka ochronnej dla płuc roli krtani nie mogło, przynajmniej w chwili powstawania tej adaptacji, zmniejszać w ogólnym bilansie fitness osobników [pojęcie fitness autorzy tego cytatu definiują jako miarę skuteczności przeżycia osobnika - przyp. JF]. Wynika stąd, że niewątpliwe zmniejszanie fitness wskutek śmiertelnych zakrztuszeń musiało być z nawiązką kompensowane przez inne skutki [nabywanie umiejętności mowy - przyp. JF] tej adaptacji, tak by w sumie adaptacja przynosiła zysk dla fitness. W przeciwnym przypadku adaptacja ta nie mogłaby postępować. [ISBN 9788301156329, str. 196]
   Gdzie widać wyraźnie, że ewolucja biologiczna przepuszcza niekorzystne dla pojedynczych osobników zmiany (opuszczenie krtani zwiększające ryzyko śmiertelnego zakrztuszenia ale umożliwiające mówienie) dlatego, że w ogólnym bilansie resergetycznym dla populacji umożliwienie sprawniejszej komunikacji poprzez mowę zwiększa fitness pojedynczych osobników.

  • Zysk krótko i długofalowy. Jeśli zasadzę ziarno, to w dalekiej przyszłości będę miał o wiele więcej tego ziarna, ale sadząc całe ziarno dziś, w bliskiej przyszłości mogę umrzeć z głodu.

 • Ortogonalność (z gr. ὀρθός (ortos) – prosty, γωνία (gonia) – kąt) – uogólnienie pojęcia prostopadłości

 

Przykłady zagadnień ortogonalnych:
Państwo

Definiens:

Państwo to zbiór ludzi należących do instytucji rządzących i instytucji wspierających te pierwsze, które posiadają suwerenność na danym terytorium i nad daną populacją.

 


 

Uwagi:

 • Suwerenność - zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. [Wikipedia, stan 2014.01]
 • Suwerenność (dosłownie zwierzchnictwo). Cecha władzy państwowej nieograniczonej, najwyższej, niezbywalnej i bezwarunkowo niezależnej. Suwerenność zewnętrzna oznacza niezależność od wszelkiej władzy w stosunkach z innymi państwami, a wewnętrzna – samodzielność w regulowaniu wszelkich spraw wewnętrznych. [Encyklopedia WIEM, stan 2014.01]

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2009.09.15 - "państwo" i państwo to dwie różne rzeczy, na przykładzie młodocianego przestępcy.
 • 2015.06.23 - konspekt artykułu o tym jak "Państwo" ograbia swoich obywateli
"Państwo"  

Definiens:

"Państwo" to zbiór ludzi pracujących w instytucjach rządzących (instytucjach władzy) i  instytucjach je wspierających (głównie instytucje finansowane przez instytucje władzy).

Zgodnie z zasadą naturalnego wypracowywania mechanizmów obronnych wewnątrz grupy społecznej, ludzie ci w sposób bezpośredni, pośredni, świadomy i nieświadomy bronią swej grupy.

 


 

Uwagi:

 • Definiens ten jest oryginalnym definiensem Fizyki Życia, a cudzysłowy są integralnym jego składnikiem.

 • Przy zaliczaniu danej osoby do "państwa" należy uwzględnić, to na ile działalność tej osoby zależy od państwa. Zależność bowiem instytucji wspierających może być realizowana na wiele różnych sposobów, na przykład poprzez: całkowite finansowane, współfinansowane lub koncesjonowanie.

 • Państwo to abstrakt, Państwo to grupa konkretnych ludzi - urzędników posiadających władzę.

 • Państwo to różne szajki, które posiadają różne interesy.

 • Państwo to zbiór uzależnionych

 

Linki:

 

Cytaty z literatury związane z hasłami:

 • Homo państwowikus
 • Państwo
 • Państwo / Obywatel
 • Państwowe / Prywatne
 • Cytat Albert'a J. Nock'a z książki "Państwo nasz wróg" dotyczący "państwa"

  Banałem jest stwierdzenie, że utrzymywanie się jakiejś instytucji spowodowane jest wyłącznie przez dominujące nastawienie do niej, przez zestaw kategorii, w jakich ludzie zwyczajowo o niej myślą. Tak długo — i tylko tak długo — jak kategorie te są przychylne, instytucja żyje i zachowuje swą siłę. Jednak, gdy z jakiegokolwiek powodu ludzie w ogóle przestaną myśleć w tych kategoriach, instytucja słabnie i staje się apatyczna. W pewnym czasie określony zestaw kategorii dotyczących miejsca człowieka w naturze dał zorganizowanemu chrześcijaństwu władzę kontrolowania sumień ludzi i kierowania ich zachowaniem. Jednakże władza ta skurczyła się niemal do całkowitego zaniku i to bez żadnego innego powodu niż ten, że większość ludzi przestała myśleć w kategoriach władzy „chrześcijańskiej”. Utrzymywanie się naszego niestabilnego i niesprawiedliwego systemu ekonomicznego nie wynika z władzy wielkiego kapitału, wpływu propagandy, czy jakiejś innej siły lub kombinacji sił powszechnie podawanej jako jego rzekoma przyczyna. Wynika ono wyłącznie z pewnego zbioru kategorii, w jakich ludzie myślą o pracy. Uważają, że praca jest czymś, co ma być im dane. Nie istnieje żadna inna teoria na ten temat poza koncepcją, że możliwość zastosowania pracy i kapitału do zasobów naturalnych w celu wytworzenia bogactwa jest ustępstwem, nie jest zaś w żadnym sensie prawem1. I to jest wszystko, co trzyma system naszego państwa przy życiu. Kiedy ludzie przestaną myśleć o pracy jako o tym, co ma być im dane, system ten zniknie, ale nie wcześniej.

  Wydaje się całkiem jasne, że zmiany w kategoriach myślenia wpływające na jakąś instytucję można tylko w niewielkim stopniu przyspieszyć środkami bezpośrednimi. Do zmian tych dochodzi bowiem w sposób niejasny i okrężny, a pomagają w tym różne okoliczności, które wcześniej wydawały się zupełnie nie powiązane, tak że ich żrące, korodujące działanie wobec kategorii myślenia jest całkowicie nieprzewidywalne. Bezpośrednia kampania zmierzająca do wywołania takich zmian z reguły kończy się niczym lub — częściej — powoduje nawet ich opóźnienie. Są one w tak wielkim stopniu dziełem owych beznamiętnych i niewzruszonych czynników, wobec których książę Bismarck żywił ogromny szacunek i nazywał imponderabiliami, że każda próba zignorowania ich lub przełamania siłą — w dłuższej perspektywie zawodzi, a niekiedy nawet obraca się wniwecz.

  Tak więc w tym zwięzłym przeglądzie historycznych losów pewnych idei próbujemy prześledzić genezę tej postawy umysłowej, owego zbioru kategorii, w których dzisiaj praktycznie każdy myśli o państwie, aby następnie rozważyć do czego to myślenie nieuchronnie prowadzi. Zamiast uznać państwo za „wspólnego wroga – wszystkich prawomyślnych, pracowitych i uczciwych ludzi” przeciętni ludzie – z rzadkimi wyjątkami – uważają je nie tyko za byt nieodwołalny i nieodzowny, lecz także w dużej mierze dobroczynny. Masy ludzkie, nie znające historii państw, uważają jego naturę i cel za bardziej prospołeczne niż antyspołeczne. W tej wierze gotowe są oddać mu do dyspozycji nieskończony kredyt dla łotrostwa, zakłamania i szykanowania, z którego to kredytu jego dysponenci mogą czerpać do woli. Zamiast patrzeć na coraz to większe pochłanianie przez państwo władzy społecznej z odrazą i oburzeniem, jakie naturalnie odczuwaliby wobec działań jakiejś zawodowej organizacji przestępczej, masy ludzi wolą raczej zachęcać do tego procesu i pochwalać go. W pewnym stopniu utożsamiają się bowiem z państwem i są przekonane, że przyzwalając na jego nieograniczone wywyższenie, przyzwalają na coś, w czym mają swój udział — że pro tanto (łac. w znacznym stopniu) wywyższają same siebie. Ortega y Gasset (1883-1955) doskonale opisuje ten stan umysłu. Człowiek w tłumie — stwierdza — stając wobec zjawiska państwa, „postrzega je, podziwia, wie, że ono tu istnieje… Co więcej, człowiek tłumu dostrzega w państwie anonimową władzę i czując się — podobnie jak państwo — anonimowym, wierzy, że państwo jest czymś jego własnym. Przypuśćmy, że w życiu publicznym jakiegoś kraju wyłoni się jakaś trudność, konflikt czy problem — człowiek tłumu będzie wówczas skłonny domagać się, aby państwo natychmiast interweniowało i podjęło bezpośrednie działania dla załatwienia tego problemu przy użyciu swoich niezmiennych i niezwyciężonych zasobów… Kiedy człowiek tłumu cierpi z powodu jakiegoś nieszczęścia lub po prostu odczuwa jakieś silne pożądanie, wielką pokusę dla niego stanowi ta stała i pewna możliwość otrzymania wszystkiego bez wysiłku, walki, zwątpienia czy ryzyka, jedynie przez naciśnięcie guzika i uruchomienie tej potężnej machiny”.

  To właśnie do przyczyn takiej postawy, takiego stanu umysłów oraz wniosków, które w sposób nieubłagalny wynikają z jej dominacji próbujemy dotrzeć w naszym obecnym przeglądzie. Wnioski te być może należy krótko zapowiedzieć już teraz, aby czytelnik, który z jakiegoś powodu nie ma ochoty ich przyjąć, poczuł się ostrzeżony i zamknął książkę.

  Bezmyślne, zdeterminowane, a nawet agresywne trwanie przy tej postawie, którą Ortega y Gasset opisuje w taki podziwu godny sposób, stanowi oczywiście życie i silę państwa. Równie oczywisty jest fakt, że jest ona obecnie tak utrwalona i powszechna – bez przesady można nazwać ją uniwersalną – że żadna bezpośrednia próba nie będzie w stanie jej wyrwać bądź zmienić, a już w żadnym wypadku nie można żywić nadziei na jakieś oświecenie. Postawę tę mogą jedynie podważyć czy podminować doświadczenia niezliczonych pokoleń, cechujące się w swych dziejach licznymi nawrotami przerażających nieszczęść. Kiedy już raz dominacja takiej postawy w jakiejś danej cywilizacji się zakorzeni – co zupełnie wyraźnie nastąpiło w cywilizacji Ameryki – wszystko co można zrobić, to zostawić ją w spokoju, aby sama utorowała sobie drogę do wyznaczonego jej celu. Historyk o filozoficznym nastawieniu może zadowolić się wskazaniem jasnym wyjaśnieniem jej konsekwencji, jak uczynił to Ortega y Gasset, z pełną świadomością, że potem nie może już uczynić nic więcej. „Rezultat tej tendencji” – pisze – „będzie fatalny. Spontaniczne działania społeczne będą raz za razem rozbijane przez interwencje państwa – żadne nowe nasiona nie będą w stanie przynieść owoców2. Społeczeństwo będzie musiało żyć dla państwa, człowiek dla machiny rządowej. A ponieważ w końcu jest to tylko machina, której istnienie i utrzymanie jest uzależnione od życiodajnego wsparcia jej otoczenia3, po wyssaniu ze społeczeństwa samego szpiku państwo pozostanie bezkrwiste, jak szkielet, martwe śmiercią maszynerii przeżartej przez rdzę, bardziej makabryczną niż śmierć jakiegokolwiek żywego organizmu. Taki był żałosny koniec cywilizacji starożytnej”.


  1 - Rozważmy na przykład obecną sytuację. Nasze zasoby naturalne, choć mocno naruszone, są wciąż ogromne, nasze zaludnienie wcale nie jest gęste, dochodząc zaledwie do dwudziestu czy dwudziestu pięciu osób na milę kwadratową, zaś kilka milionów tej ludności jest w chwili obecnej „bezrobotnych” i prawdopodobnie pozostanie nimi, ponieważ nikt nie chce czy nie może „dać im pracy”. Nie chodzi o to, że ludzie na ogół poddają się temu stanowi rzeczy lub że akceptują go jako nieunikniony, ale że dostrzegają w tym niczego nienormalnego czy nieregularnego właśnie z powodu utrwalonego przekonania, że praca jest czymś co się daje [i otrzymuje].

  2 - Obecny paraliż produkcji [1935 rok w Stanach Zjednoczonych] spowodowała wyłącznie interwencja państwa i niepewność dotycząca dalszych interwencji.

  3 - Wydaje się, że ludzie nie w pełni rozumieją, że koszt interwencji państwa musi być pokrywany z produkcji, gdyż jest to jedyne źródło, z którego można czerpać jakiekolwiek finanse na cokolwiek. Interwencja opóźnia produkcję, potem wynikające stąd ograniczenie pieniądza i utrudnienia „wymuszają” kolejną interwencję, która z kolei jeszcze bardziej opóźnia produkcję i proces ten nasila się tak długo, aż – jak w Rzymie w trzecim stuleciu – produkcja ustanie całkowicie i wyschnie źródło finansów.

 

Dziennik:

 • 2009.06.03 - tortury jako instrument sprawowania władzy.
 • 2009.09.14 - opodatkować wszystko, nawet życzliwość.
 • 2009.09.15 - "państwo" i państwo.
 • 2009.09.28 - poczynania "państwa" w służbie zdrowia.
 • 2009.11.14 - jak bilansują sobie ludzie władzy.
 • 2020.03.20 - jak "Państwo" używa inflacji by "ratować" naród.
Para ortogonalna Rozum-Emocje 

Definiens:

Ludzie działają na podstawie podejmowanych w wyniku myślenia (rozum) decyzji lub pod wpływem emocji. W tych samych warunkach działania rozumowe są różne od instynktownych, a to ma różny wpływ na życie pojedynczych ludzi i na życie społeczne.

 


 

Uwagi:

 

Cytaty z literatury:

 

Pojęcia skojarzone:
Paradoks 

Definiens:

Paradoks to twierdzenie logiczne: oparte na pozornie prawdziwych założeniach prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków albo oparte na prawdziwych założeniach prowadzące do pozornie zaskakujących lub pozornie sprzecznych wniosków.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Paradoks Hoyle'a 

Definiens:

Fizyka życia nie może nie ustosunkować się do często przywoływanych spekulacji dotyczących prawdopodobieństwa powstania życia, takich jak na przykład opisana przez F. Hoyle’a (1915-2001) i N.C. Wickramasinghe’a (ur. 1939) w "Evolution from space":

Proteiny niezbędne do powstania życia są złożone z bardzo skomplikowanych cząsteczek. Jakie jest prawdopodobieństwo przypadkowego powstania nawet całkiem prostej cząsteczki białka w bulionie pierwotnym? Ewolucjoniści przyznają, że prawdopodobieństwo to wynosi 1 razy 10 do 113 potęgi (czyli 1 i 113 zer). Tymczasem matematycy uważają, że już zdarzenie, którego prawdopodobieństwo wyraża się liczbą 1 razy10 do 50 potęgi, NIGDY NIE NASTĄPI. Pewne pojęcie o możliwości czy prawdopodobieństwie takiego zdarzenia pozwala wyrobić sobie fakt, że liczba 10 do 113 potęgi jest większa od szacunkowej liczby wszystkich atomów we wszechświecie. Jedne proteiny służą za budulec, a drugie za enzymy. Te ostatnie przyspieszają konieczne reakcje chemiczne w komórce, która bez nich by zginęła, a do jej funkcjonowania potrzeba nie kilku, lecz 2000 protein służących za enzymy. Jakie jest prawdopodobieństwo przypadkowego powstania tych protein? Wynosi ono 1 przez 10 do 40 000! potęgi „Jest to prawdopodobieństwo tak krańcowo małe”, przyznaje Hoyle, „że takie zdarzenie byłoby nie do pomyślenia nawet wówczas, gdyby cały wszechświat składał się tylko z bulionu pierwotnego”. Następnie dodaje: „Choćby nawet czyjeś przekonanie lub wykształcenie pozwalało mu bez uprzedzeń przychylić się do poglądu, że życie powstało na Ziemi [samorzutnie], to ten prosty rachunek całkowicie przekreśla taką koncepcję”.

Absolutnie niczego nie przekreśla. Rzeczywiście tak obliczone prawdopodobieństwo powstania białka jest szalenie małe, ale pod warunkiem że każda kombinacja cząstek jest tak samo prawdopodobna. Tymczasem tak nie jest. To po pierwsze. Po drugie, proces doskonalenia ewolucyjnego nie jest procesem liniowym, ma on swoją przyspieszającą charakterystykę (przypominającą wykładniczą lub logarytmiczną), która właśnie w naszych ziemskich, wystarczająco stabilnych warunkach mogła o wiele szybciej (tzn. w „zaledwie” kilka miliardów lat) doprowadzić do powstania białek, roślin, zwierząt i ludzi. Proces doskonalenia ewolucyjnego oddziałuje na wszystkie obiekty żywe i to nie podlega dyskusji. Natomiast to, czy życie powstało na Ziemi, czy też zostało przypadkowo na niej zaprószone przez uderzającą kometę, nie ma dla nas żadnego znaczenia. Powtórzmy jeszcze raz: mechanizm życia szuka długo, na rozwiązanie wpada przypadkiem, po czym sprawdzone rozwiązania błyskawicznie doskonali. Jak za chwilę pokażemy, „przylecenie” życia z kosmosu jest o wiele mniej prawdopodobne niż jego zaistnienie tu na Ziemi oraz na innych, Ziemi podobnych, ciałach niebieskich.

By zakłopotać cytowanych profesorów z uniwersytetu Cardiff, którzy zgodnie zestawili prawdopodobieństwo powstania życia na Ziemi ze słowami „nigdy nie nastąpi”, odpowiedzmy na ich prosty rachunek innym, równie prostym. Obliczmy mianowicie, ile bakterii powstałoby w ciągu czterech i pół miliarda lat, przy założeniu, że rozmnażają się one co jeden dzień? Pierwszego dnia są dwie, drugiego każda z nich się podzieliła, co razem daje cztery, trzeciego osiem… Ogólny wzór znany jest nawet dwunastolatkom: w n-tym dniu ich liczba powinna wynieść dwa do potęgi n-tej. To ile konkretnie powinno ich być, dajmy na to, po 1 642 500 000 000 dniach (4.5 miliarda lat razy 365 dni)? Odpowiedź zadziwia i daje do myślenia: 10500 000 000 000! Jakże śmiesznie przy tej cyfrze wygląda cytowane przed chwilą „krańcowo małe prawdopodobieństwo” wynoszące 1 do 1040 000! Z tego prostego rachunku wynika, że przy tak określonej rozrodczości (przypomnę – jeden podział na dzień, a bakterie w sprzyjających warunkach – gdy niezbędnych zasobów jest tyle, ile potrzeba – potrafią się mnożyć nawet do siedemdziesięciu razy szybciej) na to, by w ciągu istnienia Ziemi w sposób absolutnie losowy powstał taki, a nie inny łańcuch atomów, natura mogła wykorzystać 10500 000 000 000 prób. A zatem panowie profesorowie źle obliczyliście swoje prawdopodobieństwo! Podkreślmy, te proste rachunki opierają się na założeniu absolutnej losowości, a przecież ewolucja biologiczna dysponuje dopalaczem w postaci doboru naturalnego! W uzmysłowieniu sobie błyskawicznego tempa jego uruchomienia i jego mocy pomoże nam kolejny rachunek.

Masa przeciętnej bakterii szacowana jest na około 1 *10-12 grama, a masa Ziemi na 6*1027 grama. Z obliczeń wynika, że wystarczają 133 podziały, by z jednej bakterii powstała kolonia jej potomków przekraczająca masę Ziemi! Oczywiście nie jest to możliwe, bo na Ziemi nie ma aż tylu wolnych zasobów, ale wyobraźmy sobie, że dysponujemy superpożywką o objętości jeziora Bajkał. W tym przypadku do sytuacji, w której namnażającym się bakteriom przyszłoby toczyć bratobójcze walki o zasoby, koniecznych jest około 100 podziałów, czyli gdyby podwajały się one co dwadzieścia minut, to do prawdziwej walki pomiędzy nimi (i tym samym o byt) doszłoby w ciągu niecałych dwóch dni!

 


 

Pojęcia skojarzone:
Paradoks industrializacji 

Definiens:

Zjawisko, które w umysłach kolejnych ludzki pokoleń pozostawia zupełnie nierzeczywisty obraz samego siebie. Wynika to z tego, że świadkowie pewnych wydarzeń umierają i nie przekazują potomnym swego świadectwa.

