Góra strony
Fizyka Życia

Myślenie absolutne - definicja pojęcia

Jeśli nie umiesz myśleć krytycznie, to widzisz tylko to co inni chcą byś widział.

Yeonmi Park (1993-) uciekinierka z Korei Północnej.

Definicja | Schemat myślenia absolutnego | Elementy myślenia absolutnego | Uwagi | Symbole myślenia | Linki | Myśleć jak Leonardo da Vinci | Moja droga do myślenia absolutnego

Myślenie absolutne 

Wprowadzenie:

Definiendum myślenie określone jest w słowniku Fizyki Życia następującym definiensem:

Różnorakich definicji myślenia jest bardzo wiele i trudno z nich wybrać jakąś jedną uniwersalną. Zdecydowana większość z nich określa myślenie jako proces realizowany przez mózg, służący do osiągnięcia (jakiegoś) celu.

Podstawą do myślenia jest światopogląd - zbiór modeli różnorakich obiektów, natomiast samo myślenie polega na tworzeniu tych modeli w mózgu, analizie wyobrażanych sobie ich zachowań, wyciąganiu na tej podstawie wniosków i w oparciu o nie podejmowaniu właściwych decyzji.

 

Definiens:

Myślenie absolutne to suma takich elementów jak: posiadana wiedza (teoretyczna, wynikająca z doświadczeń i historyczna), umiejętności: postrzegania, interpretacji, odnajdywania prawidłowości, kojarzenia i modelowania, pozwalające na pełne zrozumienie rzeczywistości i, o ile jest to możliwe, jej przewidywanie, jeśli natomiast nie jest możliwe, to przewidywanie gęstości prawdopodobieństwa zdarzeń możliwych. W szczególności dotyczy to zjawisk związanych z życiem.

 


 

Uwagi:

 • Zastanawiałem się nad definiendum tego pojęcia. Nie miałem wątpliwości, że musi w nim wystąpić słowo absolutne w znaczeniu pełny, całkowity, kompletny, wahałem się natomiast czy użyć Myślenia, czy zaproponowanego przez Tom'a Elpel'a Światopoglądu. Zwyciężyło w końcu Myślenie, a to dlatego że określa aktywność ludzkiego mózgu, a Światopogląd bardziej kojarzony jest z jego aktualnym stanem.

 

Pojęcia skojarzone:
Tabela elementów myślenia Fizyki Życia 

 

Tabela elementów myślenia Fizyki Życia

Zaprogramowanie genetyczne  

 

Definiens:

Zachowaniami człowieka sterują 4 rodzaje właściwości:

 1. wrodzone,
 2. wyuczone,
 3. doświadczone
 4. i pochodne wyuczonych i doświadczonych: wyobrażane - urojone

Przekomiczny, acz dający ogrmony materiał poznawczy, film jak rozmowę telefoniczną prowadzi 14 miesięczne dziecko, które nawet nie umie mówić. To co widzimy na filmie jest efektem nakładania się cech wrodzonych, w tym naśladownictwa aż do wczuwania się w osobę naśladowaną oraz wrodzonego sposobu wyrażania emocji.

 

Złe intuicje. Nasze wrodzone intuicje są przewodnikiem naszych działań. Ze względu na to, że zostały skonstruowane i są doskonalone przez ewolucję biologiczną, należy je uważać za dobre. Jednak wiele z nich prowadzi nas na manowce. Należą do nich intuicje niezgodne z prawami np. fizyki oraz intuicje destrukcyjne dla społeczności. Roboczo ich zbiorowi nadałem definiendum Złe intuicje, choć zdaję sobie sprawę, że np. intuicje destrukcyjne dla społeczności, w wymiarze długofalowym mogą być uważane za, dla tej społeczności, dobre bo przyczyniają się do wyeliminowania jednostek najgorzej przystosowanych na zasadzie twórczej destrukcji. Tylko nielicznym udaje te intuicje zmienić.

Złe intuicje
 1. Szklanki Piaget'a.
  Dzieci mają mylne wyobrażenie o tym, że w wyższej, acz węższej szklance jest więcej wody niż w niższej, acz szerszej, pomimo, że w obu szklankach jest tyle samo wody.

 2. Kule Galileusza.
  Większość osób uważa, że przedmioty cięższe spadają szybciej.

 3. Agresja na "niesprawiedliwość". (Ewangeliczna przypowieść o pracownikach w winnicy)

 4. Intuicyjna nieznajomość procesów ekonomicznych. Patrz, np.: 1. inflacja 2. uwagi do Modelu korzyści komparatywnych

 5. Intuicyjne myślenie redukcjonistyczne, w tym że wszystkim można sterować za pomocą centralnego planu.

  Intuicyjny redukcjonizm versus skrajnie trudne do wyuczenia myślenie absolutne

 6. Jak dają to brać. Jak mam to nie muszę pracować.

 7. Intuicja o tym, że ktoś za nas coś załatwi. Intuicja o dobrej paternalistycznej władzy (Bóg, car batiuszka, rządy demokratyczne - wystarczy wybrać właściwego, a on już będzie o nas dbał i za nas myślał).

  Intuicyjna sprzedaż wolności/odpowiedzialności za "bezpieczeństwo"

  Uwielbiamy tych, którzy nam dają.

  Wiernopoddańczość dominującemu.

 8. Intuicyjna nieznajomość procesów społecznych.

 9. Mylne wyobrażenie o procesach mnogościowych.

 10. Mylne wyobrażenia o zjawiskach nieliniowych. Między innymi patrz: fałsz od szczęściarzy.

 11. Intuicyjna nieznajomość teorii gier.

 12. Intuicyjne niezrozumienie skutecznego działania - słomiany zapał:
  "To jest banalnie proste do zrobienia".
  "Trzeba tylko chcieć!"
  "Gdybym …, to bym …"

 13. Intuicyjne mylne wyobrażenie o pracy zespołowej:
  "Gdybyśmy, to byśmy"
  "Weźmy się i zróbcie"

 14. Obdażanie niewspółmiernym zaufaniem, dawniej, ksiąg (słowa pisanego), a obecnie telewizji.

 15. Złudzenie własnej ponadprzeciętności

 16. Efekt Dunninga-Krugera

 17. Intuicji moralnych nie można uznać za złe, ale na pewno wypaczają one obraz rzeczywistości i powodują takie, a nie inne ludzkie zachowania.

Uwagi:

 1. Nie ulega wątpliwości, że małpy myślą inaczej niż ludzie. Inaczej myślą ludzie ułomni, pokrzywdzeni przez los, a zupełnie inaczej ludzie obdarzeni przez losowość ewolucji biologicznej wyjątkowymi zdolnościami.

 2. Projekt genetyczny wpływa na to jak zbudowany jest i jak funkcjonuje mózg, a to też wpływa na to jak myślimy.

 3. Wiktor Suworow w książce "Akwarium" pokazał jak zaprogramowanie genetyczne jest wykorzystywane przez służby specjalne do werbowania ludzi w celu pozyskania od nich tajnych informacji. Dokładnie opisane jest to w tym fragmencie.

Podsumowanie:

Myślenie emocjonalne 

 

Definiens:

Myślenie, w którym dominującą rolę odgrywają wbudowane w nas zachowania instynktowne i emocje - schematyczne reakcje na określone bodźce. Wykształciła je w nas ewolucja biologiczna, i są one schematami, które w najlepszy sposób zapewniały przetrwanie naszego gatunku. Jest to w zasadzie stan przedświadomy (przedmyślenie).

Cechami charakterystycznymi myślenia emocjonalnego są:

 1. Automatyzm działań w czerpaniu z zasobów, dążenie do zaspokojenia popędów;
  Takie, a nie inne taktyki struktury i taktyki zachowań warunkują przetrwanie gatunku, czyli inaczej mówiąc realizację celu życia. Kluczowym dla wszystkich obiektów żywych jest w tym względzie instynkt czerpania z zasobów, u nas jako gatunku dochodzą: instynkt rozrodczy i instynkt opieki nad potomstwem - oba nieco rożne w zależności od płci. Instynkty te cechuje cała gamma charakterystycznych zachowań: ustalanie terytorium, zaloty, zachowania zdobywania/produkowania pożywienia itp.

 2. Wyrywkowe i emocjonalne rozpoznanie, szybkie i niepodważalne wnioski;
  Polega to na dążeniu do jak najszybszego zaklasyfikowania obserwowanego obiektu/zjawiska do konkretnej, znanej grupy. Nie są analizowane wszystkie otrzymywane informacje. Opinie, wnioski i decyzje formułowane są na podstawie bodźców dominujących, wrażeń, odczuć i intuicji.

 3. Irracjonalność;
  Zachowanie emocjonalne to zachowanie zgodne z wbudowanym w nas schematem, i jeśli ten schemat zostanie uruchomiony w nieadekwatnych dla niego warunkach, to nosi charakter zachowania zupełnie nieprzemyślanego.

Uwagi:

 1. Noworodki, większość zwierząt

Podsumowanie:

Programowanie memetyczne 

 

Definiens:

Charakterystyczne elementy myślenia wynikające z oddziaływania memów, które wytwarzane są przez:

 1. Krąg, ewentualnie kręgi kulturowe, w których się urodziliśmy i działamy

 2. Rodzinę i najbliższe otoczenie, w którym żyjemy

 3. Wyznawaną religię lub ideologię

 4. Tego czego i w jaki sposób jesteśmy uczeni w szkole

 5. Środowisko zawodowe, w którym działamy

Jesteśmy bardzo podatni na to programowanie, inaczej mówiąc, łatwo dajemy się programować memom. Programowanie to jest bardzo trwałe bowiem dochodzi do ciekawego zjawiska zwanego klątwą wiedzy, które polega na blokowaniu możliwości poznawczych przez wiedzę już nabytą. Dowodem na to jest historia chłopca przeprogramowanego kulturowo w dzieciństwie, który już nigdy później nie zaakceptował kultury swojej prawdziwej ojczyzny.

