Fizyka Życia

Fizyka Życia - Notatnik

grain

Notatnik albo z angielska blog (ang. web log - dziennik sieciowy) — czyli rodzaj strony internetowej zawierającej określoną liczbę odrębnych, samodzielnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów.

Niniejszy notatnik służy do zapisywania pomysłów wpadających do głowy, ciekawych obserwacji i cytatów, które później będą stanowiły materiał do kolejnych "Fizyk ..."

Bezstronność w sporach i dochodzenie do istoty rzeczy oznacza jednak narażenie się na nienawiść i pogardę obydwu stron. [John M. Smith + John Freeslow]

Chociaż marksizm w swych początkach był wrogiem ignorancji i przesądów, przestał nim być o tyle, o ile stał się dogmatyczny. Obecnie zagrażają mu poważnie ustalenia socjobiologii człowieka i prawa ogólne Fizyki Życia. Tradycyjna religia nie jest nimi zagrożona, co więcej, potwierdzają one nawet jej słuszność. [Edward O. Wilson + John Freeslow]

grain