O niewolniczej pracy dzieci w rozwijającej się przemysłowo XVIII wiecznej Anglii napisano wiele złego. W powszechnym mniemaniu epoka industrializacji kojarzona jest głównie z nieludzkim wykorzystywaniem dzieci. Jednak statystyki zaczerpnięte z 10 podlondyńskich parafii pokazują, że na przełomie XVII i XVIII wieków śmiertelność dzieci wynosiła około 92%! Z kościelnych ksiąg wynika, że na 2073 urodzonych dzieci wiek pięciu lat osiagnęło zaledwie 166. [Okres dżumy krwotocznej zbierającej ogromne żniwo śmierci już się zakończył. Trwała ona bowiem od 1350 do 1670. - przyp. JF] I tu zaczyna się zatrudnianie dzieci w nieludzkich warunkach do pracy w przemyśle. Teza jest taka: warunki zaiste były nieludzkie i z tym nie należy dyskutować, ale okazało się, że śmiertelność dzieci się obniżyła. Czyli dobro dziecka było lepiej zabezpieczone w nieludzko traktującej go fabryce niż w domu. ["Dobro" w tym przypadku należy rozumieć ściśle i jednoznacznie, jako fakt realizacji celu życia, czyli przeżycie na tyle długo by można było mieć dzieci. - przyp.JF] Statystyka jednak pokazała, że pomimo tego wyzysku nastąpił rozwój populacji. Przed rewolucją przemysłową dzieci umierały w domu (z głodu), a w trakcie rewolucji przemysłowej, nieludzko pracując w fabryce, żyły.

Paradoks polega na tym, że

 1. "Mordercza" praca dzieci w fabrykach jest postrzegana jako niemoralna i wysoko naganna, w rzeczywistości jednak pomiomo, że nazwana "morderczą" była "zbawczą", uratowała bowiem wielu ludzi i wydłużyła ich życie - tak w najkrótszy sposób można wyrazić istotę Paradoksu industrializacji.

 2. jest wielu ocalałych, którzy mogą być świadkami nieludzkich warunków, ale niewielu jest takich, którzy nie mogą świadczyć o ich śmierci we własnym domu, ponieważ nie mieli okazji pracować w tych nieludzkich warunkach.

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Paradygmat 

Definiens:

Zbiór pojęć, postulatów, teorii i metod badawczych tworzących podstawy danej nauki.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Paradygmat Fizyki Życia 

Najważniejsze pojęcia: 

 1. Obiekt – zastępujący i rozszerzający znane w filozofii pojęcie bytu. Związane z  nim są takie pojęcia jak: właściwości obiektu i ich stan, kryteria obiektowości (odpowiadające na pytanie czy obiekt jest nadal określonym obiektem) oraz czynniki sprawcze, do których należą inicjatory, konstruktory, destruktoryterminatory obiektu.

 2. System ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia dążności systemu.

 3. Obiekt żywyobiekt przyswajający zasoby zewnętrzne do swego powielenia. Służące do tego przyswajania i podziału taktyki strukturytaktyki zachowań.

 4. Resergia jako zasób niezbędny obiektowi żywemu do realizacji jego celu życia, którym jest przyswajanie i powielenie.

 5. Czynnik Wiktoria – dowolna zmiana w projekcie obiektu żywego skutkująca zmianą taktyk struktury lub taktyk zachowań, która polepsza możliwości realizacji celu życia tego obiektu.

 6. Trzy podstawowe typy resergii: materia, energia i informacja. Ze szczególną uwagą dotyczącą informacji, która nie jest ani zachowawcza, ani addytywna.

 7. Nadążność jako najbardziej ogólny model relacji pomiędzy obiektami żywymi.

 

Postulaty, prawa, zasady: 

 1. Dualizm Natury Rzeczy zwany inaczej Prawem Koncentracji, stanowiący treść Pierwszej Zasady Fizyki Życia.

 2. Zjawisko RPD będące przejawem działania Prawa Koncentracji w warunkach ziemskich.

 3. Wygenerowany, na zasadzie samowzbudnej, przez zjawisko RPD proces ewolucji biologicznej, którego podstawowym modelem jest gerpedelucja. Proces ewolucji biologicznej stanowi treść Drugiej Zasady Fizyki Życia.

 4. Druga cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej manifestująca się agregacją współpracy i eskalacją konfliktu w procesie zdobywania zasobów przez obiekty typu RPD, która doprowadziła do zagregowania tych obiektów w replikatory syntetyzujące stanowiące obiekty żywe pierwszego poziomu organizacyjnego.

 5. Doskonalący i wytwarzający nowości mechanizm zapadki ewolucyjnej, który w wyniku zmian projektu podczas replikacji, w oparciu o emergencję i silną selekcję, wyłuskuje z kolejnych pokoleń obiektów żywych obiekty o coraz to doskonalszych taktykach strukturytaktykach zachowań zapewniających coraz lepsze realizowanie celu życia przez te obiekty żywe w warunkach gry o zasoby prowadzonej, między innymi, w środowisku innych obiektów żywych. Najprostszym modelem tej gry jest Model Jak Gra Żywe.

 6. Pierwsze Prawo Fizyki Życia mówiące, że źródło resergii kształtuje taktyki zachowań i służące do ich realizacji taktyki struktury, nagradzając je powieleniem w trzecim etapie ewolucji biologicznej.

 7. Mechanizm zapadki ewolucyjnej doprowadził to do tego, że wzajemne interakcje przechwytywania zasobów pomiędzy obiektami żywymi nabrały charakteru nadążnego. Nadążność stanowi treść Trzeciej Zasady Fizyki Życia.

 8. Konflikt interesu wynikający z przyswajania zasobów przez obiekty żywe wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami, które prowadzą do wniosku, że życie to gra (w sensie matematycznej teorii gier) o zasoby.

 9. Piąta cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej manifestująca się tym, że z kolejnych pokoleń obiektów żywych złożonych z wielu elementów współpracujących ze sobą, wyłuskiwane są obiekty o coraz lepszym zróżnicowaniu kooperatywnym. Jest to rezultatem działania Prawa Korzyści Komparatywnych.

 10. Taktyka von Neumanna i inne taktyki typu von. John von Neumann – twórca matematycznej teorii gier, badającej zagadnienia związane z konfliktem interesu – udowodnił, że najlepszą taktyką gry jest blefowanie (oszukiwanie) w taki sposób, by przeciwnik był przekonany, że blef nie jest stosowany (że nie jest oszukiwany). Tego typu taktykę w Fizyce Życia określa się mianem taktyki von Neumanna.

 11. Zagadnienie doskonalenia taktyki von Neumanna oraz innych taktyk typu von przez człowieka, który, jako najdoskonalszy obiekt żywy (czwartego poziomu organizacyjnego), doprowadził je do ich obecnego poziomu. Czego konsekwencją jest to, że żyjemy w Matrixie, czyli przestrzeni fałszywych komunikatów i bardzo często postrzegamy kłamstwo jako rzeczywistość.

 

Podejście, którym musi się charakteryzować badacz: 

Każdy kto chce zrozumieć zagadnienia związane z życiem musi zmienić swój sposób postrzegania zjawisk z redukcjonistycznego na, co najmniej, teoriogrowe i mnogościowe. W telegraficznym skrócie oznacza to, że rozwiązania zagadki życia nie należy poszukiwać w postaci prostej reguły (redukcjonizm), trzeba natomiast zrozumieć na czym polegają dylematy, dylematy iterowane, paradoksy i inne tego typu zagadnienia, którymi zajmuje się matematyczna teoria gier. W życiu nie ma prostych rozwiązań, wszystko jest kłębowiskiem wzajemnych oddziaływań, a zjawiska nieliniowe odgrywają w nim bardzo ważną rolę. Myślenie mnogościowe polega na ogarnięciu umysłem ogromnej liczby obiektów żywych i jeszcze większej liczby elementów, z których się one składają. To liczby rzędu 1030. To dużo czy mało? Dużo, ale współczesne komputery radzą sobie z liczbami rzędu 10308. Tak więc, chyba nie ma żadnego problemu? A jednak jest. Liczba bowiem powieleń materiału genetycznego, podczas którego mogło dojść do ewentualnych modyfikacji jest w tym odniesieniu po prostu szokująca: 10500 000 000 000. Tak wielkich liczb komputery nie ogarniają.

Ważna jest również umiejętność postrzegania procesów życiowych na dość wysokim poziomie ogólności i zdolność do dostrzegania odległych analogii.

 

Metody badawcze: 

 1. Metody matematycznej teorii gier.

 2. Analiza systemowa z zastosowaniem schematów przepływu resergii. Metody konwersji resergii.

 3. Rachunek zaburzeń, zwany w ekonomii analizą wrażliwości.

 4. Bilanse resergii, polegające na odpowiedzi na pytania: „Kto korzysta?”, „Ile to kosztuje?” i „Kto za to płaci?”.

 5. Poszukiwanie ogólnych prawidłowości w pozornym chaosie nadążnych mnogości interakcji pomiędzy obiektami żywymi i mnogością interakcji w nich samych.

 

Cel: 

  Dostarczenie lepszych modeli poznawczych, i o ile są one możliwe, to i modeli przewidywawczych do analizy zjawisk i procesów związanych z życiem.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Pierwsze Prawo Fizyki Życia 

Prawo kształtowania taktyk zachowań i taktyk struktury przez źródło resergii i warunki zewnętrzne:

Treść:

Źródło dochodów (resergii) i warunki zewnętrzne kształtują taktyki zachowań i nagradzają je i służące do ich realizacji taktyki struktury, przez przeznaczenie obiektów ich posiadających do powielenia w trzecim etapie ewolucji biologicznej.

 

 


 

Uwagi:

 • Wpis na Facebooku 2019.03.27 PYTANIE PODSTAWOWE 003: Czy ewolucja jest celowa?

  Rysunek powyżej przedstwaia cztery bardzo podobne zwierzęta różnych gatunków. (Wprawdzie jeden wyginął). Jak doszło do tego podobieństwa? Przez przypadek czy w sposób zaplanowany?

  Odpowiedź Fizyki Życia na to pytanie jest prosta: źródło niezbędnych do realizacji celu życia zasobów stopniowo, z pokolenia na pokolenie, przekształca taktyki struktury i taktyki zachowań obiektów żywych. Te cztery stworzenia miały bardzo podobne źródło pożywienia, co spowodowało, że z czasem ich kształty również stały się bardzo podobne.

  Tę celowość wyraża Pierwsze Prawo Fizyki Życia.

  Dotyczy to nie tylko biologii. Prawo to jest uniwersalne, gdziekolwiek jesteś na świecie, łatwo możesz zgadnąć jaki ludzie wykonują zawód. Politycy zachowują się bardzo podobnie bez wzgledu czy pochodzą z Australii, Mozambiku, Nepalu czy Ameryki. Robią te same miny, używają tego samego języka ciała i wygadują te same frazesy, aby przekonać cię do uwierzenia w nie. Robia to wszystko po to byś oddał na nich swój głos. Bycie wybranym stanowi dla nich bowiem źródło zasobów niezbędnych do realizacji ich celu życia.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2009.05.14 - jeśli dochód zależy od liczby etetów, to się "pracuje" na niewyobrażalnie wielkiej ich liczbie.
 • 2009.06.07 - dla policjantów najważniejsze są te obowiązki, na których zarabiają.
Piramida potrzeb 

Definiens:

W psychologii – sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego poziomu.
Podstawowy Mechanizm Bogacenia Społeczności 

Definiens:

Podstawowy mechanizm, który powoduje bogacenie się społeczności:
Pozwolenie jednostkom produkującym zasoby pożądane przez innych członków społeczności (resergię) na kumulację zysków pochodzących z dobrowolnej wymiany ich nadwyżek.

 


 

Uwagi:

 • Każde wyjście z różnorakich kryzysów gospodarczych odbywało się poprzez uaktywnienie tego mechanizmu. Na skutkujące rozwojem gospodarczym dorabianie się zezwalali swego czasu: Katarzyna II Wielka w Rosji, Lenin w ZSRR (1921 r.), Liu Shaoqi w ChRL (1962 r.) i nowe, postkomunistyczne władze w Polsce w latach 90. XX wieku.

 • Podstawowym czynnikiem rozwoju społeczeństw są rządy prawa (a nie prawników) i wynikające z nich poszanowanie własności uzyskanej poprzez własną pracę - Andy Eyschen.

 • Proponowana nazwa angielska: BFDS - Basic Factor for Development of Societies

 • Z tych 45 milionów, od 1 do 3 milionów ludzi popełniło samobójstwa, a nawet 2,5 miliona pobiły na śmierć partyjne kadry, ponieważ, jak mówi z goryczą naukowiec, „nie pracowali dość ciężko, ponieważ odważyli się zaprotestować, ponieważ za wolno się ruszali, ponieważ jednego ranka nie mieli siły stawić się do pracy, ponieważ w niektórych przypadkach uznano ich za zbyt starych albo zbyt chorych – i co zrobić z taką osobą? Dalej ją karmić?”.

  W Chinach okres ten jest oficjalnie nazywany „trzema latami katastrof naturalnych” i mało kto zna jego prawdziwą historię. W rzeczywistości, mówi Dikötter, katastrofę praktycznie w całości wywołali ludzie. Partia Komunistyczna zagoniła setki milionów chłopów do kołchozów, aby poprawić wydajność rolnictwa i przemysłu, i zacząć konkurować z supermocarstwami (w ciągu 15 lat zamierzano przegonić Wielką Brytanię w produkcji stali). – Ta radykalna kolektywizacja po prostu zniszczyła motywację do pracy. Wydajność rolnictwa załamała się – stąd głód.
  [cytat z artykułu "Wielki głód i wielki wstyd" - Sunday Times
  http://ciekawe.onet.pl/spoleczenstwo/wielki-glod-i-wielki-wstyd,2,4790703,artykul.html]

 • Wszyscy powinni mieć ten sam telefon, mieszkać w takim samym domu, jeżdzić identycznymi samochodami, a lepiej rowerami (po co się spieszyć). Wszyscy powinni nosić te same ubrania. Wtedy nie będzie podziałów. Tylko, że to jeszcze niedawno było w Chinach i się nie sprawdziło. To są bzdety. Jesli ktoś się więcej stara, to stać go na więcej i pokazuje to jeżdżąc lepszym autem, dzwoniąc z lepszego telefonu, pisząc droższym piórem. I bardzo fajnie, bo inni też by tak chcieli i to ich mobilizuje do działania. To jest właśnie motorem postępu. Dzięki temu poznajemy otaczający nas świat i bierzemy go w posiadanie (za kilka lat będziemy eksplorować Marsa), tak jak Bóg przykazał. Dzięki temu, że ludzie chcą mieć lepsze rzeczy i gonią za pieniądzem, dziś możemy leczyć np.: cukrzycę ludzką insuliną produkowaną przez zmutowane bakterie. Przecież firmy farmaceutyczne nie wynajdują nowych leków, bo są takie szlachetne, ale dlatego, że ich prezesi chcą posiadać jeszcze nowszy model bentleya. - ~egon:

 

Cytaty z literatury:

 • związane z pojęciem BFDS
Poldao

Definiens:
Politycy - cechy charakterystyczne

Definiens:

 


 

Uwagi:

 • 6 kwietnia 1491 Girolamo Savonarola zaatakował bliżej nieokreślonych „tyranów” za to, że są wyniośli, gromadzą bogactwa i sprzyjają ludziom bogatym, utrzymują rzeszę urzędników gnębiących lud i kupują głosy, by jak najdłużej rządzić.
  [Wikipedia pol. 2020.02.15]

 • Dla zwolenników interwencjonizmu główną rzeczą nie jest poprawa warunków życia mas, ale przyniesienie szkody przedsiębiorcom i kapitalistom, nawet jeśli ofiarą z powodu takiej polityki stanie się większość ludzi. - Ludwig von Mises, "Planowany chaos"

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.11.13 - o politykach Michael Reagan i Machiavelli.
Polityka 

Definiens:

Polityka to zestaw działań związanych z osiąganiem i sprawowaniem stanowisk w aparacie zorganizowanej kontroli nad społecznością ludzką, zwłaszcza państwem.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Położenie równowagi

Definiens:

Taki stan właściwości systemu, dla którego funkcja wszystkich lub wybranych właściwości tego systemu przyjmuje wartość skrajną (pochodna tej funkcji po czasie jest równa zero).
Postrzeganie 

Definiens:

Postrzeganie (percepcja) – to identyfikacja bodźców (wzrokowych, słuchowych i czuciowych), ich przekształcenie (w narządach zmysłów, nerwach i mózgu) i ich interpretacji przez mózg. Postrzeganie ma na celu zrozumienia otaczającej rzeczywistości.

Zbiór bodźców odzwierciedla fragment otaczającej rzeczywistości przez postrzegającego w danej chwili.

 


 

Uwagi:

 • Film o percepcji kolorów How we see color - Colm Kelleher i gruntowne omówienie tego zagadnienia w filmie Kolor, w którym autor - Krzysztof Karoń - kompleksowo omawia zagadnienie postrzegania kolorów.

 • Okazuje się, że ludzie mieszkający w różnych obszarach językowych mają inną mentalność. Inaczej głosują w wyborach i referendach, mają też inne podejście do pracy i wielu innych spraw. Generalnie rzecz biorąc, Szwajcarzy mówiący po niemiecku ciężej i dłużej pracują, ale też są bardziej nieufni wobec cudzoziemców, którzy przyjeżdżają by osiedlić się w ich kraju. Trochę na odwrót jest tam, gdzie dominuje język francuski. Szwajcarzy francuskojęzyczni są bardziej otwarci na imigrantów i nieco mniej chętnie chodzą do pracy. Co ciekawe, nawet jeżeli dany kanton jest dwujęzyczny, to te różnice widać nawet w ramach danego kantonu pomiędzy regionami posługującymi się różnymi językami. Nie jest to więc kwestia różnicy pomiędzy kantonami. Można zauważyć też wyraźnie odmienne wyniki referendów w różnych częściach kraju na tematy związane z gospodarką, inne stopy bezrobocia (wyższe bezrobocie tam, gdzie mówi się po francusku) itp.

  Cytat z książki "Świat oczami młodych ekonomistów" - Autorstwa Anny Balawejder i Krzysztofa Dudzica.

 • Jak odbieramy informację, dlaczego w taki a nie w inny sposób?

  Uzmysłowienie sobie jak postrzegamy rzeczywistość, jak rozumiemy zachodzące w niej zjawiska i procesy zależy między innymi od tego, jak odbieramy informację, jak ją analizujemy, i jakie wnioski wyciągamy. Na podstawie rozmów, kontaktów, dyskusji mogę zaryzykować twierdzenie, że w kwestii odbioru informacji przeciętną, statystyczną osobę cechuje:

  1. Jednostronność przyswajanej informacji
  2. Niechęć do konfrontowania jej z innym źródłem
  3. Pewność o swojej odporności na propagandę i wpływ mediów na widzenie świata
  4. Bezrefleksyjne przyjmowanie opinii „autorytetów medialnych” i „autorytetów moralnych”
  5. Brak samodzielnego wnioskowania - przyjmowanie gotowych wyjaśnień i opinii
  6. Przyswojenie podawanych kalek jako własnych poglądów
  7. Dwubiegunowe widzenie polityki w RP [Patrz Myślenie redukcjonistyczne]
  8. Wiara w demokrację jako źródło wszelkiego dobra i naturalny regulator stanów nieustalonych
  9. W analizie zagadnień historyczno-politycznych (i nie tylko) zerwany związek przyczyna - skutek
  10. Ucieczka od wniosków mogących zburzyć stworzony obraz
  11. Wiara, że „przecież wszyscy nie mogą się mylić” [Patrz Konformizm]
  12. Utrata zainteresowania przekazem medialnym – „wszyscy kłamią” [Patrz Matrix]


  Kolejność punktów nie jest przypadkowa - ukazuje drogę od jednostronności do obojętności. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardziej skomplikowana, niż pokazanie jak jest. Generalnie przyczyny dzielę na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze dotyczą natury ludzkiej i warunków w jakich się dojrzewało i funkcjonuje. Powstają z następujących powodów:

  1. Człowiek w „procesie edukacyjnym” jest z reguły formatowany przez poglądy edukatorów oraz środowiska w których się obraca
  2. Człowiek jest istotą z reguły leniwą a wszelkie analizy, rozważania, szukanie źródeł kosztują sporo wysiłku
  3. Człowiek zwłaszcza uwikłany w trudy codziennej egzystencji nie ma ochoty na głębsze rozmyślania – przyjmuje rozwiązania proste i pozornie oczywiste, pasujące do jego wyobrażeń
  4. Dwa, a nie daj Boże większa ilość punktów widzenia, wprowadzają dysonans poznawczy, który wprawia w stres – trzeba przyjąć jakąś postawę a to jest męczące (punkt 2.), a czasami wręcz niemożliwe, jeżeli wymaga przewartościowania dotychczasowych poglądów
  5. Powiązanie określonych poglądów z pozycją: ekonomiczną, polityczną, towarzyską, rodzinną – inaczej mówiąc – konformizm
  6. Cechy takie, jak łatwowierność, podatność na wpływ innych, brak własnego zdania, ignorancja
  7. Wynik ociężałości umysłowej. [Patrz również Klątwa wiedzy]


  Druga przyczyna określona jako zewnętrzna, to jest świadome działanie właścicieli sceny medialnej uniemożliwiające wolny dostęp do rynku mediów. Póki co nie ma możliwości, aby jeden człowiek (bądź grupa ludzi) powiedziała coś innym (dużej grupie) bez pozwolenia jakiegoś organu państwowego, czyli trzeciej osoby w postaci funkcjonariusza państwowego. Jest drobny wyjątek w postaci Internetu, ale to zapewne niedługo się skończy, bo staje się on pokaźnym źródłem niekoncesjonowanej informacji oraz ułatwia swobodną wymianę myśli.