Kolejnym dowodem na to jak łatwo jesteśmy programowalni jest Eksperyment Ron'a Jones'a. Eksperymentaror w ciągu zaledwie 5 dni zmienił około 200 nastolatków w grupę cechująca się zachowaniami faszystowskimi.

Uwagi:

 1. Język jakiego używa dany naród może wpływać na jego efektywność. Np. w języku polskim, statystycznie rzecz ujmując, potrzeba większej liczby słów niż w języku angielskim, by wyrazić tę samą myśl. Liczba mnoga rzeczowników w języku polskim tworzona jest na kilka różnych sposobów, w angielskim na jeden z kilkoma zaledwie wyjątkami. Anglicy również nie tracą czasu na odmianę przez przypadki. Posługiwanie się językiem angielskim jest mniej kosztowne i pozwala na bardziej precyzyjną komunikację.

 2. Na efektywność danego narodu może mieć również system stosowany do wyrażania liczb. Narody, stosujące system dziesiętny, który jest prosty i logiczny, a do wyrażania którego używa się spójnego nazewnictwa dobrze radzą sobie z matematyką i programowaniem komputerów. Małe dzieci, ponieważ nie mają jeszcze naleciałości kulturowych, myślą bardzo logicznie i jeśli używany system nie zaburzy tej logiki (patrz klątwą wiedzy) to jako osoby starsze będą również myślały logicznie. Dla przykładu liczbę 99 Polacy wyrażają mówiąc dziewięćdziesiąt dziewięć {oszczędnie i w kolejności ważności}, Francuzi - cztery dwudziestki dziesięć dziewięć {nieoszczędnie, niespójnie logicznie, bo są wyjątki, ale w kolejności ważności}, a Niemcy dziewięć i dziewięćdziesiąt {oszczędnie ale w odwrotnej kolejności ważności}

 3. Ujęcie kulturowe przekazywane jest nam w szkole jako jedyne i niepodlegające dyskusji, przez co uznajemy je za oczywiste i naturalne - francuski socjolog Pierre Bourdieu (1930-2000). Później to wprogramowane ujęcie kulturowe blokuje dostęp do innych ujęć kulturowych na zasadzie mechanizmu klątwy wiedzy.

Podsumowanie:

Najlepszym przykładem programowania memetycznego i konsekwencji z tym związanych jest nauka języka ojczystego. W dzieciństwie przychodzi nam to zdecydowanie łatwiej niż gdy jesteśmy już osobami dojrzałymi. Wiedza nabyta, utrudnia poźniej nie tylko nabywanie następnej ale blokuje nawet dostęp do niej - dźwięki języków obcych są automatycznie ignorowane jako nic nie znaczące (patrz Klątwa wiedzy).

Programowanie memetyczne jest bardzo trwałe. Potwierdza historia Alojza - Polaka przeprogamowanego na Niemca, któremu w zasadzie nie udało się powrócić do polskości.

W kwestiach zgodnych z programami wykształconymi przez ewlucję biologiczną i zapisanych w genach programowanie memetyczne jest bardzo szybkie. Potwierdza to eksperyment przeprowadzony przez Ron'a Jones'a, któremu udało się stworzyć faszyzujacą grupę z około 200 nastolatków w zaledwie 5 dni.

Cykl życiowy człowieka 

 

Definiens:

Myślenie zależy od płci oraz etapu Cyklu Życiowego, na którym właśnie znajduje się człowiek:

 1. Zachowaniem większości ludzkich samców rządzi program, którego pierwotną formę można wyrazić następująco: "zapładniaj jeśli tylko możesz, nawet za cenę swojego życia". Z kolei zachowanie ludzkich samic sterowane jest programem, którego pierwotna forma może mieć taką postać: "opiekuj się potomstwem nawet za cenę swojego życia".

 2. W pierwszym okresie życia człowiek się uczy - pochłania wiedzę i doświadczalnie poszukuje tzw. barier społecznych, dopiero w późniejszych okresach zaczyna zastanawiać się nad prawdziwością zdobytej wiedzy i istotą tych barier. Młodzi ludzie są chronieni, kiedy dorastają, w wielu przypadkach, sami zaczynają chronić swoje potomstwo.

Uwagi:

Podsumowanie:

Poziom zaspokojenia potrzeb  

 

Definiens:

Myślenie uwarunkowane następującymi dwoma czynnikami:

 1. tym na jakim poziomie piramidy potrzeb się znajdujemy,

 2. na jakim etapie cyklu Calhoun'a (ewentualnie pochodnego mu cyklu Glubb'a) znajduje się kraj, w którym mieszkamy.

 3. w zależności od poziomu zasobów lub zakresu władzy dochodzi do Arystokratyzacji bądź Biedokratyzacji.

Uwagi:

 1. Inaczej myśli osoba, która nie ma nic, w tym nic do stracenia, od osoby, która zgromadziła już majątek.

 2. Byłam gotowa zaryzykować życie za obietnicę miski ryżu - Yeonmi Park, "By żyć"

Podsumowanie:

Myślenie magiczne 

 

Definiens:

Myślenie w kategoriach konkretnych i namacalnych obiektów, nacechowane przeświadczeniem, że można sterować rzeczywistością, że wszystko jest możliwe i że wszystko może się zdarzyć. W wyjaśnianiu zjawisk ludzie posługujący się tym myśleniem odwołują się do sił nadprzyrodzonych, istot boskich lub bóstw. Zdarzenia zachodzą, bo ktoś tego chce i ktoś nimi steruje.

Uwagi:

 1. Małe dzieci, człowiek pierwotny, zwierzęta kombinujące

Podsumowanie:

Myślenie mityczne 

 

Definiens:

Myślenie związane z początkami świadomości przyczyn i skutków i początkami wartościowania. Stosowana jest logika dwuwartościowa: "Tak / Nie", "Białe / Czarne", "Dobre / Złe". Analiza stanów pośrednich jest odrzucana jako kosztowna i czasochłonna. Gdy są formułowane wnioski zaraz po tym następuje faza ich utrwalenia: wybiórczo szukane są dowody na ich poparcie, akceptowane są fakty zgodne z wnioskami, a niezgodne są pomijane [Patrz Eksperyment "2,4,6"]. Wszelka krytyka jest automatycznie zwalczana. Ludzi tak zachowujących się określa się mainem "Wiemlepów" (od wiem lepiej), lub mówi się, że "idą w zaparte".

Uwagi:

 1. Starsze dzieci

Podsumowanie:

Myślenie redukcjonistyczne 

 

Definiens:

Myślenie redukcjonistyczne polega na wyodrębnieniu z badanego zjawiska jego najważniejszych elementów składowych, odrzuceniu wpływu pozostałych elementów i poszukiwaniu powiązań przyczynowo-skutkowych. Myślenie to charakteryzuje się:

 1. Dążeniem za wszelkę cenę do poszukiwania prostej reguły tłumaczącej i głębokie przekonanie, że takowa istnieje.

 2. Postrzeganiem reguł przyczynowo-skutkowych jako jednokierunkowych zjawisk liniowych. Chodzi o to, że nie rozumie się, że ten sam czynnik użyty w np. małej skali wywoła pozytywną reakcję systemu, ale użyty w dużej - negatywną, czyli zupełnie inną.

  Zdarza się to często w medycynie: ta sama substancja chemiczna może być stosowana jako trucizna albo lekarstwo w zależności od dawki.

 3. Charakterystycznym elementem myślenia redukcjonistycznego jest Dychotomia myślenia.

Zjawisko klątwy wiedzy powoduje, że myślenie redukcjonistyczne blokuje przejście na kolejne poziomy myślenia.

Osoby, u których myślenie redukcjonistyczne jest dominujące, pomimo, że wiedzą na czym polega dylemat - czyli sytuacja, w której nie jest możliwa pojedyncza reguła, dalej twierdzą, że można zrozumieć rzeczywistość dzięki jednej magicznej formule, której jak do tej pory nie odkryto.

Elementem charakterystycznym myślenia redukcjonistycznego jest dychotomia myślenia, czyli postrzeganie zjawisk wyłącznie w ich skrajnych aspektach.

Uwagi:

 1. Isaac Newton (1643-1727), stosując tę metodę odkrył i zapisał za pomocą prostych wzorów matematycznych dwa fundamentalne prawa: prawo ruchu w postaci trzech zasad dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Tych kilka równań wystarczyło do pełnego zrozumienia ruchu planet i utwierdziło naukowców w przekonaniu, że świat może być postrzegany jako mechanizm, którego działaniem rządzą relacje przyczynowo-skutkowe, a te, prędzej czy później, da się odkryć i opisać prostymi wzorami. Prawa zachowania masy, pędu czy energii, sformułowane następnie przez fizyków, są kolejnymi przykładami koncepcyjnych sukcesów podejścia redukcjonistycznego.

  Za fizykami poszli inni: przyrodnicy i filozofowie, ekonomiści i socjolodzy. Wszyscy koncentrowali się na odizolowaniu tego, co, jak się wydawało, było nieistotne w badanym zjawisku, i na znalezieniu fundamentalnej, prostej zależności przyczyna skutek, najlepiej w postaci zgrabnej formuły matematycznej. W ślad za naukowcami szli inżynierowie, którzy nowo odkryte przez fizyków prawa stosowali, z ogromnym zresztą powodzeniem, w praktyce, a to sprawiło, że podejście redukcjonistyczno-izolacjonistyczne stało się jedynie słusznym [9788374840453, str.10, zm. JF]. Tę jedyną słuszność przypieczętował jeszcze swym najsłynniejszym wzorem świata: E=mc2 sam Albert Einstein (1879-1955). Fakt, że myślenie redukcjonistyczne zostało powielokroć sprawdzone przez naukowców i inżynierów sprawił, że zdecydowana większość ludzi intuicyjnie postrzega je jako spójne i logiczne. Co więcej, jest ono stosunkowo łatwe w nauczaniu dlatego też systemy oświatowe na całym świecie wprowadzają je już od najmłodszych klas. W ten oto sposób wykształcił się dominujący paradygmat poznania. Jednak w miarę postępów nauki okazało się, że choć doskonale tłumaczy on wiele zagadnień, to niestety nie pozwala na pełne zrozumienie mechanizmów natury.

