Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:43

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne.

( Dennett, Daniel C. )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
31 Proponuję by wstępnie zdefiniować religie jako systemy społeczne, których uczestnicy deklarują wiarę w nadprzyrodzony czynnik sprawczy, o którego aprobatę należy się starać. religia

definiowanie35 Podstawą szeroko rozpowszechnionego szacunku, którym cieszą się wszelkiego rodzaju religie, jest z pewnością przeświadczenie, że ludzie religijni mają dobre intencje, że starają się wieść życie moralnie dobre, serio pragną nie czynić zła i naprawiać swoje występki. religia

konstruktory119 Zupełnie inna możliwość ewolucyjną przedstawiają teorie selekcji seksualnej. Być może religia jest tym czymś w rodzaju altany ptaka budnika. Samce budnika poświęcają nadzwyczaj dużo czasu i wysiłku na zbudowanie z chrustu i udekorowanie wyszukanych altan, które mają wywierać wrażenie na samicach tego gatunku; samice wybierają sobie partnera dopiero po uważnym oszacowaniu altan rywali. Jest to przykład spontanicznej selekcji naturalnej – odmiany doboru naturalnego, w której decydującą rolę selekcyjną odgrywa wybredna samica; w kolejnych pokoleniach jej preferencje mogą się lawinowo rozwijać, przechodząc w bardzo specyficzne i uciążliwe dla partnerów oczekiwania, takie jak kaprysy pawic, które wymagają od pawi wyhodowania okazałych ogonów – ogromnie dla nich kłopotliwych i niewygodnych. religia

czynnik doboruWcale nie "Być może religia jest tym czymś w rodzaju altany ptaka budnika" lecz jest tym na pewno. Bardzo mocno wpływa na kojarzenie się par - wzmacnia wzajemne zaufanie.
119 Nie pozwólmy rodzicom religijnie wychowywać własnych dzieci! Politykę taką prowadzono na wielką skalę w dawnym Związku Radzieckim i miała ona mizerne skutki. Odrodzenie się religijności w postradzieckiej Rosji sugeruje, że ta prosta wizja religii nie uwzględniała jej siły i pewnych pełnionych przez nią funkcji. religiaNo cóż autor, niby ewolucjonista, a tak na prawdę to nie dostrzega prostej oczywistości, że religia jest Czynnikiem "Wiktoria" dla grupy (dla formy życia czwartego poziomu). Nawet mu na myśl nie przyszło, że własnie brak religii był pośrednim, aczkolwiek jednym z głównych czynników, który doprowadził do rozpadu Zwiazku Radzieckiego.
133 Mieszkańcy wyspy, z których wielu brytyjscy misjonarze przedtem nawrócili na chrześcijaństwo.

Przestali chodzić do kościoła i zaczęli budować pasy startowe, magazyny i maszty radiowe z bambusa w przekonaniu, że skoro wszystko to działało na Efate dla Amerykanów, będzie działało dla nich na Tannie. Wykonane z bambusa atrapy amerykańskich samolotów bojowych, hełmów i karabinów były potem traktowane jako ikony religijne. Mieszkańcy wyspy maszerowali w paradach, mając namalowane lub wytatuowane na piersiach i plecach symbole USA. Ich mesjaszem stał się John Frum, choć nikt o tym nazwisku nie figuruje w spisach ówczesnych żołnierzy amerykańskich.

religia

inicjatory135 Oprócz stosunkowo niewielu głównych religii współczesnego świata – takich, które mają setki tysięcy lub miliony wyznawców – istnieją tysiące znanych nam religii mniej popularnych. Codziennie powstają dwie lub trzy religie, które przeciętnie żyją krócej niż dekadę. Nie jesteśmy w stanie ustalić, jak wiele odrębnych religii pojawiło się na krótko podczas minionych dziesięciu, pięćdziesięciu czy stu tysięcy lat, lecz mogło być nawet miliony takich, po których dziś wszelki ślad zaginął. Potwierdzone dzieje niektórych religii sięgają kilku tysiącleci wstecz – pod warunkiem, że nie trzymamy się naszych granic. Kościół mormonów istnieje krócej niż dwieście lat, o czym przypomina jego oficjalna nazwa: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Protestantyzm istnieje mniej niż pięćset lat, islam mniej niż tysiąc pięćset lat, chrześcijaństwo mniej niż dwa tysiące lat, judaizm niespełna dwukrotnie dłużej, przy czym współczesne judaizmy są wynikiem daleko idącej ewolucji judaizmu pierwotnego, chociaż ich zróżnicowanie jest minimalne w porównaniu z nieokiełznanym rozwojem odmian chrześcijaństwa podczas ostatnich dwu tysiącleci. religia

obiekt155 Tak powstaje linia genealogiczna idei nawarstwieńce156 W odróżnieniu od pamięci komputera, która bezstronnie magazynuje wszystko, co się do niej wprowadzi, ludzka pamięć jest wybiórcza i stanowi pole rywalizacji. Niezliczone wieki ewolucji zaprojektowały ją tak, by pewne rzeczy mieściły się w niej łatwiej niż inne. Nasz umysł osiąga to częściowo przez powtarzanie, zatrzymywanie się nad tym co ważne, i przechodzenie do porządku nad błahostkami. Pełni istotną funkcję, gdy skupia się na tym, co w przeszłości szło w parze z faktami mającymi żywotne znaczenie. Potencjalnemu memowi można udzielić dobrej rady: jeśli chcesz mieć wiele powtórzeń (replikacji), staraj się wyglądać jak coś ważnego. pamięć

charakterystyka

nośność156 Weźmy pod uwagę zbiór rzadkich przypadków – takich, które nieomal nigdy nie występują – podzielmy je na przypadki fortunne, neutralne i fatalne; wzmocnijmy efekty fortunnych przypadków – co dzieje się automatycznie w warunkach replikacji i rywalizacji – a otrzymamy ewolucję. ewolucja