  Cytat z rozdziału "Posłowie" książki "Maskirowka smoleńska".

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2020.01.26 - opis, że ludzie postrzegają na zasadzie stereotypu.
 • 2020.03.03 - lista błędów poznawczych.
Potencjał 

Definiens:

Miara tego na ile dany zasób może być wykorzystany.
Popsor 

Definiens:

Podstawowy obiekt rachunku populacyjnego.

 


 

Dziennik:

 • 2009.06.10 - czyli upraszczając: nie wszyscy, lecz zdecydowana większość.
Populacja

Definiens:

Zbiór podobnych obiektów żywych mogących na siebie oddziaływać, osadzony w określonym środowisku, które również może na nie oddziaływać.

 


 

Uwagi:
Populacja biologiczna

Definiens:

Zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.

 


 

Uwagi:

 • Definicja z wikipedii stan 2011.02.15
Poziomy organizacyjne obiektów żywych 

Definiens:

Jeśli zgodnie z rozważaniami Fizyki Życia przyjmiemy, że obiekt żywy to zbiór współpracujących ze sobą powielających się elementów, wówczas możemy wyróżnić kilka poziomów organizacyjnych obiektów żywych w zależności od tego czym są elementy, z których się on składa.

Poziom 0 Cząstki typu RPD posiadające 5 fundamentalnych cech cząstek niezbędnych do zainicjowania ewolucji biologicznej
Poziom 1 Replikatory syntetyzujące które są zbudowane ze współpracujących ze sobą cząstek. Nie tylko odbudowują się one po podziale, ale również, niejako na boku, wytwarzają cząstki w oparciu o projekty w nich zawarte;
Poziom 2 Mitochondria i bakterie stanowią formę życia drugiego poziomu. Są to obiekty zbudowane ze współpracujących ze sobą elementów organizacyjnych form życia pierwszego poziomu.
Poziom 3 Komórka eukariotyczna zbudowana z elementów pierwszego i drugiego poziomów organizacyjnych życia, stanowi organizacyjną formę życia kolejnego szczebla – poziomu trzeciego.
Poziom 4 Obiekty wielokomórkowe typu WSS (obiekty poddane selekcji jak całość) zbudowane z komórek eukariotycznych, takie na przykład jak człowiek – to formy życia czwartego poziomu organizacyjnego.
Poziom 5 Społeczności obiektów żywych typu WSS (społeczności poddane selekcji jak całość), takie na przykład jak: kolonie mrówek lub roje pszczół stanowią organizacyjną formę poziomu piątego.

 


 

Inne definiensy:

 

Uwagi:

 • W hodowli pszczół mamy do czynienia nie z poszczególnymi osobnikami oddzielnie, lecz z trwałym społeczeństwem tych owadów - z rodziną, która stanowi biologiczną całość. Więcej.

 • Społeczności owadów nie są zespolone i fakt ten może budzić wątpliwości co do tego, że społeczność jest organizmem. Uwaga ta jest oczywiście bardzo słuszna, jednak z punktu widzenia teorii systemów społeczności owadów są zintegrowane, ponieważ to, czy dany zbiór elementów stanowi jeden odrębny system/obiekt, nie zależy od tego, w jaki sposób jego elementy są połączone, lecz od tego, że na siebie oddziałują (zachodzą pomiędzy nimi sprzężenia)!

 • Uwaga: obiekty poziomu n-tego nie są zbudowane wyłącznie z elementów poziomu n-1 (propozycja nazwy: hierarchiczna kaskadowość), lecz niektóre elementy mogą być stworzone bezpośrednio z elementów niższych poziomów (propozycja nazwy: hierarchiczna równoległość kaskad zagnieżdżonych)

 

Dziennik:

 • 2008.12.23 - ktoż omawiając filozofię Pierre’a Teilharda de Chardin poruszył to zagadnienie.
 • 2009.04.18 - między innymi też o poziomach organizacyjnych obiektów żywych.
Pracusie/Złodzieje 

Definiens:

Fundamentalny dla Fizyki Życia podział społeczności obiektów żywych na pracusiów - wytwórców resergii [wytwórców niezbędnych zasobów] i złodziei - pochłaniaczy resergii [konsumentów niezbędnych zasobów].

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:
Prawa Fizyki Życia 

Definiens:

 1. Pierwsze Prawo Fizyki Życia - prawo kształtowania taktyk struktury i taktyk zachowań przez źródło resergii i warunki zewnętrzne.

 2. Drugie Prawo Fizyki Życia - prawo zależności poziomu wydolności danej właściwości organizmu w zależności od jej angażowania.

 


 

Associated concepts:
Prawa życia 

Definiens:

Podstawowe prawa życia opisują relacje pomiędzy cząstkami chemicznymi i obiektami żywymi przez nie utworzonymi.

 1. Prawo powstawania życia - replikujące się cząstki, zawierające w sobie informację i mające inne właściwości w zależności od tej informacji

 2. Prawo doskonalenia życia - zaburzenia, selekcja, optymalizacja czerpania z zasobów

 3. Prawo optymalizacji czerpania z zasobów

 4. Prawo bilansowania zasobów

 5. Prawo siły populacji

 6. Reakcji na warunki zewnętrzne

 7. Prawo zależności
Prawo 

Definiens:

Prawo w rozumieniu Fizyki Życia - fundamentalny, dobrze sprecyzowany, jednoznaczny, powszechnie sprawdzalny i niepodważalny model poznawczy lub przewidywawczy.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Prawo Haška 

Definiens:

Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Prawo koncentracji 

Definiens:

Materia Wszechświata dąży do koncentracji, każdy obiekt astronomiczny jest pojedynczym ośrodkiem koncentracji materii. Obiekty większe pochłaniają mniejsze. Najsilniej koncentrują materię tzw. czarne dziury. Gdy dochodzi do przekroczenia pewnych wartości granicznych skoncentrowana materia eksploduje tworząc tzw. Wielki Wybuch

Ze zjawiskiem wywołanym przez to prawo mamy do czynienia również w warunkach Ziemskich. Niektóre cząstki chemiczne dążą do koncentracji (utworzenia obiektów o pewnej strukturze), a po przekroczeniu pewnych wartości granicznych rozpadają się. Zjawisko to zostało nazwane zjawiskiem typu RPD

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2008.12.16 - o Prawie Koncentracji, z którego wszystko wynika.
 • 2009.12.18 - jeśli grawitacja Hořavy jest poprawna to jest zgodna z Prawem Koncentracji.Prawo Korzyści Komparatywnych 

Definiens:

Prawo Korzyści Komparatywnych głosi, że w społeczności obiektów strumieniowych w sposób naturalny dochodzi do rozwoju specjalizacji i wymiany wytwarzanych i konsumowanych zasobów jeśli tylko występują względne różnice w kosztach wytwarzania.

Jest to naturalna dążność tego typu systemów, która wynika z tego, że różnice te są efektem ewolucyjnym (powielania z różnicami), lub mogą być wynikiem działania zaburzeń.

Z Prawa Korzyści Komparatywnych wynika Trzecia cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Prawo niwelowania różnic potencjałów

Definiens:

Proces dążenia do stanu równowagi.
Prawo optymalizacji taktyk obiektów żywych

Definiens:

Proces ewolucji biologicznej selekcjonuje takie taktyki zachowań i struktury, które w dłuższym wymiarze czasowym najlepiej służą realizacji strategii życia.
Obiekty żywe mają te taktyki wbudowane w siebie na stałe w postaci taktyk struktury i stałych taktyk zachowań [emocje] oraz w postaci mechanizmów pozwalających na realizację taktyk zmiennych - wyuczanych lub odkrywanych i doskonalonych przez obiekt żywy we własnym zakresie. I oczywiście cały czas je wykorzystują.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Prawo Powszechnego Ciążenia ku Socjalizmowi 

Definiens:

Prawo zgodnie, z którym systemy społeczne będące na pewnym poziomie rozwoju naturalnie dążą do socjalizmu. Wpływają na to naturalne czynniki sprawcze wbudowane w człowieka.

Należą do nich między innymi:

 1. Rodzimy się jako takersi i tylko niewielu z nas staje się makers'ami.
 2. Bez odpowiedniego wykształcenia i dokładnego zrozumienia mechanizmów społecznych nie jest możliwe stanie się makersem. Jednak samo wykształcenie teoretyczne nie wystarcza i musi być poparate zmuszeniem do stałego nabywania doświadczeń w zakresie osiągania celów i konkurowania.
 3. Taker akceptuje dowolną ideologię, która pozwala mu na zabieranie bogatszym.
 4. Taker koncentruje się wyłącznie na tym co może zabrać, bądź otrzymać nie mając świadomości, że są też biedniejsi od niego
 5. Pożywkę stanowią nasze: Natura Człowieka Uczciwego i Ahamkara oraz zręczna manipulacja prowadzona przez lewaków, wykorzystująca zjawisko Presji na wyzysk społeczny oraz przeróżnego rodzaju taktyki z Taktyką von Socialla na czele. I dalej:
  • nasze lenistwo;
  • nasze wyolbrzymiane obawy o przyszłość
  • to, że wolimy słuchać rzeczy miłych dla naszego ucha - biedni zasługują, by dostawać za darmo co odbieramy jako ja zasługuję by dostawać za darmo; należy ci się = należy mi się;
  • zwykle bogatych postrzegamy jako złodziei, a nie jako tych, którzy dorobili się zaspokajając w najefektywniejszy sposób ludzkie potrzeby;
  • syndrom czerwonych oczu - zawiść.
 6. Podatnymi na ideologię socjalistyczną są ci co nie mogą lub nie chcą pracować: młodzi, lenie, chorzy, pokrzywdzeni przez los.
 7. Przebywanie w zagęszczonych populacjach, w których występuje naturalny bądź sztuczny natłok komunikatów prowadzi do wycofania się z działań prospołecznych i skoncentrowaniu wyłącznie na sobie.

 


 

Uwagi:

 • Definiendum tego prawa powinno brzemieć "Prawo Powszechnego Ciążenia Ludzkości ku Socjalizmowi".

 • W ostatnich latach byliśmy świadkami upadku Hitlera, Mussoliniego i Stalina. Przetrwał jednak i duch, i mechanizm, które wyniosły tych łotrów do autokratycznej władzy. - Ludvig von Mises, "Planowany chaos".

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Prawo zależności życia 

Definiens:

Właściwości i zachowania obiektu żywego uzależnione są od

 1. warunków zewnętrznych,
 2. ewolucyjnych dziejów rozwoju gatunku, którego jest przedstawicielem i
 3. jego własnych doświadczeń.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Presja na wyzysk społeczny 

Definiens:

Naturalny mechanizm funkcjonujący w grupach społecznych faworyzujący nierobienie.

Wyobraźmy sobie grupę dziesięciu osób, które postanowiły żyć we wspólnocie idealnej. Chcą zgodnie pracować i zgodnie dzielić się wypracowanymi dobrami. Każdy z członków wspólnoty wypracowuje co miesiąc po 100 oro i tym samym wspólnota może podzielić 1000 oro. Wspólne dobra dzielone są po równo, zgodnie z przyjętymi regułami, i każdy dostaje różnego rodzaju dóbr o wartości 100 oro. Nietrudno zauważyć, że nakłady poniesione przez każdego z członków wspólnoty równoważą się z dochodami – bilans wynosi zero (wypracowałem i oddałem za sto, dostałem za sto).

Zastosujmy analizę wrażliwości i wprowadźmy do modelu tej idealnie zgodnej wspólnoty zaburzenie polegające na tym, że w pewnym miesiącu jedna z osób nie wypracowała absolutnie nic. Przyczyna, jak zwykle w analizie wrażliwości, nie jest istotna – mogła nią być choroba lub lenistwo, nie ma to większego znaczenia. Tym razem wspólnota wypracowała 900 oro, a po podziale każdy dostał 90, oczywiście również i ten, który nic nie zrobił. Jego bilans to +90 oro (wypracował 0, zyskał 90). Bilans pozostałych wynosi -10 oro (wypracowali 100, zyskali 90) – wartość dóbr otrzymanych przez każdego z nich zmniejszyła się o 10 oro. Zwróćmy uwagę, że zysk niepracującego jest bardzo duży w stosunku do straty pozostałych, co więcej, tym większy, im więcej osób należy do wspólnoty.

Zbadajmy teraz, jaki wpływ będzie miało zaburzenie przeciwne, i załóżmy, że jednemu z członków bardzo zależy na tym, by ich wspólnota się wzbogaciła. Postanowił zatem ciężko pracować. Harował nawet po nocach i udało się – dóbr wypracował dwa razy więcej niż inni – za całe 200 oro. Tym razem do podziału było 1100 oro, każdy więc dostał po 110. Bilans ideowca wyniósł -90, a pozostałych +10.

Porównajmy teraz, jak na tym wyszli sprawcy obydwu zaburzeń. Bilans pierwszego wyniósł 0 nakładów, 90 zysku – co przekłada się na stwierdzenie, że nie robiąc absolutnie nic, był do przodu prawie tak samo, jakby pracował normalnie. Natomiast bilans drugiego to 200 nakładów i 110 zysku – a więc pracując za dwóch, dołożył do interesu. Jak zatem widać, presja na nierobienie jest o wiele większa niż presja na zdwojoną pracę, bo zyski nie-roba są zdecydowanie większe niż zyski nad-roba. Z drugiej strony, jak pamiętamy, w każdym z nas działa równie silna, naturalna presja na optymalizowanie bilansu zysków i start, czyli po prostu robienie mniej za więcej.

 


 

Uwagi:

 • Arystoteles: najmniej dba się o to, co wspólne największej liczbie ludzi.
 • Garret Hardin: historia wielkich fortun pokazuje, że taktyką osób, które je budowały było ciche uwspólnianie kosztów przy równoczesnym prywatyzowaniu zysków.
 • Frederic Bastiat: Jeśli jakieś posunięcie spowoduje stratę jednego franka przez każdą z tysiąca osób i zysk tysiąca franków przez jedną osobę, ta ostatnia zużyje wiele energii, podczas gdy ci pierwsi będą stawiali raczej niewielki opór; jest więc prawdopodobne, że ten, kto czyni starania prowadzące do zyskania tysiąca franków zakończy je sukcesem.
 • Bilans resergetyczny wielkiego przedsięwzięcia charytatywnego

 

Pojęcia skojarzone:
Prewoluant 

Definiens:

Każdy element poprzedzający konkretny element ciągu ewolucyjnego.

 


 

Uwagi:

 • Jednym z mocnych argumentów przeciwko teorii ewolucji jest śmieszność stwierdzenia, że małpa jest przodkiem człowieka. Rzeczywiście niesie ono w sobie negatywny ładunek emocjonalny, słowo „przodek” bowiem podświadomie kojarzy się nam z mądrym dziadkiem lub ewentualnie słynnym protoplastą ze średniowiecza, a małpa uważana jest zazwyczaj za głupią lub w najlepszym razie za arcyśmieszną. Głupi przodek w rodowodzie mało komu się podoba i z tak prozaicznej przyczyny wiele osób nawet nie próbuje zastanawiać się nad istotą procesów ewolucyjnych. Gdy jednak o małpie powiemy nie jako o przodku, lecz jako o prewoluancie - „Człowiek jest ewoluantem małpy” – zabrzmi to bardziej adekwatnie.

 

Pojęcia skojarzone:
Probabilistyczny paradoks zdarzeń 

Definiens:

To, że zdarzenie się czegoś jest jakkolwiek prawdopodobne wcale nie oznacza, że się to zdarzy (lub nie zdarzy), skoro i tak coś musi się zdarzyć. A z reguły tej wynikają dwa "przyziemne" wnioski:

 • Bez względu na to jak (zadziwiajaco, szokująco) małe jest prawdopodobieństwo zdarzenia się X, wcale nie oznacza to, że X się nie zdarzy.
 • Bez względu na to jak (zadziwiajaco, szokująco) wielkie jest prawdopodobieństwo zdarzenia się X, wcale nie oznacza to, że X się zdarzy.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Uwagi:

 • Każdy obszar geometryczny, w tym również tarcza strzelnicza, składa się z nieskończonej liczby punktów. W związku z tym prawdopodobieństwo trafienia w konkretny punkt tarczy jest równe zeru, a jednak strzelając, z reguły, w jakiś punkt się trafia.

 

Dziennik:

 • 2009.04.18 - informacja o tym, że zdarzyć się może coś, czego prawdopodobieństwo zdarzenia się jest równe zeru.
 • 2009.03.26 - rodzina właściciela klinik aborcyjnych ginie w pobliżu pomnika nienarodzonego dziecka.
Proces (ekonom.) 

Definiens:

Proces ( w ekonomii) to ciąg zdarzeń/działań prowadzący w konsekwencji do określonego celu/rezultatu.

 


 

Inne definiensy:

 • System realizujący konkretny ciąg zmian.
Proces (mat.) 

Definiens:

Proces (w matematyce) to uporządkowany w czasie ciąg stanów.

 


 

Uwagi:

 • Ze względu na to, że w fizyce życia procesy odgrywają rolę fundamentalną, nie powinniśmy sobie pozwolić na ich wieloznaczność. Dlatego też dla naszych celów proces należy wiązać z jego definicją ekonomiczną i wyobrażać go sobie jako system realizujący jakiś konkretny ciąg zmian. W starszych podręcznikach do cybernetyki, by uniknąć tej dwuznaczności, proces w ujęciu matematycznym określano mianem ruchu, który odnoszono do zmiany stanu dowolnej właściwości obiektu (lub systemu): Przez ruch rozumie się zmianę temperatury ciała, ładunku elektrycznego kondensatora, objętości lub ciśnienia gazu, stanu konta bankowego, zapasów w magazynie. Wreszcie nawet takie procesy, jak życie i myślenie, mogą i powinny być także traktowane jako określone aczkolwiek bardzo złożone formy ruchu [Lerner, A. J., "Zarys cybernetyki", WNT, Warszawa 1971, str. 23]. Jednak użycie słowa „ruch” razi i wydaje się nie na miejscu. Powszechnie jest ono utożsamiane z „ruszaniem się czegoś”, a więc zmianą stanu zaledwie jednego z wielu typów właściwości. Z tego też względu, gdy mowa będzie o procesie w ujęciu matematycznym, posługiwać się będziemy takimi jego synonimami, jak zachowanie, przebieg, przejście lub trajektoria.
  ["Fizyka życia", str 109]

 

Pojęcia skojarzone:
Proces doskonalenia ewolucyjnego

Definiens:

Ze względu na niejednoznaczność pojęcia ewolucja fizyka życia zastapiła go definiendum "Proces doskonalenia ewolucyjnego", a poźniej gerpedelucja, by w końcu zaproponować nowy definiens ewolucji biologicznej.
Proces lawinowy

Definiens:

Proces lawinowy to proces charakteryzujący się wykładniczym narastaniem stanu właściwości systemu.

 


 

Uwagi:

 • Reakcja łańcuchowa (lub reakcja lawinowa) jest szczególnym rodzajem reakcji chemicznej lub jądrowej. Po zainicjowaniu reakcja przebiega początkowo tylko w niewielkiej części ośrodka, lecz jej produkty takie jak np.: ciepło, światło czy produkty pośrednie, inicjują reakcję w kolejnym punkcie ośrodka, na skutek czego rozwija się ona lawinowo bez potrzeby udziału pierwotnego zewnętrznego czynnika inicjującego.
Projekt 

Definiens:

Zbiór, zapisanych w dowolny sposób, informacji niezbędnych do stworzenia obiektu, czyli jego właściwości struktury lub zachowania.

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:
Projekt genetyczny 

Definiens:

Projekt każdego obiektu żywego. Jego nośnikiem są samopowielalne cząstki organicznie, głównie DNA i RNA. W oparciu o ten projekt kształtowane są wrodzone właściwości struktury i zachowań obiektów żywych.