 2. Najlepszym przykładem jest myślenie polityków i dziennikarzy na temat podatków.
  Jeśli podatki płaci 1 000 000 osób, a stopa podaktu wynosi 10% i udaje się zebrać 1 000 000 000
  zatem podnosząc stopę podatku do wysokości 20% zbierze się 2 000 000 000;
  albo podnosząc stopę podatku do wysokości 60% zbierze się 6 000 000 000

Podsumowanie:

Uwaga 1 

Zdecydowana większość ludzi poprzestaje na mieszaninie myślenia mitycznego i redukcjonistycznego!

Myślenie abstrakcyjne 

 

Definiens:

Myślenie abstrakcyjne to zdolność do tworzenia pojęć związanych na wysokim poziomie ogólności z obiektami (dla przypomnienia pojęcie obiektu jest bardzo ogólne i dotyczy obiektów rzeczywistych i nierzeczywistych), tworzeniu w wyobraźni ich modeli oraz wykonywanie operacji myślowych pozwalających na:

 1. wyszukiwanie analogii pomiędzy tymi pojęciami

  1. Elektrownia i mitochondium, z punktu widzenia funkcji jaką spełniają, to to samo - elementy produkujące energię.
  2. Mury obronne zamku i błona komórkowa to - element redukujący wpływ oddziaływań zewnętrznych na wnętrze.
  3. Rozprzestrzenianie się i uleganie procesowi modyfikacji jest analogiczne dla DNA i języków, którymi posługują się ludzie.
  4. Człowiek i wir - nasze tkanki klilkukrotmie zmieniają się za naszego życia: pobierane pokarmy i wdychane powietrze stają się krwią z naszej krwi i kością z naszej kości, a dawne składniki naszej krwi i kości opuszczają codziennie nasze ciało w wydalinach. Tak więc jesteśmy tylko wirami we wciąż płynącym strumieniu zasobów - nie obiektem niezmiennym, lecz stale regenerującym się wzorcem.
 2. wyszukiwanie nieintuicyjnych rozwiązań problemów:
  do odkrycia charakteru ruchu spadających przedmiotów niezbędny był precyzyjny zegar, który nie istniał w czasach Galileusza. Uczony doszedł do wniosku, że wystarczy precyzyjnie mierzyć częstotliwość, a do tego wystarczał mu słuch muzyczny. Dzięki tej oryginalnej metodzie pomiarowej odkrył, że prędkość spadających przedmiotów wzrasta proporcjonalnie do kwadratu czasu spadania

 3. przekształcanie (transformowanie) pojęć

 4. wyciąganiu wniosków z analizy modeli

 5. odkrywanie wzorców i charakterystyk
  tu przykładami mogą być: Odkrycie przez Galileusza charakterystyki ruch spadajacych ciał, odkrycie przez Newtona prawa powszechnego ciążenia, odkrycie ewolucji jako procesu

 6. formułowanie zasad, praw i reguł

 7. odkrywanie mechanizmów pierwotnych, czyli najbardziej podstawowych
  mechanizmami pierwotnymi życia są: aktywne czerpanie z zasobów zewnętrznych, budowanie się z tych zasobów na podstawie projektu, powielanie się, posiadanie w sobie projektu, na podstawie, którego się budują, projekt ten powinien również podlegać powieleniu, podczas którego może dojść do jego zmiany [Więcej]

 8. uogólnianie
  przykładem może być posługiwanie się pojęciem zasobu, uogólnione pojęcie resergii oraz postrzeganie obiektu, systemu i procesu jako de facto tego samego

 

Myślenie abstrakcyjne ma kilka poziomów, a najlepiej można je zilustrować na przykładzie matematyki:

 1. (nie jest to jeszcze myślenie abstrakcyjne) Myślenie przy użyciu konkretów - arytmetyczne dodawanie konkretnych liczb: 2 + 4.

 2. Myślenie przy użyciu prostych abstrakcji - algebraiczne dodawanie: a + b; badanie prostych zależności np. właściwości działań "dodawanie", "mnożenie".

 3. Myślenie przy użyciu skomplikowanych abstrakcji - matematyka wyższa, obiektami są zbiory, macierze, funkcje, rekordy, listy, drzewa, systemy, strumienie, a działania są bardziej skomplikowane: składanie funkcji, różniczkowanie, całkowanie, rozwiązywanie równań różniczkowych i całkowych, rachunek populacyjny, badanie dążności lub stabilności systemów, wyznaczanie rozkładu prawdopodobieństwa w żądanym obszarze decyzyjnym.

 4. Myślenie przy użyciu bardziej złożonych abstrakcji - obiektami mogą być matematyki, systemy autodynamiczne, systemy z elementami samonamnażającymi się prowadzącymi pomiędzy sobą grę, modele biocenoz i ekosystemów, a działaniami badanie dążności lub stabilności systemów złożonych, wyznaczanie skomplikowanych charakterystyk wymienionych obiektów.

Uwagi:

 1. Jeśli poprosimy dziecko, będące na etapie myślenia konkretami (patrz myślenie magiczne) i posiadające już pewne kompetencje matematyczne, o podanie rozwiązania równania 2 + 2 zobaczymy, że liczy ono na palcach, a więc przeprowadza operację liczenia w oparciu o konkret. Dzieci starsze, wchodzące w etap myślenia abstrakcyjnego nie używają już palców, aby poradzić sobie z tym zadaniem.

 2. W historii nauki największe postępy zawdzięczamy bardzo często nowego typu uogólnieniom, umiejącym połączyć to, co dotychczas wydawało się tworzyć odrębne dziedziny. - François Jacob, "Gra możliwości" str. 26.

 3. Na rozwój nauki można spojrzeć jako na rozwój efektywności języka naukowego, jako na postęp po szczeblach rosnącej abstrakcyjności i ścisłości pojęć. - Jan Maria Szymański, "Życie systemów", str. 39.

 4. Leonardo da Vinci nie bał się odkrywania, napisał: "Wszechstronność to fraszka, jeśli pojmujesz jedną rzecz np. proporcje ciała ludzkiego możesz domyślić się innych, na przykład proporcji ciał zwierząt". Podstawą sposobu myślenia Leonarda była analogia. Uważał, że Makrokosmos jest odwzorowany w Mikrokosmosie, małe jest odwzorowane w wielkim. Jeśli na przykład dokładnie przestudiował układ krążenia krwi bez kłopotu mógł odgadnąć bieg rzeki, gdyż rozgałęzia się dokładnie w ten sam sposób jak tętnice i żyły. Podobnie, to struktura drewna sprawia, że drzewo rośnie w jedyny w swoim rodzaju sposób. Ten system analogii i podobieństw ułatwiał Leonardowi przechodzenie od anatomii do botaniki, geologii, architektury, muzyki i td.

 5. Zastąpienie w algebrze konkretnej liczby symbolem litery jest przykładem wejścia na "pierwszy poziom abstrakcji". Litera symbolizuje jakąś liczbę, a więc to, że może ona być konkretem określonego, w tym przypadku bardzo prostego, typu. W przypadku konkretnej liczby możemy badać jej właściwości, na przykład liczba naturalna 6 jest podzielna przez 2 i przez 3. W przypadku litery symbolizującej liczby naturalne badamy właściwości niejako wyższego, bardziej uogólnionego, poziomu, na przykład to, że liczba taka może być parzysta albo nieparzysta, czyli to, że liczby te są rozróżnialne według pewnego kryterium, które w wyniku daje dwa zbiory rozłączne.

 6. Niejako kolejnym poziomem myślenia abstrakcyjnego jest postrzeganie dowolnych konkretów / abstraktów / pojęć jako uniwersalnych obiektów.

Podsumowanie:

Myślenie abstrakcyjne jest fundamentem, na którym można budować umiejętności myślenia systemowego, mnogościowego itd. Z kolei fundamentami tego myślenia są: obiekt, proces, system i model.

Myślenie systemowe  

 

Definiens:

Myślenie systemowe polega na rozpatrywaniu zjawisk rzeczywistych jako obiektów, systemów i procesów, znajdywaniu ich czynników sprawczych oraz określaniu ich charakterystyk oraz charakterystyk ich wzajemnych interakcji.

Charakterystycznymi dla myślenia systemowego są:

 1. Świadomość, że wszystko jest obiektem/procesem/systemem i w związku z tym:

  1. nie jest wieczne
  2. jest rezultatem oddziaływań czynników sprawczych, w tym czynników przeciwstawnych lub ortogonalnych
  3. ma swoją dążność.

 2. Postrzeganie reguł przyczynowo-skutkowych jako zjawisk liniowych, prostych nieliniowych i cyklicznych (przyczynowość cyrkularna).

 3. Świadomość regulacyjnego charakteru sprzężenia zwrotnego, czyli tego, że procesy mogą wpływać na system, który je wygenerował.

 4. Świadomość zaburzeń, stabilności systemów i zjawisk samowzbudnych, jednak głównie w odniesieniu do zagadnień technicznych.

 5. Operowanie pojęciem strumieni w analizie modeli zjawisk.

 6. Świadomość interakcji systemów i realizowanych przez nie procesów.

 7. Znajomość pojęcia informacji i podstawy komunikacji.

 8. Umiejętność rozwiązywania systemowych zagadnień optymalizacyjnych.

 9. Umiejętność budowania systemów, które stabilnie realizują zadane procesy. Zagadnienie to występuje nie tylko w lotnictwie i kosmonautyce, lecz również i w zarządzaniu ludźmi, organizacjami i społeczeństwami - zajmuje się tym inżynieria społeczna.

