Fizyka Życia

Kulisy Polskiej Demokracji. Obywatel wobec systemu.

Jak działa społeczeństwo?

 

 

 

 

flag Informacje podstawowe

Tytuł: Kulisy Polskiej Demokracji. Obywatel wobec systemu.
Autorzy: Jan Kuban, Janusz Sanocki, Mirosław Matyja
Kategoria: Systemy społeczne
Słowa kluczowe: System społeczne, Demokracja bezpośrednia, JOW, Cybernetyka społeczna
Wydano: Październik 2019
Wersje językowe: flag
ISBN 978-83-953596-2-0
Format: 125 x 195 mm
Waga:
Stron: 212

flag Kontakt

Email 
Tel. +48 22 646 74 24

flag Opis

Takiej książki na polskim rynku jeszcze nie było!

Nieprzejednany wolnościowiec, biocybernetyk badający procesy społeczne, nieskorumpowany i ideowy polityk oraz międzynarodowej sławy politolog postanowili wspólnie wydać książkę pod wielce intrygującym tytułem: „Kulisy polskiej demokracji. Obywatel wobec systemu”.
Inspiracją była bieżąca sytuacja polityczna w naszym kraju.

Biocybernetyk wprowadza czytelnika w teorię systemów politycznych i pokazuje jak różne systemy kształtują takie, a nie inne ludzkie zachowania. Władza psuje, a ludzie będący u władzy zagarniają jej coraz więcej, a ta zwrotnie psuje ich jeszcze bardziej.

Polityk przenosi te systemowe rozważania na polski grunt i tłumaczy, że bardzo wiele patologii w naszej ojczyźnie wynika właśnie z systemu. Pokazuje, jak system wyborczy sprawia, że kontrolując zaledwie kilkadziesiąt osób, można panować nad całym krajem.

Czy jesteśmy w stanie zbudować społeczeństwo na prawdę obywatelskie? Czy możemy stworzyć prawdziwą demokrację, nie wywracając wszystkiego do góry nogami? Jakie założenia w polityce należałoby przemyśleć od nowa i co zmienić?

Politolog proponuje rozsądną i opartą na sprawdzonych wzorcach receptę zmiany naszego systemu politycznego na lepszy.

Największym atutem tej publikacji jest nieplanowana zbieżność poglądów współautorów. Spotkali się, niejako przez przypadek, nękani troską o los Polski i postanowili wspólnie wydać książkę. W ten sposób powstała lektura obowiązkowa dla każdego Polaka. Każdego, komu leży na sercu dobro Ojczyzny. Każdego, bez względu na jego poglądy polityczne.

Każdy z autorów napisał coś innego, ale całej trójce chodzi o to samo: Tak, jak jest nie może być dalej, bo to prędzej czy później doprowadzi do katastrofy.

Książkę wydano w popularnej serii "Biblioteka Rządzących i Rządzonych".

Więcej

flag Gdzie kupić

flag Polecają


flag O autorach

Jan Kubań (ur. 1959) – absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, naukowiec biocybernetyk, wspinacz, instruktor alpinizmu, działacz na rzecz wolności i rozwoju ekonomicznego, poliglota, trener młodych przedsiębiorców, twórca technologii informatycznej Q-Line, autor wydanej w 2009 roku książki "Fizyka Życia".

Janusz Sanocki (1954-2020) – polski dziennikarz, polityk, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, samorządowiec, burmistrz Nysy w latach 1998–2001, poseł na Sejm VIII kadencji.

Mirosław Matyja (ur. 1961) - polski ekonomista, politolog i historyk. Od 1989 r. mieszka na stale w Szwajcarii. Od 2016 r. profesor w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (Polish University Abroad) w Londynie.

Więcej


flag Opisy, recenzje

flag Kto powinien przeczytać "Kulisy Polskiej Demokracji. Obywatel wobec systemu."?

Każdy zainteresowany systemami politycznymi i tym jak oddziałują one na społeczeństwo kraju.

 

flag Czy wiesz, że

 1. Polski system wyborczy jest inny niż system Amerykański?
 2. w Polsce można być osądzonym, skazanym i ukaranym zupełnie nic o tym nie wiedząc?
 3. to system polityczny decyduje o tym czy kraj się rozwija lub upada?
 4. optymalizacja czerpania z zasobów to dominująca cecha ludzka?
 5. państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur?
 6. schemat władzy jest zawsze ten sam i polega na jej utrzymaniu i centralizowaniu, rozdawnictwie, biurokratycznym zarządzaniu i wykreowanej na te potrzeby propagandzie?
 7. publiczne nakłady na funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości są znacznie większe niż w innych krajach Europy?
 8. decyzja podjęta w ramach bezprogowego i wiążącego referendum nie może być subiektywna – ma bowiem charakter uniwersalny, zarówno w sensie etycznym, jak i ogólnospołecznym?
 9. konstytucja RP zawiera zapisy dotyczące demokracji oddolnej, nie są one jednak wykorzystywane w polskiej praktyce politycznej?flag Spis treści