W biologii definiendum tego pojęcia to genom.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Projekt memetyczny 

Definiens:

Projekt zapisany memami, w oparciu o który kształtowane są modyfikowalne właściwości struktury i zachowania obiektów żywych.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Uwagi:

 • Inaczej socjotyp.
 • Przykłady projektów memetycznych:
  • słowo pisane (książki, encyklopedie, …) wraz z systemem przekazywania ich kolejnym pokoleniom
  • obserwowane u starszych wzorce zachowań
  • bajki i mity ustnie przekazywane z pokolenia na pokolenie
  • filmy i sztuki teatralne
  • wiedza naukowa i system edukacji
  • metodologia wychowania (np. postrzyżyny)
  • przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza o doświadczeniach przodków
  • ideologia
  • zasady postępowania

 

Cytaty z literatury:

 • związane z pojęciem Memy
Prokreacja

Definiens:

Zespół wszelkich czynności związanych z wydaniem potomstwa zdolnego do dalszego samodzielnego życia
Propagacja

Definiens:

pochodzi od francuskiego i angielskiego słowa propagation, oznaczającego rozchodzenie się (rozprzestrzenianie się), na przykład fal radiowych. Zawiera ona w sobie coś więcej niż jej najbardziej zbliżony odpowiednik w języku polskim, gdyż obejmuje też czynniki niezależne - w sferze rozchodzenia się fal radiowych - od woli człowieka. W tym rozumieniu prognozy propagacyjne oznaczają przewidywane, obiektywne warunki rozchodzenia się fal radiowych.
Przedsiębiorca kompradorski

Definiens:

Przedsiębiorca bogacący się w oparciu o struktury władzy. Wykorzystujący mechanizmy subwencji, pozwoleń, dogadanych kontraktów, które bazują na mechaniźmie presji na wyzysk społeczny.

 


 

Uwagi:

 • Komprador - w krajach kolonialnych: miejscowy kupiec, pośredniczący w handlu z kolonizatorami, później członek zamożnej burżuazji.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Linki:
Przedsiębiorca wolnorynkowy

Definiens:

Przedsiębiorca bogacący się poprzez produkcję i sprzedaż na wolnym rynku, czyli de facto wytwarza to co ludzie chcą kupić.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Przedsięwzięcie 

Definiens:

Przedsięwzięcie to zbiór aktywności powiązanych ze sobą w określony sposób, mających na celu osiągnięcie założonego rezultatu w oparciu o limitowane zasoby, np: wytworzenie unikatowego produktu, opracowanie technologii, zdobycie szczytu, wysadzenie mostu, wygranie gry. Przedsięwzięcie ma z reguły zaplanowany początek i koniec, cechuje je również unikalność, jednorazowość i złożoność.
Przekomunikowanie

Definiens:

Stan systemu, w którym jego elementy wysyłają zbyt wiele komunikatów, co prowadzi do zaburzeń funkcjonowania systemu.

 


 

Uwagi:
Psychologia

Definiens:

nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zachowaniem człowieka (charakterystyki zachowań człowieka)
Rachunek populacyjny 

Definiens:

Narzędzie matematyczne, który pozwala badać obiekty żywe przez pryzmat populacji, rozumianej jako zbiór obiektów charakteryzujących się przynajmniej jedną taką samą właściwością. Rachunek populacyjny zajmuje się badaniem rozkładu stanów tej właściwości w populacji oraz zmiennością tego rozkładu w czasie, uwzględnia również typową dla obiektów żywych rozrodczość.

Podstawowym obiektem rachunku populacyjnego jest popsor, a typowymi działaniami: traf popsora, suma popsorów, smuga popsora, transformacja selekcyjna popsora, generowanie rozrodcze, specjacja popsora oraz movens popsora

 

Pełny opis pojęcia Rachunek populacyjny na oddzielnej podstronie.
Reakcja obiektów żywych na warunki zewnętrzne 

Definiens:

W złych warunkach zewnętrznych obiekty żywe inwestują w potomstwo - w reprodukcję informacji genetycznej, w dobrych - w siebie.
Reguła 

Definiens:

Reguła, w fizyce, jest czymś w rodzaju słabszego prawa - prawa obowiązującego w konkretnych warunkach zewnętrznych. Gdy warunki się zmienią, reguła również może się zmienić, natomiast prawa i zasady są niezmienne.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Reguła Duvernay 

Definiens:

Ogromna liczba ludzi domaga się pomocy, lecz zaledwie nieliczni z nich na pomoc zasługują, a dalej zaledwie nieliczni z tych nielicznych otrzymaną pomoc potrafią właściwie wykorzystać.

 


 

Uwagi:

 • Reguła ta została sforumłowana przez Francuzkę Ivonne Duvernay w roku 1989.

 • W filozofii Wedyjskiej znajdujemy takie stwierdzenie: dobroczynność okazywana w złym miejscu i w niewłaściwym czasie, niewartym tego osobom, bez właściwej uwagi i szacunku – jest dobroczynnością w gunie ignorancji.
Reguła Gibbsa 

Definiens:

Skłonność natury do psucia tego, co zorganizowane, i do niszczenia tego, co posiada jakiś sens

 


 

Uwagi:

 • Reguła ta została sformułowana przez Norbert'a Wiener w książce "Cybernetyka a społeczeństwo": Przy kierowaniu i komunikowaniu się musimy stale zwalczać wykazaną przez Gibbsa skłonność entropii do zwiększania się, czyli skłonność natury do psucia tego, co zorganizowane, i do niszczenia tego, co posiada jakiś sens.

 • Z ciekawostek, to reguła ta jest sprzeczna z dokładnie opisanym w Fizyce Życia procesem powstania i rozwoju życia na Ziemi.
Reguła optymalizacji przyswajania zasobów

Definiens:

Obiekty żywe optymalizują pozyskiwanie zasobów obcych i ochronę zasobów własnych.

 


 

Uwagi:

 • Jeśli stosowane taktyki pozyskiwania zasobów są wysoce skuteczne osłabia to taktyki ochrony.
Replikator nieinformacyjny 

Definiens:

Obiekty typu RPD, które przywłaszczają zasoby i dzielą się i nie są informacją.

 


 

Uwagi:

 • Przykładem takich replikatorów są błony fosfolipidowe.

 

Pojęcia skojarzone:
Replikator informacyjny 

Definiens:

Obiekty typu RPD, które poza tym, że przywłaszczają zasoby i dzielą się, to same w sobie są informacją.

 


 

Uwagi:

 • Przykładem takich replikatorów są łańcuchy DNA i RNA.

 

Pojęcia skojarzone:
Replikator syntetyzujący 

Definiens:

System złożony z obiektów typu RPD, który poza tym, że przywłaszcza zasoby i dzieli się, to (niejako na boku) buduje cząstki chemiczne (w warunkach Ziemskich - białkowe) z dostępnych elementów (w warunkach Ziemskich - aminokwasów) w oparciu o projekt, który sam w sobie stanowi.

 


 

Uwagi:

 • Przykładem takiego systemu jest komórka biologiczna: projektem jest DNA (obiekt typu RPD), maszynerią budującą białka - rybosomy (obiekty syntetyzowane przez replikację: in bacterial cells, ribosomes are synthesized in the cytoplasm through the transcription of multiple ribosome gene operons. więcej na ten temat w Wikipedii), a elemety te opakowane są błoną komórkową (obiekt typu RPD).

 

Pojęcia skojarzone:
Religia

Definiens:

 


 

Inne definiensy:

 • system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.12.02 - marksizm, religia i scjentystyczny materializm.
Resergia 

Definiens:

Wielkość fizyczna informująca o potencjale przetrwania obiektu.

Na resergie składają się: materia, energia i informacja. W związku z tym nie jest ona wielkością ani addytywną, ani zachowawczą. Zależy od czasu, warunków zewnętrznych i co więcej, od obiektów, pomiędzy którymi zachodzi oddziaływanie: odchody sarny nie wchodzą w skład resergii człowieka, natomiast stanowią główne jej źródło dla żuka gnojarza ( Geotrupes stercorarius) patrz nadążność.

Resergię klasyfikujemy w zależności od poziomu organizacyjnego obiektu żywego z jakim mamy do czynienia i w związku z tym rozróżniamy resergię indywidualną konieczną do realizacji indywidualnego (naszego) celu życia i resergię społeczną konieczną do trwania społeczności.

 


 

Inne definiensy:

 

Uwagi:

 • Pojęcia resergii (zasobu koniecznego) nie należy mylić z pojęciem desergii - zasobów pożądanych

 • Nazwa "Resergy" pochodzi od: Required resources, required energy

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2008.12.17 - o tym jak rodziło się pojęcie resergii.
Resilience

Definiens:

Pojęcie anglojęzyczne oznaczające: zdolność do radzenia sobie z nagłymi, nieprzewidzianymi problememi (zaburzeniami). Niewrażliwość na zaburzenia.

 


 

Inne definiensy:

 • Koncepcja resilence koncentruje się na wyjaśnianiu fenomenu, jakim jest dobre funkcjonowanie niektórych jednostek mimo niekorzystnych warunków życia, przeciwności losu i/lub zdarzeń traumatycznych. W języku polskim nie ma jednego słowa, który w pełni oddawałoby znaczenie angielskiego terminu resilence. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono: elastyczność, spręźystość, prężność, odporność, zdolność regeneracji sił.
  [Źródło]

 • znaczy dosłownie prężność, elastyczność i giętkość. Termin ten, różnie tłumaczony w literaturze polskojęzycznej, odnosi się do zespołu umiejętności, które pozwalają nam skutecznie radzić sobie z dużym stresem, jak utrata pracy, poważna choroba czy śmierć kogoś bliskiego, odbijać się od dna po takich dramatach. Radzenie sobie nie oznacza, że nie doświadczamy trudności, nie cierpimy.
  [Źródło]

 
Pojęcia skojarzone:
RNA 

Definiens:

Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi. Z chemicznego punktu widzenia są polimerami kondensacyjnymi rybonukleotydów. Występują w jądrach komórkowych i cytoplazmie, często wchodząc w skład nukleoprotein. Znanych jest wiele klas kwasów rybonukleinowych o zróżnicowanej wielkości i strukturze, pełniących rozmaite funkcje biologiczne. Zarówno struktura, jak i funkcja RNA jest silnie uzależniona od sekwencji nukleotydów, z których zbudowana jest dana cząsteczka. [Wikipedia, pol. stan 2018.04.02]

 

 


 

Uwagi:

 1. Cząstki RNA mają unikalną cechę - w zależności od sekwencji nukleotydów mają bardzo różne właściwości fizyko-chemiczne. Mogą na przykład pełnić rolę nośnika informacji lub czynnika sprawczego.

  RNA - jako nośnik informacji
  Nazwa Skrót Funkcja Występowanie
  Messenger RNA mRNA Nośnik informacji do syntezy łańcuchów białkowych Wszystkie obiekty żywe

  RNA - jako czynnik sprawczy
  Nazwa Skrót Funkcja Występowanie
  Ribosomal RNA rRNA Przekładanie informacji na sekwencję aminokwasów (Translacja) Wszystkie obiekty żywe
  Transfer RNA tRNA Transportowanie (Translacja) Wszystkie obiekty żywe
  Signal recognition particle RNA 7SL RNA or SRP RNA Membrane integration Wszystkie obiekty żywe
  Transfer-messenger RNA tmRNA Rescuing stalled ribosomes Bakterie
  Telomerase RNA component teRNAc służy jako szablon do replikacji telomerów (na zasadzie odwrotnej transkrypcji) przez telomerazę Wiekszość eukariotów
  Guide RNA gRNA modyfikacja sekwencji nukleotydów mRNA Mitochondria kinetoplastydów

 

Pojęcia skojarzone:
Rozbój 

Definiens:

Rozbój to przejęcie zasobu z użyciem przemocy spod władztwa obiektu, który nie chce się tego zasobu pozbyć.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Rozkład normalny

Definiens:
Rozkład prawdopodobieństwa 

Definiens:

W rachunku prawdopodobieństwa i statystyce rozkład prawdopodobieństwa jest funkcją matematyczną, która dla danej dziedziny zdarzeń podaje prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich.

Na przykład: w doświadczeniu polegającym na rzucaniu monetą możliwymi zdażeniami są "orzeł" i "reszka". "Orzeł" i "reszka" są zatem badaną przestrzenią zdarzeń oraz stanowią dziedzinę funkcji rozkładu prawdopodobieństwa (dla uproszczenia, dalej będziemy nazywali ją PDF). Upadek monety reszką lub orłem do góry jest tak samo prawdopodobny, inczej mówiąc rozkład prawodopodobieństwa obu tych zdarzeń jest taki sam, czyli PDF(orzeł)=0.5 oraz PDF(reszka)=0.5. Mówiąc językiem praktycznym, PDF podaje jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia każdego z możliwych zdarzeń.

Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa jest pojeciem teoretycznym służącym do podejmowania decyzji. Wyznacza się ją w oparciu o dotychczasową wiedzę i doświadczenie.

Przestrzeń możliwych zdarzeń Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
Zestaw akcji, które w danej chwili może wykonać gracz Zestaw konsekwencji, które uruchamia dana akcja
Lista kandydatów biorących udział w wyborach Prognozy przedwyborcze

Rozkłady prawdopodobieństwa ogólnie dzielą się na dwie kategorie:

 1. Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa dotyczy sytuacji, w której zestaw możliwych wyników jest dyskretny, takich na przykład jak rzut monetą lub kostką. Rozkład ten odwzorowuje dyskretną listę prawdopodobieństw wyników.

 2. Ciągły rozkład prawdopodobieństwa dotyczy sytuacji, w których zestaw możliwych wyników przyjmuje wartości w zakresie ciągłym (np. Liczby rzeczywiste), takie jak temperatura w danym dniu. Jest zazwyczaj opisywany przez funkcję gęstości prawdopodobieństwa.
Rozmaitość

Definiens:

Jeden lub wiele
Rozwiązania systemowe 

Definiens:

Tworzenie systemów, które stabilnie realizują zadane procesy. Zagadnienie to występuje nie tylko w lotnictwie i kosmonautyce, lecz również i w zarządzaniu ludźmi, organizacjami i społeczeństwami. Zajmuje się tym między innymi inżynieria społeczna.

 


 

Uwagi:

 

Dziennik:

 • 2009.12.21 - rozwiązanie systemowe poczty szwajcarskiej.
RPD 

Definiens:

Zjawisko ciągu rozpadania się i ponownej rekonstrukcji obiektów. Tę odbudowę obiekty zawdzięczają dążeniu do grupowania się elementów składowych, które je tworzą, natomiast rozpad jest wynikiem przekroczenia pewnej, krytycznej dla spoistości budującego się obiektu, wartości.

Przykładami cząstek o silnych właściwościach RPD są:

 • Liposomy (kuliste struktury błonowe) budowane z wolnych fosfolipidów
 • DNA (liniowy nierozgałęziony biopolimer) budowany z nukleotydów deoksyrybozowych

Przykładami cząstek o słabych właściwościach RPD są:

 • RNA budowane z nukleotydów rybozowych

 


 

Uwagi:

 • Skrót „RPD” został utworzony poprzez połączenie pierwszych liter łacińskiego wyrażenia reconstructo post dividere, co znaczy: odbudowa po podziale.

 • Wielu filozofów poszukuje czynnika mogącego wyrazić "absolutną jedność i totalność" w chaotycznym świecie zjawisk i rzeczy. Tym właśnie czynnikiem jest zjawisko RPD, generuje ono bowiem proces gerpedelucji, który dalej kształtuje już "chaos" i dynamizm transformacyjny różnorodnych form życia, które to życie jest de facto pochodną zjawiska RPD.

 • Autoodbudowa RNA jest możliwa, jednak w procesie tym pojawia się o wiele więcej błędów niż przy autoodbudowie DNA.

 • Warto zauważyć, że cząstki typu RPD zachowują się tak, jak gdyby realizowały strategię: „przyswajaj zasoby aż do podziału”. Oczywiście nie jest to strategia przez nie wymyślona, lecz wynika po prostu z fizyki zjawiska.

 

Pojęcia skojarzone:
Rząd

Definiens:

Rząd jest jest narzędziem dominacji mniejszości, która wykorzystuje ekonomię i prawo do narzucenia swej woli ogółowi. - Alan Watt (Author & Researcher)

 


 

Pojęcia skojarzone:
Samodzielny obiekt nadążny 

Definiens:

Model obiektu samosterownego, który podtrzymuje tę samosterowność, a sterowanie niezbędne do osiągania celu realizuje w sposób nadążny.


Ryc. Model ogólny (smodzielnego) obiektu nadążnego

 

Model składa się z:

 • Czujników - np.: oczy, uszy, ciśnieniomierz, prędkościomierz, dalmierz, amperomierz, obserwator.

 • Analizatorów - np.: mózg, komputer pokładowy, centrum dowodzenia.

 • Siłowników - np.: mięsień, siłownik pneumatyczny, silnik elektryczny, pompa.

 • Magazynu zasobów - np.: zgromadzone w organizmie glikogen i tłuszcz, akumulator, bak z paliwem.

 


 

Uwagi:

 • Termin "system autonomiczny" (autonom), wprowadził Marian Mazur. W swoich wcześniejszych publikacjach używał w takim samym znaczeniu terminu "układ samodzielny". Pojęcie "systemu autonomicznego" stało się podstawą naukową rozwoju polskiej szkoły cybernetyki społecznej.
  [Wikipedia 2015.05.23. Więcej]

 • (Samodzielny) obiekt nadążny jest uproszczonym modelem zaproponowanego przez Mariana Mazura Autonomu (Systemu autonomicznego). Autonom to system mający zdolność sterowania samym sobą oraz zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania samym sobą. Aby spełnić te dwa warunki musi on, według Mazura, zawierać, jako podsystemy, odpowiednio powiązane ze sobą następujące organy: receptory, efektory, korelator, alimentator, akumulator i homeostat.
  [Wikipedia 2015.05.23. Więcej]

 • Dokument Wytyczne Budowy Autonomów autorstwa Mariana Mazura.
Samonamnażanie 

Definiens:

Cecha (zwykle jest to czynnik wiktoria) obiektu, która powoduje, że dany obiekt namnaża się i przechodzi przez kolejne etapy selekcji gerpedelucyjnej, powodując wzrost (w najgorszym przypadku stałość+1) liczby obiektów swego typu w kolejnych populacjach.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Samowzbudność 

Definiens:

Samowzbudność to powstawanie w systemie nowych procesów. Procesy samowzbudne powstają w wyniku dopływu energii i są inicjowane przez zaburzenie destabilizujące.

 


 

Uwagi:

 • W technice znane jest pojęcie drgań samowzbudnych - niegasnących drgań w dynamicznym systemie dyssypatywnym zwrotnie sprzężonym. Drgania podtrzymywane są z zewnętrznego źródła energii stałej.

 • Drgania samowzbudne mogą być drganiami niszczącymi system, gdy na przykład ich częstotliwość jest bliska częstotliwości drgań własnych systemu.

 

Przykłady procesów samowzbudnych:

 • kołysanie się drzew, falowanie łanów zbóż, łopotanie flag, drgania wież, kominów i mostów na wietrze
 • kołysanie się przewodów elektrycznych
 • drgania łopatek turbin silników odrzutowych
 • wahania wahadła w zegarze
 • powstanie prądu zmiennego w generatorach
 • cykl hydrologiczny >>>
 • ewolucja biologiczna

 

Linki:

 

Pojęcia skojarzone:
Sansara

Definiens:

Zapożyczone z filozofii wschodu definiendum, którego definiensem jest: proces przemian, któremu podlegają wszelkie obiekty. Proces powstania (w wyniku działania inicjatorów), trwania (w wyniku oddziaływania konstruktorów i destruktorów) i terminacji ( w wyniku działania terminatorów) obiektu.

 


 

Inne definiensy:

 • W hinduizmie, dźinizmie i buddyzmie termin dosłownie oznacza nieustanne wędrowanie, czyli kołowrót narodzin i śmierci, cykl reinkarnacji, któremu od niezmierzonego okresu podlegają wszystkie żywe istoty włącznie z istotami boskimi (dewy). Po każdym kolejnym wcieleniu następne jest wybierane w zależności od nagromadzonej karmy. Ten definiens w fizyce życia określany jest definiendum gerpedelucja

 • W buddyzmie sansara oznacza również cykl przemian, któremu podlegają wszelkie byty i zjawiska włącznie z naszymi myślami, uczuciami i ciałami. Jest to powtarzany w nieskończoność proces tworzenia i upadku.

 • Wikipedia

 

Pojęcia skojarzone:
Schemat postrzegania 

Definiens:

Tor postrzegania

 • Słońce wysyła fale elektromagnetyczne o różnych długościach w kierunku obserwowanego obiektu
 • Obserwowany obiekt odbija fale elektromagnetyczne o określonej długości
 • Oko odbiera fale elektromagnetyczne odbite od obserwowanego obiektu i rzuca jego obraz na siatkówkę
 • Siatkówka jest matrycą przetwarzającą fragment obrazu w sygnał. Matryca ta działa na podobnej zasadzie jak matryce w aparatach fotograficznych. Przy czym ekranowemu pikselowi w oku odpowiada element światłoczuły jakim jest czopek lub pręcick. Każde włókno nerwu wzrokowego tworzy połączenia pomiędzy jego końcem na siatkówce i szczegółowo zdefiniowanym miejscem w płatach potylicznych kory mózgowej, które również są matrycą, lecz tym razem interpretujcą docierający sygnał co przypomina swym działaniem ekran komputera.
 • Otrzymany w ten sposób zbiór sygnałów jest następnie interpretowany przez mózg jako obraz.