 10. Rozumienie zaganienia emergencji (pojawiania się nowych właściwości), synergii (współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań) i concidencji.

 11. Rozumienie zjawisk cyklicznych takich jak np. Cykl Kwasu Cytrynowego, Cykl społeczny i inne, wraz ze świadomością, że niedłacznymi elementami zjawisk cyklicznych są zjawisko samowzbudności oraz fakt zasilania z zewnetrznego źródła energii (resergii).

Uwagi:

 1. Ten typ myślenia jest charakterystyczny dla Inżynierów, Automatyków, Cybernetyków.

 2. Ten rodzaj myślenia zasadniczo nie obejmuje sytuacji ograniczonych środków, za które można wykonać tylko część pożądanych działań.

 3. Nasze tkanki zmieniają się za naszego życia: pobierane pokarmy i wdychane powietrze stają się krwią z naszej krwi i kością z naszej kości, a dawne składniki naszej krwi i kości opuszczają codziennie nasze ciało w wydalinach. Jesteśmy tylko wirami na wciąż płynącej rzece zasobów - nie substancją niezmienną, lecz stale regenerującą się strukturą. - Norbert Wiener, "Cybernetyka a społeczeństwo", str 104.

 4. To jak ludzie funkcjonują zależy od systemu w jakim żyją:

  1. Wolny rynek versus Centralne planowanie
  2. Dwie Koree
  3. Skok gospodarczy Chin pod koniec XX wieku
  4. Demokracja przedstawicielska versus Demokracja bezpośrednia

 5. Praktyczny przykład użycia analizy wrażliwości do badania dążności systemu społecznego omówiony jest przy haśle Naturalna presja na wyzysk społeczny.

 6. Modele funkcjonowania społeczeństw:

  1. Cykl społeczny
  2. Cykl Glubb'a
  3. Demokracja jest zawsze zjawiskiem chwilowym; nie może istnieć jako trwały system polityczny. Demokracja może istnieć aż głosujący odkryją, że w wyniku głosowania mogą czerpać zasoby z dóbr wspólnych (publicznych). Od tego momentu większość będzie zawsze głosowała na kandydatów, którzy obiecają, że rozdadzą najwięcej. Wynikiem tego jest zapaść gospodarcza spowodowana rozwiązłością finansową stosowaną przez rządzących, i wszystko zawsze kończy się dyktaturą. - Alexander Tytler (1747-1813), szkocki prawnik, pisarz, profesor historii.
  4. Jak wpłynąłby na treść ustaw fakt, że miałyby obowiazywać za trzy lata, a nie "od zaraz"?

 7. W większości systemów politycznych rządzący nie są poddani sprzeżęniu zwrotnemu, dlatego nie reagują na problemy zgodnie z regułą korekty i doprowadzają podległe im społeczeństwa do kryzysów i wojen. Władza deprawuje się wtedy, gdy przestaje odpowiadać za swoje zachowanie względem narodu. To brak odpowiedzialności prowadzi do patologii i terroru.

 8. Rozrost biurokracji spowodowany jest brakiem regulującego ujemnego sprzężenia zwrotnego.

 9. Nakładanie podatków nie jest ograniczone: Wprowadźcie kataster. Niewątpliwie "reforma" podatku od nieruchomości w Polsce jest potrzebna. – uważa prof. Dominik Gajewski z SGH (ten, który żyje z pobieranych podatków) - Gminy dostają za mało pieniędzy. I to jest koronny argument. Nikt z takich państwowych agentów, żyjących z podatków, nigdy nie zająknie się na temat efektywności lub sensowności wydatków gmin. Nigdy też nie porusza tematu swojej własnej wydajności i sensu tego co robi. Im po prostu zawsze jest mało.

 10. Ciekawym, acz mało znanym, zagadnieniem dotyczącym funkcjonowania systemów jest zjawisko natłoku komunikatów i jego konsekwencje. By wytłumić nadmiar krążących i stale namnażających się w systemie komunikatów organizm ludzki zapada w sen, natomiast społeczność, o ile nie znajdzie mechanizmów oczyszczania się, i to na bieżąco, z natłoku komunikatów oczyszcza się z nich na drodze wojny lub wojny domowej.

Podsumowanie:

Teoria systemów pierwotnie była teorią biologiczną, następnie została rozwinięta i poszerzona przez cybernetyków i inżynierów (inżynieria systemowa), są w niej też nurty nauk społecznych jak socjologia i ekonomia. Ostatnio staje się też punktem odniesienia w kognitywistyce i informatyce i dąży do coraz to szerszych uogólnień jako „systemika” (ang. systemics) lub „ogólna teoria systemów”.

Obecnie teoria ta aspiruje do całościowego tłumaczenia funkcjonowania organizmów żywych, społeczeństw i urządzeń/systemów sztucznych, co z jednej strony czyni ją uniwersalną, z drugiej jest przedmiotem krytyki za jej zbytnią ogólność i abstrakcyjność.

[Wikipedia pol., stan 2020.02.10]

Cybernetyka nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji (komunikacja).

Powstała na pograniczu biologii i matematyki, czerpiąc z wielu odrębnych dziedzin jak: logika matematyczna, teoria sterowania, teoria regulacji, teoria systemów, teoria informacji, informatyka, teoria gier, teoria decyzji, teoria automatów abstrakcyjnych, prakseologia, teoria sieci neuronowych;

[Wikipedia pol., stan 2020.02.10]

Cybernetyka społeczna nauka o procesach, celach i metodach sterowania społeczeństwem.

Cybernetyka – jako nauka o procesach sterowania – zaczęła wyjaśniać pewne ogólne prawidłowości występujące we wszelkich procesach sterowniczych, zaś cybernetyka społeczna – ogólne prawa rządzące procesami sterowania społecznego. Znajomość tych praw może być bardzo pomocna tym wszystkim ludziom, którzy czynnie uczestniczą w tego rodzaju procesach. Podobnie jak wszelka wiedza naukowa, również i wiedza z zakresu cybernetyki społecznej może być wykorzystana do różnych celów: z jednej strony można ją wykorzystać, aby sprawniej osiągnąć pozytywne cele społeczne, a z drugiej – w celu manipulowania ludźmi, czyli sterowania nimi wbrew ich interesom. Jednakże nawet biorąc pod uwagę tę drugą możliwość, trzeba stwierdzić, że nic chyba nie może skuteczniej zapobiec manipulowaniu ludźmi, jak znajomość ogólnych praw cybernetyki społecznej, bowiem manipulacja ludźmi może być skuteczna tylko wówczas, gdy jej technika nie jest znana tym, którzy jej podlegają. Cybernetyka społeczna nawiązuje do idei łączenia nauk społecznych i humanistycznych z naukami przyrodniczymi ścisłymi.

[Wikipedia pol., stan 2020.02.10]

Choć myślenie systemowe pretenduje do bycia teorią wszystko wyjaśniającą, są to jednak pretensje na wyrost. Teoria systemów nie uwzględnia bowiem całokształtu zagadnień związnych z: teorią gier, człowiekiem i jego właściwościami oraz zjawisk wysoce-nieintuicyjnych (patrz myślenie mnogościowe).

Tak więc proponowanie idelnego system społeczno-politycznego w oparciu o teorię systemów lub cybernetykę jest dalece przedwczesne.

 

Ludzie:

Norbert Wiener (1894-1964) - amerykański matematyk i filozof, jest uważany za twórcę cybernetyki, osobę, która sformalizowała pojęcie sprzężenia zwrotnego, i pokazała jego istotność w takich dyscyplinach, jak: nauki techniczne, systemy sterowania, informatyka, biologia, neuronauka, filozofia i socjologia.

Norbert Wiener jako jedn z pierwszych wysunął tezę, że inteligencja jest wynikiem działania systemu sprzężeń zwrotnych, które będą mogły być symulowane przez maszyny. Był to jeden z pierwszych i bardzo ważny krok w kierunku rozwoju nowoczesnej sztucznej inteligencji.

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) - austriacki biolog i filozof, stworzył podstawy ogólnej teorii systemów.

Ross Ashby (1903-1972) - angielski psychiatra, pionier cybernetyki (nauka sterowaniu maszynami i obiektami żywymi).

 

Literatura:

 

Myślenie mnogościowe 

Myślenie mnogościowe to myślenie w kategoriach szerokiego spektrum zagadnień matematyki wyższej. Do analizy rzeczywistości używa się teorii mnogości, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Jest to daleko nieintuicyjny rodzaj myślenia i trzeba się go nauczyć.

Pierwszym znanym przykładem pokazującym, że ten typ myślenia obcy jest ludziom jest bajka o królu, szachach i ziarnach pszenicy. Dla zdecydowanej większości ludzi Wzrost wykładniczy jest daleko nieintuicyjny, stąd ludzie dają się nabierać na Piramidy finansowe.

Paradoksy:
Paradoks industrializacji, Probabilistyczny paradoks zdarzeń i paradoks Hoyle'a

Dylematy:
Dylemat „ja/grupa”, Dylemat korzyści „krótko-/długoterminowych”, Dylemat aresztowanych, Kluczowy dylemat rządzenia, Dylemat S-nastu,…

Dylematy iterowane:
Iterowany dylemat aresztowanych, Iterowany dylemat współpracy

Zarastanie jeziora i paradoks industrializacji to łączniki pomiędzy myśleniem mnogościowym i teoriogrowym wchodzi bowiem zysk i opłacalność.

Zagadnieniem z zakresu myślenia mnogościowego jest analiza kwadrantu Kiosakiego, z której wynika, że istnieje pewien charakterystyczny rozkład statystyczny w rozbiciu na cztery podstawowe rodzaje zatrudnienia. Ponieważ zgodnie z Pierwszym Prawem Fizyki Życia nasze zachowanie zależy od tego w jaki sposób pozyskujemy pieniadze (resergię) to w konsekwencji rozkład według typów zatrudnienia przekłada się na rozkład czterech charakterystycznych typów myślenia.

