Góra strony
Fizyka Życia

Informacja - definicja 

Definiens:

(Interpretowany) ciąg stanów.


Uwagi:

 • Informacja może powstawać samorzutnie w sposób naturalny.

 • Słowo "interpretowany" zostało celowo ujęte w nawiasie, sam bowiem ciąg stanów stanowi informację (potencjalną), przy czym informacja (potencjalna) staje się informacją (właściwą) dopiero wówczas gdy jest interpretowana.

 • Jak wiadomo stan właściwości związany jest ścisle z pojęciem obiektu, jednak obiekt nie występuje w definicji informacji bowiem odgrywa on w niej rolę drugorzędną.

 • Element informacji to obiekt, którego właściwość może przyjmować konkretny stan ze zbioru stanów dopuszczalnych. Przykłady:

  • Bit - dwa stany
  • Cyfra - dziesięć stanów
  • Litera - 26 stanów w alfabecie angielskim, 35 w polskim, 2 w alfabecie Morse'a
  • Ideogram - 106230 w chińskim słowniku Yitizi Zidian [Wikipedia stan 2011.11.25]
  • Bit informacji genetycznej - 20 stanów (W skład białek wszystkich organizmów żywych wchodzi głównie 20 podstawowych aminokwasów (aminokwasy biogenne lub białkowe) [Wikipedia stan 2011.11.25]) Tu informacja nie jest reperezentowana przez stan, lecz obiekt - konkretny aminokwas.

 • Charakterystycznym jest zbiór stanów dopuszczalnych: jeśli stany mogą przyjmować dwie wartości mówimy o systemie dwójkowym, jeśli 10 o dziesiątkowym, itp. Zapis genetyczny jest zapisem dwudziestkowym.

 • W celu optymalizacji zapisu informacji (mniejsza liczba stanów dopuszczalnych przenosi więcej informacji) stosuje się grupowanie elementów w sekcje informacji o stałej lub zmiennej długości. W tym drugim przypadku musi być okreslony stan "koniec sekcji".
  Przykłady:

  • Słowo (sekcja o zmiennej długości) - ciąg liter
  • Liczba (sekcja o zmiennej długości) - ciąg liczb
  • Kodon (sekcja o stałej długości) - trzy bity informacji genetycznej

  Łączenie w sekcje może być zagnieżdżane. I tak:

  • Zdanie (sekcja o zmiennej długości) - ciąg słów
  • Wektor (sekcja o stałej długości) - para liczb
  • Gen (sekcja o zmiennej długości) - ciąg kodonów


Więcej:

Ciąg to zgodnie z definicją zbiór uporządkowany. Każdy z elementów (obiekt) tego zbioru może posiadać określony, z zakresu stanów dopuszczalnych, stan swojej właściwości.

System dwójkowy

Ciąg utworzony z obiektów, których właściwości mogą znajdować się wyłącznie w dwóch różnych stanach, na przykład: (tak, nie), (jest, nie ma), (0,1), (białe, czarne), (wysokie, niskie), (stan energetyczny wysoki, stan energetyczny niski), (namagnesowane, nie namagnesowane).

Przykładem jest sposób zapisu informacji w komputerach

System literowy

Ciąg utworzony z symboli zwanych literami.

Przykładem są alfabety