Schemat ogólny postrzegania

 1. Sygnał pochodzący ze źródła zewnętrznego jest odbity od obiektu, bądź przez ten obiekt jest emitowany.
 2. Sygnał ten działa na czujnik (organ zmysłów - organ zdolny do odbierania bodźców zewnętrznych).
 3. Interpretator czujnika przekształca sygnał docierający do czujnika w sygnał nerwowy.
 4. Sygnał ten trafia do obszaru odwzorowania gdzie powstaje wyobrażenie obiektu rzeczywistego
 5. I następnie jest interpretowany i zapamiętany.
 6. O tym w jaki sposób jest on interpretowany i czy ma zostać zapamiętany decydują algorytmy. Zależą one, między innymi, od płci, genetycznego systemu emocji, programowania kulturowego oraz schematami myślenia, którymi potrafi posługiwać się dany osobnik.

 


 

Uwagi:

 • Wyobraźnia ludzka jest w niebezpieczny sposób ograniczona: właściwie sięga tylko po stereotypy. - francuski rzeżyser filmowy Jean Renoir, "Moje życie, moje filmy"

 • Doskonałym przykładem jest system "oko ręka" w bilardzie.

 • Mam pytanie dotyczące budowy oka ale chyba tylko Panu mogę go zadać i dlatego pozwoliłem sobie do Pana napisać:

  Poniżej schemat budowy siatkówki. Strzałka Incoming light sugeruje, że światło zanim padnie na czopki i pręciki musi się przedrzeć przez warstwę ganglionów, Amacrinów, bipolarów i komórek poziomych.

  Pytanie brzmi Czy rzeczywiście tak to się dzieje? I czy te cztery warstwy nie pochłaniają zbyt dużo światła?

  Tak się dzieje naprawdę, dowodem jest że jak się świeci ludziom w oczy to widzą naczynia krwionośne siatkówki. A naczynia położone są nad fotoreceptorami, dlatego światło przechodząc przez warstwy siatkówki rzuca cień i dlatego widzimy naczynia. Komórki amakrynowe i horyzontalne mają za zadanie ujednolicić sygnał na całej powierzchni siatkówki, bipolarne są na drodze sygnału fotoreceptor-bipolarne, zwojowe i dalej mózg.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2020.01.26 - opis, że ludzkie postrzeganie odbywa się na zasadzie stereotypu.
 • 2020.03.03 - lista błędów poznawczych.
Selekcja 

Definiens:

Przekształcenie zbioru obiektów wejściwych przez funkcję selekcyjną w zbiór obiektów wyselekcjonowanych.

 


 

Uwagi:

 • Selekcja jest drugim etapem gerpedelucji

 • W przypadku obiektów żywych obiekty wyselekcjonowane to te, które przeżywają i wydają potomstwo, odrzucone to te, które umierają przed wydaniem potomstwa.

 • Strefa euro może zdecydować się na "wstrząsający ruch"
  Grecja ujawniła w tym tygodniu, że zabraknie jej pieniędzy na wypełnienie zaleceń MFW. Paradoksalnie jest to zysk tego tygodnia – uważa Marek Siudaj z „Dziennika Gazety Prawnej”.
  - Strefie euro pozostaje właściwie do wyboru: albo cały czas dotować Grecję, a także Hiszpanię i Portugalię, przy okazji ograniczać sobie możliwości wzrostu albo zdecydować się na wstrząsający ruch, czyli po prostu szybko opracować zasady wyjścia ze strefy euro i po prostu wyprosić Grecję ze strefy euro - mówi Siudaj. – Dla Grecji to będzie szok, ale sądzę, że po 2 latach takich problemów oni wreszcie zaczną wychodzić na swoje, Unia Europejska nie będzie musiała wyrzucać kolejnych miliardów na ich ratowanie, a przy okazji inne kraje, które zobaczą, że można wyjść ze strefy euro i że nikt nie będzie ich cały czas dotował, też się wezmą do roboty – dodaje dziennikarz.
  Wstrząsający dla jednostki, a jednak ozdrowieńczy dla populacji. Patrz Dylemat "Ja/Grupa".

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Słowa, ktorych nie ma w polskim języku

Definiens:

Lista ważnych słów, których nie ma w polskim języku

 1. Ahamkara

 2. Hindsight - [understanding of a situation or event only after it has happened or developed] zrozumienie i mądrość "po fakcie".

 3. Kaizen

 4. Magis

 5. Resilience

 6. Sansara

 7. Misnomer [A use of a term that is misleading; a misname.].
Sesja gier 

Definiens:

Sposób rozgrywania gier pomiędzy graczami.

 


 

Definienda dodatkowe:

 • Sesja gier może być skończona, wówczas gdy po określonej liczbie rozegranych spotkań lub po określonym czasie uważa się ją jako zamkniętą. Przykładem skończonej sesji gier są turnieje sportowe.

 • Sesja gier może być nieskończona, wówczas gdy gra pomiędzy graczami toczy się cały czas. Przykładem nieskończonej sesji gier jest życie - jedni gracze odpadają, ale do gry wciąż wchodzą nowe pokolenia graczy.

 


 

 

Pojęcia skojarzone:
Socjalizm 

Definiens:

Strategia zdobycia władzy i eksploatacji mas aż do całkowitej zapaści gospodarczej…

Pełna definicja pojęcia socjalizm.

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.04.21 - "kapitalizm nie działa" versus "jak sprawdzał się socjalizm".
 • 2009.09.07 - krótka myśl na temat socjalizmu i kapitalizmu.
Socjologia

Definiens:

nauka zajmująca się {*** to do}
Socjotyp 

Definiens:

Socjotyp lub femotyp to w memetyce wynik ekspresji memów np. utwór muzyczny, styl ubierania się, wzorzec zachowania. Socjotyp jest pojęciem analogicznym do fenotypu w biologii. Podobnie jak w biologii cecha genotypowa jest wynikiem ekspresji genów, tak w kulturze cecha socjotypowa jest wynikiem ekspresji memów. Fenotyp jest superpozycją genotypu i socjotypu.

 


 

Podstawowe socjotypy:

 • idea
 • etykieta
 • wzór kulturowy, kultura firmy
 • wynalazek
 • technologia

 

Pojęcia skojarzone:
Specjacja 

Definiens:

Proces naturalnego wyodrębniania się specjalizowanych grup z jednorodnej populacji na przestrzeni pokoleń w wyniku działania różnych czynników sprawczych.

 


 

Uwagi:

 • Specjacja jest procesem opisanym w biologii dotyczącym powstawania nowych gatunków, jest ona jednak procesem bardziej ogólnym i dotyczyć może powstawania nowych narodów, nowych języków i gwar.
Sprzężenie

Definiens:

Sprzężenie (lub inaczej oddziaływanie) to wpływ jednego obiektu na inny. Wpływ, to znaczy wszystko to, co doprowadza do: zmiany zachowania, zmiany właściwości lub zmiany samego obiektu, który poddany jest oddziaływaniu.

Rodzaje sprzężeń
proste akcja powoduje reakcję
zwrotne akcja powoduje reakcję, reakcja zwrotnie zmienia akcję i td.; historia wzajemnego oddziaływania nie ma żadnego znaczenia;
nadążne akcja jest analizowana i na podstawie tej analizy i historii wzajemnych oddziaływań opracowywana jest reakcja, reakcja ta jest analizowana i na podstawie tej analizy i historii wzajemnych oddziaływań opracowywana jest kolejna akcja i td; historia wzajemnego oddziaływania jest uwzględniana;
ewolucyjne akcja jest analizowana i na podstawie tej analizy, historii wzajemnych oddziaływań i historii ewolucyjnej opracowywana jest reakcja, reakcja ta jest analizowana i na podstawie tej analizy, historii wzajemnych oddziaływań i historii ewolucyjnej opracowywana jest kolejna akcja i td; historia wzajemnego oddziaływania i historia ewolucyjna są uwzględniane;

 


 

Uwagi:

 • Nadążność, zwana jest sprzężeniem antycypacyjnym.

 • Najważniejszą obserwacją w zagadnieniu sprzeżenia jest to, że "wpływem" jest informacja. Zatem to informacja steruje innym obiektem, a skoro informacja to wniosek jst taki, że systemy sprzężone są w swej najbardziej ogólnej postaci systemami nieliniowymi.

 

Pojęcia skojarzone:
Sprzężenie zwrotne 

Definiens:

Sprzężenie zwrotne to sprzężenie, w którym jeden obiekt oddziałuje na drugi, a drugi oddziałuje na pierwszy. Dochodzi zatem do sytuacji, że obiekt pierwszy zmienia funkcjonowanie obiektu drugiego, a zmiany te z kolei zmieniają funkcjonowanie obiektu pierwszego. Obiekt pierwszy zatem zwrotnie oddziałuje sam na siebie, przy czym pośrednikiem tego oddziaływania jest obiekt drugi.

 


 

Cytaty z literatury:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Stabilność 

Definiens:

Zdolność systemu do utrzymywania zadanego stanu lub realizacji zadanego procesu (w sensie matematycznej definicji tego pojęcia), bez względu na zaburzenia.

 


 

Inne definiensy:

 • Jeśli system pozbawiony sterowania samoistnie powraca do stanu równowagi, to nazywamy go stabilnym. [Wikipedia pol. 2014.11.07]

 

Uwagi:

 • Cechą niejako przeciwstawną stabilności jest niestabilność – zjawisko skokowej zmiany w zachowaniu systemu spowodowane drobną zmianą – zaburzeniem.

 • System jest tym bardziej stabilny, im szybciej koryguje efekt zaburzenia, i tym bardziej niestabilny, im mniejsze zaburzenie jest w stanie wytrącić go na trwałe z zadanego stanu. Badanie wpływu zaburzeń na zachowanie systemu nazywamy analizą wrażliwości, rachunkiem zaburzeń lub analizą podatności.

 

Pojęcia skojarzone:
Stan właściwości 

Definiens:

Wartości danej właściwości systemu/obiektu.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Strategia 

Definiens:

to zbiór algorytmów, planów, metod obliczeniowych, metod decyzyjnych, metod wytwórczych, kryteriów optymalizacyjnych, zasobów, struktur, konfiguracji, przewidywań co do ruchów innych obiektów żywych, zasad i reguł służący do wypracowywania kolejnych akcji mających na celu osiągnięcie celu głównie w procesach nadążnych. Strategia to coś więcej niż algorytm, na jej podstawie opracowywana jest akcja nawet wtedy gdy sytuacja nie jest jednoznaczna. Strategia dopuszcza również decyzje losowe.

 


 

Uwagi:

 • Termin „strategia" pochodzi od greckiego słowa strategos, co oznacza kierowanie wojskami z pozycji naczelnego wodza.

 • Strategy (from Greek στρατηγία stratēgia, "art of troop leader; office of general, command, generalship") is a high level plan to achieve one or more goals under conditions of uncertainty and limited resources. - Angielska Wikipedia [Stan 2014.08.20]

 

Pojęcia skojarzone:
Struktura 

Definiens:

Zbiór (obiektów) uporządkowanych względem siebie w przestrzeni.

 


 

Uwagi:

 • Definicja struktury mówi o ułożeniu, czyli rozmieszczeniu przestrzennym elementów względem siebie. Nie mówi nic o wzajemnym oddziaływaniu, bowiem to co uwzględnia i ułożenie i wzajemne interakcje definiowane jest jako system.

 • Definicja stuktury rozszerza matematyczne pojęcie ciągu.
Subsydiarność 

Definiens:

 1. (w katolickiej nauce społecznej) doktryna społeczna mówiąca, ze wszelkie organizacje społeczne powinny służyć jednostkom. Z doktryny tej wynikają następujące zasady:

  1. każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa,

  2. szczebel wyższy władzy może interweniować na szczeblu niższym wyłącznie wtedy gdy ten absolutnie nie radzi sobie ze zrealizowaniem swego zadania

 2. (w polityce) zasada podejmowania decyzji na najniższym, z możliwych dla danej decyzji, poziomie społecznym - władza powinna być scentralizowana tylko na tyle na ile to konieczne, i zdecentralizowana na tyle na ile to tylko możliwe.

 

[Na podstawie:
- Collins English Dictionary Complete& Unabridged 10th Edition. Retrieved June 24, 2017
  from Dictionary.com website http://www.dictionary.com/browse/subsidiarity
- Wikipedia Stan 2017.06.24]

 

Pełna definicja pojęcia subsydiarność

 


 

Pojęcia skojarzone:
Symbiogeneza 

Definiens:

Teoria powstawania nowych gatunków obiektów żywych na drodze symbiotycznej integracji obiektów żywych różnych gatunków.

 


 

Inne definiensy:

 • Teoria powstawania gatunków na drodze symbiotycznej integracji różnych gatunków. Sformułowana została po raz pierwszy przez Konstantina Mierieżkowskiego (rosyjskiego biologa i botanika, działającego w Kazaniu), w oparciu o badania nad porostami. Według jego koncepcji większe, bardziej złożone komórki powstały wskutek symbiotycznych relacji między mniej złożonymi komórkami. Opisał swoją teorię w 1909 roku w pracy w języku rosyjskim, chociaż jej założenia pojawiły się już w pracy z 1905 roku. Wiki-pol 2009.05

 

Uwagi:

 • Cykliczna endosymbioza - teoria wyjaśniająca powstanie komórek eukariotycznych. Lynn Margulis miała ogromne kłopoty z opublikowaniem tej teorii. Jej rewolucyjną w sposobie myślenia pracę przyjęto dopiero chyba w 23. czasopiśmie naukowym. Teraz ta teoria jest w każdym podręczniku biologii. Cykliczna endosymbioza tłumaczyła obecność obcego DNA w komórce (poza jądrowego) i pokazywała powstawanie nowych gatunków poprzez integrację, łączenie. Teraz możemy nazywać ten proces symbiogenezą i znaleźliśmy bardzo dużo podobnych przykładów.
  [źródło: http://czachorowski.blox.pl/2013/04/Endosymbioza-symbiogeneza-Gaja-i-hologenom.html]

 • Symbiogeneza, ponieważ nazywana jest również cykliczną endosymbiozą, może być mylona z Endosymbiozą, dlatego warto od razu zerknąć na definicję tej drugiej.

 • Eukariogeneza - zaproponowana przez Philipa Bella w 2001 roku hipoteza mówiąca o tym, że jądra komórkowe eukariotycznych form życia ewoluowały z wielkiego DNA wirusów w procesie endosymbiozy z komórkami archeonów stając się formą symbiogenezy. Więcej nt. Eukariogenezy.

 

Dziennik:
Symbioza 

Definiens:

Zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków obiektów żywych, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm).

 


 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom atrakcji 

Definiens:

Podświadome lepsze przyswajanie tego, co mówią atrakcyjne, w naszym postrzeganiu, osoby tej samej płci w stosunku do tego, co mówią osoby mniej atrakcyjne.

 


 

Uwagi:

 • Odnosi się to do osobników tej samej płci. Kobieta zadbana i ubrana w elegancką garsonkę o wiele łatwiej dociera do swych rozmówczyń, a elegancki mężczyzna do rozmówców.

 • W przypadku gdy treści przekazuje mężczyznom atrakcyjna, dla nich, kobieta (lub atrakcyjny mężczyzna kobietom) górę biorą popędy i jak do mężczyzn mówi atrakcyjna kobieta, to ci w ogóle nie wiedzą o czym ona mówi…

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom autorytetu 

Definiens:

Podejmowanie decyzji i działań nie w oparciu o swe własne rozumowanie, lecz w oparciu o wytyczne i dyrektywy osób uznanych za autorytety.

Niebezpieczne jest gdy autorytet wypowiada się w dziedzinach, na których się nie zna lub gdy jest sztucznie wyhodowany wyłącznie w celu wpływania na ludzi.

 


 

Uwagi:

 • Syndrom autorytetu jest przykładem zjawiska ortogonalnego, którego efekty wpływają pozytywnie lub negatywnie (w sensie realizacji celu) na grupę społeczną: Najczęściej autorytet postrzegany jest jako czynnik stabilizujący więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do autorytetów grozi skostnieniem poglądów a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Brak autorytetów w danej społeczności grozi jej rozpadem lub anarchią. Istnienie w społeczności jednego, dominującego, autorytetu grozi jej faszyzacją. Zbyt wielka ich liczba zagraża atomizacją. [Wikipedia, stan 2011.03.07]

 • W rzeczywistości mnóstwo ludzi akceptuje teorie naukowe, ponieważ ktoś powiedział, że są one prawdziwe, a nie dlatego, że je rozumie. [Lewis Wolpert, "Nienaturalna natura nauki", str. 9]

 • Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, Los sprawił, że sam stałem się autorytetem. [Albert Einstein]

 • Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce. [Lew Tołstoj]

 • Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem. [Leszek Kołakowski]

 

Linki:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2008.12.17 - dlaczego lepiej jest słuchać autorytetów niźli dochodzić samemu.
Syndrom czerwonych oczu 

Definiens:

Syndrom czerwonych oczu wyraża się pragnieniem, żeby każdemu było tak źle, jak mnie oraz podejmowaniem stosownych działań mających do tego doprowadzić.

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Uwagi:

 • czy pani wie, co jest znamieniem mierności? Niechęć do cudzych osiągnięć. Te drażliwe miernoty, które siedzą i trzęsą się, żeby czyjeś dzieło nie okazało się większe od ich własnego - "Atlas zbuntowany", Ayn Rand
Syndrom framugi  

Definiens:

Zespół zjawisk związany z ucieczką od głównego wątku i skoncentrowaniu się na wątku (wątkach) pobocznym, po to jednak by pokazywać, że dalej pracuje się w wątku głównym.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom grupowego myślenia 

Definiens:

Uleganie sugestiom i naciskowi grupy, do której się należy

Regułą jest, że nagromadzenie wiedzy i doświadczenia zmniejsza częstość pomyłek i prowadzi do możliwie najlepszego rozwiązania problemu. Przy założeniu, że każdy z uczestników wnosi twórczy wkład osobisty, skutkiem myślenia grupy powinny być trzeźwa, wielostronna ocena sytuacji oraz podjęcie właściwej decyzji. To dlatego powszechnie się uważa, że myślenie zespołowe zapewnia lepsze wyniki, niż myślenie samodzielne.

Okazuje się jednak – i to bardzo często – że inteligencja grupy wcale nie przewyższa inteligencji jej poszczególnych członków; że decyzje rozmaitych komitetów czy komisji są wyjątkowo nietrafne i byłoby lepiej gdyby były one podejmowane przez pojedyncze osoby. Zespół bowiem ulega złudzeniu co do swojej nieomylności i wyższości intelektualnej, przy czym złudzenie to jest tym silniejsze, im wyższy jest status społeczny każdego z uczestników, im wyższym dyplomem może się on legitymować i im większy jest poziom wewnętrznej spójności grupy. Istnieje wiele czynników, które powodują, że grupa podejmuje często gorsze jakościowo decyzje o większym poziomie ryzyka. Czynniki te składają się na tzw. syndrom grupowego myślenia.

Według badającego ten syndrom Irvinga Janisa charakteryzuje się on następującymi objawami:

 • iluzja nieomylności i pewności siebie,
 • lekceważenie niepomyślnych informacji,
 • wiara we własną etykę zawodową, nieuwzględnianie etycznych i moralnych aspektów decyzji,
 • lekceważące traktowanie wyników i osób spoza zespołu,
 • wywieranie nacisku dla wymuszenia konformizmu,
 • samocenzurowanie się (aby uniknąć powtarzających się negatywnych reakcji grupy, krytyczni jej członkowie decydują się w końcu milczeć),
 • iluzja jednomyślności (milczenie jest traktowane jako wyraz zgody),
 • filtrowanie informacji, tzn. członkowie grupy starają się nie dopuścić informacji sprzecznych ze zdaniem grupy.

Myślenie grupowe prowadzi do podejmowania błędnych decyzji i kryzysów, gdyż umożliwia grupie widzenie i słyszenie tylko tego, co chce. Informacje niezgodne z poglądami grupy są ignorowane, zwłaszcza jeśli pochodzą z zewnątrz. Grupa nie poszukuje i nie bierze pod uwagę nowych możliwości, co prowadzi do nieuzasadnionego optymizmu i samozadowolenia, a w następstwie do kryzysu. [Wikipedia, pol, 2011.01.11]

 


 
Syndrom Kalego 

Definiens:

Zespół zjawisk (w tym przekonań) nieobiektywnej oceny standardów moralnych. Inaczej oceniamy zachowania własne i grup społecznych, których jesteśmy członkiem, a inaczej zachowania innych i grup społecznych, do których ci inni należą.