Definiens:

Myślenie teoriogromnogościowe to analiza rzeczywistości w kategoriach związanych z teorią mnogości, statystyką i rachunkiem prawdopodobieństwa.

Chechami charakterystycznymi tego myślenia są:

 1. Znajomość teorii mnogości

 2. Znajomość metod statystycznych - metod używanych do analizy systemów złożonych z wielu oddziałujących na siebie obiektów. Analiza zachowań systemów przy użyciu metod statystycznych polega na obliczaniu średnich ze stanów właściwości wszystkich obiektów.

 3. Znajomość rachunku populacyjnego

 4. Znajomość rachunku prawdopodobieństwa i świadomość tego, że wiele zagadnień z jego zakresu jest wysoce nieintuicyjnych, jak na przykład paradoks dnia urodzin.

 5. Znajomość podstaw teorii chaosu (deterministycznego).

 6. Znajomość podstaw teorii fraktali. Głównie chodzi o to, że największe nawet złożoności to zwielokrotnienie, czasem wiele razy, bardzo prostej reguły. Tak bowiem istotę fraktali wytłumaczył sam ich odkrywca Benoit Mandelbrot.

 7. Świadomość istnienia probalilistycznego paradoksu zdarzeń

 8. Świadomość istnienia bariery przetwarzania informacji

 9. ★ Świadomość wymiaru operacyjnego liczb związanych z życiem.

 10. Świadomość, że charakterystyki pewnych zjawisk nie da się opisać prostymi wzorami typu F=ma lub F=GM1M2/R2 lecz raczej dyskretnymi rozkładami prawdopodobieństwa.
  [Przykład w cytacie Paul de Kruif, "Microbe Hunters" str. 70 Profesor Max von Pettenkofer (1818-1901) świadomie połknął dużą dawkę bakterii Vibrio cholerae wywołujących cholerę i… nic się nie stało. inni, którzy to powtarzali poumierali.]

 11. Gotowość do zaakceptowania wieloznaczności, paradoksu i niepewności, określanej przez Leonardo da Vinci mianem sfumato. Więcej Myśleć jak Leonardo da Vinci.

Uwagi:

 1. Naukowcy, Fizycy

 2. Umiejętności w zakresie myślenia mnogościowego, pozwalają na zrozumienie mechanizmu działania ewolucji biologicznej i jej głównych cech charakterystycznych.

 3. Bakterie Legionella naturalnie występują w środowisku, np. w wodach powierzchniowych, w wilgotnej glebie, w kałużach, stojącej wodzie, ale dopóki nie namnożą się do dużej koncentracji, nie są dla człowieka groźne.

 4. Naukowe badanie zjawisk Epidemiologicznych i Meteorologicznych oraz Metoda Elementów Skończonych uczą myślenia mnogościowego

 5. Myślenie mnogościowe - kto trafia do dziennikarstwa

 6. Przykładem na ile myślenie mnogościowe jest nieintuicyjne jest Paradoks industrializacji

 7. Mikroorganizmy, które zmieniają wino w ocet przetważają alkohol ważący dziesięć tysięcy razy tyle ile ich własny ciężar w ciągu kilku dni. Porównać to można do pracy stukilogramowego drwala, który w zaledwie cztery dni porąbie tysiąc ton drzewa! W ten sposób Pasteur pokazał jak ważną rolę mikroorganizmy odgrywają w naszym życiu; uzmysłowił również ludziom w jaki sposób te malutkie storzenia gdy wtargną do organizmu wołu lub człowieka przyprawiaja go o smierć. - Paul De Kriuf, "Microbe Hunters" str. 65
  Nie do końca jest to dobre porównanie, bowiem w sprzyjających warunkach mikroorganizmy namnażają się w sposób wykładniczy. To tak jakby każdy rąbiacy drwal powielał się podczas tego rąbania w dwóch kolejnych rabiących drwali a ci w kolejnych i tak dalej.

 8. … w każdym pokoleniu jest tyle samo ludzi ambitnych i ludzi nieambitnych, ludzi zdolnych do zdrady i ludzi niezłomnych. Ludzi, którzy mają wielką potrzebę ideału i ludzi, których w ogóle żaden ideał nie pociąga. - polski rzeżyser filmowy Krzysztof Zanussi. [Źródło]

Podsumowanie:

Bajka o królu, szachach i ziarnach ryżu stanowi doskonałe wprowadzenie do myślenia mnogościowego, świetnie bowiem:

 1. pokazuje jak zawodzi nas intuicja w odniesieniu do wzrostu wykładniczego,
 2. pokazuje również moc tego wzrostu, o ile słowo "moc" dobrze oddaje to niewyobrażalne namnażanie się.
Całkowita liczba ziaren wynosi: 18 446 744 073 709 551 615 czyli, w zaokrągleniu, trochę więcej niż 1.8*1019. Waga ziarenka ryżu szacowana jest na 0.03g. Z pomnożenia otrzymanej liczby ziaren razy waga jednego ziarenka (1.8*1019)*(3*10-2) wychodzi, że król musiałby zgromadzić:
5.4*1017 gramów ryżu,
5.4*1014 kilogramów ryżu,
5.4*1011 ton ryżu.
Co wagowo odpowiada mniej więcej 100 000 piramid Cheopsa. (Szacowana waga tej piramidy wynosi bowiem 5.7*106 tony).

Drugim wartym omówienia jest Paradoks industrializacji. Pokazuje on jak łatwo oszukać można nasze emocje. W praktyce wszyscy bowiem użalają się nad nieludzkim traktowaniem dzieci przez rządnych krwi kapitalistów, natomiast nikt nie widzi, że to własnie traktowanie ratowało te dzieci, ponieważ gdyby nie pracowały to umarłyby śmiercią głodową w swoich własnych domach.

W tym momencie można już omówić twierdzenie o niemożliwości i wynikający z niego paradoks Hoyle'a oraz związany z nim wymiar operacyjny liczb związanych z życiem.

Myślenie teoriogrowe 

Myślenie w kategoriach konfliktu interesu, myślenie w kategoriach zasobów, czyli ekonomiczne, myślenie w kategoriach obiektów strumieniowych, których struktury są chwilowym stanem utorzonym przez przepływające strumienie energii, materii lub informacji. Prostymi przykładami takich obiektów są: płomień i wir; bardziej złożonymi: konto bankowe i przedsiębiorstwo; a najbardziej złożonym jest: obiekt żywy, który na dodatek sam powiela się, tworząc podobne do siebie kopie.

 

Definiens:

Myślenie teoriogrowe to analiza rzeczywistości w kategoriach związanych z konfliktem interesu. Jego cechami charakterystycznymi są:

 1. Podstawą teorii gier jest konflikt interesu rozumiany jako współzawodnictwo o ograniczone zasoby. Wszystko zatem co jest związne z pojęciem zasobu ma w tej teorii zasadnicze znaczenie. Nauką, która zajmuje się zasobami jest ekonomia, dlatego wiedza ekonomiczna ma bardzo duże z naczenie w myśleniu teoriogrowym.

 2. Używanie teorii gier do tworzenia modeli poznawczych i przewidywawczych.

 3. Świadomość, że każda gra ma swoje elementy charakterystyczne.

 4. Postrzeganie reguł przyczynowo-skutkowych zgodnie z ich charakterem, czyli: liniowych jako liniowych, a nieliniowych jako nieliniowych.

 5. Świadomość istnienia Matrix'u, wynikającego między innymi ze stosowania przez wszystkich Taktyk typu von.

 6. Świadomość istnienia różnego rodzaju dylematów (w odniesieniu do resergii) i tego, że mogą one powodować niekończące się dyskusje z chwilowymi triumfami jednej ze stron.

 7. Umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień optymalizacyjnych z uwzględnianiem rozkładu prawdopodobieństw.

 8. Znajomość zjawiska hiperkompensacji i zagadnień związanych z treningiem.

 9. Jednym z ważnych elementów myślenia teoriogrowego jest nauka o informacji. Jej powstawaniu, przetwarzaniu i jej roli jako czynnika sprawczego, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że informacja jako zasób nie jest ani addytywna ani zachowawcza, skoro sama może powstać i sama zniknąć.

 10. Umiejętność heurystycznego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Teoria gier powinna być włączona do biologi, jako dziedzina immanentnie związana z życiem. Każdy obiekt żywy absorbuje zasoby by się powielić. Z kolei powielanie się obiektów żywych bardzo szybko prowadzi do sytuacji niedoboru zasobów, czyli do sytuacji konfliktu interesu. A to właśnie bada teoria gier.

Żeby zrozumieć jakie mechanizmy doprowadziły do różnicowania się komórek tworzących wielokomórkowe obiekty żywe przydatna jest znajomość ekonomicznego Prawa Korzyści Komparatywnych.

Dylemat aresztowanych, Iterowany dylemat aresztowanych i Iterowany dylemat współpracy stanowią naturalne przejście z myślenia teoriogrowego do myślenia życiowego.

Uwagi:

 1. Trenerzy sportowi, sportowcy, stratedzy wojskowi, niektórzy politycy

 2. Gra się do końca, a bramki są dwie.
  - Kazimierz Górski

 3. W polityce nie zwycięża sprawa słuszna dlatego, że jest słuszna. To nie jest tak, że my przedłożymy słuszny argument i tak zostanie zrobione bo my mamy rację. Tak, to jest w matematyce. W polityce jest inaczej. W polityce wygrywa ta sprawa, o którą najlepiej walczono.
  Jeżeli walczy się najlepiej i najofiarniej o niesłuszne sprawy, o krzywdy i straty, to zachodzą krzywdy i straty… i nieszczęścia.