Główne przesłania ............................................................... 5
Wstęp .......................................................................... 13

Część 1. USTROJE SPOŁECZNE W ŚWIETLE TEORII SYSTEMÓW ........................... 17

Rozdział 1. System i człowiek .................................................. 18
  1.1. Rozwiązania systemowe .................................................. 18
  1.2. Natura człowieka (nawet) uczciwego ..................................... 20
  1.3. Naturalna presja na wyzysk społeczny – pułapka socjalizmu .............. 21

Rozdział 2. Systemy polityczne ................................................. 24
  2.1. Król, szaman i lud ..................................................... 24
  2.2. Charakterystyczne cechy ludzi władzy ................................... 25
  2.3. Demokracja przedstawicielska w Polsce .................................. 31

Rozdział 3. Jak się zmienić, by zmienić system? ................................ 42
  3.1. Postulaty ogólne........................................................ 42
  3.2. Co w sobie powinni zmienić intelektualiści ............................. 44
  3.3. Co w sobie powinni zmienić dziennikarze ................................ 47
  3.4. Co w sobie powinni zmienić nauczyciele ................................. 51
  3.5. Co w sobie powinni zmienić duchowni .................................... 53
  3.6. Co w sobie powinni zmienić politycy .................................... 54
  3.7. Co w sobie powinni zmienić urzędnicy ................................... 55
  3.8. Co w sobie powinni zmienić prawnicy .................................... 57
  3.9. Co w sobie powinni zmienić ludzie władzy ............................... 60
  3.10. Co w sobie powinni zmienić naukowcy ................................... 64
  3.11. Co w sobie powinni zmienić rodzice .................................... 65
  3.12. Co w sobie powinien zmienić każdy z nas ............................... 67


Część 2. POLSKO! NIE UMIERAJ! ZAPROWADŹ USTRÓJ DO LEKARZA! ..................... 71

Rozdział 4. Polskie Państwo ......................................................72
Rozdział 5. To ustrój, nie polityka ............................................. 74
Rozdział 6. Sądy – krwawiąca rana na ciele Rzeczypospolitej ..................... 78
Rozdział 7. Jak naprawić sądy? .................................................. 83
Rozdział 8. Sędzia – korona prawniczego zawodu .................................. 86
Rozdział 9. Sejm niezdolny do reform ............................................ 91
Rozdział 10. Posłuszeństwo i pozorna debata ..................................... 94
Rozdział 11. Karykatura Sejmu, karykatura demokracji ............................ 97
Rozdział 12. Źródło choroby – antydemokratyczny system wyborczy ................. 99
Rozdział 13. Jak ordynacja wyborcza w Polsce narusza prawa obywatelskie ........ 101
Rozdział 14. Polski Kodeks wyborczy łamie prawa obywatelskie ................... 102
  14.1. Wykluczenie prawne możliwości indywidualnego kandydowania do Sejmu .... 103
  14.2. Prawne uzależnienie skorzystania z biernego prawa wyborczego od
     arbitralnej woli kierownictwa partii lub kierownictwa organizacji
     tworzącej komitet wyborczy ............................................ 104
  14.3. Socjologiczne przywileje dla czołowych miejsc na listach jako efekt
     rozwiązań prawnych Kodeksu wyborczego. Naruszenie zasady równości,
     bezpośredniości i powszechności wyborów ............................... 106
  14.4. Naruszenie równości i proporcjonalności przez wymóg przekroczenia
     progu 5% głosów uzyskanych w całym kraju .............................. 107
  14.5. Naruszenie zasady bezpośredniości przez sposób obliczania wyniku
     wyborów ............................................................... 109
Rozdział 15. Jak naprawić system wyborczy? ..................................... 111


Część 3. KONCEPCJA DEMOKRACJI ODDOLNEJ W POLSCE ................................ 119

Rozdział 16. Szwajcarski fenomen wzorem dla Polski? ............................ 120
Rozdział 17. Potrzeba zmiany? .................................................. 128
Rozdział 18. Odpowiedzialność polskich polityków ............................... 135
Rozdział 19. Demokracja, ale jaka? ............................................. 138
Rozdział 20. Dlaczego demokracja oddolna? ...................................... 142
Rozdział 21. Referendum ........................................................ 145
Rozdział 22. Inicjatywa obywatelska ............................................ 154
Rozdział 23. Weto obywatelskie ................................................. 162
Rozdział 24. Zmiana układu sił w polskim systemie politycznym .................. 169

POSŁOWIE ....................................................................... 173

ANEKS .......................................................................... 177

Najczęściej zadawane pytania ................................................... 179
Podstawowe pojęcia ............................................................. 183
Uproszczony schemat oddolnej demokracji w Polsce ............................... 185
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku .............. 186
Brak możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła .................... 190
Informacje o autorach........................................................... 191
Biblioteka Rządzących i Rządzonych.............................................. 197
Biblioteka Fizyki Życia......................................................... 199
Patroni medialni ............................................................... 200