Dysproporcja oceny ja / on.

 


 

Uwagi:

 • Inaczej wartościujemy gdy my świadczymy pracę, a inaczej gdy praca świadczona jest nam. Pracownicy chcą coraz więcej pieniędzy za coraz mniej pracy, nabywcy chcą coraz więcej dóbr za coraz mniej pieniędzy. Pracownicy i nabywcy to ci sami ludzie, lecz odwrotnie zmotywowani przez sytuację, w której aktualnie występują.

 • Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy […], to jest zły uczynek […].
  Dobry, to jak Kali zabrać komu krowy.

  [Henryk Sienkiewicz, "W pustyni i puszczy"]

 • My jesteśmy ponad, bo przecież znamy szczegóły, znamy siebie i wiemy co nam wolno i co jest słuszne, uczciwe i dobre. Nie dodajemy przy tym, że… dla nas.

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom kasty 

Definiens:

Zespół zjawisk mający na celu wzmocnienie interesu grupy społecznej - kasty, do której się należy.

 


 

Uwagi:

 • Typowe przejawy tego syndromu:

  • Walka Kościoła Katolickiego z Galileuszem
  • Stworzenie fałszywej historii przebiegu II Wojny Światowej (szczególnie dotyczy to lat 1941 i 1942) przez etatowych historyków radzieckich - tzw. "istorikow w pagonach"
  • Trzymanie podświadomej sztamy przez wszystkich członków "państwa"
  • Tak zwana "solidarność zawodowa"

 • Na miejscu zostawali wtedy najwięksi spryciarze. Na przykład uczciwego kierownika magazynu żywności zawsze wysyłali na pierwszą linię, zostawiając złodziei i kanciarzy. Uczciwy przecież odda wszystko żołnierzom, nie chowając niczego dla siebie ani dla szefostwa. A szefostwo lubi pożreć tłuściej. Kanciarz przecież, nie zapominając o sobie, zawsze dogodzi zwierzchnikowi. Jakże można pozbawiać się tak cennej kadry? Kogo w końcu wysłać na pierwszą linię? Oczywiście, tego pierwszego! Tworzył się swego rodzaju zaklęty krąg. Swój wspierał swojego. A jeśli jakiś tam idiota próbował wywalczyć sprawiedliwość – ci niszczyli go wszyscy razem… - [W.Bieszanow, "Obrona Leningradu", str. 315]

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom kontekstu  

Definiens:

Zjawisko występowania różnych reakcji obiektów żywych na ten sam bodziec. Różnice w reakcjach wynikają z różnego postrzegania rzeczywistości i różnych doświadczeń każdego z obiektów żywych.

 


 

Uwagi:

 • Opis syndromu pióra Marka Kotońskiego:

  Mamy trzech ludzi którzy widzą drzewo, zwykłe drzewo. Wydaje się że widzą to samo, więc i reakcja powinna być podobna, identyczna - tak jednak nie jest. Jeśli na coś patrzysz, pierwsze co się dzieje to emocje - magazyn pamięci jest błyskawicznie przeszukiwany, to co widzisz jest kojarzone z czymś co kiedyś przeżyłeś, a Ty czujesz jakąś emocję związaną z tym na co patrzysz. Dopiero później przychodzi intelektualna, logiczna myśl. Ludzie przeważnie kierują się tą właśnie emocją, a nie logicznym faktem.

  A więc mamy trzech ludzi, z których jednemu na drzewie powiesił się ojciec. Chłopiec go znalazł w lasku, wiszącego i cuchnącego zawartością kiszek. Wiał ostry wiatr, siąpił nieprzyjemny, zimny deszcz, niebo było skąpane w brzydkiej szarości. Trzeszczy drzewo, poruszane bujającymi się bezwładnymi zwłokami. Chłopiec woła tatę, ale ten nie reaguje, wpada więc w szok, odrętwienie, gdzie zostaje przez kogoś znaleziony - wpatrujący się godzinami w sinego, wiszącego trupa. Drugi chłopiec, pod drzewem przeżył swą inicjację seksualną. To były niezwykle emocjonujące, wspaniałe chwile. Nauczycielka rosyjskiego, mężatka, kobieta stateczna i bogobojna, rozpuściwszy włosy i czarując swym zapachem, wprawiła w uniesienie chłopca swymi wielkimi, ciepłymi szczęściami. Nie żałowała mu też swej ambrozji, w której wodospadach chętnie pląsał zawstydzony młodzieniec. W trakcie wycieczki do krainy bujnego szczęścia, uczył się słówek które wraz z energicznymi pchnięciami wykrzykiwała rozochocona nauczycielka - profesjonalistka w pracy i poza nią. Trzeci chłopiec nigdy nic nie przeżył ważnego pod drzewem. Ot, drzewo staje się kolejnym elementem dekoracji nudnej, szarej, neoliberalnej rzeczywistości.

  Gdy ci dorośli już mężczyźni spojrzą na drzewo, pierwszy z nich poczuje potworny strach, nienawiść, złość, rozpacz. Ugną się pod nim kolana, zacznie cały drżeć. Wspomnienie, może zamazane, emocjonalnie do niego wróci z całą mocą, z całą siłą. Zaleje go fala silnych, negatywnych emocji. Drugi z meżczyzn poczuje rozkoszne dreszcze na plecach, przyjemność rozlewającą się po całym ciele, drżące z pożądania uda i wspaniały humor. Trzeci mężczyzna spojrzy na drzewo, i nie poczuje nic. Gdyby mu powiedzieć o tych dwóch facetach, z których jeden cierpi a drugi się cieszy, zdziwiłby się - bo jak niby można coś czuć patrząc na drzewo? on patrzy i nic, nic się nie dzieje. Drzewo to drzewo, nieprawdaż?

  Mamy jedno drzewo, i trzy zupełnie inne reakcje emocjonalne. Pierwszy będzie chciał je ściąć w odruchu nienawiści (zabrało mu ojca, zniszczyło dzieciństwo), drugi chętnie je dotknie, rozmarzony w swych pięknych wspomnieniach, a trzeci się pod nim załatwi, w ogóle o tym nie myśląc.
  [Źródło]

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom krytyki  

Definiens:

Zespół zjawiski wywołanych krytyką pod naszym adresem. Na przykład: podświadome oburzanie się i automatyczne nielubienie jej autora(ów), natomiast akceptujemy i lubimy autora(ów) krytyki pozytywnej.

 


 

Uwagi:

 • Najbardziej wkurza mnie, że większość ludzi nie jest w stanie znieść konstruktywnej krytyki - Radosław Kordziukiewicz
 • Mało kto jest tak rozsądny, aby przedkładać użyteczną naganę nad zwodną pochwałę. - François de La Rochefoucauld. Więcej w 2009.12.26.

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom lidera  

Definiens:

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2008.12.22 - cechy, którymi musi dysponować lider.
 • 2009.12.13 - pierwsza próba zdefiniowania tego pojęcia.
Syndrom Machiavellego 

Definiens:

Podświadome przypisywanie cech negatywnych (pozytywnych) osobie tłumaczącej (na przykład w sposób naukowy) negatywne (pozytywne) zagadnienia społeczne.

 


 

Przykłady:

 • niemoralnym jest ten, kto mówi o zachowaniach niemoralnych
 • osoba, która omawia wpływ korupcji na społeczeństwo, jeśli tylko zacznie mówić o pozytywnych społecznie aspektach tego zjawiska będzie uważana za osobę korumpującą lub skorumpowaną
 • osoba, która głosi hasła pomocy społecznej postrzegana jest pozytywnie
 • ktoś, kto rozważa myśli Hitlera jest uważany za faszystę

 

Uwagi:

 • Syndrom ten działa w obie strony - automatycznie cechy pozytywne przypisuje się tym, którzy mówią o pozytywnych zagadnieniach społecznych. Komuniści, choć historia pokazała jakimi byli okrutnikami i  nieudolnymi ekonomistami, darzeni są sympatią, ponieważ mówią o pomocy biednym (w domyśle każdemu z nas).

 • Nazwa syndromu pochodzi od nazwiska Niccolò Machiavelli'ego autora "Księcia" (1513) - jednej z pierwszych rozpraw naukowych poświęconych zagadnieniu sprawowania władzy. A o sprawowaniu władzy nie można sensownie mówić nie podejmując tematów niemoralnych. Gdy Machiavelli pisze, że okrucieństwo i terror należy stosować, ale rozsądnie i tylko w miarę potrzeby, automatycznie [na zasadzie syndromu Machiavellego] przez zdecydowaną większość czytelników odbierany jest jako okrutnik. Natomiast jest on wielki, jak bowiem powiedział o nim Stendhal "pozwolił nam poznać człowieka".

 • Część krytyki socjobiologii ma swoje źródła w poglądach religijnych i politycznych. Główny zarzut dotyczący "tolerowania" czy wręcz "akceptowania" zachowań uchodzących w naszej kulturze za niemoralne wynika w znacznej części z niezrozumienia istoty założeń socjobiologii. Teorie socjobiologiczne nie wypowiadają się wcale na temat "moralności" czy "słuszności" jakichś zachowań. Ich opis wcale nie oznacza ich wartościowania, a tym bardziej akceptacji. Edward O. Wilson

 • Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ Ja świadczę o nim, że czyny jego są złe Ewangelia wg Św. Jana - parafraza: "Ludzie mnie nienawidzą bowiem mówię im, że są źli".

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.11.13 - o Machiavellim mówi się źle, a o von Neumannie - nie.
Syndrom Matrixu 

Definiens:

Zjawisko wynikające z tego, że ludzie, świadomie badź nieświadomie, manipulują prawdą, by wykorzystać to do swoich celów, bądź celów grupy lub grup, do której/których należą.

 


 

Uwagi:
Syndrom "Moja niemoc ich wina" 

Definiens:

Podświadome przypisywanie przyczyn własnej porażki lub nieumiejetności czynnikom, bądź osobom zewnętrznym.

 


 

Uwagi:

 • Rzecz jasna, białoruski dyktator nawet przez chwilę nie dopuści do głosu opinii, że kryzys spowodował nie kto inny, lecz on sam. [Jakub Woziński, "Panika w Mińsku", Nczas XLII]

 • Każdy jest święty, doskonały i tylko jakaś zła moc się sprzysięgła i im wszystko psuje, ale oni są doskonali i bez winy. [Tomasz Maciejewski]

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury
Syndrom obrony instytucji 

Definiens:

Zespół zachowań indywidualnych i grupowych służący ochronie instytucji (grupy społecznej), której się jest członkiem lub w której się pracuje.

 


 

Uwagi:

 • Opis tego syndromu pióra Adama Wiśniewskiego-Snerga:
  Czy pan aby wie, że na wydziale fizyki o jednego potencjalnego studenta walczą między sobą cztery wolne miejsca? W takiej sytuacji tytułowanymi luminatorami nauki stają się u nas automatycznie te wszystkie kołki, które odpadły przy konkursowych egzaminach na inne wydziały. Podsuwamy im swoje wolne miejsca jak ostatnią deskę ratunku, głaszczemy i windujemy na sam szczyt. Dzięki takiemu systemowi postępowania dyplomanci są naszymi ludźmi, zaś gmach nauki jest obsadzony zwartym zespołem figur ponumerowanych na odpowiednich grzędach – to mur, którego nie poruszy samotny człowiek z kajetem w dłoni, tym bardziej jeśli ma coś istotnego do powiedzenia. Żaden postawiony na straży dekoracji pracownik naukowy nie dopuści do ujawnienia cennej myśli przybysza spoza gmachu, gdyż po ogłoszeniu jej wszystkie publikacje, wydawane dotąd w celu pozorowania wiedzy, poszłyby – rzecz prosta – na toaletowy gwóźdź. Do tragedii tego rodzaju dochodzi tylko raz na kilkaset lat. Następuje ona wyłącznie w momencie wyjątkowego bałaganu w jakiejś specjalności oraz na skutek karygodnych zaniedbań urzędników naukowych powołanych i wykształconych po to właśnie, aby pilnowali pustych opakowań.
  [Adam Wiśniewski-Snerg, „Według Łotra”]

 • Galileusz zwykle kojarzony jest z "konfliktem z Kościołem katolickim". Konflikt ten na wyższym poziomie ogólności jest doskonałym przykładem syndromu obrony instytucji.

 • Inne definiendum: Lojalność korporacyjna.

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom pana John'a 

Definiens:

Tendencja do obdarzania niewspółmiernym zaufaniem przedstawicieli obcych narodów, nacji aktualnie wiodących gospodarczo lub militarnie. Wierzy się bardziej w to co mówią, niż w fakty.

 


 

Uwagi:

 • Zjawisko to wynika ze ślepego naśladownictwa ludzi sukcesu, na przykład: jeśli mistrz nosi sygnet to wiele osób też będzie nosiło sygnet, myśląc, że tym samym stanie się poniekąd mistrzem.

 • Zjawisko to znane jest od wieków. Jego istotę świetnie oddaje łacińska sentencja: Quidquid Latine dictum sit, altum videtur (cokolwiek powiesz po łacinie brzmi mądrze), które można w obecnych warunkach sparafrazować: W cokolwiek, co powie Amerykanin Polak uwierzy.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Syndrom Pillende 

Definiens:

Całokształt zjawisk społecznych związanych z typową sytuacją zdobywania i sprawowania władzy metodami socjalistycznymi.

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom Pioniera  

Definiens:

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2008.12.17 - bycie pierwszym w jakiejś dziedzinie daje przywilej i cierpienie tworzenia definicji.
Syndrom powszechnej ściemy

Definiens:

Pierwotna nazwa Syndromu Matrixu
Syndrom Prometeusza 

Definiens:

Zjawisko, polegające na tym, że osoba, która poświęca się na rzecz dobrze pojętego interesu grupy społecznej (np. ludzkości) naraża się na ogromne koszty i niewdzięczność tejże grupy. Prometeusz, narażając się, dostarczył ludziom ogień, za co został skazany (co prawda nie przez, nich lecz przez Zeusa) na wieczne męki.

 


 

Cytaty z literatury:

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom Semmelweis'a 

Definiens:

Syndrom Semmelweis'a (inaczej odruch Semmelweis'a) to zjawisko odrzucania nowej wiedzy (lub nowych dowodów), ponieważ obala ona zakorzenione normy, powszechne przekonania i przyjęte paradygmaty.

 


 

Uwagi:

 • Definiendum pochodzi od imienia węgierskiego lekarza, Ignaza Semmelweisa(1818-1865), który w 1847 r. odkrył, że śmiertelność z powodu gorączki dziecięcej spadła dziesięciokrotnie, gdy lekarze przed badaniem pacjenta - i, w szczególności, po sekcji zwłok, zaczęli myć ręce roztworem chloru. Decyzja Semmelweisa zatrzymała ciągłe zarażanie pacjentów - głównie kobiet w ciąży - „trupimi cząsteczkami”. Niestety inni lekarze odrzucali jego sugestie dotyczące higieny rąk, często z powodów pozamedycznych. Niektórzy, na przykład, uważali, że dłonie dżentelmena nie mogą przenosić chorób.

 • Z podobnym zjawiskiem spotkał się Galileo Galilei(1564–1642). Przeprowadził on eksperyment polegający na jednoczesnym zrzuceniu z wieży dwóch kul o różnej masie (armatniej i muszkietowej), które po chwili jednocześnie uderzyły o bruk. Pomimo, że miał wielu świadków i pomimo, że każdy mógł w każdej chwili podobny eksperyment przeprowadzić ówcześni uczeni "nie uwierzyli" mu. Tak mocne było przekonanie, że cięższe przedmioty spadają szybciej. Jest ono zresztą niejako naturalne - każde bowiem dziecko, a nie tylko Arystoteles, też tak twierdzi.

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom strachu ostatecznego

Definiens:

Człowiek jest w stanie zrobić wszystko co w jego mocy by nie starcić własnego życia
Syndrom "Tak, bo większość" 

Definiens:

 


 

Uwagi:

 • W rzeczywistości mnóstwo ludzi akceptuje teorie naukowe, ponieważ ktoś powiedział, że są one prawdziwe, a nie dlatego, że je rozumie. [Lewis Wolpert, "Nienaturalna natura nauki", str. 9]

 

Pojęcia skojarzone:
Syndrom zakotwiczenia 

Definiens:

To przywiązanie do własnych przekonań, które sprawia, że odrzuca się wszystko co tym przekonaniom przeczy.

Syndrom ten należy do grupy typowych populacyjne reakcji emocjonalnych.

 


 

Uwagi:

 • Osoby wierzące w istnienie Boga odrzucają wszelkie rozumowania, które to istnienie podważają. I odwrotnie osoby uważające siebie za myślące racjonalnie, w związku z tym odrzucający istnienie Boga, z trudem (jeśli w ogóle) zgadzają się z tym, że Bóg, choć być może został wymyślony, to tym nie mniej jest obiektem (niematerialnym) mającym charakter czynnika sprawczego, który w zależności od okoliczności może być konstruktorem społeczności ludzkiej lub jej destruktorem.

 

Pojęcia skojarzone:
System 

Definiens:

to obiekt z oddziaływującymi na niego warunkami zewnętrznymi lub grupa współdziałających obiektów z ich warunkami zewnętrznymi i wzajemnymi relacjami pomiędzy nimi.

 


 

Pojęcia skojarzone:
System(/obiekt) autodynamiczny 

Definiens:

System(/obiekt), który generuje procesy, które zwrotnie zmieniają sam system(/obiekt) lub jego elementy.

 


 

Uwagi:

 • Przykładem takiego systemu jest Ewolucja biologiczna zachodząca w Ziemskim ekosystemie. Jej elementami są wszystkie obiekty żywe, a ich zachowania sprawiają, że kolejne pokolenia obiektów żywych są inne od swoich poprzedników i inaczej się zachowują. (Przykład nieustannego iteracyjnego autodynamizmu systemu).

 • Człowiek podcinający gałąź, na której siedzi. (Przykład autodynamizmu jednorazowego).

 

Pojęcia skojarzone:
System czystego zlewu 

Definiens:

Modelowe zagadnienie zbudowania systemu złożonego z reguł działania i sprzężeń zwrotnych narzuconych na ludzi korzystających ze zlewu, który będzie zapewniał utrzymanie tego zlewu w czystości.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że przy warunkach początkowych "zlew jest czysty i pusty" wystarczy reguła "jeśli przynosisz naczynia do zlewu, musisz je dokładnie umyć i wstawić na suszarkę, natomiast zlew spłukać i wytrzeć, ścierkę rozwiesić by wysychała".

Jednak taki system nie gwarantuje stałego utrzymania zlewu w czystości ponieważ nie jest odporny na zaburzenia losowe (np. zawał serca osoby, która właśnie rozpoczęła zmywanie) lub wynikające z Natury Człowieka Uczciwego (np. gdy nikt nie widzi zostawia brudne naczynia w zlewie).

 

Dalsza analiza prowadzi do kilku ciekawych spostrzeżeń:

 • Naturalną dążnością tego systemu jest zapełnianie się zlewu brudnymi naczyniami.

 • Utrzymanie zlewu w czystości wymaga aktywnego systemu sterowania opartego o sprzężenia zwrotne: jeśli … to …

 • Gwarancję utrzymania zlewu w czystości daje instrukcja: jeśli przynosisz naczynia wstaw je do zlewu, umyj wszystkie naczynia ze zlewu i wstaw je na suszarkę, zlew spłucz i wytrzyj, ścierkę rozwiesić by wysychała. Ale oczywiście każdy będzie się burzył dlaczego ma zmywać za kogoś.

 • Przy powyższej regule opłaca się oszukiwać i podrzucać do zlewu brudne naczynia.

 • Czy osoby korzystające ze zlewu, jeśli będą wiedziały, że nikt nie odkryje tego kto podrzuca brudne naczynia, nie będą działały zgodnie z naturą człowieka uczciwego i właśnie będą to robiły?

 • Należy zatem wprowadzić system pełnego śledzenia osób przebywających przy zlewie, po to by odkryć kto oszukuje i reagować na te oszustwa.

 • Kto najbardziej będzie protestował przeciwko takiemu systemowi?

 • W jaki sposób administrator systemu śledzącego może skorzystać z zapisywanych w nim informacji.

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:

 • 2012.12.10 - szersze omówienie systemu czystego zlewu.
System(/obiekt) dyssypatywny

Definiens:

System(/obiekt), którego utrzymanie wymaga stałego wkładu energii i który w rezultacie energię tę rozprasza.

 


 

Uwagi:

 • Przykłady proste takich obiektów: płomień, wir; bardziej złożone: laser; najbardziej złożone: obiekt żywy.
System(/obiekt) społeczny

Definiens:

System, którego elementami są obiekty żywe.

 


 

Uwagi:

 • Najważniejszym kryterium decydującym o tym czy mówimy o systemie społecznym czy o obiekcie społecznym, jest funkcja selekcyjna. Odpowiedzi na to czy mamy do czynienia z obiektem czy systemem społecznym udzielaklasyfikacja ewolucyjna systemów.