  - Michał Marusik przemówienie w dniu 2020.01.19 IV Edycja Nagrody im. Fryderyka Bastiata

 4. Austriacki fizyk i filozof Ernst Mach (1838-1916) jako filozof jest zaliczany do empiriokrytycyzmu, zwanego też "drugim pozytywizmem". Domagał się usunięcia z nauki pojęć "metafizycznych", takich jak "atom", "siła" i "przyczyna", a także pojęć religijnych. Jego zdaniem prawa nauki są jedynie ekonomicznym opisem faktów.
  - Wikipedia stan 2009.05.17

Podsumowanie:

Myślenie życiowe 

 

Definiens:

Myślenie życiowe to analiza rzeczywistości ze szczególnym uwzględnianiem specyfiki systemów, elementami których są obiekty żywe, ich populacje oraz wzajemne relacje między nimi. Głównymi cechami obiektów żywych są:

 1. ich stałe namnażanie się,
 2. aktywne przywłaszczanie zasobów zewnętrznych, w tym innych obiektów żywych lub ich fragmentów,
 3. oraz to, że w toku działania ewolucji biologicznej zostały w nich wykształcone konkretne programy zachowań.
A to z kolei skutkuje:

 1. Samowzbudnym powstaniem procesu ewolucji biologicznej, która wykorzystując zjawisko twórczej destrukcji doskonali kolejne pokolenia obiektów żywych. Warunkiem koniecznym by to doskonalenie się odbywało jest odpowiednio silna funkcja selekcyjna, dokonująca wyboru obiektów żywych z danego pokolenia, które dysponują najlepszymi metodami absorbcji i namnażania. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, kolejne pokolenia obiektów żywych nie będą doskonalone, a wręcz przeciwnie będą dążyły do stanu mniej doskonałego. Patrz: Eksperyment Calhouna i Hipoteza S-nastu.

 2. Optymalizacją czerpania niezbędnych (i zbędnych) zasobów w danych warunkach zewnętrznych. Optymalizacja ta związana jest ze skomplikowanym bilansowaniem resergetycznym.

 3. Konfliktem interesu, którym szczegółowo zajmuje się matematyczna teoria gier, a w bardzo ogólnym zarysie opisują typowe dylematy interesu, takie na przykład, jak: dylemat ja/grupa, dylemat aresztowanych, dylemat celów krótko i długoterminowych, dylemat samiec/samica;

 4. Powstawaniem różnego rodzaju dylematów, np.: Kluczowy dylemat ewolucji biologicznej.

 5. Wykształconą przez proces ewolucji biologicznej w kolejnych iteracjach obiektów żywych typową emocjonalnością zachowań (którą cechują się głównie ludzie), taką na przykład jak: syndrom atrakcji, syndrom autorytetu, syndrom czerwonych oczu, syndrom grupowego myślenia, syndrom Kalego, syndrom Machiavellego, syndrom "Moja niemoc, ich wina" itd.

Cechami charakterystycznymi dla tego myślenia są:

 1. Świadomość bariery obiektywnej obserwacji.

 2. Świadomość niemożliwości dokonania absolutnie wiernych pomiarów oraz bariery przetwarzania informacji i związane z tym rozmyte lub przybliżone postrzeganie rzeczywistości. Zwracał na to uwagę już Leonardo da Vinci 👉.

 3. Rozumienie zjawisk samowzbudnych (patrz Ex nihilo), w tym samowzbudności Ewolucji Biologicznej wynikającej z Dualizmu Natury Rzeczy

 4. Świadomość zaburzeń, stabilności systemów i zjawisk samowzbudnych, w odniesieniu do zagadnień biologicznych i populacyjnych.

 5. Uwzględnianie strumieniowego (przepływowego) charakteru systemów, których elementami są obiekty żywe oraz tego, że strumienie te mogą dynamicznie zmieniać swoją charakterystykę;

 6. Operowanie pojęciem strumieni obiektów żywych (namnażających się i zanikających). Znajomość modelu Jak gra żywe, czyli postrzeganie życia nie poprzez pryzmat jednego obiektu żywego, lecz gry różnych populacji obiektów żywych współzawodniczących pomiedzy sobą o zasoby. Znajomość zagadnienia Gra w grupie.

 7. Rozumowanie w kategoriach zjawisk populacyjnych. Między innymi polega to na analizie zachowań członków populacji na dany bodziec. Nie wszyscy przecież reagują tak samo, a następnie badaniu jaki zwrotny wpływ mogą mieć poszczególne zachowania na populację. Przykładami mogą być:
  a/. mała ewolucja i bardziej praktyczny
  b/. utrata wpływów z turystyki spowodowana brutalnym mordem.

 8. Rozumowanie w kategoriach złożonych zależności Yang i Yin, czyli w kategoriach Czynników przeciwstawnych i Czynników ortogonalnych.

 9. Znajomość Trzech Zasad Fizyki Życia, czyli:

  1. Dualizmu Natury Rzeczy,
  2. Ewolucji Biologicznej i
  3. Nadążności.

 10. Świadomość tego, że biocenoza jest systemem autodynamicznym.

 11. Świadomość Syndromu kontekstu

 12. Umiejętne posługiwanie się rachunkiem populacyjnym.

 13. Praktyczna znajomość psychologii i socjologii.

 14. Świadomość zjawiska Klątwy wiedzy

 15. Gruntowna znajomość najważniejszych eksperymentów Fizyki Życia

 16. Świadomość istnienia zjawiska komunikatów naturalnie fałszywych

 17. Wiedza na temat Cyklu Życiowego Człowieka

 18. Wiedza na temat Cyklu Glubb'a i Cyklu Calhoun'a.

 19. Umiejętność ryzykowania i uczenia się na błędach.

Uwagi:

Podsumowanie:

Doświadczenie praktyczne 

 

Nigdy nie nauczysz się niczego szczególnego, nigdy nie będziesz wybitnie twórczy, nigdy nie osiągniesz spektakularnego sukcesu i wreszcie mało co będziesz rozumiał jeśli negatywnych konsekwencji swych decyzji nie będziesz czuł na swoim tyłku, a pozytywnych w swojej kieszeni.

Dotyczy to jednostek i grup społecznych.

Jan Kubań

Definiens:

Myślenia absolutnego nie da się nauczyć. Bardzo wielu jego elementów trzeba samemu doświadczyć. Posiadana wiedza teoretyczna musi być skonfrontowana w zastosowaniu lub wynikać z własnych doświadczeń życiowych. A gromadzenie tych doświadczeń polega na analizie i wyciąganiu wniosków podczas:

 1. Tworzenia przedsięwzięć rzeczywiście użytecznych.

 2. Ponoszenia wszelkich konsekwencji własnych decyzji i działań, konsekwencji zarówno pozytywnych i negatywnych.

 3. Skutecznego stawiania sobie i osiągania celów.

 4. Zarządzania ludźmi i przywództwa. Przy czym chodzi o przywództwo autentyczne, a nie z nadania.

 5. Budowania skutecznych zespołów realizujących zadania celowe.

 6. Ukierunkowanej hodowli zwierząt lub roślin.

Miałem wielkie szczęście, dane nielicznym, że doświadczyłem równoczesnego startu ogromnej części narodu do polepszenia swych warunków materialnych. Każdemy wydawało się, że jest wyjątkowy, że założy biznes i że odniesie w nim sukces. Po przeczytaniu biografii kilku bogaczy wydawało się to przecież tak banalnie proste. Marzenia wszystkich tych ludzi zostały zweryfikowane przez życie. Większości biznesy się po prostu nie udały. Nie dość, że nic nie zarobili to wielu z nich sporo straciło. Ci, którym się udało, na własnej skórze przekonali się jakim trudem, a nierzadko i uszczerbkiem na zdrowiu, zostało to okupione. Tylko nieliczni zarobili na prawdę dużo. A tylko nieliczni z tych nielicznych odnieśli duży i rzeczywisty sukces. Rzeczywisty, bo osiągnięty nie dzięki kumoterstwu, łapówkom, układom, łamaniu prawa i przykazań, lecz wynikający z zadwolenia klientów.

Najważniejszy morał, który płynie z tej sytuacji był taki, że wszyscy ci ludzie mogli przekonać się na własnej skórze, że zaczynając biznes tak na prawdę to A/. o bardzo wielu sprawach mieli błędne wyobrażenia i B/. o bardzo wielu innych rzeczach nawet nie mieli bladego pojęcia.

Amerykański reżyser filmowy Noël Burch (1932-) w swojej czterostopniowej skali kompetencji określił ten stan mianem nieświadomej niekompetencji.

Prawdziwe doświadczenie praktyczne nabywa się przez lata, osiągając ambitne, nietuzinkowe cele, zmagając się z przeciwnościami losu i konkurentami, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za swoje czyny i decyzje.

Uwagi:

 1. Powiedz mi, a zapomnę; Pokaż mi, a zapamiętam; Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - Konfucjusz

 2. Właściwa ocena i trafne decyzje pochodzą z praktyki i doświadczenia

 3. Pewnych rzeczy nie da się wyuczyć, trzeba ich doświadczyć

 4. Wspinaczka bez asekuracji… to albo doskonałe wykonanie albo pewna śmierć - Jimmy Chin

 5. 👉 Istnieje też jeszcze  inna zasadnicza różnica pomiędzy przedsiębiorcami, a politykami gospodarczymi (i ekonomistami im doradzającymi). Jeśli jakiś przedsiębiorca popełni błąd to traci na tym on i jego firma (i najczęściej jest to nauczka dla niego i innych przedsiębiorców „by nie iść tą drogą”).
  Natomiast kiedy błąd popełnia polityk gospodarczy to dotyka to milionów ludzi w danym społeczeństwie i wszyscy na tym tracą (najczęściej poza tym politykiem, bo on zawsze znajdzie usprawiedliwienie, że przecież chciał dobrze, to tylko inni mu przeszkadzali).
  W odróżnieniu od przedsiębiorców, politycy gospodarczy nie uczą się na swoich błędach i nie jest to sygnałem dla innych polityków by nie iść tą drogą.
  - Prof. Witold Kwaśnicki

  Patrz też Cykl porażki

 6. Cytaty z literatury dotyczące Doświadczenia praktycznego.

 7. Patrz też Pierwsze Prawo Fizyki Życia

Podsumowanie:

Większość z nas w większości spraw, w rzeczywistości znajduje się na poziomie nieświadomej niekompetencji, jednak jesteśmy przekonani, że prawie we wszystkim jesteśmy wysoce kompetentni. Szczególnie dotyczy to spraw niezwykle skomplikowanych, jakimi są kwestie społeczne.

