Fizyka Życia

Zestaw rad dla młodzieży

 1. Tak czy inaczej swoją pozycję w życiu będziesz musiał wypracować. A jeśli nawet ktoś ci ją podaruje, to i tak będziesz musiał ją utrzymać.
 2. Lepiej żyć intensywnie nawet jeśli miałoby się żyć krótko. Oczywiście najlepiej jest żyć intensywnie i długo.
 3. ŚRODOWISKO - Zrozum rzeczywistość i samego siebie


  • Wiedz, że masz swoje ograniczenia - ahamkara.
  • Myśl absolutnie, a nie redukcjonistycznie.
  • Nie zadowalaj się obiegowymi opiniami i ogólnikami. Nie bądź konformistą.
  • Rozumuj kompleksowo, innymi słowy: multidyscyplinarnie lub holistycznie (całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników).
  • Czytaj książki. Gazety, radio i telewizja są raczej środkami masowego rażenia umysłów niźli źródłem głębokiej i przemyślanej informacji.
  • Jeśli czegoś nie rozumiesz, dociekaj do skutku, aż w pełni zrozumiesz.
   Hańbą jest głoszenie zanim się zrozumie - Cyceron.
  • Przestudiuj modele edukacyjno-poznacze Fizyki Życia.
  • Nie wierz w bajki, studiuj historię. Ale uważaj zwykle oficjalna historia twego kraju to propaganda, a nie wszechstronne zgłębienie tematu. Historycy rozpisują się o okresach, w których nasi przodkowie zaznawali pomyślności i sukcesów, ale ignorują przyczyny niedociągnięć i porażek. Nasi prodkowie są przedstawiani, jako patriotyczni herosi, zaś ich wrogowie, jako zachłanni imperialiści lub zdradzieccy rebelianci.
  • Fizyka Życia, na którą składają się logika, matematyka, cybernetyka i teoria gier to klucz do zrozumienia otaczającej cię rzeczywistości.
  • Uważaj na duo-definienda i duo-definientia - to one powodują mętlik w procesach poznawczych.
  • Uważaj na "wbudowane" w ciebie przesądy:
   • Ja też potrafię, tak jak on
   • Biedni są uczciwi, a bogaci nieuczciwi
   • Państwowe znaczy dobre
   • Państwo dba o mnie
   • Media są obiektywne
 4. TY - naucz się skutecznej realizacji (rozmaitych) celów

  Dorosłym jest się wtedy, gdy umie się zaplanować swoje działania i bierze się za nie pełną odpowiedzialność.

  • Samodzielnie realizuj stawiane ci cele i ucz się na własnych błędach przy ich realizacji. Poszukuj celów złożonych, nie prostych.
  • Szukaj rozwiązań niestandardowych, nie idź za tłumem.
  • Siła bierze się z przymusu, a ginie w jego braku - Leonardo da Vinci.
  • Żaden kurs zarządzania nie nauczy tyle, co zakładanie choćby najmniejszej budki z hot-dogami - Anna Balawajder
  • Dobieraj sobie właściwych trenerów.
  • Potraf narzucić sobie przymus i samodyscyplinę.
  • Wypracowuj własne metody doskonalące i treningowe.
  • Naucz się patrzeć na siebie krytycznie. Potraf wyciągać wnioski z porażek, bo jedynie one są najlepszym źródłem sprzężenia zwrotnego.
  • Dare for more - Waż się na więcej, stawiaj sobie cele z "lekką" górką.
  • Stawiaj sobie rozmaite cele i ucz się czy potrafisz je skutecznie realizować.
  • Realizacja wyzwań jest najlepszą szkołą życia.
  • Ryzykuj i ponoś tego konsekwencje.
  • Potraf zaprezentować samego siebie i szybko przekazywać innym swoje myśli.
 5. SPOŁECZEŃSTWO - Żyjesz wśród ludzi
  • Poznaj Naturę Człowieka Uczciwego.
  • Poznaj fundamentalny podział społeczny na: makers'ów i takers'ów.
  • Wiedz kto to jest lewak. Uważaj na tych którzy nawołują do działań, w których sami nie ponoszą ryzyka - Seneca.
  • Naucz się dobierać współpracowników i walczyć z przeciwnikami.
  • Wiedz na czym polega współpraca i podział ról (Teoria Kosztów Komparatywnych).
  • Wiedz na czym polega nadążność, a w niej: wyprzedzenie, zagranie w tempo, wysmyknięcie, kontratak i kombinacja.
  • Zrozum i posługuj się empatią.
  • Zrozum naturalne procesy społeczne, np.: cykl Tytlera.
  • Wiedz, że jesteś zanurzony w Matrix'ie.
  • Buduj zespoły, niekoniecznie musisz być ich liderem, ale możesz być ich trwałym fundamentem.
 6. PRZYSZŁOŚĆ - Zostaw coś po sobie
  • Dzieci to jeden z dwóch celów obiektu żywego.
  • Dąż do szczytów Piramidy potrzeb wg. Maslova.
  • Pamiętaj, że mistrzem jest ten, kto po sobie zostawia lepszych od siebie.
  • Rób ponadczasowo.

 

2013.03.12 - Jak żyć? - rady autora "Fizyki Życia" dla młodego człowieka, konkretne odpowiedzi na konkretne pytania
2018.11.10 - Rady Marii Skłodowskiej-Curie jak żyć