 • Państwo choć rozumiane jest jako system społeczny, może być badane jako obiekt społeczny. Tego typu podejście do tego zagadnienia zaproponował już Niccolò Machiavelli.

 • Systemom społecznym nadawane są przeróżne nazwy: rój pszczół, kolonia mrówek, ławica ryb, chmara ptaków, stado w odniesieniu do ssaków. Prawdopodobnie mówi się kolonia i rój by wyróżnić ich bliskość systemom typu WSS.

 

Pojęcia skojarzone:
System/Obiekt strumieniowy 

Definiens:

Obiekt/system, którego struktury są chwilowym stanem utorzonym przez przepływające strumienie energii, materii lub informacji.

 

Pełna definicja pojęcia System strumieniowy

 


 

Uwagi:

 • Przykłady proste takich obiektów: płomień, wir; bardziej złożone: konto bankowe, przedsiębiorstwo; najbardziej złożone: obiekt żywy.

 • Do tego typu systemów stosuje się również mniej zrozumiałe definiendum "system otwarty".

 • Laureat Nagrody Nobla Peter Mitchell nazwał je "fluidykami".

 

Cytaty z literatury:
Światopogląd 

Definiens:

Względnie stały na danym etapie Cyklu Życiowego Człowieka zbiór sądów, przekonań i opinii na temat otaczającego świata czerpanych z mimikry, swego doświadczenia, szkoły oraz z rozmaitych dziedzin kultury: z mediów, religii, sztuki, plotek, przesądów, nauki i filozofii. Jest bazą danych dla procesów myślenia czyli analizy i wartościowania docierających informacji oraz do podejmowania decyzji i działań.

 

 


 

Uwagi:

 • Thomas J. Elpel w swej książce "Roadmap to Reality" przedstawił następujące poziomy światopogladów:

  Nazwa Opis Uwagi W Fizyce Życia
  Przedświadomy Nieświadomość swego istnienia Małe dzieci
  Magiczny Wszystko jest możliwe Dzieci
  Mityczny Postrzeganie reguł społecznych jako zero-jedynkowych Starsze dzieci
  Sekwencyjny Myślenie krytyczne i rozumienie liniowych zależności przyczynowo-skutkowych Nastolatkowie i młodzi dorośli. Myślenie Redukcjonistyczne
  Zdecydowana większość ludzi poprzestaje na mieszaninie światopoglądów mitycznego i sekwencyjnego!
  Systemowy Świadomość interakcji systemów i realizowanych przez nie procesów Myślenie Systemowe
  Holistyczny Świadomość globalnego środowiska
  Mystical
  Observer
  Non-Linear Myślenie Teoriogrowe
  Universal Postrzeganie rzeczywistości taką jaka jest Myślenie Absolutne

 

Pojęcia skojarzone:
Taktyka 

Definiens:

To element strategii, który nadaje jej taki, a nie inny charakter

 


 

Uwagi:

 

Pojęcia skojarzone:
Taktyka struktury 

Definiens:

Taktyka wyrażona w rozmieszczeniu elementów, czymś konkretnym, trwałym i zmaterializowanym, np. w budowie anatomicznej lub rozstawieniu graczy (żołnierzy)

 


 

Uwagi:

 • Czasem, by osiągnąć cel, wcale nie trzeba się ruszać lub przemieszczać – w zupełności wystarcza odpowiednia budowa ciała (rozmieszczenie elementów) i właściwe umiejscowienie się (bycie we właściwym miejscu).
Taktyka von Celebrry 

Definiens:

Taktyka polegająca na używaniu odpowiednich sformułowań, przywdziewaniu specjalnych szat, realizacji różnego rodzaju zachowań (np. gestów) mająca na celu pokazanie przeciwnikowi, że jesteśmy kimś innym niż w rzeczywistości jesteśmy (np. że mamy bardzo wpływowego alianta, którym możemy straszyć innych)

 


 

Uwagi:

 • Fiodor Dostojewski w "Idiocie": im coś prostsze, tym niedorzeczniejsze - zagdzam się z nim i też uważam, że logika przegrywa ze stereotypem podszytym tajemniczością.

 • jednym z elementów taktyki von Celebrry jest Przemoc symboliczna [Wikipedia stan 2016.10.29, Stan bieżący]– jedno z kluczowych pojęć sformułowanych przez francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu. Jest to miękka forma przemocy, która nie daje po sobie poznać, że jest przemocą [prosze porównać z pojęciem "Taktyka von Neumanna"]. Polega na uzyskiwaniu różnymi drogami takiego oddziaływania klas dominujących czy uprzywilejowanych na całość społeczeństwa i na klasy podporządkowane, by podporządkowani postrzegali rzeczywistość, w tym samą relację dominacji, której są ofiarą, w kategoriach percepcji i oceny, które wyrażają interes klas dominujących. W ten sposób podporządkowani postrzegają swoją sytuację jako naturalną lub nawet korzystną czy pożądaną dla nich samych, bo postrzegają rzeczywistość społeczną w kategoriach stworzonych przez klasy dominujące w celu legitymizacji ich dominującej pozycji.

  Jak działa przemoc symboliczna?

  Grupa społeczna może wywierać nacisk symboliczny, gdy posiada wystarczająco duży kapitał symboliczny, który uzyskuje w drodze konwersji nań innych odziedziczonych lub zdobytych kapitałów (kulturalnego, społecznego, etc.). Duży kapitał symboliczny pozwala oddziaływać przemocą symboliczną (lub władzą symboliczną), np. takimi sposobami jak:

  1. poprzez system edukacji i wpajane przezeń treści,

  2. poprzez symboliczną otoczkę pola władzy, na którą mogą się składać np.:

   • monumentalna architektura, onieśmielająca "szarego człowieka",
   • insygnia i atrybuty władzy, od korony królewskiej po perukę czy młotek sędziego;
   • specyficzny język, np. prawniczy, naukowy lub w inny sposób elitarny, np. wyrafinowany literacko i w ten sposób demaskujący "prostactwo" języka przedstawicieli klas podporządkowanych;
   • tytuły szlacheckie, naukowe, prawnicze, kościelne, etykiety VIP, etc.
  3. poprzez otaczanie się wyrafinowaną, ekskluzywną (czyli etymologicznie wykluczającą) sztuką, drogimi przedmiotami, strojami, pojazdami;

  4. oraz innego rodzaju formy tworzenia dystansu społecznego dzielącego pole władzy czy jakąś węższą w jego obrębie klasę społeczną od reszty społeczeństwa, zwłaszcza od klas podporządkowanych, ale także od innych klas konkurencyjnych.

  Przemoc symboliczna jest najskuteczniejszą formą sprawowania władzy nad klasami podporządkowanymi, gdyż z reguły nie dostrzegają one nawet, że jest to forma przemocy. Są one przekonane, że jest to naturalny porządek, że osoby i grupy społeczne posiadające duży kapitał symboliczny po prostu są lepsze i ich lepsze społeczne usytuowanie jest normalne, nie poddają go więc refleksji.

 • Powaga jest obrządkiem ciała, wymyślonym dla pokrycia braków ducha. - François de La Rochefoucauld. Więcej w 2009.12.26.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Taktyka von Krezussa 

Definiens:

Oszukiwanie w taki sposób, by wzbudzić w przeciwniku przekonanie, że jego sprzymierzeniec jest jego wrogiem.

 


 

Uwagi:

 • Nazwa tej taktyki pochodzi od zajadłego zwalczania prywatnych przedsiębiorców przez komunistyczne środki masowego przekazu. Wmawiały one, że producenci dóbr są wrogami społeczeństwa dlatego, że przez produkcję się bogacą. Według propagandystów producenci państwowi byli w tym względzie o wiele bardziej społecznie przydatni: choć produkowali drogo i to czego nikt nie chciał kupić, to jednak nie kierowali się rządzą zysku.

  Prywatni producenci majonezu, rzeczywiście się bogacili, ale dlatego, że ludzie po prostu majonez chcieli kupować. Firmy państwowe nie były w stanie produkować tak tanio lub tak dobrze jak prywatne, stąd stosowały taktykę szkalowania konkurencji. Producenci prywatni, produkujący pod presją konkurencji między sobą, produkowali dobrze i tanio, de facto byli wiec sprzymierzeńcami konsumentów.

 • Skarby, gromadzone przez Krezusa w Sardes z kopalń złota i wymuszonych danin (m.in. od miast greckich Azji Mniejszej), stały się przysłowiowe. Jego imię jest obecnie synonimem bogacza.

 • Bogactwo innych budzi zazdrość i nienawiść. Na przestrzeni dziejów bycie bogatym było zwiazane z brakiem moralności i bezwzględnością i dlatego łatwo jest wykorzystywać ten stereotyp. Dopiero od niedawna pojawili się bogaci-przedsiębiorcy - ludzie dostarczający tańszych lub lepszych produktów. Bogactwo pierwszego typu bogacza pochodziło z tego, że zabierał innym, bogactwo drugiego - że dostarczał produkty/usługi taniej lub lepiej.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Taktyka von Neumanna 

Definiens:

Oszukiwanie w taki sposób, by wzbudzić w przeciwniku przekonanie, że oszukiwanym nie jest.

 


 

Uwagi:

 • Definicja poprzednia:

  Dwutorowe działanie mające na celu wygranie z przeciwnikiem (osiągnięcie korzyści jego kosztem) przez:

  • bluff (oszustwo) oraz
  • przeszkodzenie mu obronie przed naszą wygraną przez wzbudzenie w nim pewności, że my sami nie bluffujemy

 • Pierwsza reguła dobrej gry w pokera: kto nigdy nie blefuje, nigdy nie wygrywa; kto zawsze blefuje, zawsze traci. - Daniel Dennett.

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2009.12.24 - Prawdę zawsze zastępuje coś na czym można lepiej zarobić.
Taktyka von Socialla 

Definiens:

Oszukiwanie w taki sposób, by wzbudzić w przeciwniku przekonanie, że robimy wszystko, żeby to on wygrał.

 


 

Uwagi:

 • W kwestii wprowadzenia powszechnej równości i przy wszelkich staraniach o jej urzeczywistnienie, nikt jakoś nie jest za obcięciem swoich własnych, aktualnych dochodów - Ludwig von Mises

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Taktyka von Szamanna 

Definiens:

Oszukiwanie w taki sposób, by wzbudzić w przeciwniku przekonanie, że posiadamy kontakt z istotą nadprzyrodzoną (Bogiem/Bogami, duchami przodków lub demonami) lub osobą bardzo wpływową i możemy sprawić by istota ta lub osoba spowodowała coś na czym nam zależy. Na przykład uśmierciła naszego przeciwnika, uleczyła kogoś kim się opiekujemy lub rozwiązała jakiś problem.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Taktyki von… 

Definiens:

Nazwa ogólna palety skutecznych taktyk dezinformacyjnych mających na celu ułatwianie osiągania korzyści, które odwołują między innymi się do emocji przeciwnika. Należą do nich Taktyka von Krezussa, Taktyka von Neumanna i Taktyka von Socialla.

Nazwa "von" wynika z tego, że nazwy wszystkich tych taktyk zaczynają się od przedrostka "von" (od nazwiska von Neumanna dlatego, że jego nazwiskiem nazwano pierwszą tego typu taktykę: Taktykę von Neumanna), a w swej nazwie mają podwojoną ostatnią samogłoskę: "nn" - von Neumanna, "ll" - von Socialla,…

 


 

Pojęcia skojarzone:
Taktyka zachowań 

Definiens:

Taktyka wyrażona poprzez działanie podejmowane przez analizator, np. zachowanie

 


 

Pojęcia skojarzone:
Teoria 

Definiens:

Najbardziej skrótowy model rzeczywistości

 • pozwalający ją zrozumieć oraz
 • umożliwiający w ramach założonej dokładności jej przewidywanie oraz
 • służący do realizacji wytyczonych celów (np. zrozumienia, przewidzenia, wygrania, wytworzenia)

 


 

Inne definiensy:

 • Wikipedia Pol
  Teoria to system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.
  W przypadku nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i nauk humanistycznych teorie są tworzone w celu systematyzowania i racjonalizowania faktów, wyjaśniania powodów ich występowania, przewidywania przyszłych zdarzeń, oraz budowy nowych systemów/urządzeń/broni.

 

Pojęcia skojarzone:
Teoria gier 

Definiens:

to dział matematyki zajmujący się badaniem cech charakterystycznych uczestników konfliktu interesów.

Wywodzi się z badania gier hazardowych i  stąd jej nazwa. Zastosowanie znajduje w teorii i praktyce walki sportowej, sztuce wojennej oraz w ekonomii, biologii (szczególnie w socjobiologii), socjologii oraz informatyce (patrz: sztuczna inteligencja). Zastosowanie teorii gier w  biologii przez Johna Maynarda Smitha (1920-2004) zaowocowało pojawieniem się ewolucyjnej teorii gier i memetyki.

 


 

Linki:

 • książka wprowadzająca w przystępny sposób do teorii gier: Teoria gier autorstwa giaura i Tomasza Rostańskiego.
Teoria systemów 

Definiens:

Teoria systemów jest interdyscyplinarną nauką badającą systemy na poziomie uogólnionym. Jej celem jest odkrycie ogólnych zasad i metod analizy, które mogą być stosowane do wszystkich typów systemów we wszystkich dziedzinach badań.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Teoriogrowy model ewolucji 

Definiens:


Teoriogrowy model ewolucji przenosi mechanizmy darwinowskie do postaci matematycznej. Trzy elementy tego modelu to – populacja, gra i reguły replikacji. Model ten realizuje proces składający się z czterech faz:
 1. Podmiotem tego modelu jest populacja (Pn). Populacja składa się z osobników stosujących we współzawodnictwie swoją charakterystyczną strategię. Populacja podlega transformacji dlatego, że dochodzi do współzawodnictwa pomiędzy osobnikami tworzącymi populację. Model tego współzawodnictwa reprezentowany jest przez Grę.

 2. Gra sprawdza strategie osobników w odniesieniu do “reguł gry”. Reguły te w zależności od tych strategii przyznają danemu osobnikowi punkty Dostosowania (przekładające się na liczbę i tempo potomstwa). Osobnicy losowo łączą się w pary i w parach współzawodniczą ich strategie. I w zależności od tych strategii przyznawane są punkty Dostosowania. Takich spotkań rozgrywanych jest kilka a punkty są kumulowane.

 3. W oparciu o te punkty osobnik albo podlega replikacji albo ubiciu (culling). Replikacja odbywa się zgodnie z regułami replikacji. Proces ten wieńczy powstanie kolejnej populacji P(n+1). Przy czym osobniki, które przeżyły lub powstały w wyniku replikacji posiadają na swoim koncie różne stany punktów dostosowania wynikające z reguł gry i reguł replikacji.

 4. Nowa populacja staje się populacją wyjściową do kolejnego cyklu, a cykle następują jeden po drugim i nigdy nie ustają. Mówiąc językiem matematyki jest to proces iteracyjny. W trakcie tego iteracyjnego procesu skład (liczba osobników stosujących daną strategię) kolejnych populacji dąży do pewnego stanu ustalonego, Jeśli stan ten nie zostanie zmieniony przez pojawienie się nowej zmutowanej strategii to jest uważany za Stan Ewolucyjnie Stabilny.

 


 

Uwagi:

 • Źródło Wikipedia angielska Evolutionary game theory Stan [2012.07.06]

 • Jeśli założymy, że etap selekcji w gerpedelucji polega na rozegraniu gry, w wyniku której wyłaniani są zwycięzcy i tylko oni mogą się reprodukować otrzymamy Teoriogrowy Model Ewolucji.

 

Pojęcia skojarzone:
Terminatory 

Definiens:

Czynniki kończące spełnianie przez obiekt kryteriów obiektowości.

 


 

Uwagi:

 • Terminacja oznacza, że obiekt przestał być obiektem – mógł zostać zniszczony (uległ transformacji np.: dom przekształcił się w kupę gruzu) lub zniknął (np.: wiara w Bogów greckich).

 

Pojęcia skojarzone:
Transcendencja

Definiens:

Transcendencja (filozfia) (z łac. transcendens – przekraczający) – filozoficzny termin mający wiele różnych, lecz spokrewnionych znaczeń; m.in.: "istnienie na zewnątrz, poza (ponad) czymś, w szczególności: istnienie przedmiotu poznania poza umysłem poznającym, bądź bytu absolutnego poza rzeczywistością poznającego".
[pl.wikipedia.org/wiki/Transcendencja_(filozofia), stan 2010.01]

 


 

Inne definiensy:

 • Transcendencja (religia) – w znaczeniu duchowym jest to dosłownie tłumacząc z łaciny "wspinanie się" lub "przechodzenie poza". Transcendencja jest próbą przekroczenia rzeczywistości i przejścia na inny poziom ludzkich doświadczeń i zmysłów.
  [pl.wikipedia.org/wiki/Transcendencja_(religia), stan 2010.01]
Transformacja 

Definiens:

Przekształcenie, zmiana postaci.
Transformowalność 

Definiens:

Zdolność do przekształcenia się
Transkrypcja 

Definiens:

Proces przepisania informacji zawartej w łańcuchu DNA na krótszy łańcuch RNA. Wynikowa cząstka RNA, np. mRNA, tRNA, rRNA, w zależności od sekwencji nukleotydów rybozowych ma różne właściwości biologiczne.

 


 

Uwagi:

 • Helikaza DNA, o czym już wiemy, rozcina łańcuch DNA na dwie odrębne nitki. Istnieją również inne enzymy, które rozdzielają DNA, przy czym nie na zawsze, lecz na chwilę. Są to enzymy z grupy polimeraz RNA. Każdy z nich może przesuwać się wzdłuż helisy DNA, rozplatając ją na odcinku o długości zaledwie kilkunastu wiązań wodorowych. I w tym właśnie momencie dzieje się coś naprawdę arcyważnego. Otóż w szczelinę tę wciskają się nukleotydy bazujące na rybozie, a więc nieco inne niż nukleotydy, z których zbudowane jest DNA. Wpychają się i ich zasady azotowe za pomocą wiązań wodorowych dołączają się do jednej z nitek DNA, po czym łączą się ze sobą nawzajem wiązaniem fosfodiestrowym. W ten sposób tworzy się nitka RNA, która różni się od nitek DNA tym, że powstaje z nukleotydów rybozowych, a nie, jak DNA, z nukleotydów deoksyrybozowych. Niby nic nieznacząca różnica, a jednak skutkująca innymi, i to z naszego punktu widzenia bardzo ważnymi, konsekwencjami. Połączenie nitki RNA z nitką DNA jest na tyle słabe, że dwie na chwilę rozplecione przez polimerazę nitki DNA dążą do ponownego połączenia. Co prawda, przeszkadza im w tym doczepiona do jednej z nich nowo utworzona nitka RNA, ale nie stanowi to dla nich większej przeszkody – łączą się i przy okazji wypychają nitkę RNA spomiędzy siebie! Ta łatwość bycia wyciśniętą z helisy DNA jest pierwszą istotną właściwością RNA.

  Opisany powyżej proces przepisania sekwencji zasad azotowych DNA w lustrzaną sekwencję komplementarnych zasad azotowych RNA nazywa się transkrypcją DNA, a powstałą nić RNA – transkryptem. W wyniku opisanego procesu transkrypcji, w zależności od tego, jaki typ polimerazy RNA służył do rozcięcia DNA, powstaje między innymi jeden z trzech rodzajów RNA:

  1. mRNA (ang. messenger RNA) – informacyjny RNA;
  2. tRNA (ang. transfer RNA) – transportujący RNA;
  3. rRNA (ang. ribosomal RNA) – rybosomowy RNA;
  4. lub jeszcze inne.


  W tym miejscu gorąco zachęcam czytelnika do znalezienia w internecie filmów związanych ze słowem kluczem "transcription" i obejrzenie, jak przebiega transkrypcja.

  [Źródło: "59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia", strona 62]

 

Pojęcia skojarzone:
Translacja 

Definiens:

Translacja to zachodzący wewnątrz komórki proces, w wynkiu którego, na podstawie projektu zapisanego w mRNA pojedyncze aminokwasy łączone są w konkretny ich ciąg. W wyniku translacji powstaje pierwszorzędowa struktura białka. W wyniku kolejnych procesów powstają drugo-, trzecio- i czwartorzędowe struktury. W rezultacie translacji i tych kolejnych procesów, na podstawie projektu zapisanego w mRNA, komórka wytwarza białka o konkretnych właściwościach.

 


 

Uwagi:

 • Jak sobie przypominamy, białka, stanowiące budulec ziemskich obiektów żywych, powstają w wyniku doczepiania się jeden do drugiego kolejnych aminokwasów z grupy aminokwasów podstawowych, a przeróżne właściwości białek zależą od kolejności połączenia i liczby aminokwasów. Łańcuchy białkowe mogą być krótkie (na przykład białko nazwane TRP-Cage to ciąg 20 aminokwasów) lub długie (Tytyna – ok. 27–33 tys. aminokwasów).