Dlaczego tak jest? Jeśli dajmy na to jesteśmy kiepskim kierowcą to bardzo szybko przekonujemy się o tym na własnej skórze, rozbijając samochód lub otrzymując mandat. W kwestiach społecznych wygląda to zupełnie inaczej. Efekty naszych złych decyzji nie wpływają bezpośrednio na nas (ulegają rozproszeniu w społeczności) i nie są tak szybkie. Ani my się nie uczymy procesów społecznych ani procesy społeczne nas nie uczą. Dlatego tak łatwo w tych tematach ulegamy manipulacji. Czytaj cytat prof. W. Kwaśnickiego.

Model rozwoju kompetencji według braci Dreyfusów wyrażnie podkreśla, że żeby być kompetentnym w jakiejś dziedzinie trzeba:

 1. chcieć się doskonalić
 2. chcieć zrobić coś co działa
 3. dążyć do postrzegania szerszego kontekstu
 4. podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność
 5. nastawiać się na cele i samodzielnie opracowywać sposób ich osiągania
 6. szukać nie tylko w głąb ale i wszerz, szukać podobieństw w innych dziedzinach
 7. zadawać pytania podważające powszechnie akceptowane „dogmaty”
 8. ale zadawać je konstruktywnie, a nie destruktywnie
 9. zdawać sobie sprawę, że wszystko zależy od kontekstu
 10. dążyć do "big picture"
i jednocześnie nie wolno:
 1. grzęznąć w przekonaniu, że już wiem wszystko i że wiem najlepiej

Spośród kompetentnych wywodzi się najwięcej "ekspertów" i wiemlepów, których należy unikać jak ognia.

Osiągnięcia to talent plus przygotowanie. Jednak im bardziej psychologowie analizują kariery osób utalentowanych, tym mniejszą rolę wydają się odgrywać wrodzone zdolności. Wyniki badań sugerują, że jeżeli ktoś jest wystarczająco zdolny, to osiągany poziom kompetencji zależy wyłącznie od pracowitości. Doświadczenie K. Anders'a Ericsson'a z lat 90-ych XX wieku. Obserwacje Jana Kubania, z lat 80-ych XX wieku z jakiego typu kursantów wywodzą się wybitni alpinisci - ano z tych, którzy opanują samodzielnie skuteczne metody treningowe i mają wystarczająco dużo samozaparcia by długo i regularnie trenować. Malcolm Gladwell mówi, że na dojście do mistrzostwa trzeba poswięcić 10 tys godzin treningu.

Dysze unilevera - Unilever założył, że jeśli zbierze odpowiednich ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami, to opracują dla niego optymalny plan. Niestety okazało się to błędnym założeniem. Skorzystano zatem ze znanej w biologii metody ewolucyjnej i ta po 45 iteracjach przyniosła spodziewany rezultat.

Rewolucja przemysłowa nie była procesem napędzanym odgórnie, to wcale nie naukowcy akademiccy prowadzili badania i tworzyli teorie, w oparciu o które budowano nowe maszyny i rozwiazania techniczne. rewolucja przemysłowa w zasadzie niczego nie zawdzieczała nauce. Był to mechanizm czysto empirycznych wynalazków budowanych na drodze prób, błędów i eksperymentowania realizowany przez uzdolnionych rzemieślników, którym zależało na poprawie zdolności produkcyjnej, a co za tym idzie – dochodów swoich zakładów.

Teoria ugruntowana opiera się na założeniu, że rzeczywistość społeczną najlepiej rozumieją osoby bezpośrednio w nią zaangażowani. W związku z tym odrzuca tradycyjne funkcjonalistyczne podejście, w którym badacz analizuje zbiorowość przy użyciu wcześniej opracowanego modelu teoretycznego, ponieważ powoduje to jedynie samopotwierdzanie się danej teorii (badacz utwierdza się we własnym zamyśle, bo znajduje to, co chce znaleźć). [Wikipedia pol. stan 2020.06.08]

To wszystko co zostało do tej pory powiedziane Chrystus określił krótko: po owocach ich poznacie.

Uwaga 2 

Na Schemacie myślenia absolutnego pomiędzy myśleniem mnogościowym, a myśleniem teoriogrowym figuruje, z pozoru dziwny, biały daszek. Jest to symbol operacji zwanej ioczynem logicznym. Służy on do podkreślenia tego, że aby nabyć umiejętności myślenia absolutnego koniecznie trzeba posiadać równoczesną znajomość myślenia systemowego, myślenia mnogościowego, myślenia teoriogrowego, myślenia życiowego oraz zdobyć odpowiednie doświadczenie praktyczne w ich zakresie.

Moksza 

 

Definiens:

Moksza w Fizyce Życia definiowana jest jako stan świadomości człowieka przejawiający się wyzwoleniem ze złudzeń, iluzji, grupowej i własnej emocjonalności. To stan świadomości prawie doskonałego poznania własnej natury, natury otaczających nas obiektów i natury sprzężeń pomiędzy nimi. Żeby osiągnąć ten stan należy dążyć do:

 1. Pełnego, na bardzo wysokim poziomie ogólności, zrozumienia zależności przyczynowo-skutkowych, rządzących materią, energią i informacją.

 2. Wyskoczenia z "Własnego JA" czyli pozbycia się ahamkary i wyzbycia się Syndromu Kalego.
  Osoby myślące w tych kategoriach postrzegają w sposób obiektywny interesy wszystkich, nie tylko swój własny. Bezstronnie postrzegają dylematy i potencjalne konflikty interesu nawet jeśli dotyczą one ich samych.

 3. Zrozumienia Ahamkary i bycie niepodatnym na jej oddziaływanie.

 4. Zrozumienia Matrix'u i bycie niepodatnym na jego oddziaływanie.

Uwagi:

 1. Prawdziwy lider zawsze przedkłada interes narodu nad swój własny - Marcus Tullius Cicero.

 2. Nazwa wywodzi się z występującego w filozofii indyjskiej nazwy pojęcia wyzwolenie

 3. Moksza w rozumieniu Fizyki Życia w większości jest zgodna z pojęciem mokszy w hinduizmie. Główną rozbieżnością jest "wyjście osoby w stanie mokszy poza krąg samsary".

Podsumowanie:

Myślenie absolutne 

 

Definiens:

Myślenie absolutne to umiejętność postrzegania i analizy rzeczywistości, taką jaką ona jest. Myślenie to charakteryzuje:

 1. Świadomość jedności nauki i multidyscyplinarna analiza rzeczywistości.

 2. Świadomość wszystkich wyżej wymienionych elementów myślenia i:

  • umiejętność zastosowania właściwego rodzaju myślenia dla danej sytuacji/zjawiska

  • umiejętność patrzenia na zjawiska poprzez pryzmat wszystkich rodzajów myślenia składających się na myślenie absolutne.

Uwagi:

 1. "Jedność nauki" polega na tym, że rzeczywistość lub jej wycinki należy postrzegać z punktu widzenia wszystkich dyscyplin naukowych.

 2. Człowiek jest w gruncie rzeczy systemem zbudowanym z odpowiednio poukładanych cząstek chemicznych i produktem procesu, czyli ciągu zdarzeń, który w konsekwencji prowadzi do kompletnego przeorganizowania ekosystemu. Procesu, który transformuje mieszaninę nieuporządkowanych składników chemicznych typu RPD w samonamnażające się obiekty żywe, które w kolejnych pokoleniach przyjmują coraz to bardziej uporządkowaną i celową, w sensie realizacji celu obiektu żywego, postać. Procesu, któremu nadano definiendum Ewolucja biologiczna.

Podsumowanie:

 


 

Myślenie absolutne - Uwagi 

W głównej mierze myślenie kategoriami absolutnymi polega na:

 • Zdawaniu sobie sprawy, że taki typ myślenia w ogóle istnieje i składa się z tak wielu elementów.

 • Umiejętnym i właściwym zastosowaniu każdego z rodzajów myślenia do analizy badanego zjawiska;

 

Systemy, do których stosuje się myślenie absolutne są z reguły bardzo skomplikowane ponieważ:

 • wiele procesów zachodzi w nich jednocześnie,

 • mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym nie tylko w odniesieniu do procesów, lecz również w odniesieniu proces-system, co najogólniej oznacza, że wygenerowany przez system proces zwrotnie zmienia sam system (patrz system autodynamiczny),

 • niezwykle trudne jest nauczanie analizy takich systemów, trudna jest bowiem ich wizualizacja: ani nie ma ich jak narysować, ani jak pokazać zmian licznych procesów i zmian elementów systemu w czasie. Rozwiązaniem wydają się być filmy, ale nawet w nich trudno jest pokazać jednoczesny przebieg tej samej sytuacji z punktu widzenia wielu obserwatorów,

 • dotyczą one systemów społecznych, których elementami są obiekty żywe, a te zaprogramowane są genetycznie w podobny, lecz jednak różniący się od siebie sposób. Zaprogramowanie to przejawia się na przykład w postaci emocji, które znacząco i w trudny do racjonalnego wytłumaczenia sposób wpływają na proces podejmowania decyzji, co skutkuje tym, że system zachowuje się w sposób wysoce nieprzewidywalny,

 • istotną rolę w systemach społecznych odgrywają trudno przewidywalne ze swej natury zjawiska nieliniowe

 • istotą procesów związanych z osiąganiem swych celów przez obiekty żywe jest gra taktyk, a dwoma najważniejszymi elementami tej gry są: rozpoznanie za wszelką cenę taktyk przeciwnika i ukrycie lub wprowadzenie w błąd przeciwnika, co do stosowanych taktyk własnych - mówiąc prościej oszukiwanie. (patrz: taktyki von…)

 

 

Uwagi:

 • Przykład złożonego systemu:

  Zapoznajmy się z fragmentem opisu ataku wojsk niemieckich na ZSRR w 1941 roku:

  W sumie siły wojsk radzieckich w "kolebce rewolucji" i wokół niej były niemałe. Tak więc opowieści radzieckich marszałków i generałów o liczebnej przewadze nieprzyjaciela można włożyć między bajki dla obywateli ZSRR, przed którymi przedstawione wyżej liczby, ukrywano przez pół wieku jako największą tajemnicę państwową. Tylko z oczywistych przyczyn (ignorancji szerokiego audytorium) były szef Sztabu Generalnego marsz. Aleksandr M. Wasilewski (1895-1977) mógł autorytatywnie rozprawiać o "całych armadach faszystowskiego lotnictwa" i "trzykrotnej przewadze" Grupy Armii "Północ" z jej 679 czołgami i 830 samolotami nad Okręgiem Nadbałtyckim, posiadającym 1514 czołgów i 1814 samolotów. Należało jakoś wyjaśnić, dlaczegóż to początek wojny dla wojsk i dla tego okręgu (tj. Frontu Północno-Zachodniego) oraz dla całej "niezwyciężonej i legendarnej" armii oznaczał serię katastrofalnych klęsk.

  Pod koniec dnia 22 czerwca 1941 r. Niemcy, pokonując od 20 do 70 km, przechwycili przeprawy przez Niemen. Radziecka obrona została przerwana w kilku miejscach, system łączności zakłócony lub zniszczony, możliwość scentralizowanego kierowania wojskami utracona. W odpowiedzi na ofensywę wojska gen. F.I. Kuzniecowa, nie orientujące się w realnej sytuacji i nie współdziałające ze sobą, próbowały zrealizować przedwojenne plany wyzwolenia zagranicznych proletariuszy od ucisku tamtejszych kapitalistów i obszarników.

  Lotnictwo radzieckie, zamiast wspierać siły naziemne, dokonywało nalotów na obiekty w Prusach Wschodnich, co przy dobrze zorganizowanej obronie przeciwlotniczej nieprzyjaciela, przynosiło wielkie straty. A korpusy zmechanizowane dostały rozkaz kontruderzenia w rejonie 8. Armii gen. Broni P.P. Sobiennikowa, wzdłuż szosy Szaulai (Szawły) - Tilsit (Tylża, obecnie Sowieck).

  Podczas trzydniowego boju spotkaniowego z 41. korpusem zmotoryzowanym gen. Georga Reinhardta (dywizje: 1. i 6. pancerna, 36. zmotoryzowana, 269. piechoty - około 400 czołgów) radzieckie korpusy zmechanizowane 12. i 3., działające bez wsparcia piechoty, lotnictwa, zabezpieczenia tyłów i wzajemnej łączności - zostały rozgromione, tracąc prawie 1300 czołgów. W doniesieniu szefa zarządu wojsk pancernych Frontu Północno-Zachodniego z 2 lipca czytamy: 3. korpus zmechanizowany nie istnieje. Niezbędne jest aby resztki 12. korpusu zmechanizowanego i pozostałości składu osobowego 3. korpusu zmechanizowanego prowadzić razem, rozlokowując je w rejonie miasta Ługa w celu nowego przeformowania.

  A teraz ten sam opis wraz z uwagami dotyczącymi analizy tego systemu:

  W sumie siły wojsk radzieckich w "kolebce rewolucji" i wokół niej były niemałe. Tak więc opowieści radzieckich marszałków i generałów [Kłamali, żeby maskować swoją nieudolność] o liczebnej przewadze nieprzyjaciela można włożyć między bajki dla obywateli ZSRR, przed którymi przedstawione wyżej liczby, ukrywano przez pół wieku jako największą tajemnicę państwową [Był to jeden z elementów koniecznych do tego by określona grupa ludzi sprawowała władzę]. Tylko z oczywistych przyczyn (ignorancji szerokiego audytorium) były szef Sztabu Generalnego marsz. Aleksandr M. Wasilewski (1895-1977) mógł autorytatywnie rozprawiać o "całych armadach faszystowskiego lotnictwa" i "trzykrotnej przewadze" Grupy Armii "Północ" z jej 679 czołgami i 830 samolotami nad Okręgiem Nadbałtyckim, posiadającym 1514 czołgów i 1814 samolotów. Należało jakoś wyjaśnić, dlaczegóż to początek wojny dla wojsk i dla tego okręgu (tj. Frontu Północno-Zachodniego) oraz dla całej "niezwyciężonej, legendarnej" armii oznaczał serię katastrofalnych klęsk. [Problem wizualizacji: liczby łatwo ze sobą zestawiać, gorzej jest natomiast z innymi właściwościami, na przykład siłą ognia porównywanego sprzętu lub jego niezawodnością]

  Pod koniec dnia 22 czerwca 1941 r. Niemcy, pokonując od 20 do 70 km, przechwycili przeprawy przez Niemen. Radziecka obrona została przerwana w kilku miejscach, system łączności zakłócony lub zniszczony [To na schematach można jeszcze pokazać, natomiast…], możliwość scentralizowanego kierowania wojskami [tego już nie] utracona. W odpowiedzi na ofensywę wojska gen. F.I. Kuzniecowa, nie orientujące się w realnej sytuacji i nie współdziałające ze sobą, próbowały zrealizować przedwojenne plany wyzwolenia zagranicznych proletariuszy od ucisku tamtejszych kapitalistów i obszarników [Hasła odwołujace się do syndromu Kalego były potrzebne głównie do sprawowania władzy, w tym do kierowania wielkiej liczby współziomków do dokonywania "usprawiedliwionej" grabieży].

  Lotnictwo radzieckie, zamiast wspierać siły naziemne, dokonywało nalotów na obiekty w Prusach Wschodnich, co przy dobrze zorganizowanej obronie przeciwlotniczej nieprzyjaciela, przynosiło wielkie straty. A korpusy zmechanizowane dostały rozkaz kontruderzenia w rejonie 8. Armii gen. Broni P.P. Sobiennikowa, wzdłuż szosy Szaulai (Szawły) - Tilsit (Tylża, obecnie Sowieck).

  Podczas trzydniowego boju spotkaniowego [W gruncie rzeczy gdybyśmy chcieli trochę dokładniej przedstwić ten bój, na przykład za pomocą filmu, to musiałby on bardzo długo trwać: raz bo dotyczyłby bardzo wielu miejsc, a dwa w każdym z nich trzebaby zarejestrować kluczowe procesy] z 41. korpusem zmotoryzowanym gen. Georga Reinhardta (dywizje: 1. i 6. pancerna, 36. zmotoryzowana, 269. piechoty - około 400 czołgów) radzieckie korpusy zmechanizowane 12. i 3., działające bez wsparcia piechoty, lotnictwa, zabezpieczenia tyłów i wzajemnej łączności zostały rozgromione, tracąc prawie 1300 czołgów. W doniesieniu szefa zarządu wojsk pancernych Frontu Północno-Zachodniego z 2 lipca czytamy: 3. korpus zmechanizowany nie istnieje. Niezbędne jest aby resztki 12. korpusu zmechanizowanego i pozostałości składu osobowego 3. korpusu zmechanizowanego prowadzić razem, rozlokowując je w rejonie miasta Ługa w celu nowego przeformowania [Wycofanie można pokazać strzałkami, ale z przeformowaniem byłby już duży kłopot].

 


 

Symbole myślenia 

 


 

Myśleć jak Leonardo da Vinci 

Na podstawie danych statystycznych z ponad dwustu prac naukowych stwierdzono, że geny wyznaczają nie więcej niż 48% ilorazu inteligencji; 52% jest pochodną opieki prenatalnej, środowiska i edukacji.

Za potwierdzenie tej teorii może nam posłużyć, największy geniusz ludzkości- Leonardo da Vinci. Na podstawie notatek, dzienników i prac samego mistrza Michael J. Gelb autor książki pt. „Myśleć jak Leonardo da Vinci”, opisuje siedem kroków do genialności „na co dzień”:

 1. Curiosità (ciekawość): nienasycone dążenie do wiedzy i ciągłego doskonalenia.

 2. Dimostrazione (demonstracja): konsekwentne sprawdzanie wiedzy drogą doświadczeń, wytrwałości i gotowości do uczenia się na własnych błędach niż opieranie sie na sądach innych.

 3. Sensazione (uczucie): nieustanne wyostrzanie zmysłów, zwłaszcza wzroku, jako metoda wzmocnienia doznań.

 4. Sfumato ("rozpływanie się we mgle"): gotowość do zaakceptowania wieloznaczności, paradoksu i niepewności.

 5. Arte/Scienza (sztuka/nauka): dochodzenie do równowagi pomiędzy nauką a sztuką, logiką a wyobraźnią.

 6. Corporalitá (cielesność): dążenie do sprawności fizycznej i opanowania, ponieważ zdrowy umysł wymaga zdrowego ciała.

 7. Connessione (łączenie): nawyk łączenia wielu dyscyplin wokół danego zjawiska, świadomość, że wszystko jest ze sobą powiązane.

Więcej: Siedem kroków do genialności Leonarda da Vinci

 


 

 

 

 

 

 

 <