  Podejrzewam, że uważni czytelnicy już domyślają się, jak powstają białka. Po połączeniu się z właściwym sobie aminokwasem, transporter (tRNA) jedzie z nim do hali fabrycznej, czyli rybosomu (rRNA), w którym już czeka projekt (mRNA). W jednym szczególnym miejscu rybosomu wystawiona jest trójelementowa sekwencja mRNA – kodon – gotowa do połączenia się z odpowiadającym jej antykodonem. Rybosom dopuszcza do tego miejsca tylko ten transporter, którego antykodon jest zgodny z kodonem oczekującym. Dołączanie się kolejnych transporterów odbywa się w sposób sekwencyjny dzięki odpowiednim warunkom panującym w rybosomach. Ponieważ kolejne tRNA ustawiają się jeden za drugim na matrycy mRNA, to przyczepiony do nich aminokwas łączy się wiązaniem peptydowym z aminokwasem, który przyjechał poprzednim transporterem. Struktura pierwszorzędowa, a więc sekwencja aminokwasów powstającego w ten sposób białka, odpowiada sekwencji kodonów zapisanych w mRNA.

  Proces ten nazwano translacją RNA. Translacja w potocznym rozumieniu kojarzy się, zresztą całkiem słusznie, z przekładem (lub przetłumaczeniem) czegoś na coś. Podobnie jest i w tym przypadku. Istotą tego procesu jest bowiem przełożenie kodu zapisanego w sekwencji połączonych ze sobą nukleotydów na sekwencję połączonych ze sobą aminokwasów, czyli przełożenie informacji z projektu na odpowiadający mu element białkowy. W branży budowlanej zamiast o translacji mówi się o konstruowaniu na podstawie projektu.

  Sposobów ustawienia czterech elementów w trójelementową sekwencję jest 64, a podstawowych aminokwasów, z których zbudowane są organizmy żywe – zaledwie 20, toteż niektóre z nich przyłączają się do tRNA o różnych antykodonach, na przykład arginina łączy się aż z sześcioma różnymi tRNA – tymi, które mają antykodony: GCA, GCG, GCU, GCC, UCU, UCC. tRNA z antykodonem UAC pełni szczególną funkcję – łączy się z metioniną, a odpowiadający mu kodon AUG stanowi miejsce startowe translacji – znak dla rybosomu: „Hej, zaczynamy budować nowe białko”. Natomiast kodony UAA, UGA i UAG nie łączą się z tRNA, lecz stanowią sygnał dla rybosomu do zakończenia procesu translacji: „Hej, białko skończone”.

  W tym miejscu warto poszukać filmów w internecie związanych ze słowem kluczem "translation" w odniesieniu do biologii.

  [Źródło: "59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia", strona 72]

 

Pojęcia skojarzone:
Trening 

Definiens:

Forma praktycznego nabywania i rozwijania przez obiekt lub grupę obiektów cech służących do coraz skuteczniejszego realizowania danych procesów nadążnych.

 

Trenować można wszystkie cechy, na przykład:

 • Indywidualne cechy motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość, gibkość, koordynację ruchową, nawyki;

 • Indywidualne cechy psychiczne: motywację, determinację, techniki zapamiętywania, metody kojarzenia, koncentrację, odporność, żądzę zwycięstwa, wyprzedzanie;

 • Grupowe cechy motoryczne: granie w tempo, zgranie, dostosowanie swych cech motorycznych do wymogów zespołu;

 • Grupowe cechy psychiczne: taktyki oszukiwania, taktyki wzajemnego motywowania, negocjowanie, komunikowanie się, wiedzę o działanu drużyny i swoim w niej miejscu;

 • Indywidualne umiejętności wykorzystania, np.: posługiwanie się danym typem broni, posługiwanie się komputerem;

 • Grupowe umiejętności wykorzystania, np.: współdziałanie załogi przy obsłudze czołgu, funkcjonowanie firmy;

 

Istotne elementy treningu:

 • Nabywanie wiedzy teoretycznej;

 • Ćwiczenie – praktyczne angażowanie danej cechy

 • Jednostka treningowa: wykonanie zestawu ćwiczeń i odpoczynek, mające na celu wykorzystanie zjawiska hiperkompensacji;

 • Cykle treningowe: odpowiednio ułożone w czasie jednostki treningowe.

 • Systematyczne powtarzanie;

 • Sprzężenie zwrotne: analiza czy stosowany trening przynosi pożądane rezultaty jeśli nie to należy znaleźć/wymyślić zmiany w treningu i je wprowadzić;

 • Konfrontacja trenowanych elementów i zespołu trenowanych cech w całości. Patrz Syndrom framugi;

 • Trener(zy), środowisko:

 


 

Uwagi:

 • W judo stosuje się trzy podstawowe rodzaje metod treningowych: ćwiczenia (kata), walki trenigowe (randori) i zawody (shiai) [Więcej]

 • ich-,ni-,san- albo dziu- waza, albo katari geiko

 

Pojęcia skojarzone:
Trybalizm

Definiens:

 


 

Inne definiensy:
Twierdzenie Actona

Definiens:

Władza psuje, władza absolutna psuje absolutnie

 


 

Przykłady:

 • W 1996 Anna Kalata pozwała Powszechny Zakład Ubezpieczeń o odszkodowanie za utracone korzyści z tytułu niezdolności do pracy. [I nic dalej się nie działo] W grudniu 2006 jako członkini KNF [Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który jak pisze na swojej stronie "dba o stabilne funkcjonowanie i bezpieczny rozwój rynku finansowego"]głosowała za powołaniem na stanowisko prezesa zarządu PZU Jaromira Netzla, który, jak się okazało, przeszedł to głosowanie jednym głosem. Wkrótce potem zarząd PZU, działając w trybie nadzwyczajnym, zawarł z Anną Kalatą ugodę, w wyniku której w czerwcu 2007 PZU wypłacił jej odszkodowanie (wraz z odsetkami) w wysokości 1,3 mln zł. [Wikipedia, hasło Anna Kalata, stan 2011.07.28]

  Dobry murarz na budowie zarabiał w tym czasie około 4000 zł.
Twórcza destrukcja 

Definiens:

Efekt działania mechanizmu zapadka ewolucyjnej, który polega na tym, że obiekty żywe lub ich agregacje (patrz poziomy organizacyjne obiektów żywych) lepiej radzące sobie w realizacji celu życia są przepuszczane przez etap selekcji, natomiast te gorzej radzące sobie - nie.

W przypadku silnej funkcji selekcyjnej, dużej rozrodczości i gdy funkcja selekcyjna unicestwia obiekty, które nie spełniają jej wymogów, mamy do czynienia ze zjawiskiem pozbawiania życia dużej liczby obiektów. A to z naszego ludzkiego punktu widzenia uważane jest za coś złego, związanego z cierpieniem.

Należy jednak nadmienić, że właśnie te czynniki, a zatem: silna funkcja selekcyjna i rozrodczość, czyli możliwość selekcjonowania z dużej liczby obiektów, są fundementem tworzenia się nowych, coraz lepiej realizujących cel życia, taktyk struktury i taktyk zachowań.

 


 

Uwagi:

 • Zagadnienie twórczej destrukcji świetnie opisuje cytat z poematu Faust Johanna Wolfganga von Goethe (1749–1832): "Więc kimże w końcu jesteś? Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, dobro czyni". Parafrazując, można powiedzieć, że obiekty żywe są efektem procesu, który poprzez selekcję nie pozwala zdecydowanej większości obiektów na powielenie się, wybierając jednak tym samym perfekcyjną mniejszość.
  "59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia", str. 105.

 • Twórcza destrukcja – wyrażenie pojawiające się w pracach Michała Bakunina (1814-1876), Fryderyka Nietzschego (1844-1900) oraz Wernera Sombarta (1863-1941). W książce "Kapitalizm, socjalizm, demokracja" austriacki ekonomista Joseph Schumpeter (1883-1950) spopularyzował ten termin, używając go do opisu procesu transformacji, która towarzyszy przełomowemu odkryciu. W wizji kapitalizmu Schumpetera ciągłe pojawianie się nowych przedsiębiorców z rewolucyjnymi pomysłami stanowi siłę, która jest w stanie podtrzymywać długotrwały rozwój ekonomiczny. Ekonomista akceptował fakt, że taka zmiana powoduje utratę pozycji przez przedsiębiorstwa, które wcześniej cieszyły się ugruntowaną, nawet monopolistyczną, pozycją rynkową.
  Wikipedia stan 2020.01.19

 

Pojęcia skojarzone:

 

Dziennik:
Twórczość

Opis:

 


 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:

 • 2008.12.17 - o męczarni tworzenia nowych pojęć.
 • 2008.12.26 - pisanie przypomina robienie mebli.
 • 2009.04.18 - Eugène Delacroix o pracy geniusza.
 • 2009.11.30 - sztuka przekładu na inne języki jest składowym elementem twórczości, szczególnie wtedy gdy utwór chce się udostępnić poza krajem ojczystym.
 • 2009.12.26 - Twórczość w maksymach François de La Rochefoucauld.
Typowe instrumenty rządzenia 

Definiens:

Lista instrumentów stosowanych na przestrzeni dziejów przez rządzących w celu zapewnienia im utrzymania lub zapewnienia sobie coraz większej władzy:

 1. ciągłe dążenie do gromadzenia coraz większej władzy

 2. ciągłe zwiększanie wydatków

 3. gromadzenie zasobów niezbędnych do sprawowania władzy:

  • nadmierne opodatkowanie,
  • inflacja (np. przez dodruk) pieniądza,
  • zadłużanie społeczeństwa,

 4. tworzenie grup społecznych wspierających rządzących, tzw "beneficjentów państwa":

  • pracownicy urzędów państwowych
  • państwowi naukowcy
  • państwowi nauczyciele
  • pracownicy państwowej służby zdrowia

 5. niechęć do rozwiązań systemowych

  • rozdawnictwo przywilejów,
  • uznaniowe dofinansowywanie,
  • ręczne sterowanie reaktywne, bez planu
  • wzniecanie i gaszenie pożarów zamiast budowania trwałych podstaw

 6. chęć regulowania wszystkiego przepisami

  • nadmierne ustawodawstwo
  • narzucanie nielogicznych i nawzajem sprzecznych przepisów (żeby zawsze i na każdego mieć "haka"),
  • uznaniowa interpretacja przepisów

 7. stosowanie innych standardów dla działań własnych i działań pozostałych:

  • brak transparentności działań własnych przy coraz wiekszej inwigliacji pozostałych,
  • prowadzenie własnej działaności gospodarczej regulowanej innymi prawami niż pozostali,
  • przerzucanie odpowiedzialności z rządzących na rządzonych

 8. czynienie sprawiedliwości ksztowną i trudno dostępną

 9. uzależnianie poddanych od siebie przez

  • system edukacji
  • system badań naukowych
  • gratyfikowanie postaw "prorządowych"
  • zatrudnianie na etatach
  • pełna inwigilacja

 10. nachalna propaganda zamiast tłumaczenia mechanizmów społecznych,

 11. szukanie wrogów,

 12. przekonania/zachowania typu

  • „jeśli dam pieniądze to załatwię problem”,
  • „do rozwiązania każdego problemu wystarczy jedynie odpowiedni akt prawny i zespół urzędników”,
  • wiemlepstwo: „tylko ja wiem najlepiej”
  • mania wielkości
  • kult jednostki
  • wystawność, rezydencje, limuzyny

 13. uleganie procesom

 14. niezastanawianie się nad społecznymi kosztami podejmowanych decyzji,

 15. ograniczanie wolności

  • niechęć do niezależnych (od rządzących) organizacji pozarządowych
  • niechęć do niezależnych (od rządzących) przedsiębiorców

 16. tworzenie własnych monopoli

  • system bezpieczeństwa wewnętrznego
  • system sprawiedliwości
  • system edukacji
  • uzależnianie gospodarki i handlu poprzez arbitralnie narzucane przepisy, przywileje, ulgi, "przymykanie oka"

 


 

Uwagi:

 • Według nich wszystko musi być:

  • Narodowe
  • Centralne
  • Państwowe
  • jak w PRL-u
  ta ich obsesyjna wręcz potrzeba kontrolowania i trzymania wszystkiego w garści jest porażająca.

 • Partia ta, ledwie zagarnęła władzę, zajęła się już tylko jednym: utrwalaniem swego panowania i szerzeniem strachu przez ustanowienie rządów terroru schlebiajacego instynktom i wściekłości ludu.

 • Większość rządów i partii politycznych gorąco pragnie ograniczyć sferę inicjatywy prywatnej i wolnej przedsiębiorczości. - Ludwig von Mises, "Planowany chaos"

 

Pojęcia skojarzone:
Typowe populacyjne reakcje emocjonalne 

Definiens:

Genetycznie zapisane taktyki zachowań typowe dla większości osobników w danej populacji. Taktyki te są emergentami wykształconymi (powstałymi i doskonalonymi) przez ewolucję biologiczną. Polegają one na automatycznym uruchomieniu zbioru określonych reakcji obiektu żywego w odpowiedzi na działanie zbioru określonych czynników (bodźców). Ponieważ są to reakcje uruchamiane na zasadzie automatu, powodują, że reakcje dla otoczenia mogą wydawać się niezrozumiałe lub nieracjonalne.

Typowe populacyjne reakcje emocjonalne stanowią elementy ahamkary.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Układ

Definiens:

Pojęcie identyczne z pojęciem system

 


 

Uwagi:

 • Słowo układ jest polskim odpowiednikiem występującego w wielu językach świata słowa system. W polskim języku naukowym mamy do czynienia ze zjawiskiem osmotycznej anglicyzacji, czyli wprowadzaniem słów angielskich. Autorzy, by unikać powtórzeń "układ, układ" wprowadzili kuchennymi drzwiami do języka polskiego słowo system (po angielsku – zawszeć to brzmi bardziej naukowo), co dało im możliwość przeplatania "układ, system". Dokładnie z taką samą sytuacją mamy do czynienia ze: stateczność-stabilność, udomowienie-domestykacja.

 • Fizyka Życia ze względu na jednoznaczność rezygnuje ze słowa polskiego na rzecz system, czym de facto przyczynia się do osmotycznej anglicyzacji naszego języka.
Urzędnicy - cechy charakterystyczne

Definiens:

 


 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:
Vivacitas

Definiens:

Miara żywotności i zdolności do namnażania

 


 

Uwagi:

 • Pojęcie bardzo ogólne może być stosowane nie tylko do pojedynczych obiektów żywych, lecz również do gatunków, społeczeństw, a nawet do bytów abstrakcyjnych, takich jak memy.

 • W odniesieniu do obiektów żywych viavacitas ma dwa wymiary: indywidualny i grupowy. Ich współzależność jest szerzej opisana jako Jak Gra Żywe.
Właściwość 

Definiens:

Wyodrębniona, obserwowalna i mierzalna cecha obiektu. Ponieważ jest mierzalna posiada zatem swój stan – określany definiendum Stan właściwości.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Wolny rynek 

Definiens:

Wolny rynek to rynek, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym, przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku zarówno kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. władzy publicznej), a warunki transakcji – w szczególności cena – zależą jedynie od ich obopólnej zgody. – [Wikipedia, pol., 2011.04.07]

 


 

Uwagi:

 1. Wolny rynek to nic innego, jak społeczne przyzwolenie na selekcję naturalną.

 2. Powszechnie "wolny" w kontekście "wolnego rynku" rozumiany jest jako "wolna amerykanka", czyli zezwolenie na robienie dowolnych przekrętów. Jednak "wolny" należy rozumieć jako "rynek nieprzymuszonego (inaczej wolnego) wyboru".

 3. Wolny rynek przeobraża naturalną ludzką chciwość w zdyscyplinowany proces twórczego produkowania opartego na nadążnej analizie potrzeb innych. [parafraza John'a Freeslow'a cytatu George'a Gilder'a]

 4. Dlaczego ludzie nie lubią wolnego rynku? Bo narzuca im przymus konkurowania.

 5. Warunki jakie musi spełniać rynek by można go było uznać za wolny:

  • Mogę ustalać własne ceny na swoje produkty i nikt nie zmusza mnie bym kupował
  • Mogę dobierać sobie współpracowników i płacić im tyle ile ustalę i na ile się oni zgodzą
  • Mogę sam decydować co chcę robić
  • Mogę inwestować
  • Mogę kupować, posiadać, używać i sprzedawać
  • Mogę czerpać zyski, patrz --> Podstawowy mechanizm bogacenia się społeczeństw
  • Mogę tworzyć i nabywać środki produkcji
  • Mogę produkować na sprzedaż
  • Muszę konkurować
  • Muszę przestrzegać zasad moralnych (w tym punkcie mieszczą się takie obostrzenia jak: że nie można kraść, nie można stosować inflacji (która jest niewidoczną kradzieżą zinstytucjonalizowaną),…)

  Przy czym wszystkie te warunki muszą być spełniane jednocześnie. Wolny rynek charakteryzuje się zatem nieliniowością iloczynową.

 6. Negatywnym mechanizmem wolnego rynku jest zapadka Św. Mateusza prowadząca do powstawania monopoli, inaczej mówiąc mechanizm prowadzący do eliminowania konkurencji.

 

Cytaty z literatury:

 

Dziennik:
Wyróżnik ludzki

Definiens:

Zachowanie lub czynnik właściwy dla człowieka, a nie występujący u zwierząt.

 


 

Uwagi:

 • Świadome przekazywanie wiedzy nie jest wyróżnikiem ludzkim, bowiem również zwierzęta (np. orki) uczą swe młode.
Wyzyskiwacz

Definiens:

Osobnik bogacący się poprzez kradzież, grabież lub rozbój.

 


 

Pojęcia skojarzone:
Yang i Yin 

Definiens:

Czynniki przeciwstawne. Pro i contra. Heglowska teza i antyteza. W Fizyce Życia: czynnik i czynnik jemu przeciwstawny.
Zaburzenie 

Definiens:

Nieprzewidziany czynnik wpływający na proces w danej chwili.

 


 

Uwagi:

 • Zaburzenie nie działa w sposób zdeterminowany, bo gdyby tak było to nie byłoby zaburzeniem, lecz czynnikiem.

 • Z punktu widzenia teorii systemów zaburzenia klasyfikuje się na destabilizujące i nieistotne. Badaniem tego jakie konsekwencje może mieć zaburzenie na system zajmuje się analiza wrażliwości

 • Nie jest to powszechnie znane,
  że w alpiniźmie
  najmniejszy nawet błąd
  konsekwencje może mieć przesrane

 

Pojęcia skojarzone:

 

Cytaty z literatury:
Zachowanie 

Definiens:

Zachowanie to proces w sensie matematycznym.
Zapadka

Definiens:

Mechanizm przekształcający zdarzenia losowe w zdarzenia ukierunkowane.

 


 

Więcej o mechanizmie zapadki

 

Pojęcia skojarzone:
Zapadka ewolucyjna 

Definiens:

Analiza podatności gry ewolucyjnej Mała ewolucja prowadzi do wniosku, że proces ewolucji biologicznej dysponuje swoistym mechanizmem zapadki. W pełni ujawnia się on gdy mamy do czynienia ze skrajnie silnym konkurencyjnym kryterium selekcyjnym. Wówczas, jeśli w populacji pojawi się lepsza taktyka struktury lub taktyka zachowań, to zdominuje ona populację. Jeśli funkcja selekcyjna dalej będzie dalej silna to nie nastąpi powrót do taktyk gorszych.

W przypadku osłabienia kryterium konkurencyjnego może nastąpić powrót do taktyk gorszych. Darwin określił to jako: naturalną skłonność organizmów do powrotu (rewersji) do stanu mniej doskonałego [Źródło str. 142].

 

Pełny opis gry Mała ewolucja, w której dokładnie omówiono zapadkę ewolucyjną.

 


 

Więcej o mechanizmie zapadki

 

Uwagi:

 • Mechanizm zapadki ewolucyjnej uniemożliwił substancjom organicznym, które raz weszły na ścieżkę ewolucji biologicznej, wycofanie się z tego swoistego wyścigu (quasi-stałego i nieliniowego doskonalenia).

 • Manfred Eigen i Peter Schuster w pracy "The hipercycle" nazwali ten mechanizm: peculiar "once-forever" selection mechanism

 

Pojęcia skojarzone:
Zapadka Św. Mateusza 

Definiens:

Naturalny mechanizm funkcjonujący w grupach społecznych powodujący, że funkcja selekcyjna staje się funkcją nieliniową.

 


 

Uwagi:

 • Opis zjawiska spowodowanego przez ten mechanizm znajdujemy w Ewangelli wg. Św. Mateusza: Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

 • Najlepiej ilustruje ten mechanizm zjawisko głodu przednówkowego: Dolegli